BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com
top

   การพักผ่อนและการนอน ช่วย
  เสริมสร้างความสมบูรณ์ร่างกายความหมายของ
การพักผ่อน
    และการนอน
 


ะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของการ
   นอนไม่หลับ นอนไม่เต็มที่

การแก้ไขปัญหาการพักผ่อน
    การนอนไม่หลับ

นอน
กรน อย่าคิดว่าไม่สำคัญ  
   ปัญหาเรื่องการนอนกรน
การนอนกัดฟัน 
  ปัญหาการนอนกัดฟัน
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้
Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ การพักผ่อนและการนอน ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ร่างกาย      

ร่างกายของคนเราและลึกลงไปถึงระดับเซลแล้วพบว่าจะมีการทำงานตลอดเวลา ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็หัวใจของเราเอง
ซึ่งไม่ว่าเราจะหลับหรือตื่นหัวใจเราก็ยังคงเต้นอยู่ตลอดเวลา หรือสมองของคนเราบางท่านเข้าใจว่าในช่วงเวลาหลับ
แม้ขณธหลับเป็นตายก็ตาม เมื่อใช่เครื่องวัดคลื่นสมองก็พบว่าสมองยังคงมีการทำงานอยู่ เพียงแต่ลดการทำงานที่
แสนจะสับสน ซับซ้อนหลายร้อยอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่เชื่อลองนึกดูว่าเพียงแค่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า สมองก็เริ่มคิด
เริ่มทบทวน เริ่มสั่งงาน ให้เราเดินไปห้องน้ำ อาบน้ำก่อนหรือแปรงฟันก่อน จะเลือกใส่เสื้อชุดใหม่ กางเกง รองเท้า
คู่ไหนจึงจะเหมาะ อาหารเช้าอะไรดี ข่างวันนี้มีอะไรบ้าง....  เห็นหรือไม่แค่ช่วงเวลาไม่กี่นาที สมองเราต้องเริ่มคิด
สั่งงานให้วุ่นวายไปหมดแล้ว  

สมองก็ทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ ในวันหนึ่งๆ ไม่รู้ว่าต้องทำงานไปกี่แสนกี่ล้านคำสั่งเพื่อให้กิจกรรมของเรา
สำเร็จลุล่วงไปได้ ท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่คงรู้สึกเป็นอย่างดีว่าบางครั้งขณะที่ท่านทำงานอยู่คอมพิวเตอร์ก็เกิด
แฮงค์ขึ้นมาได้ฉันได้ สมองและร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันหากมีการใช้งานอย่างหนัก หรืออย่างต่อเนื่องนาน
เข้าเราก็เดิดอาการน็อคขึ้นมาได้เช่นกัน  หลายท่านก็คงเคยอยู่ในสภาพเช่นนี้บ้างไม่มากก็น้อย นักเรียนที่ต้องใช้
ความพยายามอ่านหนังสือจนดึก  ผู้ทำงานที่ต้องเร่งงานให้เสร็จทันกำหนด ผู้บริหารที่ต้องวางแผนเพื่อให้งาน
สำเร็จได้  ท่านจะพบว่าช่วงก่อนที่ท่านจะน็อคและช่วงหลังฟื้นจากการน็อคนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเอาเสียเลย
อาการที่ท่านง่วงจัด รู้สึกเพลีย หูอื้อ ตาลาย หาว น้ำหูน้ำตาไหล สมองมีนตื้อไปหมด เป็นลักษณะอาการที่ร่างกาย
พยายามส่งสัญญาณเตือนให้รู้ว่าแบตตารี่ใกล้หมดแล้ว  

การที่เราต้องฝืนหรือต้องสัมผัสกับสภาพเช่นนี้บ่อยๆ หรือเป็นเวลานาน จะมีผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง
อาจเนื่องมาจากต้องทำงานเต็มที่ตลอดเวลาไปกับเราด้วย เปรียบได้เหมือนยามที่ต้องคอยระมัดระวังผู้บุกรุกอยู่
ตลอดเวลาทำให้เกิดการล้าหรือลดประสิทธิภาพลง สิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคมีทั้งชนิดที่แอบเข้ามาในร่างกาย
เราแล้วแฝงตัวหลบเจ้าระบบภูมิคุ้มกันอยู่อย่างเงืยบๆ (เนื่องจากยังมีจำนวนหรือกำลังสู่ระบบภูมิต้านทานที่ปกติ
ไม่ได้  หรือสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่อยู่ในสภาพแวดล้อม รอบๆตัวเราที่คอยพยายามบุกแทรกเข้ามาตลอด
เวลา ที่เดิมพวกนี้ทำอะไรเราไม่ได้เนื่องจากเมื่อเข้ามาในร่างกายก็จะถูกระบบภูมิคุ้มกันทำลายหมดก่อนที่จะมี
โอกาสทำให้ก่อปัญหาได้ (ดูเพิ่มในเรื่องภูมิต้านทานชีวิต)   แต่เมื่อร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลง
เนื่องจากการนอน การพักผ่อนไม่เพียงพอก้เป็นนาทีทองที่เจ้าสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายพากันออกมาพาเหรดใน
ตัวเรา ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนล้าของเราก้ไม่สามารถกำจัดได้ทันต่อการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเชื้อดรคร้าย และ
ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต้มที่ ปล่อยให้เซลผิดปกติหลุดลอยและขยายตัวต่อไปจนกลายเป็นเซลมะเร็งขึ้นมา
ได้ เป็นต้น

คงจะเห็นแล้วว่าการอดนอน หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอก็สามารถทำให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพและก่อให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บตามมาได้อย่างมากมายอย่างคาดไม่ถึง  พวกเราส่วนใหญ่จะละเลยเรื่องนี้ไปเพียงคิดว่าการทาน
อาหารเสริม วิตามินก็เพียงพอแล้ว แต่การเสริมสุขภาพร่างกายเราอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องหาซื้อจากไหนให้เป็น
ที่ยุ่งยากอย่างหนึ่งก็คือการหาเวลานอน พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละคน จัดให้เป็นเวลานอน
อย่างจริงจัง สม่ำเสมอให้เป็นสุขนิสัย  ท่านอาจจะแย้งว่าใครจะสามารถทำได้ตลอดเวลา ซึ่งก็ถูกต้องแต่เพียง
ต้องการให้ทราบว่าการนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของแต่ละคนก็เป็นการเสริม
สร้างร่างกายให้แข็.แรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้แล้ว และเมื่อเราพบช่วงเวลาที่ต้องอดนอนเราควรรู้จักการให้
การชดเชยอย่างเพียงพอ  หรือเมื่อเรามีปัญหาเรื่องการนอนเราจะได้ทราบถึงวิธีการจัดการให้การนอนของเรา
กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว  สิ่งที่ทุกท่านควรเข้าใจก็คือ 
เมื่อการนอน พักผ่อนร่างกายไม่เพียงพอ ก็เป็นโอกาสของสิ่งแปลกปลอมเชื้อดรคก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้
และการเจ็บไข้หลายๆอย่างส่งผลให้การนอนหลับ พักผ่อนไม่เพียงพอได้ก็จะย้อนกลับไปให้ภูมิต้านทานของเรา
ยิ่งอ่อนแอลงไปอีก ทำให้การเป็นเจ็บของเราไม่หายเสียที หายยากขึ้น หรืออาจมีอาการอื่นแทรกซ้อนเพิ่มมาอีก 

 

 การพักผ่อนและการนอน       

การหลับ คือ การหยุดพัก ของร่างกาย ชั่วครั้งชั่วคราว โดยไม่รู้สึกตัว และมักจะร่วมด้วย การนอนราบ การเงียบ หลับตา กรน หรืออากัป กิริยาใดๆ ที่มี ส่วนช่วย แสดงว่า "หลับแล้ว"

การหลับ โดยทั่วไป มีลักษณะ แตกต่างกัน ในแต่ละคน และแม้แต่ ในคนเดียวกัน ก็ยัง แตกต่างกันไป ในแต่ละอายุ แต่ละอารมณ์ แต่ละสถานที่ ฯลฯ

บางคน ชอบนอนตั้งแต่ หัวค่ำ ไปตื่นตอน เช้าตรู่ บางคนชอบ นอนดึก แล้วตื่นสาย บางคน ทำงานกลางคืน ก็นอน ตอนกลางวัน ไปตื่นตอน ใกล้ค่ำ ตามสะดวก หากไม่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ของตนเอง และผู้อื่นละก็ ถือว่า การ
นอนหลับนั้น ปกติ ไม่มีอะไร ต้องแก้ไข

การพิจารณาว่า การหลับของคนๆ หนึ่งผิดปกติหรือไม่ ต้องคำนึงถึง ความแตกต่าง ระหว่างคน เช่น อายุ 
ความเครียด การอดนอน และสิ่งแวดล้อม

หลายต่อหลายครั้งที่ คนที่หลับอยู่ อาจไม่รู้ตัวว่า เขาหลับไม่ปกติ แต่ญาติ หรือคนที่นอนด้วย จะเป็นคนเล่าถึง 
อาการหลับไม่ปกติของเขาได้แทน

ในทางกลับกัน คนที่รู้สึกว่า ตนเองนอนไม่หลับ อาจบ่นว่า ตนนอนไม่หลับ คืนละ 3-4 ชั่วโมง แต่คนที่นอนด้วย 
อาจยืนยันได้ว่า คนๆ นั้นนอนหลับสนิท ตลอดคืน เพราะคนที่รู้สึกว่า ตนนอนไม่หลับ มักจะรู้สึกว่า ช่วงที่ นอน
ไม่หลับ นั้น แสนจะยาวนาน และเป็นทุกข์เป็นร้อนกับ การนอนไม่หลับของตน ทั้งๆ ที่เขาอาจนอนหลับ นานกว่า
คนอื่นๆ ด้วยซ้ำไป

ส่วนคนที่ตื่นบ่อยๆ หรือหลับไม่สนิท โดยไม่รู้ตัวว่า ตนตื่นบ่อยๆ หรือ หลับไม่สนิท ก็อาจไม่บ่นว่า ตนนอนไม่
หลับ คนกลุ่มนี้อาจจะซึม ง่วงเหงา หาวนอนทั้งวัน จนไม่สนใจกับ อาการผิดปกติของตนเอง แต่ญาติ หรือคน
ใกล้ชิด จะเป็น ผู้สังเกตเห็น และให้ความช่วยเหลือได้

ความวิตกกังวล ทำให้โรคนอนไม่หลับ เลวร้ายลงเรื่อยๆ จึงควรรีบวินิจฉัย หาสาเหตุ และแก้ไข แล้วคุณอาจ
จะพบว่า ปัญหา การนอนไม่หลับของคุณ มันอาจจะ ลุกลามมาจาก ปัญหาอื่นๆ ในชีวตของคุณ เช่น ความเครียด 
จากการงาน ชีวิตคู่ ครอบครัว การเงิน หรืออาจจะมาจาก สาเหตุที่ ไม่สลักสำคัญ อะไรเลย เช่น ห้องนอน ร้อน/
เย็นเกินไป ที่นอนไม่เหมาะ หมอนหนุนนุ่ม/แข็งเกินไป หรือสูงไปต่ำไป นอนไม่สบาย ซึ่งเป็นปัญหาแก้ง่าย แบบ 
"เส้นผมบังภูเขา" เท่านั้นเอง


คนที่หลับ ได้เต็มอิ่ม จะรู้สึกแจ่มใส สดชื่น โดยที่ ความต้องการ ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน บางคน นอนเ
พียงวันละ 4 ชั่วโมง ก็เต็มอิ่ม แต่บางคน อาจต้อง นอน นาน 7 ชั่วโมง ถึงจะ กระปรี้กระเปร่า

คนที่ นอนหลับไม่พอ หรือเกินพอ จะง่วงเหงา หาวนอน เกียจคร้าน สมองตื้อ อืดอาด ยืดยาด ทำงานทำการ 
ไม่ได้ดี เท่าที่ควร ต้องรีบหาสาเหตุ แล้วรีบแก้ไข... จะทนสมองตื้อ อยู่ทำไมกัน ...


 อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ นอนไม่เต็มที่      

ค่อยๆ สังเกตดู คุณอาจจะหาสาเหตุ และแก้ปัญหา การนอนไม่หลับของคุณ ได้ไม่ยาก... อาจเหมือนว่าไม่น่าวิตก
แต่การปล่อยละเลย มักพบว่ารูปการณ์จะกลายเป็นเรื้อรังและเมื่อถึงจุดนั้นการแก้ไขคงต้องยุ่งยากกว่าที่คิดไว้มาก
รีบค้นหาสาเหตุของปัญหา และแก้ให้ตรงจุดได้เร็วเท่าได้ การนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่จะเป็นของคุณ.....

   คุณหลับยาก หรือหลับน้อย มาตั้งแต่เด็กรึเปล่า?
 ถ้าเป็นลักษณะเฉพาะตัว แบบนี้ คุณก็คงไม่รู้สึก ผิดปกติอะไร แต่ญาติ หรือ คนที่นอนด้วย  
 อาจรู้สึก กังวลไปเอง คุณก็เพียงแต่ ชี้แจงให้เขาทราบว่า มันเป็น เอกลักษณ์ของคุณเอง... 
 ไม่มีอะไร ต้องรักษา 
   คุณนอนผิดเวลา หรือผิดสถานที่รึเปล่า?
บ่อยครั้งที่เรารู้สึกตาค้าง นอนไม่หลับ เพราะนอนดึก เลยเวลาที่เคยนอนไปมาก หรือนอนผิดที่ แปลกที่ สาเหตุแบบนี้ ถ้าจำเป็นต้องให้หลับ ก็อาจจะต้อง ใช้ยาช่วย (ดูเรื่องยานอนหลับ) 
   คุณบินข้ามเขตเวลารึเปล่า?
 นี่เป็นอีกสาเหตุ ที่ทำให้ร่างกาย ปรับตัวไม่ทัน จึงยังคงตื่นอยู่ แม้จะเป็นกลางคืน  
 ในประเทศใหม่ โดยปกติแล้ว ร่างกายจะปรับตัว จนนอนหลับได้เอง ในเวลาเพียงไม่กี่วัน 
 เลิกกังวลดีกว่า
   คุณถูกรบกวนจากอะไรสักอย่างรึเปล่า?
 คนที่นอนข้างๆ คุณส่งเสียงกรน หนวกหู หรือเปล่า หรืออาจจะ นอนดิ้นมาก จนคุณไม่เป็น
 อันหลับ ห้องนอนของคุณ อาจสว่างเกินไป หรือหนาวเกินไป ซึ่งแก้ไขได้ ไม่ยาก 
 ยิ่งไปกว่านั้น โดยทั่วๆ ไปถ้าคุณทนการรบกวน ได้สักพัก คุณก็จะชิน จนนอนหลับได้ แม้ว่า 
 คู่นอนของคุณ จะกรนเสียงดังขนาดไหนก็ตาม 
    เครื่องนอนที่ใช้เหมาะกับคุณรึเปล่า?
 ในหลายๆ ราย ที่มีอาการ ไอ จาม หายใจไม่ออก น้ำมูกน้ำตาไหล หรืออาจมีอาการ ผื่นคัน 
 ทุกครั้งที่ลงนอน พบว่า สาเหตุมาจากที่นอน หมอน ผ้าห่ม ของตนเอง ซึ่งอาจเป็นแบบนุ่น 
 ที่หมักหมมสิ่งสกปรกไว้ หรืออาจเป็นหมอนขนเป็ด ขนห่านที่มีตัวไรฝุ่น ที่ก่อให้เกิด 
 อาการแพ้ ซึ่งส่วนใหญ่ ก็แก้ปัญหาง่ายๆ โดยเปลี่ยนมาใช้ พวก ใยสังเคราะห์ คุณภาพ 
 ไว้ใจได้ ไม่ปลอมปน ที่ไม่ก่อให้เกิด อาการแพ้ ปัญหาก็จบไป หลับสบาย ตลอดคืน 
 (ดูเครื่องนอนแบบป้องกันไรฝุ่น)
    คุณมีโรคประจำตัว อย่างใดอย่างหนึ่ง รึเปล่า?
 คนที่ป่วยด้วยโรค ปวดข้อเรื้อรัง มักปวดข้อตอนกลางคืน ทำให้ตื่นบ่อย คนที่เป็น โรคหัวใจ  
 และเกิดภาวะหัวใจล้ม หรือคนที่เป็นโรค หอบหืด อาจเกิดอาการ เหนื่อย แน่น หรือหอบ
 ตอนกลางคืนได้ง่าย หรือผู้ชายสูงอายุ ที่ต่อมลูกหมากโต ก็อาจต้อง ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยๆ 
 ตอนกลางคืน ถ้าคุณนอนไม่หลับ ด้วยสาเหตุเหล่านี้ ก็ต้องแก้ไขที่ สาเหตุของการเจ็บป่วย
 บางคนอาจนอนไม่หลับ เพราะทรมาน ด้วยการปวดคอ ปวดหลัง นอนท่าไหน ก็ไม่สบาย ต้องพลิกไปพลิกมา  
 ตลอดคืน ควรสำรวจดูว่า ที่นอนของคุณ มีปัญหาหรือเปล่า มันอาจนุ่มเกินไป หรือยุบตัวเป็นหลุม ก่อปัญหาให้ 
 กระดูกสันหลัง ของคุณได้เช่นเดียวกัน หมอนที่หนุน นุ่มไป แข็งไป แบนไป ไม่เหมาะกับท่านอน ของคุณ ก็
 ก่อให้เกิด อาการปวดเช่นกัน แก้ปัญหาให้ถูกที่ คุณก็จะหลับสบายอีกครั้ง
    แขนขาของคุณกระตุกหรือเปล่า?
 การกระตุกของขา หรือกล้ามเนื้ออื่น ขณะหลับ (nocturnal myoelonus) ส่วนใหญ่ จะ
 เกิดในผู้ใหญ่ ตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป และมักเป็นมากขึ้น เมื่ออายุสูงขึ้น มักเป็นที่ขา อาจ
 เป็นแค่ กระดิกนิ้วมือ เป็นระยะๆ หรืองอแขน ฟาดแขนแรงๆ ก็ได้
 อาการเหล่านี้ จะเป็นมากขึ้น ถ้าอดนอน หรือมีเรื่องเครียด หรือเกิดโรค ทางระบบประสาท 
 หลอดเลือดในสมองแตก ตีบ หรือตัน โรคเบาหวาน ฯลฯ ถ้ามีอาการแบบนี้ ควรปรึกษาแพทย์ 
 เพื่อให้ยา ลดอาการกระตุกของแขนขา ขณะหลับได้ จะได้ไม่ต้องทรมาน ทั้งคุณเอง  
 และผู้ที่นอนด้วย
    คุณหายใจผิดปกติรึเปล่า?
- โรคหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea syndrome) ซึ่งเป็นภาวะที่ ผู้ป่วยหยุดหายใจ 
  มากกว่า 10 วินาทีบ่อยๆ ในขณะหลับ เนื่องจากหายใจเข้าไม่ได้ เพราะลิ้น ตกไปอุดกั้น 
  ทางเดินหายใจ ที่หลังคอหอย (obstructive sleep apnea) และ/หรือ เพราะไม่หายใจ 
  เนื่องจากสมอง ไม่สั่งให้หายใจ (central apnea) ทำให้เขียว ดิ้นรน และสะดุ้งตื่น 
  (อาจตื่นแบบไม่รู้สึกตัว) แล้วจึงหายใจได้ และหลับต่อใหม่ เกิดอาการอีก ทำให้ต้องตื่น 
  คืนละหลายๆ ครั้ง ส่วนใหญ่มักจะเกิดใน ผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป โดยเฉพาะ คนอ้วนหรือ
  ท้วม แต่คนผอม ก็อาจเป็นได้
  ผู้ที่เกิดอาการนี้ ควรไปพบแพทย์ และตรวจให้ละเอียด เพื่อการรักษา ที่ถูกต้องโดยเร็ว 
  เพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ และมีโรคหลอดลม อักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) 
  ถุงลมโป่งพอง (pulmonary emphysema) หอบหืด (obstructive airway 
  diseases) ฯลฯ อาจเสียชีวิตขณะหลับได้
- ภาวะหายใจไม่พอขณะหลับ (Sleep hypoventilation) ซึ่งเป็นภาวะที่ ผู้ป่วย หายใจ
  น้อยกว่าปกติมาก ในขณะหลับ และอาจมี การหยุดหายใจ เป็นพักๆ ได้ มักไม่มีการกรน
  เสียงดัง และไม่มีการดิ้นรน ขณะหลับ หรือขณะหยุดหายใจ ผู้ป่วยจะเขียวคล้ำ เพราะ
  ออกซิเจนในเลือด ลดลงมาก และซึม เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ ในเลือด เพิ่มมากขึ้น   
  ภาวะแบบนี้ อาจเกิดจากโรคอ้วน ซึ่งแก้ไขได้ ด้วยการ ลดความอ้วน หรือเกิดจากโรค
  ทางสมอง ที่ทำให้ศูนย์หายใจ (respiratory center) ไม่ทำงาน หรือทำงานน้อยลง 
  ต้องไปพบแพทย์ และรับการรักษาให้ถูกต้อง 
    คุณใช้ยาหรือสิ่งเสพติดบางอย่างรึเปล่า?
 บางคนชอบดื่มชา กาแฟตอนเย็น แล้วนอนไม่หลับ ก็ควรงด บางคนกินยาลดความอ้วน แล้ว
 นอนไม่หลับ ก็ต้องงดยา ยากระตุ้นประสาท ยาบ้า ยาขยัน หรือยาขยายหลอดลม ก็ทำให้
 หลับยาก หรือไม่หลับเลย เช่นเดียวกับ คนที่กินยา อาหาร หรือเครื่องดื่มอะไรเป็นประจำ  
 พอหยุดกิน ก็อาจจะนอนไม่หลับ ต้องค่อยๆ หยุดยา หรืออาหารนั้น ทีละน้อย ก็จะหลับได้ 
    โรคจิตโรคประสาทก็เป็นสาเหตุได้ด้วย
 อาการที่พบได้ในโรคจิต และโรคประสาท มักจะได้แก่
 - อาการนอนไม่หลับ
 - อารมณ์เศร้า อยากตาย
 - ความวิตกกังวล
 - หงุดหงิด ไม่มีสมาธิ
 - ความกลัวผิดปกติ ย้ำคิดย้ำทำ
 - ความรู้สึกไม่สบายในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 - โรคจิตโรคประสาทส่วนใหญ่ จะทำให้หลับยาก ซึ่งทำให้ มีอาการทางจิต  
 ทางประสาทเพิ่มขึ้น และก็จะทำให้ หลับยากยิ่งขึ้นไปอีก วนเวียนเป็น วงจรอุบาทว์ 
 (vicious cycle) ทำให้อาการทรุดลงเรื่อยๆ จึงควรปรึกษาแพทย์ โดยเร็ว 

ทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมานี้ น่าจะพอให้คุณ ลองวินิจฉัย สาเหตุการนอนไม่หลับ ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่แก้ไขได้ 
ด้วยตนเอง หรือต้อง ปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการรักษา ก็ควรรีบ... ดีกว่าปล่อยให้เป็นมากขึ้น...

 
กลับขึ้นด้านบน To top

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.