BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

op


ครรภ์เป็นพิษ / 
 Toxemia of Pregnancy

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 

   ครรภ์เป็นพิษ / Toxemia of Pregnancy      


ครรภ์เป็นพิษ มักมีอาการเมื่อตั้งครรภ์ได้ 5-6 เดือน ขึ้นไป จนกระทั่งหลังคลอด 1 สัปดาห์ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด มักพบในครรภ์แรก, ครรภ์แฝด, ครรภ์ไข่ปลาอุก และในผู้หญิงที่เคยเป็นเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไตอยู่ก่อน
ครรภ์เป็นพิษยังแบ่งเป็น พรีอีแคลมป์เชีย (Pre-eclampsia) ซึ่งมีเพียงอาการบวม ความดันโลหิตสูง และมีสารไข่ขาวในปัสสาวะ ไม่มีอาการชักหรือหมดสติ ส่วนชนิดร้ายแรง หรือ อีแคลมป์เชีย (Eclampsia) จะมีอาการชักหรือหมดสติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายได้
อาการของครรภ์เป็นพิษ หลังจากคลอดแล้วจะค่อย ๆ หายไปได้เอง

อาการ
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ตามัว คลื่นไส้อาเจียน ปวดตรงใต้ลิ้นปี่ บวมตามมือตามเท้า และใบหน้า
ในรายที่เป็นพรีอีแคลมป์เชีย ระยะรุนแรง อาจมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก , เอนไซม์ตับขึ้นสูง และภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 
(เลือดออกง่าย) อาจมีอาการปวดตรงลิ้นปี่รุนแรง เนื่องจากมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มตับ
ในรายที่เป็นอีแคลมป์เชีย จะมีอาการชักหรือหมดสติ ซึ่งอาจเกิดก่อนคลอด ขณะคลอด หรือภายใน 1 สัปดาห์หลัง
คลอด ในบางรายอาจมีภาวะหัวใจวาย  ร่วมด้วย

สิ่งตรวจพบ
ความดันโลหิตช่วงบน (ซิสโตลี) มากกว่า 140 มม.ปรอท หรือช่วงล่าง (ไดแอสโตลี) มากกว่า 90 มม. ปรอท 
(ถ้าช่วงบนมากกว่า 150 หรือ ช่วงล่างมากกว่า 110 ก็ถือว่ารุนแรง)  เท้าบวม กดมีรอยบุ๋ม  ตรวจปัสสาวะพบ
สารไข่ขาว (albumin) ซึ่งถ้ายิ่งมีมาก (ขนาด 3+ หรือ 4+) ก็ถือว่ายิ่งรุนแรง
อาจตรวจพบภาวะซีด จ้ำเขียว เลือดออก การตรวจเลือดอาจจะพบเอนไซม์ตับและสารบียูเอ็นรวมทั้งครีอะตินีน
ขึ้นสูง

อาการแทรกซ้อน
อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น รกลอกตัวก่อนกำหนด  เด็กคลอดตัวเล็ก เลือดออกในสมองของหญิงที่ตั้งครรภ์
ในรายที่เป็นครรภ์เป็นพิษชนิดร้ายแรง (มีอาการชัก หรือหมดสติ) มีอัตราตายได้ถึง 10-15%

การรักษา
1. หากสงสัย ควรแนะนำไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดและปัสสาวะในรายที่เป็นไม่มาก ไม่จำเป็นต้องพักในโรง
พยาบาล ควรแนะนำให้นอนพักที่บ้านให้มาก ๆ และนัดตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ถ้าไม่ดีขึ้น หรือความดันช่วงบนมากกว่า 140 หรือช่วงล่างมากกว่า 90 ควรรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล 
ให้นอนพัก และให้ยาลดความดัน ได้แก่ เมทิลโดปา (Methyldopa) ถ้าไม่ได้ผลให้ยาลดความดันกลุ่มอื่น เช่น 
ไฮดราลาซีน (Hydralazine), ยาปิดกั้นบีตา , ยาต้านแคลเซียม  (ห้ามใช้ยาต้านเอซ เพราะอาจทำให้ทารก
พิการได้)
ถ้าเป็นมาก อาจฉีดแมกนีเซียม ซัลเฟต (Magnesium sulfate) เพื่อป้องกันอาการชัก
เมื่อครรภ์ใกล้กำหนดคลอด (มากกว่า 34 สัปดาห์) ควรหาวิธีทำให้เด็กคลอด โดยการใช้ยากระตุ้น หากไม่ได้ผล
อาจต้องทำการผ่าตัด
2. หากมีอาการชัก หรือหมดสติ ให้ฉีดไดอะซีแพม 1-2 หลอดเข้าหลอดเลือดดำ แล้วส่งโรงพยาบาลด่วน

ข้อแนะนำ
1. โรคนี้สามารถให้การดูแลรักษาให้ปลอดภัยได้ทั้งแม่และเด็กในครรภ์ ถ้ามีการตรวจพบตั้งแต่เริ่มเป็น ดังนั้นจึง
    ควรแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ หมั่นชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต  
    และตรวจปัสสาวะ ถ้าพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นควรแนะนำไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
2. ในการฝากครรภ์ ควรแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์สังเกตอาการปวดศีรษะ ตามัว หรือบวมตามหน้า หรือมือด้วย
    ตนเอง หากพบก็ให้รีบกลับมาตรวจก่อนนัด
3. ถ้าพบอาการครรภ์เป็นพิษในระยะแรก ๆ (ก่อนอายุครรภ์ได้ 5 เดือน) ควรสงสัยว่าอาจเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก 

รายละเอียด
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการปวดศีรษะ ตามัว และเท้าบวม อาจเป็นครรภ์เป็นพิษ


   


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.