BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

opเนื้องอกของมดลูก / 
   Myoma Uteri / 
   Uterine fibroids

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเนื้องอกมดลูก 

 Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
    เนื้องอกของมดลูก / Myoma Uteri / Uterine fibroids      


เนื้องอกของมดลูก เป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา ไม่ใช่เนื้อร้าย (มะเร็ง) ซึ่งพบได้ประมาณ 25% ของผู้หญิงที่มีอายุ
มากกว่า 35 ปีขึ้นไป มักพบในผู้หญิงอายุ 35-45 ปี แต่อาจพบในหญิงสาวก็ได้ เนื้องอกอาจมีขนาดต่าง ๆ กันไป 
บางชนิดโตช้า แต่บางชนิดโตเร็ว อาจเกิดอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อของมดลูก หรืออยู่ที่ผนังด้านใน หรือด้านนอกของ
มดลูกก็ได้

อาการ
ถ้าก้อนขนาดเล็ก อาจไม่มีอาการอะไร แต่ตรวจพบโดยบังเอิญ ขณะที่แพทย์ทำการตรวจภายในช่องคลอดด้วย
สาเหตุอื่น  ถ้าก้อนขนาดโต มักมีเลือดออกมาก หรือกะปริดกะปรอยคล้ายดียูบี แต่มักจะมีอาการปวดประจำเดือน
ร่วมด้วย หรือปวดหน่วง ๆ ที่ท้องน้อย บางคนอาจมีอาการปัสสาวะบ่อย หรือมีความรู้สึกเจ็บขณะร่วมเพศ 
ถ้าก้อนโตมาก ๆ อาจคลำได้ก้อนที่บริเวณท้องน้อย

อาการแทรกซ้อน
อาจทำให้เลือดออกมากจนซีด (โลหิตจาง) บางคนอาจเป็นหมัน หรือขณะตั้งครรภ์ ก้อนเนื้องอกอาจโตขึ้นรวดเร็ว 
จนทำให้แท้งบุตร หรือคลอดลำบาก

การรักษา
หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจภายในช่องคลอด ทำการขูดมดลูก หรือตรวจพิเศษอื่น ๆ  ถ้าก้อน
เนื้องอกมีขนาดเล็ก อาจไม่ต้องทำอะไร แต่ควรจะนัดไปตรวจทุก 6-12 เดือน ในผู้หญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป บางครั้งเนื้องอกจะยุบลงได้เอง
ถ้าก้อนมีขนาดโต มักจะต้องผ่าตัด ในรายที่ยังต้องการมีบุตร อาจต้องผ่าตัดเฉพาะส่วนที่มีเนื้องอกออกไป แต่ถ้าไม่
ต้องการมีบุตร หรือก้อนมีขนาดโตมาก ก็มักจะต้องตัดมดลูกออกไปทั้งหมด
ผลการรักษา หลังผ่าตัด มักจะหายขาด และไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาภายหลัง

ข้อแนะนำ
ผู้หญิงที่มีเลือดออกทางช่องคลอดนานกว่า 7 วัน อาจมีสาเหตุจาก ดียูบี เนื้องอกของมดลูก มะเร็งปากมดลูก  โรคเลือด  เป็นต้น จึงควรไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยเร็ว


เนื้องอกมดลูก( fibroids หรือ myoma uteri) เป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อยมาก และสามารถรักษาให้หายได้ เนื้องอกมดลูก
เกิดจากเซลล์กล้ามเนื้อของผนังมดลูกที่เจริญมากกว่าปกติ จนกลาย
เป็นก้อนกลมอยู่ในผนังมดลูก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนื้องอกชนิดนี้มักจะ
ไม่เป็นเนื้อร้าย และไม่ทำให้เกิดอันตรายอะไร ตอนเริ่มแรกเนื้องอก
มักมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่ว แล้วค่อยๆ โตขึ้นช้าๆไปเรื่อยๆ ตลอดช่วง
วัยเจริญพันธุ์ บางคนอาจไม่ต้องรับการรักษาใดๆ เพียงแต่คอยตรวจ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้องอกให้สม่ำเสมอก็เพียงพอ แต่
บางคนก็จำเป็นต้องรับการรักษาหากเนื้องอกโตมาก หรือทำให้เกิด
อาการผิดปกติ เนื้องอกมดลูกมักพบได้บ่อยในสมาชิกครอบครัว
เดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมผู้หญิงบางคน
เป็นเนื้องอกมดลูก ขณะที่บางคนไม่เป็น


อาการที่ชวนสงสัย : คนที่มีเนื้องอกมดลูกบางคนอาจไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลยก็ได้ แต่ เนื้องอกที่โตอยู่ในมดลูกของคุณ อาจทำให้เกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น 
- ประจำเดือนที่มากหรือนานหรือบ่อยผิดปกติ 
- ปัสสาวะลำบาก ท้องอืดหรือท้องผูก 
- รู้สึกปวดหรือหน่วงในท้องน้อย ปวดปัสสาวะบ่อยๆ 
- ปวดหลัง 
- ภาวะมีบุตรยาก 
- มีคนส่วนน้อยมากที่หากไม่ได้รับการตรวจพบว่ามีเนื้องอกมดลูก  
  แล้วเนื้องอกเจริญมากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง เช่น กลายเป็นเนื้อร้ายรักษาได้หลากหลายวิธี : เนื้องอกมดลูกในแต่ละคนไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีเดียวกัน การเลือกวิธี
การรักษาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ จำนวน, ขนาด, ตำแหน่ง และความเร็วในการโตของเนื้องอก และยังขึ้นอยู่
กับความรุนแรงของปัญหาด้วย ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษาหลายวิธี ซึ่งคุณหมอจะให้คำปรึกษาแนะนำ
วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้ หลังจากที่ได้ตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

ตรวจอะไรกันบ้าง 
ในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย คุณหมอจะถามประวัติอาการของคุณ และตรวจภายในด้วย นอกจากนี้
คุณหมออาจแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดและตำแหน่ง
ของก้อนเนื้องอกมดลูกที่มีอยู่


การตรวจภายใน จะบอกได้ถึงรูปร่างลักษณะ, ขนาดโดยรวม, ความเรียบของผิวนอก รวมทั้ง
อาการเจ็บปวดของมดลูกได้ หากคุณมีปัญหาเลือดออกผิดปกติด้วย คุณหมอก็จะตรวจดูผนังช่องคลอด
และปากมดลูกว่ามีการอักเสบติดเชื้อ หรือรอยแผลหรือไม่ และคุณหมอจะทำการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก
ที่เรียกว่า Pap smear ไปในคราวเดียวกันด้วย และเนื่องจากก้อนเนื้องอกมดลูกอาจซ่อนอยู่ในผนังด้าน
หลังของมดลูกได้ ดังนั้นคุณหมออาจต้องตรวจทางทวารหนักด้วยก็ได้


นอกจากนี้การตรวจอื่นๆ ที่ใช้กันบ่อย คือ การตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ
อัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound) สามารถทำได้เร็ว ง่าย และไม่เจ็บปวด ส่วนการส่องกล้องตรวจเข้าในโพรง
มดลูก (Hysteroscopy) และการส่องกล้องตรวจทางหน้าท้อง (Laparoscopy) จะต้องใช้เครื่องมือ
ผ่านเข้าไปในร่างกายเพื่อตรวจ 


หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ก็ไม่ต้องตกใจ คุณกับคุณหมอควรจะปรึกษาร่วมกันในการเลือก
ทางรักษา โดยทั่วไปถ้าหมอแน่ใจว่าไม่ใช่เนื้อร้ายจะแนะนำให้เฝ้าติดตามเนื้องอกไปเรื่อยๆ ก่อน, ในบางราย
อาจพิจารณาให้ตัดก้อนเนื้องอกออก หรือตัดเอาตัวมดลูกออกไปเลย ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการของคุณ
ขนาด และผลกระทบของก้อนเนื้องอก รวมทั้งความเร็วที่เนื้องอกโตมากขึ้น ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจตัดมดลูก
ออก คุณจะต้องคำนึงถึงโอกาส และความต้องการมีบุตรในอนาคตของคุณเองด้วย แต่ที่แน่ๆ ไม่ว่าจะเลือก
วิธีใดรักษาต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียให้ดีถี่ถ้วนเสียก่อน

ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเนื้องอกไปก่อน 
โดยการตรวจภายในหรืออัลตร้าซาวนด์เป็นระยะๆ สม่ำเสมอ วิธีนี้จะเหมาะในกรณีที่เนื้องอก
มีขนาดเล็ก หรืออายุคุณใกล้จะถึงวัยหมดประจำเดือน เพราะในช่วงวัยหมดประจำเดือนนั้น เนื้องอกมักจะ
เล็กลงได้เองเนื่องจากระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเจริญของเนื้องอกนั้นมีระดับลดลง


หากคุณใช้ยาฮอร์โมนอยู่ ต้องเฝ้าติดตามเนื้องอกอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ หมออาจแนะนำให้คุณ
เปลี่ยนจากยาทานคุมกำเนิดไปคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นแทน ถ้าหากขนาดของเนื้องอกโตขึ้น หรือใช้ยาฮอร์โมน
ทดแทนในวัยหมดประจำเดือนอยู่ คุณหมอก็อาจแนะนำให้ลดขนาดของฮอร์โมนลง


ถ้าหากคุณตั้งครรภ์ เนื้องอกจะโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่มักไม่ทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรง
ใดๆ การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกมักไม่ทำกันในขณะตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องคลอดโดยการ
ผ่าตัด โดยเฉพาะหากก้อนเนื้องอกโตมาก หรือไปขวางในช่องทางคลอด หรือหากคุณเคยผ่าตัดที่มดลูก
มาก่อน

การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออก 
การตัดเอาเนื้องอกออกอาจพิจารณาทำได้โดยใช้กล้องส่องเข้าโพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด 
(Hysteroscopy) หรือโดยการผ่าตัดผ่านทางแผลเปิดที่หน้าท้อง (Abdominal myomectomy)
วิธีการเหล่านี้จะช่วยเก็บรักษามดลูกไว้ได้สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคต แต่ก็อาจกลับมีเนื้องอกมดลูกอีก
ได้เช่นกัน คุณหมออาจพิจารณาให้ยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนเพื่อให้เนื้องอกมีขนาดเล็กลงก่อนผ่าตัด

การผ่าตัดเอามดลูกออก 
การตัดเอาตัวมดลูกออกทั้งหมด แต่จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก วิธีนี้จะเหมาะสมในกรณีที่เนื้องอก
มีขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนหลายก้อน หรือทำให้เกิดอาการผิดปกติอย่างมาก การตัดเอาตัวมดลูกรวมทั้ง
ปากมดลูกออก อาจทำได้ผ่านทางแผลผ่าตัดทางหน้าท้องหรือผ่าตัดออกทางช่องคลอด ส่วนการจะตัดเอา
รังไข่ออกไปด้วยหรือไม่นั้น อาจพิจารณาตามความสามารถที่จะเก็บรังไข่ไว้เพื่อทำหน้าที่สร้งฮอร์โมน
ต่อไปได้นานเพียงใด 

จี้ทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจเหมาะสมในกรณีที่มีประจำเดือนออกมาก แต่มีเนื้องอกมดลูกขนาดเล็ก
ไม่กี่ก้อน วิธีการนี้จะใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า หรือเลเซอร์ จี้ทำลายเยื่อบุโพรงมดลูกรวมทั้งเนื้องอกที่ยื่นเข้าในโพรง
มดลูก หลังการจี้แล้วเลือดมักออกน้อยลง หรืออาจไม่มีประจำเดือนอีกเลย การฟื้นตัวหลังรักษาด้วยการจี้ก็
เร็วมาก อย่างไรก็ตาม หากเนื้องอกยังโตขึ้นอีก ก็อาจจำเป็นต้องผ่าตัดมดลูกออกในภายหลังก็ได้ 


   


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.