สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

TOP       


Google
Search WWW Search thailabonline.com
ขั้นตอนการใช้เทคนิคช่วยให้เกิดการตั้งครรภ
     สำหรับสตรีที่มีบุตรยาก 
    
Assisted Reproductive Technique
     : IVF/ GIFT / ZIFT / ICSI 

การทำกิฟท์ (GIFT)สำหรับผู้มีบุตรยาก
     ที่อยากมีบุตร

การโคลนตัวอ่อนมนุษย์เพื่อการศึกษารูปแบบการนำเอา
     เซลต้นแบบมาใช้ในการรักษาทางการแพทย์

    Using cloned human embryos for research

  การตรวจคุณภาพของเชื้ออสุจิ Semen Analysis
   ตรวจหาจำนวนสเปิร์มขั้นต้นด้วยตนเอง  Sperm  count 
   สำหรับผู้มีบุตรยาก ฝ่ายชายเป็นหมันหรือไม่

ต่อมลูกหมากโต BPH การตรวจหาวันไข่ตก LH Ovulation Test
     สำหรับผู้มีบุตรยาก ฝ่ายหญิงเพื่อหาช่วงไข่ตก
     เป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
ฝีมะม่วง LGV หนองใน Gonorrhea

ซิฟิลิส  Syphilis

หนองในเทียม Non-gonococcal urethritis

  แผลริมอ่อน Chancroid

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด
     Phimosis

รู้เรื่องประจำเดือนและประจำเดือนผิดปกติ
     Knowledge about menstrual period
     and abnormal menstrual
ภาวะประจำเดือนมากผิดปกติ
     Dysfunction Uterine Bleeding 
(DUB)
ปวดประจำเดือน Dysmenorrhea ประจำเดือนไม่มา Amenorrhea
เนื้องอกของมดลูก
     Myoma Uteri / Uterine fibroids
เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดปกติ  
     Endometriosis
ช่องคลอดอักเสบ Vaginitis มดลูกอักเสบ Endometritis
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์  ประโยชน์ของการ
    ฝากครรภ์ การเตรียมความพพร้อม การดูแลตนเอง
    หลังการตั้งครรภ์ 
การตั้งครรภ์นอกมดลูก Ectopic Pregnancy
คำถามที่สอบถามบ่อยของสตรีตั้งครรภ์
      What's safe to eat during pregnancy? 
     Can hair dye hurt the fetus? And what's this 
     about not changing the litterbox?
 
ครรภ์ไข่ปลาอุก MolarPregnancy ครรภ์เป็นพิษ / Toxemia of Pregnancy
รกเกาะต่ำ Placenta previa
    
ภาวะที่รกเกาะอยู่ใกล้กับปากมดลูก พบประมาณ1/200
รกลอกตัวก่อนกำหนด Abruptio placenta
    
ภาวะที่รกลอกหลุดจากผนังมดลูกก่อนกำหนดคลอด
แท้งบุตร  Abortion  
  ก้อนเนื้อที่เต้านม Breast mass
     แนวทางการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษา
  วิธีการใช้ยาคุมกำเนิดให้มั่นใจ/ปลอดภัย
     Contraceptive drug
เข้าใจการสร้างสรรเพศสัมพันธ์ ให้กับชิวิตคู่ของคุณ
    
เพศสัมพันธ์...5 ขั้นฉันและเธอ
 
ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย 
     การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ
     Erectile Dysfunction ( ED)
ไวกร้า(Viagra) ยาช่วยในการแข็งตัว
     อวัยวะเพศชาย

STD Prevention and Protection 
(Safe Sex, Sexy Sex #1)
Fifty percent of Americans will contract a sexually 
transmitted disease in their lifetimes. But you don't 
have to give up on great sex to have safe sex. 
See the videos YouTube can't show:

STD Testing: Do YOU have an STD? 
(Sex Health Guru)

Most doctors don't test for the two most common STDs! Learn what to ask for during your next STD test! Sexually active? Get more STD videos here

Understanding Herpes (Herpes #1, Sex & STDs Series)
Genital herpes affects 25% of Americans! Here's  what you need to know about this STD. See uncensored herpes videos (with genital sores):

Understanding Chlamydia (Sex & STDs #2)

 

Understanding Gonorrhea (Sex Health Guru)

You've probably heard about "the clap," but do you know the real deal with gonorrhea? Watch more videos on Sex & STDs - CLICK HERE:

HPV
Video elaborado pelos meus alunos da 8ª D da EMEF Alm. Pedro de Frontin, São Paulo, fruto de um Projeto de Orientação Sexual que desenvolvi no segundo semestre de 2007. Os alunos são: Caroline, Tha... 

Sex, Life, and STDs (Safe Sex, Sexy Sex #3)

Twenty million Americans catch an STD each year. Learn how to cope, minimze health risks, and protect your sexual partners. Watch More Videos on STDs:

Genital Warts & Other Effects (HPV #2)

Genital warts are just one of the possible consequences of HPV - it can also cause cervical cancer. Watch the (NC-17) uncensored version with images of genital warts:

28 Days
A Menstrual Story 

Human Sexuality: Conception
Watch an animation that shows how the 
human egg is produced and fertilized. 

The Clinic of Reproductive Medicine,
An introduction to the clinic, its facilities and services. Our high reputation proceeds us and our clients come from across Europe, Russia and America. 

Fetal Development
Made by Isabel Perregil and Sofia Alves. Todo o Processo de Desenvolvimento de um feto com imagens do National Geographic Chanel obtidas através de uma micro-câmara introduzida no útero de uma ges...


bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

 

 

 

 

   ต่อมลูกหมากโต - Benign Prostatic Hyperplasia

ลักษณะทั่วไป
ผู้ชายเมื่อมีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ต่อมลูกหมากมักจะโตไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ตามสังขาร ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงใด ๆ ต่อเมื่อมีอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป ผู้ชายบางคนอาจมี
ต่อมลูกหมากโตและแข็ง กดท่อปัสสาวะได้   และกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไม่แข็งแรงพอจะบีบ
ต้านแรงกดของต่อมลูกหมาก จึงทำให้เกิดมีอาการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะ โรคนี้อาจพบได้
ประมาณ 10% ของผู้ชายสูงอายุ ประมาณ 10% ของผู้ชายสูงอายุ

อาการ
ผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก ต้องออกแรงเบ่ง ปัสสาวะพุ่งไม่แรง ผู้ป่วยจะมีความรู้สีกต้อง
ถ่ายปัสสาวะบ่อยครั้ง (ตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นถ่ายบ่อย) แต่ละครั้งออกได้ทีละน้อย บางครั้งอาจถ่าย
ออกเป็นเลือด หรืออาจมีอาการขัดเบาจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ผู้ป่วยมักมีอาการถ่ายปัสสาวะ
ลำบากดังกล่าวอยู่เป็นแรมปี จนในที่สุด จะมีอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลย เนื่องจากท่อปัสสาวะ
ถูกต่อมลูกหมากกดจนอุดตัน ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดตึงที่ท้องน้อย และคลำได้ก้อนของกระเพาะ
ปัสสาวะที่มีปัสสาวะคั่งอยู่เต็ม

อาการแทรกซ้อน
อาจทำให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ   กรวยไตอักเสบ  หรือภาวะไตวาย

การรักษา
หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาล การใช้นิ้วมือตรวจทางทวารหนัก อาจคลำได้ต่อมลูกหมากที่โต อาจต้อง


การรักษา
หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาล การใช้นิ้วมือตรวจทางทวารหนัก อาจคลำได้ต่อมลูกหมากที่โต อาจต้อง
ทำการเอกซเรย์ ใช้เครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ ดังที่เรียกว่า ซิสโตสโคป (Cystoscope) อาจ
ต้องตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือดดูการทำงานของไต เพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ถ้าถ่าย
ปัสสาวะไม่ออก อาจต้องใช้สายยางสวนเป็นครั้งคราว
ในรายที่เริ่มเป็นระยะแรก หรือเป็นมาก แต่อยู่ระหว่างรอผ่าตัด หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัด อาจให้ยา
กลุ่มยับยั้งแอลฟา (alpha-blockers) เช่น พราโซซิน (Prazosin) 1-4 มก. วันละ 2 ครั้ง, หรือ 
เทราโซซิน (Terazosin) 1-5 มก.ก่อนนอน หรือ ฟีน็อกซีเบนซามีน (Phenoxybenzamine) 
5-20 มก.ก่อนนอน ยานี้ช่วยให้ถ่ายปัสสาวะคล่องขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ต่อมลูกหมากเล็กลง หรืออาจให้
ยากลุ่มยับยั้งแอลฟารีดักเทส(alpha-reductase inhibitors) เช่น ไฟนาสเตไรด์ (Finasteride)  
ยานี้ทำให้ขนาดของต่อมลูกหมากเล็กลงประมาณ 30% แต่ถ้าหยุดยา ก็จะเริ่มโตขึ้นใหม่ ในบางราย 
อาจใช้วิธีรักษาด้วย แสงเลเซอร์   หรือไมโครเวฟ ทำให้เกิดความร้อนบริเวณต่อมหมวกไต จนเนื้อส่วน
นั้นตาย (coagulation necrosis) ต่อมลูกหมากก็จะฝ่อลง ทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้น วิธีเหล่านี้ จะใช้
ได้ผลกับผู้ป่วยบางคนเท่านั้น บางคนก็อาจไม่ได้ผล
ถ้าต่อมลูกหมากโตมาก หรือใช้วิธีดังกล่าวไม่ได้ผล ก็จะรักษาด้วยการผ่าตัด โดยการใช้กล้องส่องผ่าน
ท่อปัสสาวะ ที่เรียกว่า "ทียูอาร์" (TUR/Transurethal resection) ซึ่งจะช่วยให้หายขาดได้

ข้อแนะนำ
1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอนติสปาสโมดิก , ยากระตุ้นประสาทอัตโนมัติ (sympathomimatic)
     เพราะอาจทำให้ปัสสาวะไม่ออกได้
2. โรคนี้เป็นภาวะที่ไม่รุนแรง และมีทางรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัด แต่ถ้าปล่อยไว้ อาจมีภาวะ
    แทรกซ้อนอันตรายร้ายแรงได้
3. อาการถ่ายปัสสาวะลำบากในผู้ชายสูงอายุ อาจมีสาเหตุจากโรคมะเร็งของต่อมลูกหมาก หรือมะเร็ง
    ของกระเพาะปัสสาวะได้ ซึ่งบางครั้งอาจแยกอาการจากต่อมลูกหมากโตไม่ออก ดังนั้น
    ทางที่ดี ควรแนะนำให้ผู้ชายสูงอายุที่มีอาการปัสสาวะลำบากไปตรวจที่โรงพยาบาลทุกราย

รายละเอียด
ผู้ชายสูงอายุ ที่มีอาการปัสสาวะลำบากควรปรึกษาแพทย์ อาจเป็นต่อมลูกหมากโต หรือสาเหตุ
อื่นได้

bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

 

 

 

 

   ยาคุมกำเนิด Contraceptive

ยาเม็ดคุมกำเนิด คือยาเม็ดที่ใช้กินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แบบชั่วคราวประกอบด้วยฮอร์โมน 2 ชนิด คือ เอสโตรเจนและโปรเจสโตเจน
จัดทำไว้เป็นแผงหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีปริมาณตัวยาและจำนวนเม็ดไม่เท่ากัน เช่น 21,22 และ 28 เม็ด ผู้ใช้ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง 
บางขนิดอาจหยุดยาเป็นช่วง และเมื่อเลิกใช้ยาก็สามารถกลับมามีบุตรได้อีก
ประเภทของยาเม็ดคุมกำเนิด

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
1.1 ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนระดับเดียว
1.2 ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนหลายระดับ
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีเฉพาะโปรเจสโตเจน

ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ใช้ภายหลังการร่วมเพศ

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
:ยาแต่ละเม็ดมีฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสโตเจนเป็นส่วนประกอบ มีทั้งชนิด 21 22 และ 28 
เม็ด ยาชนิด 28 เม็ดนั้น ตัวยา 7 เม็ดที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีตัวยาฮอร์โมนแต่จะเป็นวิตามินหรือธาตุเหล็ก
ยาเม็ดคุมกำเนิดในกลุ่มนี้ยังแบ่งย่อยเป็นอีก 2 ชนิด คือ

ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนระดับเดียว ยาทุกเม็ดมีปริมาณตัวยาฮอร์โมนรวมเท่ากัน
ปัจจุบันนิยมใช้ชนิดที่มีประมาณเอสโตรเจนต่ำ ๆ คือ 20-30 ไมโครกรัม
ส่วนโปรเจสโตเจนที่ใช้มีหลายชนิดและยังคงมีการพัฒนาเพื่อหาฮอร์โมน
โปรเจสโตเจนชนิดใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง และผลข้างเคียงต่ำ ๆ ด้วย
ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนหลายระดับ ยาเม็ดคุมกำเนิดนี้จะมีฮอร์โมนเหมือนชนิดแรก
แต่มีปริมาณยาแตกต่างกันเป็นหลายระดับเพื่อเลียนแบบการหลั่งฮอร์โมนทั้ง
2 ชนิดตามธรรมชาติในแต่ละรอบเดือน ซึ่งจะมีผลให้อาการข้างเคียงต่าง ๆ
ของยาลดลง

ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเฉพาะโปรเจสโตเจน
เป็นยาที่มีฮอร์โมนในขนาดน้อยจัดทำเป็นแผง 28 เม็ดมีตัวยาเหมือนกัน การกินยาให้เริ่มกินยา
ในวันแรกของรอบประจำเดือนและกินยาต่อเนื่องไปทุกวันโดยไม่ต้องหยุดยา เมื่อหมดแผงให้
เริ่มใช้ยาแผงใหม่ได้ทันที ยานี้มีประโยชน์ ในผู้ที่ไม่สามารถทนอาการข้างเคียงของฮอร์โมน
เอสโตรเจนได้ เช่นคลื่นไส้อาเจียน แต่ว่าประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจะต่ำกว่ายาเม็ดคุม
กำเนิดชนิดรวม

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่ใช้ภายหลังการร่วมเพศ
ในปัจจุบันนำมาใช้กันมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
โดยผู้ใช้ไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียและอันตรายที่เกิดขึ้น

ยากลุ่มนี้มีทั้งแบบตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวขนาดสูง และชนิดฮอร์โมนรวม โดยแต่ละชนิดจะมี
วิธีกินต่างกัน ส่วนมากนิยมใช้ชนิดที่กินหลังมีเพศสัมพันธ์ทันที เพราะใช้ง่าย แต่เนื่องจากมี
ฮอร์โมนขนาดสูงมาก จึงมีอาการข้างเคียงสูงกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดกลุ่มอื่น ๆ ผู้ใช้จะมี อาการ
คลื่นใส้อาเจียนอย่างมาก มีเลือดออกผิดปกติ และมีอันตรายต่อร่างกายสูงกว่า เช่นยาบางตัว
ในกลุ่มนี้มีข้อจำกัดไม่ควรใช้เกินเดือนละ 4 เม็ด

นอกจากนี้ผลการป้องกันการตั้งครรภ์ยังต่ำกว่าการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรวม ถ้าผิดพลาด
อาจเกิดการตั้งครรภ์ได้จึงเหมาะในการใช้กับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อย เช่นสัปดาห์ละครั้ง
ปัองกันการตั้งครรภ์ในกรณีถูกข่มขืน หรือไม่ได้เตรียมคุมกำเนิดมาก่อน 

ยาโพสตินอร์ (Postinor) ยาคุมชนิดหลังการมีเพศสัมพันธุ์

โพสตินอร์ เป็นยาคุมที่ใช้หลังการมีเพศสัมพันธ์
มักใช้ชั่วคราวในกรณีที่ไม่ได้เตรียมคุมกำเนิดมาก่อน
หรือ ถุงยางอนามัย เกิดการแตกรั่ว ไม่แนะนำให้ใช้
ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำ
ควรรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์
(ภายใน 1 ชั่วโมง)

ผลเสีย ของยาคุมกำเนิดชนิดนี้ คือ มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
และมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังจากกินยาไปได้ 2-3 วันและ
ไม่สามารถ รับประทาน บ่อย ๆ (ไม่ควรกินยาเดือนละ 4เม็ด)
เพราะอาจจะมีผลข้างเคียงสูงขึ้น โดยเฉพาะผลข้างเคียงต่อตับ นอกจากกนี้ผลการป้องกันการตั้งครรภ์ก็ไม่ดีเท่ายาคุมกำเนิด
ทั่ว ๆ ไปที่รับประทานยาทุกวัน (90-95%)

ผู้ที่ห้ามใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
ฮอร์โมนคุมกำเนิดนอกจากสามารถป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว ยังไปออกฤทธิ์ตามอยัยวะต่าง ๆหลายแห่งทั่วร่างกาย
ตลอดจนมีผลต่อกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้ใช้บางกลุ่มที่เป็นโรค

ภาวะที่เป็นข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยา
- มะเร็งของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน และ/หรือ เต้านม
- โรคตับระยะเฉียบพลัน หรือมีความผิดปกติในการทำงานของตับ
- โรคของถุงน้ำดี
- มีเลือดออกจากโพรงมดลูกที่ไม่ทราบสาเหตุ
- เป็นโรค หรือ เคยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
- ความดันโลหิตสูง
- ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์
- โรคลมชัก
- โรคเบาหวาน
- อายุมากกว่า 40 ปี หรืออายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปที่อ้วนมาก มีไขมันในเลือดสูง หรือสูบบุหรี่จัด
- มีระดูน้อย หรือขาดระดู
- ปวดศีรษะบ่อย ปวดศีรษะไมเกรน

ถ้าท่านเป็นผู้ที่จะเริ่มใช้ยาเป็นครั้งแรกหรือเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเองควรตรวจสอบตนเองว่า
เป็นผู้ที่ไม่ควรใช้ยานี้หรือไม่ ถ้าสงสัยหรือไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน

อาการข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำเนิด
- อาการคลื่นไส้อาเจียน มักพบในช่องแรกของการใช้ยา และแก้ไขโดยให้กินยาเม็ดคุมกำเนิด
หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน แต่ถ้ามีอาการมากหรือเป็นอยู่นาน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
เพื่อเปลี่ยนชนิดยาเม็ดคุมกำเนิ ด แต่ถ้าใช้ยามานานแล้วและในระยะแรกไม่มีอาการ อาจเป็นผล
จากการตั่งครรภ์หรือโรคอื่น ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป
- อาการเจ็บคัดเต้านม พบในระยะแรกของการใช้ยา ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีอาการลดลงหรือ หายไปในเวลาต่อมา
- เลือดออกกะปริดกะปรอย มักพบในผู้ที่ลืมกินยาบ่อย ๆ และอาจเกิดได้ในระยะแรกของการใช้ยาเช่นกัน 
ซึ่งผู้ใช้ควรกินยาอย่างสม่ำเสมอ
- การขาดระดูระหว่างการใช้ยา ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่กินยาไม่สม่ำเสมอ 
หรือลืมกินยาบ่อย ๆ

-ผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้แก่ น้ำหนักตัวเพิ่ม สิว ฝ้า ปวดศีรษะ เป็นต้น อาการที่กล่าวมานั้นจะเกิดขึ้นในระยะแรก
ของการใช้ยา และส่านใหญ่หายได้เองเมี่อใช้ยาไป 2-3 เดือน
แต่ถ้าหากมีอาการมากหรือเป็นอยู่นานจนเป็นปัญหา หรือ
เกิดความกังวลใจควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ซึ่งอายแก้ไขโดยการเปลี่ยนชนิดยา ตลอดจนอาจแนะนำให้ใช้วิธีคุม
กำเนิดอื่นแทน

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
ให้สังเกตอาการข้งเคียงที่รุนแรงและเป็นอันตรายจากอาการเตือนดังนี้

มีอาการปวดบริเวณท้องอย่างรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง
มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ความดันโลหิตสูง
มีอาการปวด และ บวม ที่เท้า ขา และน่อง
ปวดตา ตาพร่า เห็นแสงวูบวาบ
มีอาการปวดหน้าอกอย่างรุนแรง หายใจหอบ เหนื่อยง่าย

เมื่อท่านใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วมีอาการเตือนที่แสดงไว้ ควรหยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด แผง 21,22 เม็ด
เริ่มใช้ยาตั้งแต่วีนที่ 1 ของรอบประจำเดือน (นับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 ) อาจเริ่มกินยา
ช้ากว่านี้ได้แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 ของรอบประจำเดือน กินยาติดต่อกันทุกวันจนหมดแผง จะทาน 
ในเวลาใดก็ได้แต่ควรทานเวลาเดียวกันทุกวัน หยุดยา 7 วัน สำหรับผู้ใช้ยาชนิด 2 1 เม็ด และหยุด
ยา 6 วัน สำหรับผู้ใช้ยาชนิด 22 เม็ด
การเริ่มยาในวันแรกของรอบประจำเดือน จะได้ผลการคุมกำเนิดดีตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มกินยา แต่
จะมีผลให้รอบประจำเดือนแรกหลังจากใช้ยาสั้นกว่าปกติ จากนั้นรอบประจำเดือนต่อไปจะเป็น
ปกติประมาณ 28 วัน

การเริ่มยาในวันอาทิตย์แรกของรอบประจำเดือน บางครั้งจะช่วยปรับให้ไม่มีประจำเดือนช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ระหว่างหยุดยา 2-4 วัน จะมีเลือดประจำเดือนมา เมื่อหยุดยาครบกำหนดให้เริ่มแผงใหม่ในวิธี
เช่นเดิมผู้ใช้จะเริ่มกินยาเม็ดใดในแผงก่อนก็ได้แต่ถ้ากินตรงกับวันกำกับจะช่วยป้องกันไม่ให้ลืม
กินยา

วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด แผง 28 เม็ด
เริ่มกินยาในวันแรกของรอบประจำเดือน กินเม็ดแรกในส่วนที่ระบุบนแผงว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช้ยา
และกันตามวันกำกับ ตามทิศลูกศรจนหมดแผงและกินแผงใหม่ติดต่อได้เลยไม่ต้องหยุดยา
ยากลุ่มนี้ต้องกินติดต่อกันทุกวันไปตลอด ชื่อยาอาจมีคำว่า ED เพื่อทำให้ทราบว่าเป็นยาชนิด 28
เม็ด

ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนหลายระดับ
ตัวยาในแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกัน เช่น ใน 1 แผงจะมีตัวยาที่ต่างกันถึง 3 กลุ่มจึงต้องกินยา
ตรงตามที่ลูกศรกำกับ และเมื่อลืมกินยาต้องเลือกกินให้ตรงกับชนิดยาที่ลืมด้วย

ทำอย่างไรถ้าลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด
ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นยาที่ต้องใช้ประจำ การลืมกินยาเป็นเรื่องที่พบบ่อย ๆ แม้ว่าไม่เป็นอันตราย
แต่ก็มีผลเสีย เช่น ทำให้ผู้ใช้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย และถ้าลืมบ่อย ๆ อาจเกิดการตั้งครรภ์
ได้ จึงควรกินยาในเวลาเดียวกินทุกวัน เก็บยาในที่เห็นง่าย ๆ เพื่อช่วยเตือนไม ่ให้ลืมกินยาได้บ้าง
และในกรณีที่ลืมกินยาแล้วให้แก้ไขดังนี้
- ลืม 1 เม็ด ให้กินทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามปกติ
- ลืม 2 เม็ดติดต่อกันในช่วง 2 สัปดาห์แรกให้กินยา 2 เม็ดติดต่อกัน 2 วัน แล้วกินต่อไปตามปกติ
จนหมดแผง ให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย หรืองดร่วมเพศ 7 วัน
- ลืม 2 เม็ดติดต่อกันในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือลืมมากกว่า 2 เม็ดในช่วงใดก็ตามให้หยุดยาแผง
นั้นจนกว่าจะมีเลือดประจำเดือน จึงเริ่มยาแผงใหม่ ให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยหรืองดร่วมเพศ
ตั้งแต่เริ่มหยุดยาจนกินยาแผงใหม่ไป 2 สัปดาห์
สำหรับผู้ที่ลืมกินยาบ่อย ๆ ควรเปลี่ยนไปใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย 
เป็นต้น

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยา
เมื่อเริ่มใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแผงแรก ทั้งในผู้ที่ใช้ยาเป็นครั้งแรก ผู้ที่ต้องการเริ่มใช้ใหม่หลัง
จากหยุดยาไปช่วงหนึ่ง ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ใน 2 สัปดาห์แรก ต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย
เช่นการใช้ถุงยางอนามัยเพราะยาจะยังไม่มีผลในการป้องกันการตั้ง ครรภ์ได้ทันที หลังจากนั้น
ผู้ใช้ยาสามารถมีเพศสสัมพันธ์ได้ตลอดตามปกติ ยกเว้นถ้าลืมกินยาในบางกรณีอาจต้องใช้
การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

นอกจากนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผง 21 หรือ 22 เม็ด ที่มีช่วงเวลาหยุดยา 7 และ 6 วัน ตามลำดับ
ในช่วงที่หยุดยาก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติเช่นกัน

เมื่อพร้อมที่จะมีบุตร
สำหรับผู้ที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอยู่ระยะหนึ่งและต้องการมีบุตรมีข้อแนะนำดังนี้ ให้หยุดยาเม็ด
คุมกำเนิดได้ทันที และในระยะ 1-2 เดือนแรกหลังหยุดยาควรป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์โดยวิธีอื่น ๆ
ที่ไม่ได้ใช้ยา เช่นการใช้ถุงยางอนามัย หรือการนับระยะปลอดภัย เพื่อให้มีประจำเดือนมาหลัง
จากหยุดยาก่อน และเมื่อตั้งครรภ์จะได้ทราบอายุครรภ์ที่แน่นอน ทำให้แพทย์สามารถดูแลมารดา
และติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เด็กที่เกิดมีสุขภาพที่
แข็งแรง

bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

 

 

 

 

   ไวกร้า(Viagra)  ยาช่วยในการแข็งตัวอวัยวะเพศชาย

ชื่อทางการค้า:ไวกร้า
ชื่อตัวยา: ซิลเดนาฟิล ซิเตรท
ขนาด:25มก., 50มก. & 100มก.
รูปแบบ(s):เม็ดรับประทาน
บริษัท: ไฟเซอร์ สหรัอเมริกา
*Date Approved by FDA:March 27, 1998

ในที่สุด เหล่าบรรดานกเขาหงอยทั้งหลายก็ได้เฮ เมื่อบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิด
ค้นยาที่ช่วยให้บรรดานกเขาหงอยเหล่านี้ได้มีกำลังวังชาขึ้นมาและมีชีวิตชีวา ตลอดจนทำให้ชีวิต
ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้น นั่นคือ ยาไวกร้า (Viagra) ก็มีหลายท่านเขียนจดหมายมาถาม
หมอว่า คำว่า ไวกร้า(Viagra) นั้นมาจากไหน ทำไมต้องชื่อไวกร้า(Viagra) ด้วย ทำไมไม่ชื่อ
เฮอร์คิวลิส หรือ โด่ไม่รู้ล้ม อะไรทำนองนั้น

คนที่คิดค้นยาตัวนี้นั้น เขาไม่ได้ตั้งใจจะคิดค้นยาไวกร้าเลยแม้แต่น้อย แต่เป็นเหตุบังเอิญต่างหาก
ตอนแรกบริษัท ไฟเซอร์ กำลังคิดค้นยาที่จะแก้โรคอื่น แต่ปรากฎว่าพอมีการทดลองดูยานี้มันมีผล
ข้างเคียง คือ ทำให้ อวัยวะเพศแข็งนานขึ้น จึงมีพนักงานขโมยเอามาใช้ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้มีการ
พิสูจน์ว่าใช้ได้ และอยู่ในระหว่างการทดลองในห้องแล็ป แต่ก็มีพนักงานแอบนำมาใช้เรื่อยๆ และ
มากขึ้น จนในที่สุด บริษัทฯ จึงเกิดไอเดียใหม่ว่า ก็คิดค้นยาทำนองนี้เสียเลย จึงเริ่มหันมาค้นคว้า
ในเรื่องนี้ คือเปลี่ยนจุดประสงค์ของยาตัวนี้เลย ว่างั้นเถอะ

แต่ชื่อ ไวกร้า(Viagra) ล่ะ เขาเอามาจากไหน คนที่ตั้งชื่อนี้ เขาได้ไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ที่น้ำตก
ไนแองการ่า ที่ติดกับแคนาดา เขาได้เห็นสายน้ำของน้ำตกแห่งนี้ไหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา และมาก
มาย เสมือนการไหลของน้ำจากอวัยวะเพศชาย ว่างั้นเลย เขาจึงเกิดความคิดว่า เอาชื่อนี้แล้วกัน
เอ...แต่ การไหลเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ดูแข็งแรงสิน่ะ....จะหาคำอะไรที่ฟังแล้วให้ความหมายทั้ง
ไหลมากมายและดูแข็งแรง ว่างั้นเถอะ ....จนในที่สุดก็เขาก็ได้คำ 2 คำ คือ
        Niagara(ชื่อน้ำตก) + Vigor (แปลว่า แข็งแรง) ได้เป็น Viagra ในที่สุด

แล้วเจ้ายาไวกร้า นั้นมันออกฤทธิ์อย่างไรล่ะ
คนที่ใช้ยาไวกร้านั้น โดยเฉพาะคนไทยยังเข้าใจกันผิดมากมายทีเดียว ว่าใช้กับคนที่กามตายด้าน
ได้หรือใช้กับคนที่หมดความรู้สึกทางเพศได้ หรือใช้กับคนที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศได้ จริงๆ แล้วไม่
ใช่อย่างนั้นเลยครับ
ยาไวกร้านั้น เป็นยาที่ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวนานขึ้น โดยมันจะไปออกฤทธิ์กักเลือดที่ไหลไปเลี้ยง
อวัยวะเพศชายให้อยู่ที่นั่นนานขึ้นตราบที่ฤทธิ์ยายังมีอยู่ ทำให้อวัยวะแข็งตัวนานขึ้น และสามารถ
ทำให้ชายชาตรีทำภาระกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นเอง ซึ่งก็คือ พวกที่นกเขาหงอยง่าย หรือไม่สู้นั่นเอง
หรือนกกระจอกไม่ทันจะกินน้ำนั่นแหละ ไวกร้า จะเหมาะมาก แต่...สำคัญสุดคือ คนที่ใช้ยาไวกร้า
นั้น ต้องมีอารมณ์ทางเพศด้วยน่ะ คือต้องมีอารมณ์ทางเพศก่อน ถ้าคนที่ใช้ยาไวกร้าไม่มีอารมณ์
ทางเพศก็เปล่าประโยชน
์ เพราะว่า ถ้าคนใช้ไม่มีอารมณ์ทางเพศเลือดก็จะไม่ไปที่อวัยวะเพศมาก
(เหมือนเวลาที่เรามีความรู้สึกทางเพศ อวัยวะเพศจะแข็งตัว นั่นคือ มีเลือดสูบฉีดไปที่อวัยวะเพศ
มากขึ้นทำให้มันขยายตัวนี่นเอง แสดงว่า คนๆ นั้นมีอารมณ์ทางเพศ) แล้วมันจะกักเลือดอะไรไว้
ที่อวัยวะเพศล่ะ...ใช่ไหมครับ......
ดังนั้น คนที่จะใช้ยาไวกร้าให้ได้ผล คือ ต้องมีอารมณ์ทางเพศ ร่วมกับการใช้ยาไวกร้า ผลดีแน่นอน

ไวกร้ามีอันตรายไหม ?
ยาไวกร้ามีอันตรายเหมือนกันในกรณีที่ใช้ร่วมกับยาตัวอื่นและใช้เกินขนาด ซึ่งเคยมีรายงานที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า มีผู้ใช้ยาไวกร้าแล้วเสียชีวิต ก็เนื่องจาก
1. ผู้ใช้นั้นใช้ยาไวกร้าร่วมกับยาพวกไนเตรท (Nitrate) ซึ่งยาไนเตรทจะมีหน้าที่ในการขยาย
หลอดเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้มากขึ้น ซึ่งใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดไปเลี้ยง 
และโรคความดันสูง ดังนั้น เมื่อผู้ใช้ ใช้ยาร่วมกันระหว่างไนเตรทและไวกร้า มันจึงเสริมฤทธิ์กัน 
ทันที คือ มันจะทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ช็อคและเสียชีวิตได้

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ฝรั่งคนหนึ่งใช้ยาไวกร้าครั้งแรก 5 เม็ด แต่ปรากฎว่า อวัยวะเพศแข็งตัว
ไม่ยอมหดซ่ะที......ถึงแม้จะเสร็จกิจแล้วก็ตาม....มันก็เจ็บปวดน่ะสิ...ถึงกับต้องหามส่งโรงพยาบาล
กันเลยทีเดียวก็อย่างที่หมอบอกแล้วว่ายานี้จะกักเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศของผู้ชายไม่ให้ไหลกลับ
เร็ว ดังนั้น เมื่อใช้ยานี้มากทำให้ยาออกกฤทธิ์นาน หลายชั่วโมง ...ก็เลยต้องเป็นโด่ไม่รู้ล้มตลอด
เวลา ....สะใจ..ไปเลย

และมีรายงานว่า ผู้ป่วยบางราย มีการดื้อยาต่อยานี้แล้ว คือ ต้องเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ ก็มีเคยมีรายงาน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บริษัท ไฟเซอร์ประเทศไทย
จำกัด

bar5.jpg (6486 bytes)

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

ThaiL@bOnLine - CRYSTAL DIAGNOSTICS
E-mail : info@thailabonline.com

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.