BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

top

เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดปกติ  
  Endometriosis Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 เยื่อบุผิวมดลูกงอกผิดปกติ- Endometriosis      


เยื่อบุที่อยู่บนผิวภายในโพรงมดลูก เรียกว่า เยื่อบุผิวมดลูก (endometrium) เยื่อนี้จะงอกหนาและมีเลือดคั่ง
 แล้วสลายตัวเป็นเลือดประจำเดือนทุก ๆ เดือน 
ในผู้หญิงบางคนอาจมีเศษเยื่อบุผิวมดลูกบางส่วนไปงอกผิดที่ เช่นไปอยู่ในผนังกล้ามเนื้อมดลูก หรืออยู่ใน
รังไข่ หรือที่พบได้น้อยอาจไปงอกที่ท่อรังไข่ช่องคลอด ลำไส้เล็ก หรือตรงแผลเป็นหลังผ่าตัด  ทุก ๆ เดือน
เศษเยื่อบุผิวมดลูกที่งอกผิดปกติเหล่านี้   จะมีเลือดออกเช่นเดียวกับส่วนที่อยู่ที่ผิวในของมดลูก แต่เนื่องจาก
มันฝังอยู่ในเนื้อเยื่อ เลือดจึงคั่งอยู่ภายในและทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ และกลายเป็น
ถุงซิสต์ (cyst)

โรคนี้พบในผู้หญิงในวัยที่มีประจำเดือน พบมากระหว่างอายุ 30-40 ปี และพบมากในผู้หญิงที่ไม่มีบุตร
ส่วนมากจะไม่มีอันตรายร้ายแรง ส่วนน้อยอาจรุนแรงจนต้องรักษาด้วยการผ่าตัด   ภาวะนี้มักเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้ผู้หญิงเป็นหมัน (ไม่มีบุตร)

อาการ
ส่วนมากจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างไร หรือเป็นเพียงเล็กน้อย จนผู้ป่วยไม่สนใจหรือไม่ทันได้สังเกต  
บางคนอาจมีอาการปวดท้อง หรือปวดหลังขณะมีประจำเดือน และมักจะปวดแรงขึ้นในช่วงวันท้าย ๆ 
ของรอบเดือน    บางคนอาจมีประจำเดือนออกมากกว่าปกติ และอาจมีอาการปวดขณะร่วมเพศ

การรักษา
หากสงสัยควรแนะนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจภายในช่องคลอด และอาจทำการขูดมดลูก
หรือใช้เครื่องมือส่องตรวจภายในช่องท้อง (laparoscopy) เพื่อการวินิจฉัยที่แน่ชัด อาจต้องให้ผู้ป่วย
กินยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการได้  บางรายอาจให้ยากดการทำงานของรังไข่ เช่น ดานาซอล 
(Danazol) กินครั้งละ 200-400 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 6-9 เดือน หรือฉีด Depot leuprolide
3.75 มก. เข้ากล้าม เดือนละครั้ง นาน 6 เดือน 
ในรายที่ต้องการมีบุตร ควรแนะนำและหาทางช่วยเหลือให้ตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์จะช่วยจำกัด
ภาวะเยื่อบุมดลูกงอกผิดที่มิให้ลุกลามต่อไปได้  ในรายที่เป็นมาก อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด 
ในรายที่ยังต้องการมีบุตร อาจตัดเฉพาะส่วนที่ผิดปกติออกไป แต่ถ้าไม่ต้องการมีบุตรแล้ว อาจผ่าตัด
เอามดลูกออกและอาจตัดรังไข่ออกถ้ามีความผิดปกติร่วมด้วย

ข้อแนะนำ
ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนรุนแรงผิดปกติ หรือเริ่มปวดครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป 
ควรนึกถึงโรคนี้ไว้เสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ที่ปวดประจำเดือนรุนแรง หรือเริ่มปวดครั้งแรก เมื่ออายุมากกว่า 25 ปี อาจมี
สาเหตุร้ายแรงได้ 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.