สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

TOP


Google
Search WWW Search thailabonline.com

มะเร็งหรือเนื้อร้าย
CANCER

สารบ่งชี้โรคมะเร็ง
(Tumor Markers)

วิธีการสังเกตุเต้านมด้วยตนเอง 
จากมะเร็งเต้านม

  มะเร็ง 
มารู้จักสาเหตุการเกิดมะเร็ง
มะเร็งเต้านม
Cancer of Breast
มะเร็งปอด
Cancer of Lung
มะเร็งปากมดลูก
Cancer of Cervical cervix
มะเร็งรังไข่   
Cancer of Ovary
มะเร็งมดลูก
Cancer of Uterus
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrium Carcinoma
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
Leukemia
  การตรวจภายใน (PAP smear)
  Pelvic Examination
อาการตกขาว
Leukorrhea 1
อาการตกขาว
Leukorrhea 2
สถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย  มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostatic Cancer
 มะเร็งลำไส้ใหญ่
Colorectal Carcinoma
มะเร็งตับ
Liver Cancer
 Breast cancer
Animated pictures 
      See what's going on. Find out what causes it 
      บรรยายเรื่องหอบหืดพร้อมภาพประกอบความเข้าใจ
อัลบัมภาพทางการแพทย์ โรคมะเร็ง
อัลบัม มินิซีรีส์เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์
bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

Types of Uterine Cancer
Uterine cancer is cancer that affects the uterus, endometrium and cervix. Learn more about uterine cancer and how it's detected. 
         Types of Uterine Cancer

Types and Causes of Liver Cancer
Chronic liver infections can increase the    risk of developing liver cancer. Learn more about the types of liver cancer and how it develops. 
         Types and Causes of Liver Cancer

Detecting Colon Cancer
Colon cancer is a cancer of the large intestine that usually affects people over the age of 50. Recognize the symptoms of colon cancer, and get information on cancer detection
         Detecting Colon Cancer

Gynecological Exam- PAP Smear & Check-up
The prospect of a Gynecological Exam can evoke fear in any woman, but getting your regular check-up and PAP Smear is an extremely important first step toward cancer detection and prevention. Learn what to expect straight from a doctor.
         Gynecological Exam- PAP Smear & Check-up

Lung Lobectomy
He smokes since 40 years. He has Lung Cancer. One of them lobe from Lung is out.

How Prostate Cancer Develops
The prostate releases seminal fluid into the man's urethra during ejaculation. Cancer can develop on the prostate,  and men over the age of 40 should   have regular screenings for prostate cancer. 
         How Prostate Cancer Develops

How to Do a Partner Self Breast Exam : Horizontal Technique for Breast Exam

Discover the horizontal technique for breast exams in this free home health video series. 

How to Do a Partner Self Breast Exam : Standing Technique for Breast Exam
Discover the standing technique for breast exams in this free home health video series. 

Ovarian Cancer

Ovarian cancer is a cancerous growth arising from an ovary. Although ovarian cancer is known to occur in many species

มะเร็งต่อมลูกหมาก
สถิติการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก อันดับ 10 ของการเสียชีวิตในชายไทย อันดับ 5 ของชายในกรุงเทพฯ อันดับ 2 ของชายในสหรัฐอเมริกา 100 คน เป็น 1 คนในญี่ปุ่น 

Colon Cancer
The most deathly disease shared among men and women-Colon cancer. "We are what we eat.":Dietitian. How to take care of your Colon health? Consult Aloe Expert in FLP.

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
คุณละเคยมีอาการแน่นท้องบ้างหรื อไม่
? ถ่ายอุจาระแล้วมีเลือดปนออกมาบ้ างหรือไม่ ? เคยวิเคราะห์อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
ด้วยตัวเองรึเปล่า
? หากยังทำอย่างนี้
ต่อไปคุณอาจเป็นอ...

 

 

 

 

 

  มะเร็ง มารู้จักสาเหตุการเกิดมะเร็ง


เป็นคำสามัญมีความหมายว่า เนื้องอกชนิดร้าย หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า CANCER ซึ่งจะ
เกิดจากอวัยวะส่วนใดของร่างกายได้ทั้งสิ้น ยกเว้น 3 อย่างคือ แก้วตา ผม และฟัน ทำให้ผู้ป่วย
ตายภายในระยะเพียง 2-3 เดือน หรือภายใน 5 ปี

สภาพทั่วไปของมะเร็ง

1) มะเร็งอาจเกิดจากอวัยวะหรือเนื้อส่วนใดของร่างกายได้ทั้งสิ้นยกเว้น แก้วตา ผม และ
     ฟัน
2) มะเร็งสามารถทำลายอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย แม้แต่ระดูเซิ้งแข็ง โดยงอกเข้าไปใน
     เนื้อกระดูก ทำให้กระดูกนั้นแหว่งละลายหายไปจนหักง่าย
3) เซลล์ของมะเร็งสามารถงอกและไชเข้าไปในหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง แล้วหลุด
     ลอยไปตามกระแสเลือดและหลอดน้ำเหลืองไปงอกงามตามอวัยวะอื่นๆ ทั่วร่างกาย เช่น 
     ตับ ปอด สมองและกระดุกเป็นต้น
4) มะเร็งสามารถงอกงามและลุกลามเข้าไปในอวัยวะอื่นที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดการ
     กดดันหรือทำให้ทะลุและทำให้อวัยวะนั้นไม่สามารถทำงานตามปกติได้
5) ในการผ่าตัดเอามะเร็งออก ถ้าเหลือเซลล์ของมะเร็งไว้ในร่างกายเพียงเซลล์เดียว เซลล์
     ของมะเร็งก็สามารถเจริญงอกงามต่อไปจนทำให้เกิดอาการได้อีก
6) มะเร็งเกิดขึ้นในคนทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยชรา
7) มะเร็งทำให้คนตายโดยการอุด เช่น มะเร็งของหลอดอาหารส่วนต้น จะทำให้กลืน
     อาหารไม่ได้ มะเร็งของลำไส้ทำให้ลำไส้ทะลุหลอดเลือดแตกและเลือดออกได้มากๆ
     มะเร็งงอกเต็มเนื้อปอดจนผู้ป่วยจะเหนื่อยหอบและหายใจไม่ออกจากการอุดตันหลอดลม
8) ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจะตายภายใน 2-3 เดือน ถึง 10 ปี คิดเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
9) ยังไม่มียาขนานใดที่สามารถป้องกันโรคมะเร็ง หรือรักษามะเร็งให้หายขาดได้ เพียงแต่
     ชลอให้ตายช้าลง ยกเว้นมะเร็งบางชนิดที่รักษาหายได้โดยฉายแสงเอ็กซ์เรย์และสารเคมี
10) สำหรับผู้ป่วยหญิงเมื่อมีก้อนในเต้านมจะต้องรีบให้แพทย์ตรวจและตัดเอาเนื้อนั้นออกมา
       วินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมะเร็ง ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งก็ต้องตัดนมออกทั้งเต้า
       รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ด้วย ถ้าไม่พบมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยก็หายจากโรค
       มะเร็งได้ ถ้ามะเร็งยังไม่กระจายไปที่อวัยวะอื่น

สาเหตุมะเร็ง
ยังไม่มีใครทราบสาเหตุอันแท้จริงของมะเร็ง แต่หมีอย่างหลายซึ่งทำให้เกิดมะเร็งในอวัยวะ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. พันธุกรรม ในตระกูลที่มีประวัติเป็นมะเร็งในบรรพบุรุษ ลูกนหานและเหลนก็มีโอกาส
  เป็นมะเร็งได้ง่าย ซึ่งจะเห็นได้จากการเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันในพ่อ แม่ ลูก และหลาน
  หรือพี่น้องท้องเดียวกันหลายๆ คนและในฝาแฝด
 2. สารเคมีและสารพิษในบุหรี่ เช่น นิโคตินคาร์บอนมอน๊อกไซด์ และแก๊สพิษอีก 10 อย่าง
  จากควันบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งที่ปอด
 3. แอลกอฮอล์ในสุรา เป็นสารพิษ เมื่อดื่มสุรามากๆ แอลกอฮอล์จะไปทำลายเซลล์ของตับ
  เซลล์ของตับก็ตายไป และมีเยื่อพังผาดเข้ามาแทนที่เนื้อตับ  เมื่อดื่มสุราได้ 20-30 ปี 
  ทำให้โกกิลาโรคตับแข็ง และเซลล์ของตับก็งอกออกมาแทนที่และนานเข้าก็เกิดมะเร็ง
  ของตับด้วยพร้อมๆ กัน
 4. สารพิษจากหมาก ในการเคี้ยวหมากและพลู สารพิษจากหมากจะทำลายเซลล์ที่บุช่องปาก
  และภายหลัง 20 ปี ก็เกิดมะเร็งของช่องปาก เช่น ที่ริมฝีปาก เหงือก เพดานและลิ้น ใน
  บางรายจะเกิดเป็นแผลหนาๆ ในเยื่อบุช่องปาก และนานๆ เข้าก็กลายเป็นมะเร็งได้
 5. น้ำมันดิน (TAR) มีสารเคมีที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งของผิวหนังได้ คนงานที่ทำงานเกี่ยว
  กับน้ำมันดิน ถ้าสัมผัสน้ำมันดินทุกวัน หลายๆ เดือนก็มักมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังสูง
 6. กินกาแฟดำแก่ๆ จากการวิจัยของนักวิจัยชาวอเมริกัน เมื่อ 2-3 ปีมานี้ ปรากฏว่า การดื่ม
  กาแฟดำแก่ๆ ทุกๆวัน วันละ 5-6 แก้วหรือมากกว่าสารพิษต่างๆ ในกาแฟจะกระตุ้นเซลล์
  ของตับอ่อน (Pancreas) ทำให้ตับอ่อนเป็นมะเร็งได้ เครื่องดื่มต่างๆ ที่ใส่กาแฟมาก ก็
  มีสารพิษต่างๆ ได้เช่นกัน
 7. ฮอร์โมนจากต่อมอัณฑะและรังไข่ ฮอร์โมนจากต่อมอัณฑะช่วยให้เกิดมะเร็งของต่อม
  ลูกหมาก ถ้ากินหรือฉีดฮอร์โมนนี้มากเกินไป ฮอร์โมนจากรังไข่ก็เช่นกัน ถ้าได้รับ
  ฮอร์โมนจากรังไข่มากเกินไปก็เกิดมะเร็งที่นม มดลูก และรังไข่ได้
 8. รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด เอ็กซ์เรย์และเรเดียม รังสีดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้เกิด
  มะเร็งของอวัยวะต่างๆ ได้ เช่น คนทำงานกลางแจ้งโดนแดดทุกๆ วัน รังสีอัลตรา
  ไวโอเลตจะทำให้เกิดมะเร็งของผิวหนังที่หน้าหรือส่วนที่ถูกแดดทุกวันได้ เจ้าหน้าที่และ
  แพทย์ที่ทำงานรักษาผู้ป่วยด้วยเอ็กซ์เรย์ต้องมีแผ่นตะกั่วกันรังสีมาถูกอวัยวะของผู้บริการ
  ได้ แม้ในการใช้รังสีเอ็กซ์รักษามะเร็งของปอด ถ้าฉายรังสีบ่อยๆ ผิวหนังที่ถูกรังสีบ่อยๆ 
  ก็เป็นมะเร็งได้
 9. ในสหรัฐอเมริกากำลังวิจัยว่า สตรีที่มีพันธุกรรมของมะเร็งของเต้านมอยู่แล้ว ถ้ามีการ
  ถ่ายภาพรังสีของปอดบ่อยๆ รังสีเอ็กซ์จะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งที่นมเร็วขึ้นได้

 10. เชื้อไวรัส เชื้อไวรัสที่สำคัญ คือ ไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งติดต่อกันได้โดยการให้เลือด การ
  ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์ และเด็กแรกคลอดได้รับเชื้อจากแม่ เมื่อเชื้อ
  ไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ตับอักเสบ ผู้ป่วยจะตัวเหลืองตาเหลือง และปัสสาวะเหลือง
  หรือดีซ่านแบบตับอักเสบทั่วๆ ไป เมื่อหายจากดีซ่านแล้ว โรคที่เกิดตามมาภายหลังคือ
  โรคตับแข็ง หรือมะเร็งที่ตับหรือทั้งสองอย่าง
 11. พยาธิใบไม้ในตับ เป็นพยาธิแบนๆ คล้ายใบไม้ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. อาศัยอยู่ในท่อ
  น้ำดีของตับและถุงน้ำดีของคน พยาธิตัวอ่อนอาศัยอยู่ในปลาน้ำจืด พบมากในจังหวัดภาค
  อีสาน ประชาชนชาวอีสานชอบกินปลาดิบจึงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมาก ในบางตำบลจะ
  พบว่าคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับถึงร้อยละ 96
  การตรวจศพของผู้ป่วยโรคนี้จะพบว่าผู้ป่วยบางคนมีพยาธิใบไม้ตับในหลอดน้ำดีและ
  ถุงน้ำดีประมาณ 700-800 ตัว ส่วนกลไกที่ทำให้เกิดมะเร็งของตับยังไม่ทราบแน่นอน 
  แต่เชื่อว่าตัวพยาธิใบไม้ตับเอง ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อเยื่อบุหลอดน้ำดี หรือตัว
  พยาธิเองมีสารพิษบางชนิดที่ไปกระตุ้นเซลล์ที่บุหลอดน้ำดีจนสามารถทำให้เกิดมะเร็ง
  ได้ในโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น ปรากฏว่า มะเร็งที่ตับสูงอันดับหนึ่งในจำนวนมะเร็ง
  ทั้งหมดของร่างกาย
 12. สารพิษแอฟลาท้อคซิล (atlatoxin) เป็นสารพิษเกิดจากเชื้อราซึ่งพบได้ทั่วไปตามต้นไม้
  ผุๆ บ้านที่ชื้นอับ เมล็ดพืชที่ตากไม่แห้ง หรือเก็บไว้ในที่เชื้อ ทำให้ราพวกนี้แพร่พันธ์ได้
  เร็วมาก สารแอฟลาท้อคซิลจึงเกิดขึ้นในพืชที่มีโปรตีนและแป้ง เช่น ถั่วลิสง
  การวิเคราะห์อาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าสารแอฟลาท้อคซิล อยู่ในถั่ว
  ลิสงดิบร้อยละ 56.9 และในถั่วลิสงสุกร้อยละ 54.5 และจากการทดลองของแพทย์ไทย
  และแพทย์ต่างประเทศ พบว่าสารแอฟลาท้อคซิล ทำให้เกิดมะเร็งที่ตับ และมะเร็งของ
  หลอดน้ำดีในสัตว์ทดลอง คือ เป็ด ไก่ ปลา วัว แพะ แกะ และหมู ที่กินอาหารมีสารพิษนี้
  นานๆ และจะพบสารพิษนี้ในเนื้อสัตว์ดังกล่าวแล้วด้วย
 13. การกระทบกระแทกแรงๆ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ถูกกระทบกระแทกแรงๆ ถูก
  เสียดสี ถูกบีบ หรือถูกตีแรงๆ เช่น เต้านมที่ให้เด็กดูดนมถูกกัดและถูกบีบจนชอกช้ำ
  บ่อยๆ ปากมดลูกที่ชอกช้ำจากการคลอดลูก และจากการกระทบกระแทกจากการร่วม
  เพศและการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงโสเภณีกระดูกที่ถูกกระแทกโดยของแข็ง
  เพียงครั้งเดียวก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งสิ้น
 14. การอักเสบเรื้อรัง เช่น แผลอักเสบที่ริมฝีปาก เหงือก ช่องปากลิ้น ปากมดลูก แผลที่เท้า
  แผลในกระเพาะอาหาร จะมีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปช่วยทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นเวลา
  หลายเดือนหลายปี เช่น 10 ปี หรือกว่า ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งได้
 15. การแปรปรวนของการวิวัฒนาการของเซลล์ ความผิดพลาดหรือการแปรปรวน ในการ
  วิวัฒนาการของเซลล์ของอวัยวะต่างๆ หลังการผสมพันธุ์ของตัวอสุจิและไข่แล้ว ทำให้
  เซลล์บางเซลล์ไปงอกงามอยู่ในอวัยวะอื่น หรือเซลล์อ่อนๆ ที่งอกผิดธรรมชาติไป ก็ทำ
  ให้เกิดมะเร็งได้ และโดยมากจะเป็นมาแต่กำเนิด

มะเร็งทำให้คนตายได้อย่างไร

1.  มะเร็งทำให้เกิดการอุดตันของอวัยวะ เช่น มะเร็งของหลอดอาหาร ซึ่งติดจากโคนลิ้น
     ไปจนถึงกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารผ่านเข้ากระเพาะอาหารไม่ได้
2. มะเร็งของต่อมไทรอยด์ที่คอ เมื่อโตมากขึ้นจะไปกดดันหลอดอาหารและหลอดลมส่วนต้น 
     จนกลืนอาหารลำบากและหายใจไม่สะดวก
3. มะเร็งของปอด เมื่อเซลล์มะเร็งงอกงามจนเต็มปอดและทำให้เนื้อปอดแฟบลง และอุด
     ทางหายใจ ทำให้ผู้ป่วยหอบเหนื่อย และหายใจไม่ออก
4. มะเร็งทำให้เกิดแผลเลือดออกมาก และออกง่าย และออกไม่หยุดจนตกเลือดตาย เช่น 
     มะเร็งที่ลำไส้ และมะเร็งที่มดลูก
5. มะเร็งที่กระเพาะอาหาร ทำให้กระเพาะอาหารทะลุ และผู้ป่วยตายเพราะช่องท้องอักเสบ
     ถ้าผู้ป่วยไม่ไปหาแพทย์
6. มะเร็งงอกเข้าไปอุดหลอดเลือด และหลอดน้ำเหลืองทำให้อวัยวะนั้นบวมและขาดเลือด
     จนอวัยวะนั้นตายและเน่าไป
7. มะเร็งที่สมอง จะกดและทำลายศูนย์สำคัญของสมองที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆ เช่น การ
     หายใจ การเคลื่อนไหวของร่างกาย จนร่างกายเป็นอัมพาตและตายด้วยโรคแทรก

มะเร็งเป็นที่อวัยวะไหนมากที่สุด

สถิติของโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลไหน
รักษาโรคไหนมาก หรือจังหวัดใดมีโรคอะไรมาก ดังนั้นถ้าจะดูสถิติของแต่ละจังหวัด หรือ
แต่ละโรงพยาบาล ก็จะพบว่าสถิติของมะเร็งในอวัยวะต่างๆ จะแตกต่างกันไป อาจมีบางชนิด
ที่ใกล้เคียงกันบ้าง เช่น โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ อาจมีมะเร็งที่ปากมดลูกสูงสุด แต่โรง
พยาบาลในภาคอีสานมีมะเร็งที่ตับสูงสุดก็ได้ ฉะนั้นจะต้องเอาสถิติของโรคมะเร็งของทุก
โรงพยาบาลทั่วประเทศมารวมกันให้หมด แล้วคำนวณจากประชากรทั้งหมดของประเทศไทย
จึงจะได้สถิติของมะเร็งของอวัยวะที่สูงสุดของประเทศไทย

bar5.jpg (6486 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

  วิธีการสังเกตุเต้านมด้วยตนเอง จากมะเร็งเต้านม

วิธีการสังเกตุเต้านมด้วยตนเอง จากมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเองนี้ควรตรวจ
ทุกเดือน และควรตรวจหลังจากรอบเดือนผ่านพ้นไปแล้วนอกจากนั้นยังมีการทดสอบอีกสอง
ขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งเต้านม นั้นก็คือการไปพบแพทย์ประจำปีและการตรวจ
เมมโมแกรมตามคำแนะนำของแพทย์
ขั้นตอนการตรวจด้วยตนเองนั้นสามารถทำได้โคย

การดูวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จากภาพ

วิดีโอ  แสดงวิธีการตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยตนเอง โดย สน.ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขbar5.jpg (6486 bytes)
             

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

ThaiL@bOnLine - Crystal Diagnostics Co.,Ltd.
Email : info@thailabonline.com
Phone : 02 803 7310, 02 803 7311, 02 803 7747 Fax:02 803 6704

  

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.