BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
ภาวะเกล็ดเลือดสูง
 Thrombocytosisเกล็ดเลือดคืออะไร Platelets
ภาวะเกล็ดเลือดสูง
   
Thrombocytosis

Platelet count
    การนับจำนวนเกล็ดเลือด

ความผิดปกคิ ค่าต่ำกว่าปกติ
 
   Decreased numbers of 
   platelets

โรค/ความผิดปกติ ค่าสูง
   
Increased numbers of 
   platelets


Animation Picture
    About "Stroke"

   ภาพประกอบคำบรรยายเรื่อง
   หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


  ภาวะเกล็ดเลือดสูง Thrombocytosis      

เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นเช่นโดนมีดบาดตัวเอง แต่ทันทีทันใดนั้นร่างกายของเราก็จะเริ่มซ่อมแซมบาดแผลที่เกิด
ขึ้นทันที สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? 
ภายในเวลาไม่กี่นาที ปลายเส้นเลือดที่ขาดก็ถูกอุดให้เลือดหยุดด้วย เกล็ดเลือด (platelets) และเส้น
ใยโปรตีนที่เรียกว่า ไฟบริน (fibrin) เลือดที่ออกมาอยู่ในแผลก็จะแข็งตัวกลายเป็นสะเก็ดคลุมแผลอยู่ ร่างกาย
เริ่มส่งเลือดมายังบริเวณบาดแผลเพิ่มขึ้น เม็ดเลือดขาวที่มากับกระแสเลือดก็จะคอยฆ่าพวกเชื้อโรคที่บุกรุกเข้า
มา คอยจับทำลายพวกเซลล์ที่ตายแล้วและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ขณะเดียวกัน เซลล์ชั้นนอกสุดของผิวหนัง
(epidermal cell) ก็จะแบ่งตัว และเคลื่อนที่จากขอบแผลทั้งสองข้างเข้ามาบรรจบกันใหม่ตรงกลางภายใต้
สะเก็ดเลือด บาดแผลก็จะถูกคลุมด้วยชั้นเซลล์เหมือนเดิม เส้นเลือดในบริเวณนั้นจะเจริญแทงเข้ามายังบาด
แผล เพื่อนำออกซิเจนและอาหารมาเลี้ยง 
เซลล์ที่เรียกว่าไฟโบรบลาสต์ (fibroblast) จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างเนื้อเยื่อมาเสิรมบริเวณ
บาดแผลให้เต็มโดยการผลิตคอลลาเจน (collagen) ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีความเหนียว ทำให้บาดแผลมีความ
แข็งแรง ขณะเดียวกันไฟโบรบลาสต์จะหดตัว ทำให้บาดแผลสองข้างชิดกันเข้ามามากขึ้น ปลายเส้นประสาท
ที่ขาดก็ค่อยๆ สอดเข้าไปในแผลเพื่อให้ความรู้สึกบางส่วนของบริเวณนั้นกลับคืนมา เส้นเลือดต่างๆ ก็จะงอก
เข้าหากันจนประสานกันเป็นร่างแหอยู่ภายในบาดแผล 
ในที่สุด สะเก็ดเลือดบนแผลก็หลุดออกไป ผิวหนังก็กลับมาประสานกันเหมือนเดิม เนื้อเยื่อภายใต้นั้น
ก็จะหนาแน่นไปด้วยไฟโบรบลาสต์และเส้นใยคอลลาเจนซึ่งจะค่อยๆ เรียงตัวให้อยู่ในแนวที่รับความตึงเครียด
ได้ดีที่สุด เพื่อให้บาดแผลที่หายแล้ว มีความแข็งแรงเหมือนเดิม 

PLATELETS เป็นชิ้นส่วนของเม็ดเลือดแดง มีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงมาก ในเลือด 1 หยด จะมี
เม็ดเลือดแดง 5,000,000 เซลล์ มีเกล็ดเลือดประมาณ 140,000 - 450,000 ชิ้น มีความสำคัญในการแข็งตัว
ของเลือดเมื่อมีแผลเพื่อป้องกันการเสียเลือดมากเกินไป

ค่าสูง ได้แก่ โรคของไขกระดูกซึ่งเป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด 
ค่าต่ำ อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกัน และอีกหลายๆโรค
Range ค่าปกติ : 150,000 to 400,000/mm3 

เกล็ดเลือด (Platelet or Thrombocyte) หรือเศษเม็ดเลือด แผ่นเลือดไม่ใช่เซลล์ แต่เป็นชิ้นส่วนของ
ไซโตพลาสซึมที่เกิดจากไซโตพลาสซึมของเซลล์ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า เมกะคาริโอไซต์ 
(Magakaryocyte)ซึ้งสร้างมาจากไขกระดูกแล้วขาดเป็นชิ้นๆ เกล็ดเลือดในคนมีขนาดคล้ายเกล็ดปลา 
เว้าตรงกลางทั้งสองข้างคล้ายเม็ดเลือดแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 ไมครอน มีอยู่ในร่างกายประมาณ 
250000-35000 ชิ้นต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร มีอายุประมาณ 10 วัน เกล็ดเลือดทำหน้าที่เกี่ยวกับการแข็งตัว
ของเลือด(Blood clotting)

Thrombocytosis Review clinical findings; FBC
platelet count
, blood film .
  Reactive  
    Exercise  
    Acute blood loss  
    Chronic blood loss  
    Inflammation esp  
      Bacterial infection  
      Arthritis  
      Inflammatory bowel disease  
      Vasculitis  
    Carcinoma, extensive/metastatic  
    Splenic atrophy/absence  
  Primary  
    Myeloproliferative disorders esp  
     Thrombocythaemia

Thrombocytosis


Definition

Thrombocytosis is a blood disorder, in which the body produces a surplus of platelets (thrombocytes).

Description

Thrombocytosis is an abnormally increased number of platelets in the blood. Platelets are blood cells that stick together, helping blood clot. Thrombocytosis is a condition that may have many causes.

Throbocytosis is classified as one of two types. Secondary thrombocytosis can be traced to another cause, such as inflammation, severe bleeding, iron deficiency, or some cancers. Primary thrombocytosis (or essential thrombocythemia) is a single disease entity, with unique clinical characteristics.

Causes & symptoms

The cause of essential thrombocytosis is unknown.

Secondary thrombocytosis may develop as a result of:

 • Acute hemorrhage or infection
 • Anemia
 • Arthritis and other chronic inflammations
 • Cancer
 • Exercise
 • Iron deficiency
 • Medication
 • Osteoporosis
 • Removal of the spleen (splenectomy)
 • Polycythemia vera (a disorder affecting other red blood cells, as well as platelets)
 • Stress
 • Surgery.

 

Symptoms

Two of every three patients who have thrombocytosis do not have any symptoms of the disease at the time of diagnosis. Younger patients may remain symptom-free for years.

Enlargement of the spleen is detected in 60% of patients with thrombocytosis. The liver may also be enlarged. As many as half of all patients experience bleeding from the skin, gums, or nose, and 20-50% have some blockage of veins or arteries.

Other symptoms of thrombocytosis include:

 • Bloody stools
 • Bruising
 • Dizziness
 • Headache
 • Hemorrhage
 • Prolonged bleeding after having surgery or after having a tooth pulled
 • Redness or tingling of the hands and feet
 • Weakness. In rare instances, the lymph nodes become enlarged.

 

The highest platelet counts usually produce the most severe symptoms. Younger patients (especially women) may not have symptoms, even though their platelet counts are very high.

Complications

Complications of thrombocytosis include stroke, heart attack, and formation of blood clots in the arms and legs.

A doctor should be notified whenever bleeding is unexplained or prolonged or the patient develops:

 • Chest or leg pain
 • Confusion
 • Numbness
 • Weakness.

 

Diagnosis

The patient's symptoms suggest the presence of thrombocytosis. Blood tests confirm the diagnosis.

Bone marrow aspiration (removal of a tissue sample for microscopic examination) may also be performed.

Treatment

The key to treating secondary thrombocytosis is treating the underlying condition.

Any patient who has thrombocytosis should be encouraged not to smoke.

In young people who have no symptoms, this condition can remain stable for many years. These patients should be monitored by a physician, but may not require treatment.

Treatment for patients who do have symptoms focuses on controlling bleeding, preventing the formation of blood clots, and lowering platelet levels. Treatment for secondary thrombocytosis involves treating the condition or disease responsible for excess platelet production.

In 1997, the United States Food and Drug Administration (FDA) approved the use of anagrelide HCI (Agrylin) to reduce elevated platelet counts and decrease the risk of clot formation. Some patients have benefited from the use of hydroxyurea, an anti-cancer drug.

Low doses of aspirin may prevent clotting, but can cause serious hemorrhages.

If drug therapy does not bring platelet counts down to an acceptable level as rapidly as necessary, plateletpheresis may be performed. Usually combined with drug therapy and used primarily in medical emergencies, this procedure consists of:

 • Withdrawing blood from the patient's body
 • Removing platelets from the blood
 • Returning the platelet-depleted blood to the patient.

 

Prognosis

Many patients with thrombocytosis remain free of complications for long periods. However, some patients may die as a result of blood clots or uncontrolled bleeding.

Prevention

There is no known way to prevent thrombocytosis.


Resources:
BOOKS
Berkow, Robert, ed. The Merck Manual of Medical Information: Home Edition. Whitehouse Station, NJ: Merck & Co., Inc., 1997.
Isselbacher, Kurt, J., et al, eds. Harrison's Principles of Internal Medicine. New York, NY: McGraw-Hill, Inc., 1994. 
 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.