Home I Alt.Health News I Thai Herbs I Vegetable I Alt. Food I Aromatherapy I Herb Shop           
  Update Data : 18/9/2019  

  Date/Time :  20/9/2019 15:09:36

สอบถามปัญหาทางออนไลน์

Free - ฟรี
Member
รับข่าวสุขภาพ

 พืช ผัก สมุนไพรธรรมชาติ

 
 สรรพคุณพืชสมุนไพรใน
 ธรรมชาติ พบได้มากมาย
 ในบ้านเรา   เรียนรู้เรื่อง
 สมุนไพรไทย พร้อมภาพ
 ประกอบ หรือหาเก็บไว้
 ประจำบ้านไว้ใช้ในกรณี
 ฉุกเฉิน   เช่นแก้แผลไฟ
 ไหม้น้ำร้อนลวก หาว่าน
 หางจรเข้มา  จะใช้ส่วน
 ไหนดี  จะใช้อย่างไรให้ 
 ถูกวิธี   คงต้องมาดูกัน

แหล่งค้นหาโรคและอาการ


ค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ  การแพทย์
ทางเลือก   สมุนไพร
การตรวจวินิจฉัยโรค
ทางห้องแล็ป

 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้องอก/มะเร็ง

 
  การตรวจหาโอกาสการ
  เกิดมะเร็งจากตัวอย่าง
  เลือด 
 Tumor Markers
- โอกาสเกิดมะเร็งตับ
  หรือการตรวจหา AFP
- โอกาสเกิดมะเร็งลำไส้
  และทางเดินอาหาร
  หรือการตรวจหา CEA
- โอกาสเกิดมะเร็งต่อม
  ลูกหมาก ตรวจ PSA

ชนิด การตรวจ การแปลผลแล็ป

 

 
 
 
พีชผักสวนครัวอนามัย
 ปลอดสารพิษ เป็นได้ทั้ง
 อาหาร และมีคุณสมบัติ
 ในการช่วยเสริมสร้าง
 สุขภาพแบบธรรมชาติ

พบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

ในสวนลุมไนท์บาซาร์
อยุธยาโฃน 7 ห้อง C90

พบกับสินค้าสุขภาพที่มีแสดง
ในเว็ปไทยแล็ปออนไลน์นี้ โดย
เฉพาะ Aromatherapy

 


แถบตรวจวัดสารเคมีในสัตว์
วัดสุขภาพของสัตว์  เช่น
เบาหวาน / คีโตน / BUN/BHB


 
ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ มี
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัด
 สรรจากทีมงานของ
 iHEALTHSITE ช่วย
 จัดหาและตรวจคุณภาพ
 ให้กับท่านที่รักสุขภาพ
 ทีมงานจะดูแลตรวจสอบ
 ก่อนการจัดส่งถึงมือ
 เพื่ออำนวยความสดวก
 และประหยัดการเดินทาง
 เพียงสั่งรายการ ทีมงาน
 จะจัดส่งโดยไปรษีณ์ด่วน
 ให้ถึงมือท่าน โดยทันที
 ให้ทีมงานได้บริการท่าน
 ความสะดวกสบาย และ
 ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

 
หากไม่พอใจในคุณภาพ
 ของผลิตภัณฑ์ สามารถ
 ส่งคืนกลับได้

Natural Supplement 
อาหารเสริมจากธรรมชาติ

1. L-Glutathione
    เพิ่มความขาวให้กับผิว
    เอเซีย
2. L - Carnitine
    ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลด
   ไขมัน อย่างธรรมชาติ
3. Coenzyme Q10
    ริ้วรอย ความอ่อนเยาว์ผิว
    ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ
4. Vitamines
     วิตามิน เสริมสุขภาพ
5. Minerals
    เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย
 
 
 
Copper Peptides
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผิวที่มี
ปัญหา ริ้วรอย จุดด่างดำและ
แผลเป็นจากสิว หลุมสิว ช่วย
เสริมสร้างคอลลาเจน อีลาสติน
ให้กับผิว

Skin and Acne
,มารู้เรื่องผิวของเรากัน รู้จัก
ผิวหนังของแบบรายละเอียด
ทั้งผิวของคนปกติและผิวที่
เป็นปัญหา เรื่องของ Aging
กับผิวของเราเกิดจากอะไร

ผิวที่มีปัญหาเรื่องสิว อักเสบ
จากสิว ทิ้งรอยของแผลเป็น
ให้เราได้อย่างไร การแก้ไขที่
ถูกต้อง การลบรอยแผลสิว

 น้ำยาช่วยผลัดเซลผิวหนัง
 Exfoliating Serum
 ( AHA / BHA )

 Derma Roller 
  ลูกกลิ้งเข็ม กระตุ้นระบบผิว
  ให้มีการสร้างคอลลาเจนและ
  อีลาสติน แก้ริ้วรอย แผลเป็น

Facial Mesotherapy
การใช้เทคนิคผสมในการช่วย
ลดใบหน้าหมองคล้ำ ริ้วรอย

ลดรอยแผลขรุขระบนใบหน้า
แผลหลุมสิว ด้วยตนเองที่บ้าน
 

 

 Alt.Medicine/Holistic
  การแพทย์ทางเลือก หรือ
 หลักการแพทย์แบบองค์รวม
 การใช้ธรรมชาติรอบตัวมา
 ช่วยเสริมในการดูแลรักษา
 สุขภาพ อีกทางเลือกหนึ่ง

 เป็นการใช้หลักธรรมชาติมาผสมผสานกันเพื่อช่วย
ใน การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในขั้นพื้นฐาน 
เน้น การสร้างภูมิต้านทานร่างกาย  เมื่อร่างกายมี
สุขภาพ ที่ดีก็จะสามารถต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ 
ช่วยลด โอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยทำให้   หรือที่
จะหนักก็เป็นเบาลงได้ 
เป็นการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ ใช้หลักธรรมชาติ
มาช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้เช่น  อาหารที่มีประโยชน์
  หลีกเลี่ยงอาหารที่จะบั่นทอนสุขภาพ    เลือกทาน
 พืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์      มีสารต้านอนุมูล
 อิสระ  ดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ   สร้างสถาพ
 แวดล้อมที่ดี  หลีกห่างจากสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ 
 สร้างจิตและอารมณ์ให้แจ่มใส หมั่นออกกำลังกาย
 เป็นประจำ  เพียงง่ายๆเท่านี้ท่านก็กำลังใช้แนวการ
 แพทย์แบบองค์รวม ธรรมชาติบำบัด มาช่วยในการ
 ดูแลสุขภาพ  คุณอาจจะกำลังเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว
 โดยไม่รู้ตัวก็ได้ 
 ไม่ได้ยุ่งยากลำบากแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องมีความ
 สม่ำเสมอ  เพราะเราต้องเตรียมพร้อมป้องกันข้าศึก
 ที่จะบุกรุกร่างกายเราตลอดเวลา
  คลิก

 Our Immune System

ภูมิชีวิตImmune System คือระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมด
ของร่างกายที่ทำหน้าที่คอย
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือ
สิ่งแปลกปลอมที่
 เป็นอันตรายเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกาย 
 
เมื่อสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้ามาแล้ว ระบบภูมิคุ้มกัน
 ก็จะพยายามทำลายกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมด
 ไปจากร่างกายโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ
 หน้าที่โดยสังเขปของระบบอิมมูนร่างกายคือ
 - Defense ป้องกันแลพทำลายเชื้อโรคและ
   สิ่งแปลกปลอม
 - Homeostasis คอยกำจัดเซลปกติที่เสื่อม
   สภาพเช่นเม็ดเลือดที่มีอายุมากแล้ว
 - Surveillance คอยจับตาดูเซลต่างๆที่จะ
   แปรสภาพผิดไปจากปกติ เช่น คอยดักทำลาย
   tumor cell เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
 
 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

0
 Moral Health

จิตอนามัย การดูแลและเสริม
สร้างสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ ช่วย
สร้างภูมิต้านทานร่างกาย

สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งโดย
ธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตาม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้นั้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาการไป
อย่างไม่หยุดยั้ง สุขภาพจิตของคนเราจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแปลงตาม นับเป็นความยากลำบากพอควร
ของมนุษย์ที่จะต้องปรับตัว ปรับใจไปกับการเปลี่ยน
แปลง ที่แปรเปลี่ยนไป

จะเห็นได้ว่าชีวิตนี้หนีไม่พ้นการปรับตัวปรับใจ
บุคคล
ที่สามารถปรับตัวได้ในสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตน
เองจะมีความสุข สามารถในการปรับปรุงหรือเปลี่ยน
แปลงตนเองได้ตามสถานการณ์   ด้วยเหตุด้วยผลอัน
เหมาะสม   มีความยืดหยุ่น ก็คือผู้ที่มีสุขภาพจิตดีซึ่ง
สุขภาพจิตที่ดีเปรียบได้กับต้นไม้สุขภาพจิตที่ดี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

0
 Sport and Exercise
การบริหารและออก
กำลังกาย ช่วยให้ได้
สุขภาพดีแล้ว   ยัง
เสริมสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรง

 การออกกำลังกายมีมากมายหลายท่าและวิธี  ขึ้นกับ
 วัตถุประสงค์ ความสะดวกและความเหมาะสมของ
 แต่ละคน และวัยอีกด้วย แต่การออกกำลังกายเป็น
 ประจำเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการเสริมสร้างทั้ง
 สุขภาพกายและใจ  การออกกำลังกายที่ถูกวิธีภายใน
 ระยะเวลาที่เหมาะสมช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 แม้แต่การเดินและฝึกการหายใจไปด้วยก็เป็นการออก
 กำลังกายที่ดีได้อีกวิธีหนึ่งแล้ว 
 ถ้าเราไม่มีพื้นที่หรือบริเวณละการใช้กายบริหารน่าจะ
 ช่วยได้ แม้เรานั่งทำงานกับเก้าอี้ก็สามารถบริหารได้
 แล้ว เห็นไม่ว่าการออกกำลังกายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด 
 เพียงแต่คุณคิดจะออกกำลังกายแล้วหรือยัง สนใจการ
 วอร์มอัฟหรือคูลดาวน์ ควรทำอย่างไร มีวิธีออกกำลัง
 กายและบริหารอะไรบ้างที่เหมาะกับคุณ 
คลิก

0
 Stress and Emotion
  คลายเครียดเพื่อสุขภาพ
 ผลของภาวะความเครียด
 มีผลต่อทั้งสุขภาพกาย
 และจิตใจ 

 ฝึกรับภาระความเครียดมาทั้งวันแล้ว ก็มาผ่อนคลาย
 บ้าง    อย่าลืมว่าความเครียดนั้นมีผลต่อสุขภาพทั้ง
 ทางกายและจิตใจ  มีผลต่อระบบอื่นในร่างกายมาก
 มายอย่างคาดไม่ถึง   เช่นระบบการไหลเวียนโลหิต 
 ต่อระบบย่อยอาหาร มีผลต่อระบบหายใจ  ฮอร์โมน
 และเอ็มไซม์อีกหลายชนิด เช่นเมื่อเครียด /โกรธ จะ
 เกิดอาการหน้า เขียวหรือซีด ตัวเย็น หายใจหอบ
 เหมือนจะเป็นลม   เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีผลกระทบ
 มากมายต่อร่างกายเพียงใด 
 อย่าปล่อยให้ภาวะความเครียด สะสมมากเกินไป
 เหมือนลูกโป่ง ลมมากไปก็แตกได้ เราอาจไม่สามารถ
 ควบคุมความเครียดที่โถมเข้ามาได้  แต่ควรฝึกที่จะ
 ระบายลดความเครียด ออกไปบ้าง  เพื่อพร้อมรับกับ
 ศึกใหม่ความเครียดใหม่กันต่อไป      
คลิก

0
 Aromatherapy
 

สุคนธศาสตร์บำบัด ..
ศาสตร์ความหอมจากธรรมชาติ
ที่ ผสมผสานกลิ่นไอบริสุทธิ์ของ
น้ำมันหอมระเหยจาก ส่วนของ
ดอก  ผล กิ่ง ก้านและใบของพืช
สมุนไพรที่มีคุณสมบัติและสรรพคุณในการรักษา
ตามธรรมชาติที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  ในการเชื่อม
สานภาวะความ สมดุลย์ระหว่างร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ 
ความสำคัญคือการเลือกใช้คุณสมบัติของน้ำมันหอม
ระเหยให้ตรงกับวัตถุประสงค์และรสนิยมของแต่ละ
คน จากนั้นเป็นขั้นตอนของการนำเข้าสู้ร่างกายเราซึ่ง
ก็มีได้หลายวิธีตั่งแตการถูนวดให้ซึมซับผ่านทางเข้า
ทางผิวหนัง หรือโดยการทำให้เป็นไอระเหยและสูด
ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ โดยระบบนี้เป็นที่นิยม
เพราะให้ผลต่อระบบประสาท จิตใจ  เสริมจากการ
ให้ผลต่อทางร่างกายพร้อมกันด้วย  การทำให้เป็นไอ
ระเหยสามารถทำได้ง่ายโดย การหยดบนกระดาษ
เพื่อสูดดม การทำให้ระเหยพร้อมกับไอน้ำ การให้
ระเหยพร้อมกับการจุดเทียน หรือใช้เครื่องพ่นละออง
เป็นฝอยในอากาศ 
วัตถุประสงค์คือการให้เราได้รับไอน้ำมันหอมระเหย
อย่างช้าๆและต่อเนื่อง อยากรู้เรื่องมากขึ้น การใช้ให้
ถูกวิธีและได้ประโยชน์มากที่สุก  คลิก

 Candle Gel เทียนแบบเจล สำหรับทำ
   เทียนเจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ
   แนะนำวิธีการทำเทียนเจลวัสดุและอุปกรณ์
   ในการเทียนเจล
 
  !   แหล่งเสาะหาเครื่องมือตรวจ
 ทางห้องปฏิบัติการ(Lab) มือสอง/ใหม่
 สำหรับผู้มีเครื่องมือแล็ปที่ต้องการปล่อย
 และผู้ที่ต้องการทำแล็ปด้วยเครื่องมือใน
        ราคาประหยัด
  คลิกที่นี้-Click

5 Stress Tips Using Aromatherapy
w
ill teaches you 5 stress tips using aromatherapy. Learn what are essential oils that are good for stress relief and how to use them.

School of Massage and Aromatherapy in London
Essentials for Health has grown to become one of the most reputable and innovative schools of massage and aromatherapy in the UK

Hot Stone Therapy Video - Hot Stone Therapy Demo
Hot Stone Therapy - A short Hot Stone Therapy video demonstration by Tania Hodder - Touch Of Aloha.

Yoga for Lower Back Pain : Cat Cow Yoga Pose for Lower Back Pain
Learn how to do the cat cow progression pose when using yoga poses for lower back pain relief in this free exercise video from a hatha yoga instructor. 

Making Aromatherapy Products : Using Essential    Oil in Aromatherapy
When combining essential oil into aromatherapy, it's important to remember the top, base, and middle notes. Learn more about mixing essential oils for aromatherapy in this free video from a 


ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ
 อาการที่ปรากฏโดยแยกตามระบบต่างๆของ
 ร่างกาย/ การใช้ยาให้ถูกต้องถูกวิธี คลิก!!!

 
Disease and Condition by system

 Herbal and Plants
สมุนไพรไทยและพืชผัก
 สวนครัว สิ่งใกล้ตัวเรา
 เป็นได้ทั้งอาหารและยา
 

 มีประโยชน์มากมาย ในการช่วยดูแลและเสริมสร้าง
 สุขภาพให้กับตัวเอง มีภาพและรายละเอียดของพืช
 ที่เป็นประโยชน์ ชื่อเรียกหลายชนิด  สรรพคุณและ
 สารสำคัญของพืชที่เป็นประโยชน์  วิธีการนำมาใช้ 
 ช่วยให้ร่างกายได้รับสารสำคัญที่จะช่วยปรับสภาพ
 ร่างกายเช่น ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด   ช่วยลด
 ความดันโลหิต  ช่วยขับปัสสาวะ ไม่มีโทษหาก
 เพียงเข้าใจการใช้ที่ถูกวิธีและทานให้เหมาะสม 
 แถมประหยัดได้สุขภาพด้วย  
  คลิก

 Antioxidants

เดิมเข้าใจกันว่าสารต้านอนุมูล
อิสระคือวิตามินอีตัวเดียว  ตอน
หลังรู้ว่าวิตามินซีก็ใช่
 แคโรทีนก็ใช่ แถมด้วยสาร
พฤกษเคมี phytochemical
อีกมากมายหลายชนิดแสดงคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
ทั้งนั้น สารพฤกษเคมีมากมายแสดงฤทธิ์แรงกว่า
วิตามินอีเป็นร้อยเท่า
วิตามินอีทำงานโดยตัวของมันเอง ทำงานแล้วมันก็
สลาย ส่วนวิตามินซีจะช่วยฟื้นวิตามินอีที่สลายไป
แล้วให้ฟื้นกลับมาทำงานได้อีก วิตามินสองชนิดนี้
จึงทำงานช่วยกัน

ในขบวนการเผาพลาญอาหารมาเป็นพลังงานในเซล
ทุกเซลทั่วร่างกาย เรียกว่าปฏิกริยาออกซิเดชั่น  เมื่อ
โมเลกุลของออกซิเจน มีการแตกตัวของออกซิเจน
จากรูปโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นโมเลกุลที่มีอีเลคตรอน
เดี่ยว หรือเรียกว่าอนุมูลอิสระ (Free Radicles)
อนุมูลอิสระนี้จะไปดึงเอาอีเลคตรอนจากเซลข้างเคียง
ส่งผลให้เกิดเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ ส่งผลให้เซลเหล่านั้น
สูญเสียหน้าที่การทำงานส่วนหนึ่งไป เป็นสาเหตุ
ของโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งมากขึ้น
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

0
 Food/Vitamins

การทานอาหารเป็นเรื่อง
ไม่ยาก แต่การทานอาหาร
ให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพ  ก็ไม่
ยากเย็นอะไรมากเช่นกัน  
เพียงแต่อาศัยความเข้าใจ
และความอดทนที่จะลดละเลิกลักษณะการกินแบบ
เดิมบ้างบางประการ ลองมาปฏิบัติตามหลักง่ายๆ
8 ประการดู

การเลือกกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีส่วนทำให้
ระบบย่อยอาหารของคนเราผิดปกติได้
เช่นการดื่ม
น้ำน้อยเกินไป หรือกินอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใยจะทำ
ให้อุจจาระมีลักษณะแห้งแข็ง เกิดลักษณะท้องผูก  
วิธีแก้โดยการดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มี
กากใยอาหารมากขึ้น  ลดการทานอาหารพวกโปรตีน
จากเนื้อสัตว์  การรับประทานอาหารประเภทไขมัน
มากเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งทางเดินอาหารได้
นอกเหนือจากการทำให้เป็นโรคอ้วนและโรคหัวใจ

รายที่มีอาการท้องผูกร่วมด้วยจะยิ่งไปเพิ่มโอกาส
การหมักหมมของซากโปรตีนจากสัตว์ในลำไส้ใหญ่ 
ทำให้มีโอกาสเพิ่มและตกค้างของสารพิษ ซึ่งเป็น
ตัวหนึ่งที่มีโอกาสกระตุ้นให้เกิดโอกาสเกิดมะเร็งสูง
ขึ้น
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

0
 Sleeping and GoodHealth

การพักผ่อนและนอน
หลับอย่างพอเพียง
สามารถช่วยเสริม
สร้างสุขภาพได้

คงจะเห็นแล้วว่าการอดนอนหรือการพักผ่อนอย่าง
ไม่เพียงพอก็สามารถทำให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพ
และก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้อย่างมากมาย
อย่างคาดไม่ถึง  พวกเราส่วนใหญ่จะละเลยเรื่องนี้ไปเพียงคิดว่าการ
ทานอาหารเสริม วิตามินก็เพียงพอแล้ว แต่การเสริม
สุขภาพร่างกายเราอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องหาซื้อจาก
ไหนให้เป็นที่ยุ่งยากอย่างหนึ่งก็คือการหาเวลานอน และพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละ
ท่าน จัดให้เป็นเวลานอนอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ ให้
เป็นสุขนิสัย เพียงเท่านี้เราก็รู้จักเสริมสร้างสุขภาพ
ของเราอย่างง่ายๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

0
 News and knowledge
สาระข่าวสารและความรู้  เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
เพื่อช่วยให้เราสามารถ
ดูแลตัวเราได้ดีขึ้น ทราบ
ถึงวิทยาการใหม่

 ข่าวสารความรู้ใหม่ๆทางด้านสุขภาพมีเข้ามามากมาย 
 จากการค้นคว้าและวิจัย รวมถึงสถิติต่างๆ ที่ช่วยให้
 เราเข้าใจเรียนรู้ และปรับตัวให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ
 ท่านทราบหรือไม่ว่า   คนไทยเราเสียชีวิตด้วยโรค
 อะไรเป็นลำดับที่หนึ่ง  ผลการวิจัยใหม่อบเชยเพียง
 เล็กน้อยต่อวันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใน
 ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ การทานขี้เหล็กแบบแคปซูป
 ในปริมาณมากและต่อเนื่องนานเกินไปทำให้เกิดภาวะ
 ตับอักเสบได้  เห็นประโยชน์หรือยังเชิญติดตามข่าว
 สารสุขภาพใหม่ทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ  
 
คลิก

0
 Health Organization Info.
ายละเอียดของมูลนิธิ
และสมาคม  ที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวบรวมรายชื่อ    โฮมเพจ    
 เบอร์โทรศัพท์ ของ หน่วย
งานสาธารณสุขต่างๆ

 มูลนิธิ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และ
 สาธาณสุขต่างๆ สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลราย
 ละเอียด   เฉพาะทางเพิ่มเติม เช่นรายชื่อสถาน
 พยาบาลที่ให้บริการรักษาผู้ติดยาทั่วประเทศที่
 จะให้ความช่วยเหลือ  และให้ข้อมูลเฉพาะทาง 
 แบบเจาะลึกสำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดมาก
 กว่านี้  
คลิก

0
ประชุมสัมมนา สุขภาพ/การแพทย์

รวบรวมความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบได้บ่อย 
อธิบายสาเหตุ กลไกการเกิดโรค  การวินิจฉัยโรค 
การพยาบาลและการป้องกัน  เหมาะสำหรับ
- บุคคลากรทางการแพทย์ ประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วย
- ประชาชนทั่วไป เสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ
และป้องกันโรคด้วยตนเอง

280 โรค หลักการวินิจฉัยอาการ การป้องกัน
68 แผนภูมิ ช่วยวินิจฉัยโรคจากอาการ
ดัชนีทั่วไปและดัชนีชื่อยาของแต่ละกลุ่ม
โดย นพ.สุรเกียรติ์ อาชานานุภาพ
ความหนา 950 หน้า พร้อมภาพประกอบ
ราคาเล่มละ 750.-

สำหรับสมาชิกชมรมรักสุขภาพ/ผู้สนใจ
สั่งซื้อได้ในราคาพิเศษเพียง
720.- รวมค่าจัดส่ง ฟรี

How Chiropractic Works Subluxation, Austin Chiropractor How Chiropractic Works Subluxation, Austin Chiropractor Dr. Jeff Echols explains how the health of the spine affects the organs of the body, what a subluxation is and how chiropractic adjustments ...

Chiropractic & Children, Austin Chiropractic, Ear Infection  Chiropractic & Children, Austin Chiropractic, Ear Infection What can a chiropractor do for kids? Chiropractic can be used to address a number of 

Neck & Back Pain, About -- Austin Chiropractor
Neck & Back Pain, About -- Austin Chiropractor Dr. Jeff Echols discusses the causes and treatment for neck and back pain. More than 90% of people ...

Back Pain, Arthritis & the Spine & Neck Austin Chiropractic
Back Pain, Arthritis & the Spine & Neck, Austin Chiropractic Dr. Echols has been a been a chiropractor for more than 20 years and practices in Austi...

 

รายการวิดีโอสุขภาพ

เด็กๆของคุณ น้ำหนักมากเกิน
ไปแล้วหรือไม่

Daily Video

Is Your Child Overweight?

Is Your Child Overweight?

 
 
 
คุณอยากมีสุขภาพที่ดี
 ทั้งกายใจหรือไม่ ?
 สิ่งดีๆคงไม่เกิดขึ้นได้
 นอกเสียจาก เราจะเริ่ม
 สนใจดูแลใส่ใจสุขภาพ
 ของเราเสียแต่วันนี้   
 ไม่มีคำว่า สายเกินไป
 สำหรับการดูแลตัวเอง
 อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง
 เชิญติดตามสาระที่เป็น
 ประโยชน์ต่อสุขภาพ


 ที่สำคัญที่จะลืมไม่ได้
 คุณบุ๊คมาร์กเว็ปแล้ว ?
 เดียวจะพลาดสิ่งที่ดีๆ
 สำหรับชีวิตไป...
 


การบำรุงดูแลผิวพรรณ
อย่างง่าย โดยไม่ใช้สาร
เคมีอันตรายต่อสุขภาพ
หรือผิวหนังของเราเช่น
เจลอาบน้ำ ครีมนวดผม 
แชมพู    ที่ใช้สมุนไพร
เป็นตัวช่วยในการบำรุง
ผิวพรรณ  ช่วยบรรเทา
อาการผดผื่นคัน   เช่น
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ดอกอัญชัน/ขมิ้น/ส้ม
และ แตงโม เป็นต้น

 

 
 
 ขบวนการผลิตสมุนไพร
 รูปแบบยาแผนปัจจุบัน
 อำนวยความสดวกการใช้
 ประจำวัน มีระบบตรวจ
 สอบมาตรฐานของแหล่ง
 วัตถุดิบที่นำมาใช้  ว่ามี
 ปริมาณตัวยาสูงสุด ผ่าน
 การวิเคราะห์ได้ปริมาณ
 ที่แน่นอน   บรรจุในแบบ
 ของแคปซูล เจลหรีอครีม
 เพื่อให้เก็บได้นาน  นี้คือ
 สิ่งที่ทีมงานสุขภาพได้
 เลือกสรรไว้ให้กับท่านๆ
 
 
 BMI :  ค่าดัชนีมวลกาย
 ช่วยบ่งชี้ว่า คุณมีสภาพ
 น้ำหนักตัว เมื่อเทียบกับ
 ส่วนสูงของคุณ มากหรือ
 น้อยเกินไปแล้วหรือยังผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สารสกัดธรรมชาติ

มาตรฐานการผลิตแบบ
แผบปจจุบัน ดูแลกำกับ
โดยองค์การเภสัชกรรม
มีทั้งชนิดครีม เจล ทาถู
ภายนอก   แบบแคปซูล
ช่วยอำนวยความสดวก
ในการทาน เป็นประจำ
ได้มาตรฐานสากล   มี
คุณภาพ   และปริมาณ
สารออกฤทธิ์ที่แน่นอน
และได้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง

 


Dermatlas : dermatology digital image resource 
แหล่งภาพความผิดปกติ
ทางผิวหนังพร้อมคำอธิบาย  
By Johns Hopkins University School of Medicine We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 

 

การออกกำลังกายโดยวิธี
   โยคะ ขั้นพื้นฐานในการ
    ช่วยดูแลสุขภาพ 
   Yoka Basic
   Training 
 
ลูกยอ / น้ำลูกยอ (โนนิ)
  สาหร่ายเกลียวทอง
    Spirulina
plantensis
  สร้างสรรระบบสปาใน
     บ้านตนเองอย่างง่ายๆ
     SPA @Home

     
คุณไม่โดดเดี่ยวคนเดียว
 อีกต่อไป ปัญหาสุขภาพ
 ที่ท่านอยากปรึกษาใคร
 ซักคน หรือแลกเปลี่ยน
 ความเห็นกับเพื่อนๆ ที่
 สนใจสุขภาพเช่นกัน 
 เพียงฝากคำถามข้อสงสัย
 หากต้องการให้ทีมงาน
 รักสุขภาพช่วยตอบให้
 คลิกที่นี่

 

 ดูหัวข้อข่าวที่น่าสนใจทั้งหมด- All Head Line News
หัวข่าวโรคภัยไข้เจ็บ วิทยการการดูแลรักษา  / หัวข่าวการตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

 


 


รวมเรื่องราว ข่าวสารใหม่
ทางด้านสุขภาพกลุ่มต่างๆ
เทคนิคการดูแลตัวเองของ
ผู้ป่วย/ผู้มีประสบการณ์

 


Host By Nineweb


สาระความรู้เรื่องสุขภาพ
เทคนิคการดูแล/ยาใหม่ๆ
จากต่างประเทศ

 
Sign to Thailabonline Guest book/Member
แวะมาเยี่ยมเพื่อนๆสมาชิก
ชมรมรักสุขภาพกัน

 
มุมสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหา
เรื่องสุขภาพทั่วๆไปในแบบ
ออนไลน์ ใช้นามแฝงและคุย
ด้วยคำพูดแบบสุภาพชน


  

Write Health problem / ฝากคำถามปัญหาสุขภาพ

  View Health board / อ่านกระดานสุขภาพ    

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.