BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
            
  รายละเอียดของชุดทดสอบ  /  การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นชุดตรวจกรอง
  ขั้นต้นแบบขั้นตอนเดียว ทำการทดสอบง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือประกอบ
  การทดสอบ / ไม่ต้องใช้ความชำนาญในการทดสอบ  / การแปลผลการตรวจที่เข้าใจง่าย 

health.jpg (8190 bytes)    

butt3.jpg (6143 bytes)

   
HCG Pregnancy Test
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
เป็นการทดสอบหาฮอร์โมน hCG
ในตัวอย่างปัสสาวะ หลังการ
ขาดประจำเดือนเพียง 1-3 วัน
LH Ovulation Test
ชุดทดสอบหาวันตกไข่
เป็นการตรวจหาระดับฮอร์โมน LH
ในปัสสาวะ สำหรับสตรีที่มีบุตรยาก
และต้องการเพิ่มโอกาสมีบุตร
Drug of Abuse Test

 
ชุดทดสอบหาสารเสพติด
ดรักสแกน
เป็นการตรวจคัดกรองในปัสสาวะแบบ
CICA ความจำเพาะสูง ขั้นตอนเดียว
ว่ามีการเสพยาเสพติดหรือไม่
สามารถตรวจได้ ยาบ้า / ยาอี
กัญชา / เฮโรอีน-มอร์ฟีน/ ยาไอซ์ /โคเคน
HIV Test
ชุดทดสอบหาไวรัส เอช ไอ วี
เป็นการทดสอบขั้นต้นว่าได้รับเชื้อ
มาแล้วหรือไม่ สามารถตรวจได้จาก
เลือดปลายนิ้ว / ซีรั่ม / เลือด
Hepatitis B Virus Test
ชุดทดสอบหาไวรัสตับอักเสบ บี
เป็นการทดสอบการติดเชื้อ / ดูว่ามี
ภูมิต้านทานแล้วหรือไม่ ก่อนได้รับ
วัคซีน / ตรวจว่าเป็นพาหะโรคหรือไม่
Hepatitis C Virus Test
ชุดทดสอบหาไวรัสตับอักเสบ ซี
เป็นการทดสอบการติดเชื้อ / ดูว่ามี
ภูมิต้านทานแล้วหรือไม่
Urinary Chemical Test
ชุดทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ
แถบตรวจหาสารเคมีในปัสสาวะ
เพื่อช่วยบ่งชี้ความผิดปกติได้ เช่น
เบาหวาน / การอักเสบของระบบ
ปัสสาวะ / ภาวะดีซ่าน เป้นต้น
Color Staining Set
ชุดสีย้อมทางห้องปฏิบัติการ
เป็นชุดสีสำเร็จรูปที่ใช้ในการย้อม
เม็ดเลือด มาลาเรีย เม็ดเลือดขาว
การย้อมแยกชนิดเชื้อแบคทีเรีย
การย้อมหาเชื้อวัณโรคในเสมหะ
Syphilis RPR Test
ชุดทดสอบการติดเชื้อซิฟิลิสแบบดูตะกอน
เป็นชุดทดสอบหาการติด
เชื้อกามโรค ชนิด VDRL แบบ RPR 
มีความสดวกสำหรับตรวจ
เบื้องต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Syphilis CICA Test
ชุดทดสอบการติดเชื้อซิฟิลิสแบบอิมมูโน  
เป็นชุดทดสอบหาการติดเชื้อ อิมมูโน เป็นชุดทดสอบหาการติดเชื้อ
กามโรคแบบ CICA มีความจำเพาะ
และแม่นยำสูง แบบขั้นตอนเดียว
ใช้สำหรับตรวจกรอง/ตรวจเพื่อยืนยัน
Occult Blood/Hemoglobin
ชุดทดสอบการมีเลือดออก
ในระบบทางเดินอาหาร

เพื่อทดสอบว่ามีบาดแผลหรือการ
อักเสบในส่วนทางเดินอาหาร
กระเพาะ / ลำไส้เล็ก / ลำไส้ใหญ่
Infectious disease Test
ชุดทดสอบหาโรคติดเชื้อต่างๆ
ชุดทดสอบการตรวจเชื้อเลปโตสไปโรซิส
ชุดทดสอบการติดเชื้อเมลลอยด์โดซิส
Tumor Marker Test
ชุดช่วยทดสอบหามะเร็ง
ใช่ช่วยในการตรวจหาโอกาสการเกิด
มะเร็งของอวัยวะภายใน เช่น
มะเร็งตับ AFP / มะเร็งลำไส้ CEA /
 มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA   ตรวจสอบหา
โอกาสการกลับมาเป็นใหม่ของโรค
Malaria
Plasmodium falciparum Test

ชุดทดสอบหาการติดเชื้อมาลาเรีย
ชนิด พลาสโมเดียม ฟัลซิฟารั่ม
โดยใช้เลือดจากปลายนิ้ว / เลือด
ใช้เทคนิค CICA แบบขั้นตอนเดียว 
ใช้เวลาเพียง 10 -15 นาที

Blood Chemistry Test Kit
ชุดตรวจหาระดับสารเคมีในเลือด
ชุดน้ำยาสำหรับทดสอบระดับสารเคมี
ในซีรั่ม เพื่อช่วยบ่งชี้ความผิดปกติ
ของระบบอวัยวะต่างๆ เช่นไต / ตับ
หัวใจ / เบาหวาน / ระดับโปรตีน

 

อุปกรณ์การแพทย์ / เครื่องมือเสริมสุขภาพ เชิญคลิกที่นี้
Healthcare Products Click here

HairPrime - Finasteride
เกี่ยวกับการดูแลเพิ่มเส้นผมใหม่
การแก้ปัญหาผมร่วงง่าย /ผมบาง
 
ทราบสาเหตุการเกิด
ปัญหาและ วิธีการดูแลป้องกัน

The Heat Solution
ถุงประคบร้อนแบบอัตโนมัติ
พร้อมใช้ได้ในทุกสถานที่

ใช้ความร้อนในการประคบกล้ามเนื้อ
   เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
 ปวดตามข้อ / ปวดหลัง   สามารถ 
เก็บสำรองเพื่อใช้นอกสถานที่ได้

Flexxum Gel
Hot-Cold Gel pack
ถุงประคบร้อนเย็น แบบเจล

- ใช้ความร้อนในการประคบกล้ามเนื้อ
เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
  ปวดตามข้อ / ปวดหลัง
- ใช้ความเย็นในการ ลดไข้ เลือดกำเดา 
 ผ่อนคลายความเครียด และอาการปวด

ABO / Rh Blood Grouping
ชุดตรวจหาหมู่โลหิต
ชุดสำหรับทดสอบหาหมู่โลหิต

ชนิด ABO และชนิด Rh
ประโยชน์ สำหรับการบริจาคหรือ
ต้องได้รับเลือด  ในกรณีฉุกเฉิน
สำหรับผ่าตัด หรือทราบว่า
ตนเองอยู่ในกลุ่มหาเลือดยากหรือไม่

Blood Glucometer
ชุดตรวจระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว แบบขั้นตอนเดียว
สามารถตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
ขั้นต้นสามารถวัดระดับสูงสุดที่
 500 mg/dl
เหมาะสำหรับคลีนิคเริ่มต้น / ผู้ป่วย
เบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับ
น้ำตาลให้คงที่ ตรวจทุกวัน

Automatic Blood Pressure Meter
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
ที่ต้องการทราบค่าโลหิตที่ต้องการทราบ
ค่าความดัน
เหมาะสำหรับคลีนิคและโรงพยายาล
เพียงรัดสายเข้ากับแขน กดปุ่ม 
รออ่านค่าความดันสามารถตรวจ
ได้ด้วยตนเอง

Digital Thermometer
ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล
ปรอทวัดไข้แบบแสดงผลอุณหภูมิ

ร่างกาย เป็นตัวเลขได้ทันที  อ่านผลง่าย
 โครงเป็นพลาสติก  ไม่มีเศษแก้ว  ไม่มี
สารปรอท  ปลอดภัยสำหรับเด็ก  เหมาะ
มีไว้ประจำบ้าน / คลีนิค /โรงพยาบาล

Sanitherm
ซองสวมปรอทวัดไข้ป้องกันการ
ติดเชื้อจากการต้องใช้ปรอทวัดไข

ร่วมกัน ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ที่มี
ความยืดหยุ่น  ใช้สวมกับปรอท
วัดไข้ก่อน ใช้ง่าย ถอดทิ้งได้หลัง
การใช้ เพิ่มสุขอนามัย
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซนต

SyrinTube  2 in 1
กระบอกเจาะเลือด/หลอดในตัวเดียวกัน
อุปกรณ์ช่วยเสริมและป้องกันการติดเชื้อ
จากการเจาะเลือดที่มีอันตราย   เช่น 
เอช ไอ วี / เชื้อไวรัสตับอีกเสบ
 ไข้สมองอักเสบ
จากกระบอกเจาะเลือด สามารถเปลี่ยนเป็น
หลอดใส่เลือดในตัวพร้อมฝาปิดได้ทันที
 เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

ENDOCELL 
ช่วยตรวจหา Endometrial carcinoma และ precancerous condition  จะนำตัวอย่างจาก Uterine mucosa lining โดยวิธี manual suction
ดูผลของ Hormonal therpy / ใช้เป็น diagnostic   
  tool กรณีที่มีปัญหาเรื่อง fertility หรือ Uterine
pathogens

Post Health problem / ฝากคำถามปัญหาสุขภาพ

   Health board / อ่านกระดานสุขภาพ    

bar6.JPG (7805 bytes)

buttom3.JPG (2079 bytes)  
      


CRYSTAL DIAGNOSTICS - คริสตัล ไดแอกนอสติก จำกัด
โทร  (02) - 803-7310, 803-7311, 803-7747
โทรสาร  (02) - 803-6704
  
  
E-MAIL : info@thailabonline.com

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.