BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 
top 

  ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
  HCG Pregnancy test


Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้
02 803 7310 / 
02 803 7311/ 
02 803 7747
Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 

 

HOMETEST Pregpac II HCG
Rapid Screening for hCG Pregnancy Test
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองแบบขั้นตอนเดียว

   cica.jpg (1901 bytes)

 ความไวสูงที่ 25 mIU/ml.     เทียบเท่าประมาณขาดประจำเดือนไป 
 1-3 วันก็สามารถตรวจได้ (ในสตรีที่มี รอบเดือนปกติ)   ใช้เวลาในการ
 ทดสอบเพียง3 -5 นาที ,  อ่านผลการทดสอบง่าย  สามารถทำการทดสอบ
 ได้ด้วยตนเองในขั้นต้นก่อนขอคำแนะนำในการฝากครรภ์กับแพทย์ต่อไป
Pregstrip.JPG (8978 bytes)

                Ball9.gif (5053 bytes)

อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ

- ซองฟลอยด์บรรจุตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
- ถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่างปัสสาวะที่ต้องการทดสอบ
- หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดตัวอย่างปัสสาวะหยดลงในแบบตลับทดสอบ
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
นาฬิกาจับเวลา

วิธีทำการทดสอบ
- เก็บตัวอย่างปัสสาวะลงในถ้วยใส่ปัสสาวะที่แห้งและสะอาด
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา
- ห้ามจับที่บริเวณส่วนกลางของช่องอ่านผลของตลับทดสอบ

 1. แบบตลับทดสอบ
      testpp.gif (60763 bytes)   
 2. แบบตลับตรวจ (Test Pack) ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย ดูดปัสสาวะ
  ที่ต้องการทดสอบนำมาหยดลงในช่อง "S" ช่องใส่ตัวอย่างปัสสาวะ จำนวน
   3 หยด  (ไม่ควรเกิน 4 หยด) หยดครั้งละช้าๆ รอให้ซึมไปก่อนจึงค่อย
   หยดปัสสาวะต่อไป
 3. รอสังเกตุผลการตรวจที่ 3 นาที หากต้องการความแน่ใจให้สังเกตุครั้งที่
  สองที่เวลา 5 นาที ไม่ควรอ่านผลนานเกินกว่าที่ 10 นาที
 4. อ่านผลการทดสอบ

  การแปลผลทดสอบ

แบบตลับตรวจสอบ ( Test Pack)

   ปรากฏแถบสี 2 แถบ  =  POSITIVE       มีการตั้งครรภ์
   ปรากฏแถบสี 1 แถบ  =  NEGATIVE     ไม่มีการตั้งครรภ์

  ไม่ปรากฏแถบสีเลย  แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาด อาจเนื่องจาก
   หยดจำนวนปัสสาวะมากเกินกว่ากำหนด       หยดปัสสาวะเร็วเกินไป / 
  ฉีกซองทิ้งไว้แล้วไม่ทำการทดสอบนานเกิน 60 นาทีไปแล้ว  
  (ความชื้น ในอากาศทำให้ชุดทดสอบเสีย)  /  หยดจำนวนปัสสาวะ
  มากเกินไป  ( ห้ามหยดเกินกว่า 3-4 หยด ) หยดที่ละช้าๆรอให้ซึม
  แล้วค่อยๆหยดต่อ


resultpp.gif (16899 bytes)

Positive = ปรากฏเครื่องหมาย 
2 แถบ แสดงว่ามีการตั้งครรภ์

     
     
Negative = ปรากฏเครื่องหมาย 
1 แถบ แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์

 


Invalid  =   ไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆ การทำการทดสอบอาจผิดพลาด 
ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำใหม่ว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่   หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  

  Key Benefits        Ball27.gif (8972 bytes)

 • สำหรับท่านที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ แต่ยังไม่มีเวลาไปพบแพทย์
 • ในสตรีที่ประจำเดือนมาปกติ สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ หลังประจำเดือนไม่มาเพียงวันเดียว
 • ชั้นตอนการทดสอบและการแปลผลง่ายไม่ยุ่งยาก
 • ควรใช้ปัสสาวะหลังตื่นนอนในตอนเช้ามาทำการตรวจ จะให้ผลถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 • ใช้เวลาในการทำการทดสอบเพียง 3-5 นาที
 • การทราบผลเร็วเท่าไรก็จะเป็นป็นโยชน์ในการฝากครรภ์ต่อแพทย์
  เพื่อความปลอดภัยต่อลูกน้อยมากเท่านั้น

  


 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.