สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Company Profile

qc1.gif (29276 bytes)
บริษัท คริสตัล ไดแอกนอสติก จำกัด เริ่มให้การบริการครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2533   มีอัตราการเติบโตอย่างมั่นคง   โดยมีคำยึดมั่นในการทำงาน
มาตลอดคือ


            " สินค้าที่มีคุณภาพ   บริการที่รวดเร็ว   ราคาที่ยุติธรรม "
        " การตรวจรักษาคือหน้าที่ของท่าน ที่เหลือเป็นภาระของเรา "


- ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าชุดตรวจโรค และผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลเสริมสร้างสุขภาพ
จากผู้ผลิตที่ ได้มาตราฐาน
  จาก สหรัฐอเมริกา / อังกฤษ / เยอรมันนี / เบลเยี่ยม และ ญี่ปุ่น  เป็นต้น
- ผู้ผลิตได้ผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานราชการที่ควบคุมคุณภาพของประเทศนั้นๆเพื่อให้

  ได้ผลิตภัณฑ์มาตราฐานเดียวกันกับที่จำหน่ายทั่วโลก
- ผลิตภัณฑ์ต่างๆข้างต้นได้ขออนุญาติในการนำเข้าและผ่านการตรวจสอบพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรม

  การอาหารและยา (Thai FDA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- การบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับผู้ใช้ อยู่ภายใต้การควบคุม อย่างเข้มงวด รวมถึงการทดสอบคุณภาพเป็น

  ระยะๆ (QC-Quality Control) เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

qc2.gif (26596 bytes)


 


- พร้อมจำหน่ายทั้ง รูปแบบนำไปใช้ทดสอบด้วยตนเอง (HomeTest) / จำหน่ายตรงถึงผู้ใช้ ได้แก่ คลีนิค
โรงพยาบาล และแบบ OEM/OTC

บริษัท คริสตัล ไดแอกนอสติก จำกัด   มีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) 

เขตบางแค  บนถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอก ซึ่งสามารถอำนวยความสดวกในการให้การบริการ
ต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางทิศใต้              โดยเส้นทางเพชรเกษม และธนบุรีปากท่อ /พระราม 2
ทางทิศเหนือ          โดยเส้นทางกาญจนาภิเษก / รัตนาธิเบศร์ / งามวงค์วาน / วิภาวดีรังสิต เป็นต้น
ทางฝั่งพระนคร      โดยการใช้สะพานตากสิน / สะพานพุทธ
ทางฝั่งธนบุรี           สามารถให้การบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
การบริการต่อผู้ใช้ในภูมิภาคต่างๆ ทางบริษัทฯมีตัวแทนที่จะค่อยให้การบริการตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้

สามารถได้รับการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างจำเป็น
เร่งด่วน สามารถทำได้โดยการใช้เพจเจอร์ด่วนที่หมายเลข 02-803-7747  หรือโทร  (02) 803-7310-1
Tel1.jpg (2550 bytes)
 

แจ้งชื่อ / สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า / รายการสินค้า / 
วิธีที่สดวกที่สุด ที่ต้องการให้จัดส่งด่วน

 
                 Line8.gif (431 bytes)
Crystal Diagnostics Co.,Ltd.  recognizes only the very highest standards in service,
R&D, and in the manufacturing of quality products. We employ some of the most sophisticated
engineering available today to bring our customers cuttung edge technology, high quality, and
cost efficient products.

We Imported and Distributed High Quality ImmunoDiagnostic Products,
Since 1991

Crystal Diagnostics Co.,Ltd.   Imported  Healthcare and Diagnostic products especcially
Immunodiagnostics / Biodiagnostics from highest quality manufacturing company worldwide.
Distributed to the user in South East Asia (Asian country)
in ready packing on request or OEM.
Crystal Diagnostics Co.,Ltd.   Distribute a  vareity of immunochromatographic diagnostic
devices are manufactured from USA. and Germany technology for detecting numerous
human conditions such as pregnancy test, cancers, allergies, ovulation, fertility, drug of abuse
and infectious diseases. Testing formats available include ELISA, membrane EIA, latex
agglutination, one-step cassssette, one-step dipstick and one-step midstream tests.
Crystal services end users and distributors with ready-to-use testing kits or customized OEM
products. Please inquire about
the wide variety of custom manufacturing and packaging options available.
Crystal Diagnostics Co.,Ltd.   has a trained staff   of customer service representative
ready to take your orders, give quotes and answer any question. Please make inquiries by
telephone during business hours or by facsimile / pager / ICQ / Email any time

                Line8.gif (431 bytes)

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์   ชุดตรวจวินิจโรคและผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ของเรา
ทางเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคแบบ
ขั้นตอนเดียว ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่นในสหรัฐจะได้   United States Food and Drug
Administration (FDA)  and State of California Department of Health Services, Food and Drug
Branch
เรามีผลิตภัณฑ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคที่หลากหลายเช่น เพื่อตอบสนองความต้องการของแพทย์ เพื่อช่วยใน
การตรวจวิเคราะห์โรคต่างๆ เช่นการตรวจการตั้งครรภ์ / การตรวจหามะเร็ง / การตรวจหาภูมิแพ้ /
การตรวจหาวันตกไข่ (มีบุตรยาก) / การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย  / การตรวจหาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย
และไวรัส   นอกจากนี้ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาให้มีความสดวกในการใช้งาน มีความถูกต้องแม่นยำ
สูงขึ้น เป็นระยะๆ เพื่อให้แพทย์มีความสดวกในการตรวจผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สดวก รวดเร็ว แม่นยำ
มากยิ่งขึ้นเช่น
-  การตรวจหา เชื้อซิฟิลิส VDRL / เชื้อวัณโรค TB ใช้หลักการใหม่ ImmunoDiagnostic ซึ่งให้ความ
   ถูกต้อง แม่นยำและสดวกในการทดสอบมากกว่าเดิม
-  การตรวจหาสาเหตุการอักเสบในช่องคลอด (การตกขาว) สามารถช่วยแยกสาเหตุว่ามาจากเชื้อแบคทีเรีย
  (Bacteria vaginitis) หรือมาจากเชื้อรา (Candida vaginitis) เพื่อให้การรักษาให้ยาได้ถูกต้องแม่นยำ
   มากชึ้น
- การตรวจจับการสูบบุหรี่ โดยการตรวจหาสาร NICOTINE-COTININE ในปัสสาวะ เป็นต้น
- การตรวจหาการติด เชื้อมาลาเรีย โดยการตรวจหา HRP-2 ซึ่งมีความจำเพาะต่อเชื้อ พลาสโมเดียม
  ฟัลซิฟารั่ม ( P. falciparum) เป็นเชื้อมาลาเรีย สายพันธุ์ที่มีการระบาดมากในภูมิภาคของเรา และมีอัตรา
  รุนแรงของโรคสูง เช่นทำให้เกิดมาลาเรียขึ้นสมอง ถึงแก่ชีวิตได้ง่าย

ทางบริษัทเน้นการบริการให้ถึงมือผู้ใช้ แบบชุดสำเร็จรูปแบบพร้อมใช้ได้ทันที ทั้งแบบใช้ส่วนบุคคล /
โรงพยาบาล /คลีนิค  / แบบ OEM เพื่อนำไปจัดจำหน่าย     กรุณาแจ้งความต้องการให้เราทราบเพื่อดำเนิน
ให้ตามประสงค์

ทางบริษัทมีทีมงานที่จะค่อยให้การบริการต่อท่านอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ในราคายุติธรรม    กรุณา
ติดต่อมายังเราได้ทั้งทางโทรศัพท์ / แฟกซ์ / เพจเจอร์ / E-mail /  ที่


????????????????????

บริษัท คริสตัล ไดแอกนอสติก จำกัด

CRYSTAL DIAGNOSTICS CO.,LTD.

15/43  หมู่ 7 (ม.ธารทิพย์) ถนนกาญจนาภิเษก
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

15/43 Moo.7 (TarnTip) KarnchanaPisak Rd.,
Bangkhae, Bangkok 10160 Thailand

    โทร (02)-8037310-11, 803-7747
    แฟกซ์
(02)-803-6704

     Tel  :   (66-2) 803-7310-11 803-7747
     Fax. :
   (66-2) 803-6704

www.thailabonline.com

Email : info@thailabonline.com

               
ทางเรามีความภูมิใจที่ได้ให้การบริการต่อท่าน     ด้วยความเคารพ
  
 
 

Web Manager


V. Asavisanu   

 

 


        wpe3.jpg (7073 bytes)

 


 
การสั่งซื้อ wpe3.jpg (1551 bytes)
ThaiLabOnLine 
Email : info@thailabonline.com
Tel : 02 803 7310, 02 803 7311, 02 803 7747 Fax : 02 803 6704 

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.