BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
 Men's Health Conditions
 ปัญหาเรื่องสุขภาพของเพศชาย

Chronic (Lower) 
  Back Pain
  โรคปวดหลังเรื้องรัง

Erectile Dysfunction
   (ED)
   ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
   ของเพศชาย 
   การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ

High Blood Pressure
   Kills Sex
   ความดันโลหิตสูงผลต่อสุขภาพ
   เซ็กส์ของคุณได้

ปัญหาเรื่องของเส้นผม
   Hair's the Problem

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 
   Chronic Back Pain / โรคปวดหลังเรื้องรัง      

Chronic low back pain is pain in the lumbar region that persists for longer than six months, even though it may not be constant. Pain in this area can derive from any of the region's structures, including the spinal bones, the discs between the vertebrae, the ligaments around the spine, the spinal cord and nerves, muscles of the low back, internal organs of the pelvis and abdomen, and the skin covering the lumbar area.

โดยปกติกล้ามเนื้อของคนเรามีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือช่วยดำรง
สภาวะของร่างกายให้อยู่ในท่านิ่ง ๆ ต่าง ๆ เช่น นอน นั่ง ยืน เป็นต้น กล้ามเนื้อ ทำงานโดยการหดตัว
และคลายตัวเป็นไปตามคำสั่งจากเบื้องบนคือสมอง แต่การหดตัวของ กล้ามเนื้อยังตกอยู่ใต้อิทธิพล
ของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสมอง ตัวการสำคัญที่
กระตุ้น การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติความเครียดไม่ว่าจะเครียดจากกายหรือเครียดจาก
จิตใจอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมีการหดเกร็งของ กล้ามเนื้อนานหรือมากผิดปกติ

ตัวอย่างความเครียดจากร่างกายเช่นทำงานหนักเกินไป ทำงานนานเกินไป พักผ่อนไม่พอ ตัวอย่าง
ความเครียดจากจิตใจ เช่น หงุดหงิด หดหู่ วิตกกังวลจากปัญหารอบตัว หรือบางคนอาจจะไม่ได้
มีปัญหารอบตัวแต่เป็นคนมีบุคลิกนิสัยที่ชอบจะวิตกกังวลอยู่เสมอ เหล่านี้ล้วน ทำให้กล้ามเนื้อปวดและ
ล้าง่าย

เราลองมานึกดูว่าพวกนักฟังการอภิปรายในสภา เวลาดูการถ่ายทอดทาง T.V. จะอยู่ในท่าไหนได้บ้าง 
ก็มีไม่กี่ท่า เช่น ท่านอน ท่านั่ง ท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน ยืนดูก็อาจจะมี แต่ท่าดังกล่าวนี้ ถ้าทำไม่ถูกสุขลักษณ์ เช่น 
นอนราบบนเตียง Spring ที่สบายในระยะแรก ๆ นอนใช้ หมอนยกสูง นั่งบนโซกาเบานุ่มยวบ หรือ
กึ่งนั่งกึ่งนอนบนเก้าอี้โยก เก้าอี้หวายเหล่านี้ เป็นการทำกล้ามเนื้อที่รองรับท่าต่าง ๆ โดยเฉพาะ กล้ามเนื้อ
สันหลังที่รองรับท่าต่าง ๆ หดเกร็งผิดปกติ

อาจจะมีบางคนสงสัยว่า ทำไมจึงเกิดกับคนบางคนเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่นอนฟังหรือนั่งฟังเท่า ๆ กัน แต่อาการ
ไม่เท่ากัน ปัจจัยที่ทำให้ กล้ามเนื้อหดเกร็งผิดปกติมากน้อยต่างกันมีหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือความ
แตกต่างของพื้นฐานทางกายจิตใจ และสังคมสิ่งแวดล้อม ในแต่ละคน

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ๆ ของทางกาย เช่น คนเตี้ย ขาสั้น 
ถึงแม้จะใช้เก้าอี้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานแต่เก้าอี้นั้นไม่ได้สัดส่วนกับ ร่างกายของตัวเอง 
กล้ามเนื้อบางส่วนต้องช่วยหดเกร็งมากกว่าปกติ เพื่อปรับท่าให้สมดุล นานเข้าก็เกิดอาการปวดจากการ
เกร็งและ หดยึด

ความแตกต่างอันที่สองคือพื้นฐานทางด้านจิตใจที่สำคัญคือ บุคลิกนิสัยเดิมในแต่ละคน เช่น 
คนที่มีนิสัยทำอะไรรวดเร็วเป็นคนค่อนข้าง จริงจังเสมอ หงุดหงิดง่ายหรือมีความรับผิดชอบสูง เป็นต้น 
พวกนี้เป็นกลุ่มของคนฉลาดและมีประสิทธิภาพ ถ้าช่วงไหนมีเรื่องให้คิด ให้ทำมากหน่อย กล้ามเนื้อมี
แนวโน้มจะหดเกร็งผิดปกติ จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น ในบางคนแม้กระทั่งการหายใจก็ยังเบาและตื้น ๆ
 คล้าย ๆ ทำงานจนไม่มีเวลาหายใจ การนั่งฟังการอภิปรายอย่างสนใจชนิดใจจดใจจ่ออยู่นาน ๆ จะมี
โอกาสเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อ ได้ง่าย อาจจะไม่เป็นในทุกคนที่มีบุคลิกอย่างนี้ แต่แนวโน้มจะมากกว่า
กลุ่มอื่น ๆ

อีกปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะของจิตใจเป็นความเครียดที่มาจากปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความ
วิตกกังวล มีความหดหู่ ท้อแท้ เซ็ง หมดหวัง (คล้ายคนไทยยุคนี้)

พวกที่มีอาการแบบนี้ มีแนวโน้มอยู่เฉย ๆ ไม่ค่อยขยับตัว ไม่กระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อหดยึดทำให้ปวด
ได้ง่ายความเครียดทางจิตใจ จะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ และส่งผลกระทบไปที่กล้ามเนื้อ
ให้หดเกร็งอย่างผิดปกติ คนเหล่านี้แม้จะมีบุคลิกเดิมเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยวิตกกังวล เป็นต้น 
แต่ในภาวะที่จิตใจต้องเผชิญกับปัญหาของครอบครัวหรือปัญหาจากสังคมสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ความเครียดก็จะ กระทบต่อกล้ามเนื้อได้เช่นกัน

มีรายงานจากวารสารการแพทยในต่างประเทศอยู่หลาย ๆ แห่ง ซึ่งตรงกันว่าปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม
ที่ทำให้เป็นโรคปวดหลังเรื้อรัง (หมายถึง ระยะที่ไม่นานกว่า 3 เดือน) ที่สำคัญที่สุดคือปัญหาจากเรื่อง
งาน งานในที่นี้รวมถึงปัญหากับนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน งานหนัก ประสิทธิผลของงาน งานที่ต้อง
แข่งขันรุนแรง และที่ร้ายที่สุดคือความล้มเหลวของงานองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับโรคปวดที่ใหญ่ที่
สุด ในโลก คือ IASP (International Association for the Study of Pain) ได้จัดสัมมนา
บรรดาผู้เชี่ยวชาญโรคปวดหลังระดับโลก ในเรื่องโรคปวดหลังโดยเฉพาะ แล้วสรุปว่า

ความสำคัญของโรคปวดหลังจะวัดจากสมรรถภาพในการทำงานเป็นหลัก หมายถึงว่าเป็นโรคปวดหลัง
เรื้อรังจะรุนแรงมากน้อยเพียงใด ก็ตามจะวัดดูที่สมรรถภาพในการทำงานได้แค่ไหนการรักษาจะเน้น
ไปที่การทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

วารสารแพทย์ในอังกฤษรายงาน เมื่อ ค.ศ. 1991
ว่าโรคปวดหลังเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ต้องหยุดหรือลางานโดยโค่นแชมป์เก่า อย่างโรคไข้หวัดให้ตกไปอยู่อันดับสอง

ทั้ง ๆ ที่สาเหตุสำคัญของโรคปวดหลังเรื้อรัง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งสาม กาย ใจ และสังคมสิ่ง
แวดล้อม มากถึง 85-90% แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงหลงโทษหรือมีความเชื่อว่ามีสาเหตุมา
จากความผิดปกติของโครงสร้างในสันหลัง โดยเฉพาะเชื่อ จากการตรวจพิเศษโดยจาก Computer 
หรือตรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าบ้าง หรือแม้กระทั่งจากการ X-ray กระดูกสันหลังแล้วพบความ ผิดปกติ 
เช่น หมอนกระดูกสันหลังโป่งเคลื่อนเล็กน้อย หรือกระดูกเสื่อม แต่โดยสถิติแล้วความผิดปกติเหล่านี้
ไม่ใช่ตัวการสำคัญของ อาการปวดหลัง 
ความจริงแล้วโรคปวดหลังเรื้อรังมีโอกาสเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างสันหลัง เช่น 
หมอนกระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อมเพียง 10-15% เท่านั้น

ปัจจัยที่ว่า Biopsychosocial (กาย ใจ สังคมสิ่งแวดล้อม) 
มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งและต่างก็สามารถเสริมหรือกระตุ้นให้มีผลดีขึ้น หรือเลวลงตามกันได้ เช่น 
ถ้างานออกมาได้ผลดี จิตใจก็เครียดน้อยลง กล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายลง อาการปวดก็ทุเลาขึ้น

การกินยา การทำกายภาพบำบัด หรือออกกำลังกายสามารถช่วยทุเลาอาการของคนไข้บางคนได้ระดับหนึ่ง หรือระยะหนึ่ง ถ้ารักษาด้วย วิธีดังกล่าวไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นแล้วเป็นซ้ำบ่อย ๆ จนเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังขอให้นึกถึงสาเหตุที่สัมพันธ์กับปัจจัยทั้งสามดังกล่าว ในบางครั้งการแก้ปัญหาชีวิตของคนไข้เหล่านี้อาจต้องปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ แต่ส่วนใหญ่ของคนไข้เหล่านี้ที่ได้รับคำอธิบาย ที่ชัดเจนให้เข้าใจถึงวงจรของโรคปวดหลังที่แท้จริงว่าสัมพันธ์กับปัจจัยไหนบ้างจะสามารถปรับตัวเอง เรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไข อาการปวดหลังของตนเองได้ในระดับที่น่าพอใจ ที่เขียนมานี้ต้องการชี้ให้ผู้อ่านที่เป็นโรคปวดหลังเรื้อรังเห็นว่า ผู้ร้ายตัวจริงของโรค ปวดหลังเรื้อรัง คือใคร


Testosterone Drop May Prompt Sexual Problems

Men with high blood pressure may also encounter troubles in the bedroom, but the problem may not be with blood flow alone. New research suggests plummeting levels of the male hormone testosterone could partly be to blame.

"The study raises the overall issue of how sexual [problems] can be affected by common medical conditions," says Michael A. Weber, MD. Weber is chairman of the department of medicine at The Brookdale University Hospital and Medical Center and is a professor of medicine and associate dean of the State University of New York, Health Science Center in Brooklyn.

The study shows middle-aged men with high blood pressure have sexual intercourse 25% less frequently each month and experience a 12% drop in testosterone levels compared with healthy men.

Researchers say sexual problems are common in men with high blood pressure, but it hasn't been clear whether the problems are caused by the hypertension itself or the medications used to treat the condition. But previous studies have suggested that sexual problems are much more common among non-treated patients.

This study, published in the March issue of American Journal of Hypertension, looked at 110 middle-aged married men who had recently been diagnosed with high blood pressure, but had never been treated with medication, and 110 healthy men.

Even though none of the hypertensive men had ever been treated with anti-high blood pressure medications, the study found they experienced a 25% drop in frequency of sexual activity. Researchers say that means something about the hypertension itself must be at work in creating sexual problems.

Testosterone levels were also much lower among the men with high blood pressure compared with the healthy men. Although the exact mechanism between low testosterone and hypertension is not known, researchers say this relationship "may be partly responsible for the reduced sexual activity observed in hypertensive men."

More than 50 million Americans suffer from hypertension, which puts extra stress on the heart and arteries and can lead to heart attack or stroke.

Experts say the study raises the general issue of how sexual dysfunction can be linked to common medical conditions, such as high blood pressure, and recommend that patients talk to their doctors about these issues.