BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top
Cholesterol management
 Understanding Cholesterol
 ความรู้และเข้าใจเรื่องโคเลสเตอรอล

Who Develops 
   Cholesterol Problems?

What are the Symptoms 
   of Cholesterol 
   Problems? 

How Can I Find Out If 
   I Have Cholesterol 
   Problems? ิ

How Can I Prevent
  Cholesterol Problems? 

Facts About Cholesterol

Hypercholesterolemia
 
Cholesterol Control Alternatives
 
การดูแลระดับไขมันในเลือดตาม
 แนวธรรมชาติบำบัด

ไขมันในเลือด Cholesterol ,
  Triglyceride , HDL , LDL

  
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
 
 Understanding Cholesterol ความรู้และเข้าใจเรื่องโคเลสเตอรอล      

Cholesterol is a paradox: Everyone needs it, but too much of this good thing can spell trouble for some people. A fat-like substance, cholesterol aids vital bodily functions such as building new cells, producing hormones, and digestion. 

Normally, your liver makes all the cholesterol your body needs. But you also get cholesterol from your diet. Cholesterol is found in foods derived from animal products, although it's possible to remove it through special processing techniques. While foods derived from plant products do not contain cholesterol, they can (like animal products) contain saturated fats. And a diet high in saturated fats can also raise your cholesterol level, especially if you are genetically predisposed to high cholesterol. 

The cholesterol and fats you eat are absorbed into your blood through your stomach and intestines. Much of the fat is then transported to fat cells, while most of the cholesterol is taken to wherever your body needs it in the form of high density lipoprotein (HDL) particles. Your liver takes up whatever is left. This leftover cholesterol is either used by the body or taken apart to create low density lipoprotein (LDL) which circulates in your blood. HDL is commonly referred to as the ‘good cholesterol,' while LDL is often called the ‘bad cholesterol.' 

The amount of cholesterol in your bloodstream is important because of its role in various cardiovascular diseases. The risk of developing these conditions is complex and depends not only on how much cholesterol but also what kind of cholesterol you have in your blood. Generally speaking, high levels of LDL -- the ‘bad cholesterol' -- are associated with increased risk of developing coronary heart disease; high levels of HDL -- or ‘good cholesterol' -- are associated with decreased risk. 

LDL cholesterol collects in the walls of arteries, initiating ‘hardening of the arteries' or atherosclerosis; people with atherosclerosis are in turn vulnerable to heart disease, stroke, and other problems caused by clogged blood vessels. Even so, some people who have high LDL cholesterol never actually get heart disease, and many heart attack victims do not have abnormally high cholesterol levels. 

Since no one can predict with certainty which people with high cholesterol will develop heart disease, play it safe and keep your cholesterol levels in check. The American Heart Association recommends that you eat less than 300 mg of cholesterol per day. But dietary control alone does not work for everyone; some people will also need to take medicines to reduce their cholesterol levels. 

Another factor to consider is triglycerides -- the form in which your body transports fat. (In fact, the bulk of your body's fat is triglycerides). It's not clear whether high triglycerides alone increase your risk of heart disease, but many people with high triglycerides also have high LDL or low HDL levels, which do increase the risk of heart disease. 


ไขมันในโลหิตสูง 
ภาวะไขมันในโลหิตสูง นอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดหลอดโลหิตตีบตัน ที่จะส่งผลให้เกิด
โรคอัมพาต และโรคหัวใจแล้วยังเป็นปัญหาด้านงานบริการโลหิตอย่างมาก

ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่าพลาสมาในโลหิตของผู้บริจาคมีลักษณะขุ่นขาวมากกว่าปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการมีสารไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์หรือโคเลสเตอรอลสูง ส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ต้องจำหน่ายโลหิตดังกล่าวทิ้งเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 800 ยูนิต นับเป็นการสูญเสียที่สูงมาก 
ดังนั้นก่อนบริจาคโลหิตในแต่ละครั้ง ผู้บริจาคควรงดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

ไขมันในโลหิตมี 3 ประเภท คือ
1. โคเลสเตอรอล ได้มาจากการสังเคราะห์ที่ตับและจากอาหาร ไขมันสัตว์ที่รับประทานมีหน้าที่เป็น
     องค์ประกอบในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตเป็นส่วนประกอบของถุงน้ำดี 
     แต่ถ้ามีระดับสูงมากเกินพอจะเกิดเป็นแผ่นคราบเกาะแน่นที่ผนังชั้นในของหลอดโลหิต
2. เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล เป็นโคเลสเตอรอล ดี มีหน้าที่นำเอาโคเลสเตอรอลไปทำลายที่ตับ ทำให้
     มีโอกาสเกิดหลอดโลหิตตีบลดลง
3. ไตรกลีเซอร์ไรด์ ได้มาจากการสังเคราะห์ที่ตับ และจากอาหารประเภทไขมันสัตว์ แป้งและน้ำตาล 
     ถ้ามีระดับสูงมากจะทำให้หลอดโลหิตอุดตัน

สาเหตุของไขมันในโลหิตสูง
1. กรรมพันธุ์ เกิดจากความผิดปกติในการเผาผลาญสารไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย 
    ความผิดปกตินี้ถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
2. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากๆเป็นประจำ เช่น หมูสามชั้น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ฯลฯ
3. รับประทานอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล กะทิจำนวนมากๆ
4. โรคเบาหวาน โรคต่อมธัยรอยด์ไม่ทำงาน โรคตับ โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งโรคเหล่านี้เป็น
    สาเหตุทำให้การเผาผลาญสารไขมันผิดปกติ
5. ยา ในยาบางชนิดทำให้ไขมันในโลหิตสูงได้ เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิต ยาคุมกำเนิด 
    ยากลุ่มเสตียรอยด์ เป็นต้น

ระดับไขมัน
ชนิดของไขมัน ระดับที่เหมาะสม (mg/dl) ระดับที่เหมาะสมในผู้บริจาคโลหิต (mg/dl)
โคเลสเตอรอล 150-220 < 200
ไตรกลีเซอร์ไรด์ 40-150 < 200
เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล > 50 

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันระดับไขมันในโลหิตสูง
1. ลดน้ำหนักตัวถ้าอ้วน หรือมีน้ำหนักเกินโดยลดปริมาณอาหาร และออกกำลังกาย อาหารที่มีไขมันสูง
    ที่ท่านควรเลี่ยง เช่น ไข่แดง, ไข่นกกระทา, เครื่องในสัตว์, เนื้อสัตว์ส่วนที่ติดมันทุกชนิด, สมองสัตว์, 
    อาหารทะเล เช่น หอยนางรม, ปลาหมึก ฯลฯ
2. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมัน, อาหารทอดเจียว ควรใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันจากสัตว์ เช่น เนย 
    น้ำมันหมู น้ำมันพืชที่สกัดจากเมล็ดพืชจะมีกรดไลโนเลอิกที่เป็นตัวนำโคเลสเตอรอลไปเผาผลาญ
    สูงกว่าน้ำมันที่สกัดจากเนื้อพืช
3. เครื่องดื่มจำพวกเบียร์ ขนมหวาน แป้งข้าวต่าง ๆ จะสะสมเกิดเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้
4. ควรเพิ่มอาหารพวกผักใบต่าง ๆ และผลไม้บางชนิดที่ให้ใย และกาก เช่น คะน้า ผักกาด ฝรั่ง ส้ม 
    เม็ดแมงลัก ฯลฯ เพื่อให้ร่างกายได้รับกากใยอาหารมากขึ้น กากใยเหล่านี้จะช่วยให้การดูดซึมของ
    ไขมันสู่ร่างกายน้อยลง
5. พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีปรุงอาหารเป็นการนึ่ง ต้ม ย่าง อบ แทนการทอด หรือผัด
6. นมเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงหากจะดื่มควรใช้นมพร่องมันเนยแทนนมสด
7. ออกกำลังกายเพื่อให้มีผลต่อการเผาผลาญพลังงาน และลดปริมาณไขมันในโลหิตนั้นต้องเป็นการ
    ออกกำลังที่สม่ำเสมอ มีการต่อเนื่องครั้งละ 20-30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง สำหรับการ
    ออกกำลังที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของปอด และหัวใจ คือ การเดินเร็ว จ๊อกกิ้ง เต้นรำ การขี่
    จักรยาน ซึ่งหากคุณมีอาการของโรคหัวใจอยู่แล้ว หรือมีอายุมากกว่า 40 ปี    
    ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนว่าควรออกกำลังกายชนิดใด และมากน้อยเพียงไร จึงจะเหมาะสม
    สำหรับท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์อย่างเดียว โดยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ


Who Develops Cholesterol Problems? 
Most cholesterol problems are determined largely by luck of the genetic draw. Some families are genetically blessed with low total cholesterol or high levels of HDL (‘good cholesterol'), regardless of diet or lifestyle. Other families inherit genes that increase their risk for high cholesterol. In these people, eating a diet high in saturated fat can significantly raise cholesterol levels. Stress can also raise blood cholesterol levels, especially since stress can lead to poor eating habits that may increase cholesterol intake. 

On the positive side, vigorous exercisers -- such as long-distance runners -- tend to have high HDL cholesterol levels. Before menopause, women tend to have higher HDL cholesterol than men their age. 


What are the Symptoms of Cholesterol Problems? 
A high level of cholesterol in the blood doesn't have obvious symptoms, but it can increase your risk for conditions that do have symptoms, including angina (chest pain caused by heart disease), high blood pressure, stroke, and other circulatory ailments. Also: 

Soft, yellowish growths or lesions on the skin called xanthomas may indicate a genetic predisposition to cholesterol problems. 
Many people who are obese or have diabetes also have high cholesterol. 
In men, impotence may be due to arteries affected by excessive blood cholesterol. 
Call Your Doctor If: 
You detect soft, yellowish skin growths on yourself or on your children. Ask about being tested for high cholesterol. 
You develop symptoms of heart disease, stroke, or atherosclerosis in other blood vessels, such as left-sided chest pain, pressure or fullness; dizziness; unsteady gait; slurred speech; or pain in the lower legs. Any of these conditions may be associated with high cholesterol, and each requires immediate medical intervention. 


How Can I Find Out If I Have Cholesterol Problems? 
A blood test to determine your blood cholesterol (also called ‘total cholesterol') level is now a routine part of most physical checkups. In fact, it is now recommended that all people over the age of 20 have their cholesterol checked every five years. In addition to checking your total cholesterol, your doctor will probably check your HDL cholesterol. 

In some instances, your doctor will also check your LDL cholesterol, which is a better indicator of heart disease than total cholesterol. You will need to fast overnight before getting an LDL cholesterol test. Your triglycerides are measured whenever your LDL cholesterol is checked. 

Inside the Numbers: 
Total cholesterol below 200 is considered ‘desirable' and puts you at low risk for heart disease. 
Total cholesterol levels between 200 and 239 are considered borderline-high. 
A total level of 240 or more is definitely high and more than doubles your risk of developing heart disease. 
High HDL (‘good') cholesterol is desirable and should be above 40. 
LDL (‘bad') cholesterol is ideally below 100, but less than 130 is still considered desirable for most people. However, if you have other risk factors for heart disease, meaning that you have diabetes, high blood pressure, are a man, or already have heart disease, then your LDL should be below 100. 
LDL levels between 130 and 159 are considered borderline-high risk. 
An LDL above 160 puts you at high risk for developing heart disease. 
Your triglyceride level should be below 200. 
How Are Cholesterol Problems Treated? 
Advice from your doctor about managing your cholesterol is likely to echo that of nutritionists and most alternative practitioners: Adopt a diet low in saturated fat and cholesterol, increase your fiber intake, lose weight, exercise regularly, and if you smoke, quit. 

For people in the high-normal to borderline high cholesterol range -- about 40% of American men and an even higher percentage of American women -- diet and lifestyle changes may improve your cholesterol levels or keep them in a desirable range. If your total cholesterol is close to or above 240, adjusting diet and lifestyle may not be enough. Instead, your doctor may prescribe a drug to help you improve your numbers and decrease your risk of heart problems. 

Statin drugs are among the most widely used to lower total and LDL cholesterol. Examples include Pravachol, Lescol, Zocor, and Lipitor. These expensive drugs work by blocking the liver's ability to produce cholesterol. Though they usually don't cause problems, in rare instances, they can cause reversible damage to the liver and muscle. Because of this, your doctor will periodically perform blood tests to check your liver function. 

Niacin (vitamin B-3) is an alternative for some people, but to be effective it must be taken in large doses. Unfortunately, in these amounts it often causes skin flushing and upset stomach. Newer versions of niacin made to minimize these problems do work a little better but must always be taken under a doctor's supervision. 

A group of drugs called bile acid binders (cholestyramine and colestipol) may also lower total and LDL cholesterol in some people by depleting the supply of LDL cholesterol. But these drugs also have side effects, namely bloating, gas, and constipation. 

Another group of drugs called fibric acid derivatives are occasionally used to increase HDL cholesterol and lower triglyceride levels. They also mildly lower LDL. 

If your cholesterol level can't be controlled using one of these medicines, your doctor may try to combine two drugs, most commonly a bile acid binder and a statin. 

A blood-cleansing procedure called LDL apheresis may help people with severe genetic cholesterol disorders. Over several hours, blood is removed from the body, chemically cleansed of LDL cholesterol, then returned to the body. Treatments every two to three weeks can reduce average LDL cholesterol by 50%-80% but are costly in terms of both time and money. 

If your cholesterol is only mildly elevated, your doctor may suggest that you substitute the cholesterol-lowering margarines, Benecol and Take Control, into your diet. 


How Can I Prevent Cholesterol Problems? 
As with many other health problems, prevention is the best medicine. You can help prevent high cholesterol and reduce your risk of cardiovascular disease by: 

Keeping your weight in check. 
Eating no more than 300 mg of cholesterol each day. 
Getting no more than 30% of your daily calories from fat. 
Exercising three to four times a week (vigorously if you can, but moderate exercise is better than none at all). 
Quitting smoking. 
Tracking your progress. Have your blood cholesterol level tested periodically by your doctor or a reputable lab. At-home test kits, like many consumer health devices, are generally unreliable.
Make Healthy Food Your Ally 

People who have a genetic predisposition to cholesterol problems should follow their doctor's dietary recommendations. The rest of us should be able to keep cholesterol levels in check by not consuming more than 30% of our daily calories from fat. 

If you know your foods well, you can distinguish friend from foe. 

Cut back on red meat because of its high saturated fat and cholesterol content. When you do indulge, eat only lean meats with very little visible fat. Your store's butcher may be able to help you select lower-fat cuts of different meats. Examples of lean beef include London broil, eye of round, and filet mignon. 
Eat poultry sparingly and remove the skin; chicken has less saturated fat than red meat but still contains significant cholesterol. 
Increase your consumption of seafood. Most fish contains less fat and cholesterol than red meat. Most shellfish are also low in fat, although some are high in cholesterol. Still, for most people shellfish are preferable to red meat and poultry. 
Whenever possible, go easy on whole dairy products, mayonnaise, chocolate, tropical oils, and hydrogenated or partially hydrogenated oils or fats such as margarine. These products are usually high in saturated fats, which can raise your cholesterol level. 
For cooking, replace saturated fats that are solid at room temperature (such as butter and shortening) with liquid monounsaturated fats such as olive, canola or flax oil. There is evidence that consuming moderate amounts of monounsaturated fat -- found in such foods as nuts, seeds, and avocados -- may actually lower LDL cholesterol. Avoid tropical oils such as palm and coconut; they contain no cholesterol but are high in saturated fat. 
Eating red grapes may help reduce blood cholesterol, thanks to flavonoid compounds in their skins. Look for grape-seed oil (squeezed from grape seeds after wine pressing) for cooking and for salad dressings. 
Limit the total amount of meat, fish, poultry and low-fat cheeses to seven ounces or less each day. Limit yourself to three eggs a week: One egg yolk contains almost an entire day's allowance of cholesterol. 
Vitamins, minerals, and nutrients that have reputed cholesterol-reducing properties include vitamins E, C, and A (beta carotene), L-carnitine, pantethine, chromium, calcium, copper, and zinc. To keep your menus lively, try incorporating foods that naturally contain these nutrients, such as rice bran, artichokes, shiitake mushrooms, and chili peppers -- all believed to help lower cholesterol. 
Finally, select foods that contain water-soluble fiber, which offers an excellent defense against high blood cholesterol. High-fiber foods include grapefruit, apples, beans and other legumes, psyllium seed, barley, carrots, cabbage, and oatmeal. 

Facts About Cholesterol
Here is a brief and informative article about cholesterol. 
WebMD Medical News 


Is the cholesterol in egg yolks the "good" or "bad" kind? Can you "burn" cholesterol by exercising? Which has more cholesterol, a tablespoon of butter or a cup of peanut butter?


Most people know that fat is bad for them, but two-thirds of Americans are confused about how cholesterol differs from fats. The fat issue is actually the most clearly defined topic in nutrition. Yes, most Americans should cut the fat. They need to do it now and for the rest of their lives, for the sake of their hearts, health and waistlines.

Given that National Education Cholesterol Month is this September, stockpiling some cholesterol facts may be in line. Learning more will clear up the confusion and help you to dodge the fat in your diet.

The Facts about Cholesterol

Can You Burn Off Cholesterol?
Cholesterol is a type of lipid, just as fats are. However, unlike fat, cholesterol can't be exercised off, sweated out or burned for energy. It is found only in animal products, including meat, chicken, fish, eggs, organ meats and high-fat dairy products.

Is Cholesterol Good or Bad?
Just as homemade oil-and-vinegar dressing separates into a watery pool with a fat-slick topping, so also would fats and cholesterol if they were dumped directly into the blood. To solve this dilemma, the body transports fat and cholesterol by coating them with a water-soluble "bubble" of protein. This protein-fat bubble is called a lipoprotein.

Low-density lipoproteins (LDLs) carry cholesterol to the tissues. This is "bad" cholesterol, since high LDL levels are linked to increased risk for heart disease. 
High-density lipoproteins (HDLs) carry excess cholesterol back to the liver, which processes and excretes the cholesterol. HDLs are "good" cholesterol; The more HDL you have, the lower your risk for developing heart disease. 
HDLs and LDLs are found only in your blood, not in food.
Test Your Cholesterol

Your risk for heart disease can be assessed with a blood-cholesterol test. In this test, your total-cholesterol reading should approximate the sum of your LDL, HDL and other lipoproteins. If you have 3.5 mg of total cholesterol, or less, for every 1 mg of HDLs, then your cholesterol ratio is ideal. According to guidelines from the National Cholesterol Education Program:

Total cholesterol should remain below 200 mg/dl, unless HDL is high. 
LDL should be lower than 130 mg/dl. 
HDL should be 35 mg/dl or higher. 
People under age 30 should shoot for an even lower total cholesterol of 180 mg/dl.


The Fat Primer
The fats that supply calories, float in your blood and accumulate in your thighs and hips are called "triglycerides." They can be saturated or unsaturated, and the unsaturated ones can be either monounsaturated or polyunsaturated. For every ounce of triglycerides you eat, you add 250 calories (or 9 calories per gram -- the weight of a raisin) to your diet. Only saturated fats increase blood levels of cholesterol and heart-disease risk.

Which Ones Are Saturated?
In general, the harder a fat, the more saturated it is. Beef and dairy fats are mostly saturated fats. Liquid oils are usually unsaturated fats, including monounsaturated fats in olive and canola oils and polyunsaturated fats in safflower, corn, soybean and fish oils. Coconut, palm and palm kernel oils are exceptions to the rule; these liquid vegetable oils are highly saturated fats.

Fear of Frying
Eating foods with a lot of saturated fat raises your risk for heart disease; this causes the amount of bad LDLs in your blood to increase while good HDLs decrease. Cut the saturated fat, and your blood-cholesterol levels and your risk for heart disease drop. Your risk for cancer also decreases. A diet with more polyunsaturated fats, rather than saturated fats, lowers total blood-cholesterol levels, but unfortunately also drops HDL levels, so you lose both good and bad cholesterol.

Olive oil is another story. This oil lowers total-blood cholesterol and LDL cholesterol without causing HDL levels to drop. By using olive oil, you can decrease your total-cholesterol levels while maintaining your HDL levels, thus decreasing your risk for heart disease. Fish oil also lowers heart-disease risk. Consequently, olive and fish are the oils of choice.

Trans, Schmans
Hydrogenated fats are liquid vegetable oils made creamy when manufacturers convert some of the unsaturated fats into saturated ones through a process called "hydrogenation." This process also rearranges the molecular shape of the remaining unsaturated fats. The resulting shape is an abnormal "trans" shape.

Trans fatty acids constitute up to 60 percent of the fat in processed foods containing hydrogenated fats. TFAs raise blood-cholesterol levels and increase heart-disease risk just like saturated fats.

Knowing your fats gives you an edge when it comes to buying and preparing the right foods to eat. And when you steer away from the saturated fat and trans fatty acids, you can live a heart-healthy life.

The bottom line is:
Eat less fat, especially saturated fat. 
Limit your intake of fatty meats, fatty dairy products and processed foods that contain hydrogenated vegetable oil. 
Use olive oil, but in moderation if you're watching your weight. 
Fill your plate with fruit, vegetables, whole grains, fish and legumes.