BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

top Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

   ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน      

ในยุคนี้คู่รักที่ตัดสินใจจะร่วมหอ
สร้างครอบครัวใหม่ ไม่เพียงแต่มีความพร้อม
ในความรักอันหนักแน่นมั่นคง
และสถานะทางเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ยังควรมีความพร้อมในเรื่องของ
สุขภาพร่างกายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสังคมทุกวันนี้
เป็นสังคมของคนคุณภาพ 


สิ่งหนึ่งที่ควรบรรจุเข้าไว้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของคู่รักก่อนวิวาห์พาชื่น ก็คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 
(คนที่ไม่คิดจะแต่งก็ตรวจได้) เพราะคนที่แต่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ระหว่าง 17-40 ปี 
ในวัยนี้มักจะมีสุขภาพค่อนข้างดี หรือมีโรคประจำตัวแต่ยังไม่ปรากฏอาการ จึงไม่ค่อยนึกถึงการตรวจสุขภาพ
มากนัก แม้แต่การตรวจสุขภาพประจำปีก็เช่นกัน ปัจจุบันมีโรคภัยต่างๆ ร้ายแรงไม่น้อยที่สามารถติดต่อกันได้ 
และยังไม่สามารถรักษาได้ บางโรคมีคนจำนวนมากเป็นพาหะโดยที่ไม่รู้ตัว 
จะว่าไปการตรวจสุขภาพก็เท่ากับการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และลดอัตราแทรกซ้อนความเจ็บไข้ได้ป่วย
ของคู่สมรส ของมารดา และทารกในครรภ์ที่กำลังจะเกิดมา

โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมีมานานแล้วในโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ วัตถุประสงค์ของการตรวจ
สุขภาพก่อนแต่งงานก็เพื่อป้องกันการมีโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และเพื่อการมีบุตรที่สมบูรณ์ 
เป้าหมายลึกๆ จึงเพื่อลดปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมในอนาคตนั่นเอง 
ทีนี้มาทำความรู้จักกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานดูว่ามีอะไรบ้างโดยทั่วๆ ไป จะมีการตรวจที่เป็น
พื้นฐานเดียวกัน ได้แก่ 
การตรวจหากรุ๊ปเลือด, ชนิดของเลือด Rh Factor, การเข้า
กันของเลือด, ความสมบูรณ์ของเลือด, การตรวจหาเชื้อเอดส์ 
(Anti HIV), การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL), การตรวจ
หาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBs Ag), ตรวจหา
ภูมิคุ้มกันของหัดเยอรมัน เฉพาะในสตรี (Rubella lg G)
นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผน
ครอบครัว การคุมกำเนิด เพศศึกษา เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชีวิตคู่ และบางแห่งอาจจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บางชนิดให้ด้วย เช่น หัดเยอรมัน 

ตรวจอะไรกันบ้าง...
หมู่เลือด เพื่อให้ทราบว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด ปกติทุกคนควรจะทราบกรุ๊ปเลือดตัวเอง ชนิดของเลือด 
Rh Factor คนไทยทั่วไปจะมีชนิดเลือดที่เป็น Rh+    แต่ชาวตะวันตกจะเป็นชนิด Rh-    คนไทยบางคนก็
อาจพบได้ว่ามีชนิดเลือด Rh- ได้ และหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีเลือด Rh-  ควรทราบไว้ก่อนซึ่งอาจจะเป็นผลดี 
เพราะเมื่อมีการตั้งครรภ์ ทำให้มีภาวะเสี่ยงที่จะแท้งได้สูงมาก ซึ่งหากพบแต่แรกแพทย์จะฉีดยาป้องกัน 
antibody ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแม่กับลูกเพื่อป้องกันไว้ก่อน
ความเข้ากันของเลือด Hemoglobin Typing คือการตรวจหาความผิดปกติของฮีโมโกลบินที่เป็นสายพันธุ์
ของเม็ดเลือดแดง ว่ามีความผิดปกติของโรคธาลาสซีเมีย (Thallassemia) หรือไม่
ธาลาสซีเมียเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่สืบทอดทางพันธุกรรม และเป็นกันมากที่สุด ผู้ที่เป็นโรคนี้จะเกิดภาวะ
โลหิตจางมาก และหัวใจวายได้ คนไทยเป็นโรคนี้จำนวนมาก มีผู้ที่ไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะของโรคธาลาสซีเมีย
ก็มากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่มีมากเกิน 15 % ดังนั้นหากตรวจพบว่า
เป็นพาหะทั้งคู่ ก็อาจทำให้เด็กในครรภ์เป็นโรคนี้ได้จริงๆ ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นพาหะ แต่อีกฝ่ายหนึ่งปกติดี
ก็ไม่ต้องกังวล ดังนั้นเมื่อตั้งครรภ์ประมาณ 4 เดือน ก็ควรมาเจาะน้ำคร่ำตรวจก็จะทำให้ทราบได้ 

นอกเหนือจากการตรวจรายละเอียดของเลือดข้างต้นแล้วหัวใจของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานก็คือ
การตรวจหาโรคติดต่อ
ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อได้จากเลือด คือ เอดส์,ซิฟิลิส, รวมทั้งไวรัสตับอักเสบบี ทั้งหมด
สามารถติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ คนไทย 100 คน ตรวจพบว่า 20 คน มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, 20 คน มี
ภูมิคุ้มกันโดยไม่เคยฉีดวัคซีน และอีก 60 คน ไม่พบเชื้อ จะเห็นว่าอัตราส่วนของโรคค่อนข้างสูงทีเดียว ซึ่งหาก
ตรวจพบก่อนแต่งงานว่าไม่มีภูมิก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันไว้เลย หรือหากตรวจพบว่ามีเชื้อ เมื่อฝ่ายหญิงตั้งครรภ์
จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ 


ในระยะยาวผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีโอกาสที่จะเป็นตับแข็ง และมะเร็งตับได้ในที่สุด ทารกที่คลอดจากมารดา
ที่มีเชื้อจะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิต้านทันทีหลังคลอด เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน

หลังจากตรวจสุขภาพและมั่นใจว่าพร้อมจะแต่งงานกันแล้ว เรื่องที่คุณควรจะเรียนรู้คือ เพศศึกษา การคุมกำเนิด 
และวางแผนครอบครัว ให้ครบวงจรในคราวเดียว เพราะได้ประโยชน์ต่อครอบครัว ที่คุณกำลังจะสร้างขึ้นใหม่
ไม่ใช่ใครอื่น เรื่องเหล่านี้คุณและคู่สมรสควรเข้าปรึกษาแพทย์พร้อมหน้ากันไม่ต้องเขินอายเพราะอีกไม่นานคุณก็
จะต้องเกี่ยวพันกันอยู่แล้ว เรื่องใดที่ไม่ถ่องแท้ให้ใช้โอกาสนี้สอบถามทำความเข้าใจจากแพทย์

เมื่อพร้อมเพรียงทุกอย่างแล้ว คุณก็จูงมือกันไว้ แล้วไปให้ถึงจุดหมายแห่งความรักที่คุณทั้งสองร่วมกันสร้างขึ้น 
จงอย่างหวั่นไหวและระแวงหัวใจคนข้างๆ จับมือให้แน่น ผูกใจให้มั่น เป็นเพื่อนกันจนสุดท้ายของชีวิต 

ขอขอบคุณ
- นพ.มฆวัน ธนะนันท์กูล สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
- พญ.กาญจนา ชัยกิตติศิลป์ สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 

   


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.