สมัครสมาชิก

 

Healthcare and Lab
Diagnostic Newsletter

สาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

Tumor Markers: HCG  
   Human Chorionic 
   Gonadotropin

 Tumor Markers 
  ตัวช่วยบ่งชี้ภาวะการเกิด
  มะเร็งของอวัยวะต่างๆ
PSA
   ภาวะมะเร็งต่อมลูกหมาก
CEA
   ภาวะมะเร็งลำไส้
AFP
   ภาวะมะเร็งตับ
b-HCG
   
CA125
  
Ovarian Cancer 
   Antigen
CA 15-3
  
Breast Cancer 
   Antigen
CA19-9
 
Gastrointestinal 
  Cancer Antigen
AP
  Acid Phosphatase


   วิธีทดสอบ/วินิจฉัยทางแล็ป
 
     ( ห้องปฏิบัติการชันสูตร ) 
   
Reference test procedure
 
โรคและกลุ่มอาการที่สนใจ
    และสอบถามรายละเอียดมาก

    - โรคของนักธุรกิจ
    - โรคที่ไม่ติดต่อ
    - โรคของผู้สูงอายุ
    - การดูแลเมื่อเข้าสู่วัยทอง
ิ    - ปัญหาและการเปลี่ยนไต
   อื่นๆอีกมากมาย ที่น่าติดตาม    
  


 

ข่าวสาร /เทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศ
ยาใหม่ๆ  รายงานการค้นคว้า

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

  Tumor Markers: HCG  Human Chorionic Gonadotropin      
Hormones : Human Chorionic Gonadotropin
Hormones are produced by many tumors. The hormone may be a natural product of its associated organ or represent abnormal synthesis reflecting unregulated cancer cell metabolism. Examples include insulin production by islet cell tumor, calcitonin by medullary thyroid carcinoma, and catecholamines by pheochromocytoma. Or it may be that the hormone is not a natural product of its associated organ, in which case is designated "ectopic". Examples include the production of ACTH and ADH by lung cancers.

In this section, discussion is limited to human chorionic gonadotropin. Other hormones will be discussed in another review.

HCG is a glycoprotein consisting of subunits a e b, which are nonconvalently linked. The hormone is normally produced by the syncytiotrophoblastic cells of the placenta and is elevated in pregnancy. Its most important uses as a tumor marker are in gestational trophoblastic disease and germ cell tumors.

All gestational trophoblastic tumors produce HCG, and it is a valuable marker in these tumors, screening reliably in all cases and indicating poor responses to treatment. The level correlates with tumor mass and thus has prognostic value. HCG is extremely sensitive, being elevated in women with minute amounts of tumor. The patient is followed weekly during treatment, and at the completion of treatment indefinite follow up is advised to detect recurrence. HCG is essential in managing trophoblastic neoplasms.

The level of HCG is occasionally elevated in other cancers including those of breast, lung, and gastrointestinal tract, but in these diseases it has found little clinical application.


 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.