สมัครสมาชิก

 

Healthcare and Lab
Diagnostic Newsletter

สาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

Tumor Markers : AP  
   Acid Phosphatase
   มะเร็งต่อมลูกหมาก

 Tumor Markers 
  ตัวช่วยบ่งชี้ภาวะการเกิด
  มะเร็งของอวัยวะต่างๆ
PSA
   ภาวะมะเร็งต่อมลูกหมาก
CEA
   ภาวะมะเร็งลำไส้
AFP
   ภาวะมะเร็งตับ
b-HCG
   
CA125
  
Ovarian Cancer 
   Antigen
CA 15-3
  
Breast Cancer 
   Antigen
CA19-9
 
Gastrointestinal 
  Cancer Antigen
AP
  Acid Phosphatase


   วิธีทดสอบ/วินิจฉัยทางแล็ป
 
     ( ห้องปฏิบัติการชันสูตร ) 
   
Reference test procedure
 
โรคและกลุ่มอาการที่สนใจ
    และสอบถามรายละเอียดมาก

    - โรคของนักธุรกิจ
    - โรคที่ไม่ติดต่อ
    - โรคของผู้สูงอายุ
    - การดูแลเมื่อเข้าสู่วัยทอง
ิ    - ปัญหาและการเปลี่ยนไต
   อื่นๆอีกมากมาย ที่น่าติดตาม    
  


 

ข่าวสาร /เทคโนโลยี่ใหม่ๆ
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศ
ยาใหม่ๆ  รายงานการค้นคว้า

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation

  Tumor Markers: AP  Acid Phosphatase      
Enzymes : Acid Phosphatase
Investigators observe either enzymes that are native to normal tissue or those that could be associated with changes in metabolism that are unique to cancer tissue.

 

This enzyme is found in high concentraitions in the normal prostate as well as in primary and metastatic prostate cancers. Acid Phosphatase may also originate from other tissues.

The more sensitive immunological test (RIA or counterimmunoelectrophoresis for prostatic acid phosphatase, wich are specific for the enzyme of prostate tissue) often gives positive results in the early stages of disease.

Because of the reliability of acid phosphatase as a marker in early disease, it was hoped that the test could be used as a screening tool. However, it may also be elevated in up to 6 percent of cases of benign prostatic hypertrophy and other conditions. Thus, its predictive value is low on theoretical grounds. So, acid phosphatase is useful in following patients with advanced disease.

Neuron Specific Enolase

Neuron specific enolase is an isozyme of the glycolytic pathway that is found only in brain and neuroendocrine tissue. Its an immunohistochemical marker for tumors of the central nervous system, neuroblastomas, and APUD tumors.

Use of NSE has been evaluated in lung cancer and neuroblastoma

 

Galactosyl Transferase II

Galactosyl Transferase II, an isozyme of galactosyl transferase, has been shown to be elevated in a variety of malignancies, predominantly gastrointestinal. In colon cancer its level correlated with the extent of disease and disease progression; in pancreatic cancer it was more sensitive and specific in distinguishing benign from malignant disease than CEA and other tests.

Immunoglobulins

Production of a monoclonal immunoglobulin molecule is characteristic of multiple myeloma. These paraproteins are usually complete antibody molecules but may be isolated light chains or, rarely, heavy chains. They may be lambda or kappa light chains and of any immunoglobulin subtype.

Immunoglobulins are valuable in the staging and treatment of myeloma, the amount of paraprotein serving as an index of tumor volume. Response to treatment is indicated by a fall in paraprotein production, whereas a rise points to relapse.


 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.