BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top wpe5.jpg (2068 bytes)

barhcv.jpg (6319 bytes)

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้
 
hbv.JPG (12200 bytes)Heppac HCV  Heppac-line
Rapid Screening test
for HCV antibody 
ชุดตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด ซีในซีรั่ม  

- การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี 
- การตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อ หรือมีภูมิต้านทาน
   ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี หรือไม่ 
  
cica.jpg (1901 bytes)
  อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ
   - ซองฟลอยด์บรรจุแถบหรือตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
   - ถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่างซีรั่มที่ต้องการทดสอบ
   - หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดตัวอย่างซีรั่มหยดลงในแบบตลับทดสอบ
   - คู่มือการใช้งาน

  อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
   นาฬิกาจับเวลา

 
วิธีทำการทดสอบ          
  แบบตลับตรวจ (Pack)
     hcv1.JPG (1881 bytes)             hcv2.JPG (3672 bytes)   
  - ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย ดูดซีรั่มที่ต้องการทดสอบ  นำมาหยดลงในช่อง "S"  
    ช่องใส่ตัวอย่างทดสอบ จำนวน 1 หยด (ประมาณ 15 ul.)
  - หยดน้ำยา buffer จำนวน 2-3 หยด ลงในช่องใส่ buffer "B" ด้านล่างของตลับทดสอบ 
    รอสังเกตุผลการตรวจที่ 10 นาที หากต้องการความแน่ใจให้สังเกตุครั้งที่สองที่ 15 นาที
    อ่านผลการทดสอบ- Interpretation           
                     
  hcv3.JPG (4518 bytes)
ปรากฏแถบสี 2 แถบ    =    POSITIVE   ผลบวก   
ปรากฏแถบสี 1 แถบ    =    NEGATIVE    ผลลบ
ไม่ปรากฏแถบสีเลย     =   แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาด เนื่องจากหยดซีรั่มมากเกินกว่ากำหนด /
                                              หรือฉีกซองทิ้งไว้แล้วไม่ทำการทดสอบนานเกิน 60 นาทีไปแล้ว
                                              (ความชื้นในอากาศทำให้ชุดทดสอบเสีย) 

ในบางกรณีที่ซีรั่มคนไข้มีระดับ anti-HCV สูงมากเกินกว่าที่น้ำยาในชุดทดสอบจะรับได้
อาจจะเกิดผลในลักษณะพบแต่เส้นล่าง (แบบแถบตรวจ) หรือแถบสีในโซน T ( แบบตลับ
ทดสอบ)เพียงเส้นเดียว แต่จะมีความเข้มของสีมาก ให้แปลผลการตรวจเป็นผลบวก เช่นกัน

  Key Benefits  
     Ball27.gif (8972 bytes)
- เป็นชุดตรวจแบบขั้นตอนเดียว ( RAPID SCREENING TEST ) ไม่ยุ่งยาก
   สามารถตรวจได้คราวละรายได้ทันที่ ไม่ต้องรอรวบรวมตรวจ
- การแปลผลง่าย ความไว และความจำเพาะสูง เหมาะในการตรวจหาการติดเชื้อ 
  หรือดูว่ามีภูมิต้านทานแล้วหรือไม่
- บรรจุในซองฟลอยด์ เก็บที่อุณหภูมิห้อง สามารถแบ่งทำครั้งละรายได้ทันที
- กรณีต้องการตรวจคราวละมากๆ แนะนำให้ใช้ชุดตรวจแบบ EIA Microwell HCV แทน

  HepstripHCV  
Rapid Screening test
for HCV antibody 

INTRODUCTION

One Step Dipstick ANTI-HCV Test is a rapid direct binding test for the visual datection 
of hepatitis C antibodies (ANTI-HCV) in serum as an aid in the diagnosis of hepatitis C infection, One Step Hepstrip ANTI-HCV Test is based on the principle of double 
antigen sandwich immunoassay for determination ofANTI-HCV in serum 
Purified recombination antigens were employed to specitically identify ANTI-HCV 
with high sensitivity This one step test only takes about 10-20 minutes, Test results 
are read visually withoutany instrument

SPECIMEN COLLECTION
FOR SERUM, COLLECT BLOOD INTO A CONTAINER WITHOUT ANTICOAGULANT, ALLOW THE BLOOD TO CLOT AND SEPARATE 
THE SERUM FROM THE CLOT. USE THE SERUM FOR TESTING
 
lf the specimen cannot be tested on the day of collection, store the serum specimen 
in a refrigerator or freezer Bring the specimens to normal room temperature before testing Do not freeze and thaw the specimen repeatedly

TEST PROCEDURE
heptest.gif (44301 bytes)
Following the illustration, to dip the text strip with arrowside down 
into the vessel of serum for about 5 seconds Do not exceed the 
marker line Wait 10-20 minutes and read results, And do not read 
results after 30 minutes

 

 


INTERPRETATION OF RESULTS

hepres1.gif (70191 bytes) hepres2.gif (61685 bytes)
Negative: Only one colored band appears onthe control region No 
                        apparent band on the test region
Positive:   ln addition to a pink colored control band, a distinct pink 
                       colored band will also appear in the test region
lnvalid:      A total absence of color in both regions is an indication of 
                      procedure error and/or that test reagnt deterioration has 
                      occurred


STORAGE AND STABILITY
The test kits can be stored at room temperature (18 to 30 C) in the sealed pouch for duration of shelf life
The test kits should be kept away from direct sunlight moisture and heat


PRECAUTION
For in vitro diagnostic use only
Do not use test kit beyond expiry date
The test device should not be reused

ความเข้าใจ / การแปลผลการตรวจ ไวรัสตับอักเสบ บี
Understanding your Hepatitis B Blood test Results

    

 
ThaiL@bOnLine - Crystal Diagnostics
Email : info@thailabonline.com
Phone : 02 803-7310, 02 803-7311,
02 803 7747  Fax :
02 803-6704

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.