แผนภูมิ ช่วยการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้วยตนเองขั้นต้น
อาการปวดท้องบริเวณท้องและท้องน้อย

แผนภูมิช่วยในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายด้วยตนเองขั้นต้น

 
แผนภูมินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสุขภาพและสมาชิกชมรมรักสุขภาพ ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการแยกแยะอาการเจ็บป่วย
ที่พบได้บ่อย ว่าอาจมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง ตั้งแต่โรคฉุกเฉินที่ต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันที / โรคที่ต้องมีการไปพบและ
ปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจ / โรคเล็กๆน้อยๆที่พอสามารถดูแลกันเองแบบเบื้องต้นได้เอง
หลักการใช้ประโยชน์จากแผนภูมิตรวจวินิจฉัยโรคนี้ จำเป็นต้องเริ่มจากอาการสำคัญเพียง 1 อาการ เช่น เป็นไข้ (ตัวร้อน)
 ปวดศีรษะ  ปวดท้อง เป็นต้น ตามหัวข้อที่ระบุนำในแผนภูมิ แล้ว
ถาม หรือ ตรวจ อาการของผู้มีอาการร่วมด้วยเพิ่มเติม
โดยต้องเริ่มตั้งแต่ข้อแรกตามไปเรื่อยๆ (ห้ามลัดขั้นตอนเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้เกิดการผิดพลาดผิดทางไป)

อาการ : มีอาการปวดเจ็บ / ปวดหน่วง / หรือปวดบิดเกร็งเป็นพัก ตรงบริเวณที่อยู่ใต้ระดับสะดือลงมา

1  ถาม อาการปวด
 ปวดรุนแรง เวลากระเทือนหรือแตะถูกจะเจ็บ 
 เวลาลุกนั่งมีอาการใจหวิวหน้ามือ จะเป็นลม
 หรือ ปวดมานานเกินกว่า 2 ชั่วโมง
 หรือ ตรวจ โดยการใช้มือกดหน้าท้องจะมีอาการ
 รู้สึกเจ็บมาก หรือท้องแข็งเป็นดาน
 หรือ ตัวเย็นชืด มีเหงื่ออก กระสับกระส่ายควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที อาจเกิดสาเหตุร้ายแรงได้เช่น
ไส้ติ่งอักเสบ - Appendixcitis                 ดูรายละเอียด
กดเจ็บบริเวณท้องน้อยข้างขวา
ตั้งครรภ์นอกมดลูก - Ectopic Pregnancy ดูรายละเอียด
อาการซีด เป็นลม ประจำเดือนขาดหายไป

2  ถาม ตรวจดูว่ามีไข้สูงหรือไม่
       มีอาการหนาวสั่นมากหรือไม่

ควรไปพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง  อาจเกิดจากสาเหตุ
ปีกมดลูกอักเสบ
กดเจ็บตรงบริเวณท้องน้อย
กรวยไตอักเสบ
หนาวสั่น เคาะเจ็บตรงบริเวณสีข้าง ข้างใดข้างหนึ่ง ปัสสาวัขุ่น

3  ถาม กำลังตั้งครรภ์หรือไม่
 เช่นมีเพศสัมพันธุ์ ขาดประจำเดือน อาจทดสอบ
 การตั้งครรภ์ เพื่อความแน่ใจ  

นอนพักผ่อนให้มาก
กินยาแก้ปวดพาราเซตตามอล เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด
ควรพบแพทย์ ถ้าสงสัยปวดท้องคลอด หรือปวดรุนแรง หรือ
มีเลือดออกมาทางช่องคลอด ( อาการแท้งบุตร)

4  ถาม ปวดบิดเกร็งเป็นพักๆ ตรงบริเวณท้องน้อย
 ข้างใดข้างหนึ่ง และปวดร้าวลงไปที่อัณฑะ (ชาย)
 หรือช่องคลอด (หญิง) ของข้างเดียวกัน
นิ่วในท่อไต                ดูรายละเอียด
ควรพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง
 

5  ถาม อาการปัสสาวะกระปริบกระปรอย 
 และแสบขัด
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ดื่มน้ำชั่วโมงละ 1-2 แก้ว
ถ้าไม่ดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ควรไปพบแพทย์ อาจให้
กินยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลิน / โคไตรม็อกซาโซล

6  ถาม กำลังมีประจำเดือน อาการปวดประจำเดือน
นอนพักผ่อนให้มากขึ้น
ประคบด้วยน้ำร้อน
กินยาแก้ปวดพาราเซตตามอล
ควรไปพบแพทย์ หากมีอาการปวดรุนแรง / ปวดนาน
เกินกว่า 3 วัน / ประจำเดือนมามากผิดปกติ / ปวดถี่
และแรงขึ้นทุกเดือน  หรือเป็นอาการปวดครั้งแรก
เมื่ออายุ 25 ปีขึ้นไป

7 ให้ทายยาแก้ปวดพาราเซตตามอล
อาจมีสาเหตุมาจากความเครียด พักผ่อน สงบจิตใจ
หาโอกาสไปพบแพทย์ ถ้าไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน มี
อาการปวดรุนแรงมากขึ้น กดเจ็บ หรือมีไข้เพิ่ม
สูงขึ้น
แผนภูมิช่วยในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายด้วยตนเองขั้นต้น

 
  สำหรับอาการ ปวดท้องบริเวณท้องน้อย มักมีสาเหตุที่สำคัญได้แก่
 - ไส้ติ่งอักเสบ
 - ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 - ปีกมดลูกอักเสบ
 - แท้งบุตร
 - กรวยไตอักเสบ
 - นิ่วในท่อไต
 - กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 - ปวดประจำเดือน
 โรคที่ 1/2 จัดเป็นกลุ่มโรคฉุกเฉิน ที่ต้องการพบแพทย์โดยทันที  
                      ซึ่งต้องการการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด เท่านั้น
  โรคที่ 3-6  จัดเป็นกลุ่มโรคที่ต้องปรึกษาแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง
  โรคที่ 7     โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งพบได้บ่อย
                     ในผู้หญิงทุกวัย มักเกิดจากการกลั้นปัสสาวะเป็นประจำ เป็นเวลานานๆ
                     ในช่วงอาการแรกเริ่มให้แก้ด้วยการดื่มน้ำมากๆ วันละ 3-4 ลิตร
                     (1-2 แก้ว/ชั่วโมง) ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ 
                     แพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลิน (ห้ามใช้ในคนที่แพ้ยา
                     กลุ่มเพนนิซิลิน) หรือให้ยาโคไตรม็อกซาโซล (ห้ามใช้ในคนที่แพ้
                     กลุ่มยาซัลฟา) โดยให้กินติดต่อกันประมาณ 5 วัน 
                     และต่อไปต้องพยายามไม่กลั้นปัสสาวะนานอีก
  โรคที่ 8 อาการปวดประจำเดือน  มักพบได้บ่อยในกลุ่มสาวรุ่น ถือเป็นเรื่องปกติ 
                     ให้กินยาบรรเทาอาการปวด ประคบด้วยน้ำร้อน ออกกำลังกาย
                     บริหารเป็นประจำ
                     แต่ถ้ามีอาการปวดประจำเดือนครั้งแรกเมื่อมีอายุเกิน 25 ปีขึ้นไป 
                     หรือปวดถี่และปวดรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกเดือน ควรปรึกษาแพทย์
                     เพราะอาจมีความผิดปกติภายในมดลูกหรือภายในรังไข่ได้


 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.