สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com
cell.gif (32860 bytes) health2.jpg (7287 bytes)ความผิดพลาด... คือสิ่งที่คุณไม่ต้องการแต่ก็ไม่
ใช่เรื่องง่ายที่ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างถูกต้อง
เป็นปกติอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มมี
ความผิดปกติหรือต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยพบมา
ก่อน    คุณอาจต้องลองหรือพยายามหาทางออก
ด้วยวิธีที่คุณไม่เคยหรือไม่ทราบมาก่อน     หรือ
ด้วยการลองผิดลองถูก
    ให้เราเป็นผู้ช่วยของคุณ ด้วยอุปกรณ์ช่วยเสริม
สุขภาพที่มีความแม่นยำ  และใช้งานง่าย เหมาะ
ที่ควรมีติดไว้ประจำบ้านพร้อมใช้เมื่อยามจำเป็น พร้อมทั้งคำแนะนำและดูแลจากทีมงานของเรา
ผู้ซึ่งต้องการบริการให้ดีที่สุดคุณมั่นใจได้เรื่องสุขภาพ


butt1.jpg (5806 bytes)
butt2.jpg (6065 bytes)
butt4.jpg (6789 bytes)
Laboratory 
HealthcareProducts
ผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยเสริม
การตรวจวินิจฉัยโรค แล็ป
Personal Lancet
ชุดช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อ
ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ 
(แล็ป)ที่ต้องการปริมาณเลือดเพียง
เล็กน้อย หรือเจาะเลือดเด็กเล็ก
Digital Timer
นาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข สำหรับ
งานที่ต้องการเวลาที่แน่นอน   จับ
เวลาถอยหลัง เริ่ม  0 ถึง 99 นาที
ใช้แบตตารีขนาด เล็ก AA 1 ก้อน  
SYRINTUBE - ไซรินทิวป
กระบอกเจาะเลือดและหลอดปั่นเลือดในอันเดียวกัน
เพิ่มประสิทธิภาพและลดอันตรายจากตัวอย่างเลือด
ที่เสี่ยงต่อการติดต่อ
พัฒนาให้เป็นหลอดใส่เลือดในตัวเดียวกัน
เพื่อลดขั้นตอนในการถ่ายโอนเลือดที่มีอัตราเสี่ยง
ในการติดต่อสูง เช่นเลือดจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV 
/ เชื้อไวรัสตับอักเสบ / โรคติดต่ออันตรายอื่นๆ
(
ข้อมูลจาก Clinical Laboratory International )
       ผลิตภัณฑ์ไม่มีจำหน่ายในประเทศ
Sani.jpg (40591 bytes)Sanitherm
Disposable Thermometer Sheaths
ซองสวมปรอทวัดไข้ป้องกันการติดเชื้อ
จากการใช้
ปรอทวัดไข้ร่วมกัน 
ในคลีนิค โรงพยาบาล เป็นต้น     
ขนาด 500 ชิ้น/กล่อง 
Blood Glucometer
OneTouch Glucometer
ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาลจากเลือด
ปลายนิ้ว   พร้อมอุปกรณ์ช่วยเจาะ
อำนวจความสดวก รวดเร็วเพียง 1 นาที เหมาะสำหรับคลีนิค โรงพยาบาล  / ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการ
ควบคุมระดับน้ำตาลเป็นประจำ และอย่างต่อเนื่อง
Hand Counter
เครื่องกดนับจำนวน นับเม็ดเลือดขาว Wbc count / นับเม็ดเลือดแดง RBC
นับ เกล็ดเลือด Platelet count  และ
การนับ Sperm Count เป็นต้น
มีทั้งแบบมีฐานและแบบไม่มีฐาน 
Blood Glucometer
 Advantage Glucometer
ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ช่วยเจาะอำนวจความสดวก
รวดเร็วเพียง 1 นาที เหมาะสำหรับ คลีนิค โรงพยาบาล  / ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการ
ควบคุมระดับน้ำตาลเป็นประจำและอย่าง
ต่อเนื่อง
  
Blood Portablemeter
Accutrend GCTmeter for 
Glucose/Cholesterol/Triglyceride
แอ็คคูเทรน
ชุดตรวจหาระดับน้ำตาล / 
ไขมันโคเลสเตลอล/ไตรกรีเซอร์ไรด์
จากเลือดปลายนิ้ว ในเครื่องเดียวกัน
Personal
HealthcareProducts
ผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยเสริม
สุขอนามัยส่วนบุคล เหมาะ
สำหรับประจำบ้าน พร้อมใช้
ในกรณีฉุกเฉิน


Cold Storage Gelpac
ถุงเก็บรักษาความเย็น ทำด้วยโพลีเจล
สำหรับการส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาความ
เย็น เช่นการส่งยา การส่งตัวอย่างเลือด
การส่งน้ำยาทดสอบที่หลีกเลี่ยงความร้อน
ขนาดบรรจุ 1 Kg/Pack สามารถรักษา
ความเย็นที่ 5 -10 C ได้นานประมาณ 
8 - 12 ชม. ในภาชนะปิด 
Gel1.jpg (8575 bytes) Flexxum Gel
Hot&Cold Gel Pad
เจลประคบร้อนเย็นวิทยาศาสตร์
สำหรับประคบกล้ามเนื้อ เพื่อช่วย
บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ช่วยลดไข้ เหมาะสำหรับคลีนิค/โรงพยาบาล/
โรงแรม/บ้าน มีหลายชนาดตามต้องการ เช่น
2x3 / 5x12 / 6x7.5 / 7.5x12 นิ้ว 
hp1.jpg (9602 bytes)HairPrime/Finasteride
เกี่ยวกับการดูแลเพิ่มเส้นผมใหม่ผลิต
ภัณฑ์จากธรรมชาติ /
ยาใหม่ ที่มีผล
ต่อการลดปัญหาผมร่วงมากและช่วย
เสริมสร้างเส้นผมใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่
มีปัญหาผมร่วงผมบางเนื่องจากฮอร์
โมน DTH
Autometic Blood
 Pressure Meter

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
แบบขั้นตอนเดียว เพียงรัดสายที่
แขน กดปุ่มวัด เครื่องจะทำงานเองจนจบ และแสดงค่าความดันเป็นตัวเลข 
เหมาะสำหรับคลีนิค / โรงพยาบาล / 
ผุ้ป่วยที่ต้องการวัดความดันโลหิตเป็นประจำ
 thermo.JPG (5188 bytes)Digital Thermometer
ปรอทสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบแสดงผลเป็นค่าตัวเลข 
เหมาะสำหรับเด็ก คลีนิค โรงพยาบาล ติดไว้ประจำบ้าน
 มีสัญญาณเสียงบอก ปิดเครื่องเองหลังใช้
ทำความสะอาดง่าย ไม่มีส่วนของแก้ว/ปรอทที่อันตราย
 เสื้อกาวน์ - GOWN
 เสื้อสำหรับสายทางการแพทย์
 
แบบทั้งแบบตัวสั้นแขนสั้น
 แบบตัวยาว แขนสั้น
 แบบตัวยาว แขนยาว
Reagent Kits
HealthcareProducts

ชุดผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัย
ทางห้องแล็ป ช่วยเสริมสุข
อนามัย   เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจวินิจฉัยโรค
สำหรับคลีนิค โรงพยาบาล
ตรวจสุขภาพร่างกายABO / Rh
Blood Grouping

  ชุดตรวจหาหมู่โลหิตแบบ  ABO
 และแบบ Rh group
ประโยชน์   ในกรณีที่ต้องการ
รับหรือบริจาคโลหิตในเวลาเร่งด่วน
Widal
Agglutination Reagents
แบบดูการตกตะกอน

Weil Felix
Agglutination Reagents
แบบดูการตกตะกอน

VDRL
- แบบขั้นตอนเดียว โดยวิธีอิมมูโนแอสเสย์ตรวจหาแอนติบอดีย์
  ต่อเชื้อซิฟิลิสโดยตรง CICA Technique
- แบบดูการตกตะกอนของเม็ดคาร์บอน RPR Carbon

Hygine FaceMask
หน้ากากอนามัยป้องกันการ
ติดเชื้อของระบบทางเดิน
หายใจ
มีทั้งแบบคล้องหู / สายผูก
มีสีให้เลือก สีขาว / สีเขียว

ทำจากกระดาษใยสังเคราะห์ จำนวน 2 ชั้น
เหล็กดามโครงจมูกเพื่อช่วยให้กระชับ
Halogen Lamp

หลอดไฟฮาโลเจนสำหรับ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่น กล้องจุลทรรศน์  เครื่องวัดแสง
สเปคโตโฟโตมิเตอร์ (Photometer/ Spectophotometer)
ขนาด 6 Volt   20 Watt
 

ชุดทดสอบ/ชุดตรวจวินิจฉัยโรคแบบขั้นตอนเดียว  เชิญคลิกที่นี้
Diagnostic Products Click here

bar6.JPG (7805 bytes)  
   buttom3.JPG (2079 bytes)  

อุปกรณ์ช่วยสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยในครอบครัวและยังเป็นอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลและคลีนิคชั้นนำมีไว้ให้บริการต่อคนไข้
ที่มารับการบริการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

- ในระดับครอบครัว แนะนำให้มีติดไว้ประจำบ้าน ซึ่งจะช่วยได้เป็นอย่างมากในยามเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการเจ็บไข้ ในเบื้องต้นการสั่งซื้อ order2.gif (3345 bytes)

CRYSTAL DIAGNOSTICS - คริสตัล ไดแอกนอสติก 
โทร  (02) - 803-7310, 803-7311, 803-6704
โทรสาร  (02) - 803-6705
  
 E-MAIL : info@thailabonline.com

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.