BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

TOP 

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้
barsani.jpg (5508 bytes)

SANITHERM  Disposable Thermometer Sheaths
ชุดสวมปรอทวัดไข้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง


st.gif (13975 bytes)

 

 

 

 

 - ทำด้วยวัสดุ โพลิเมอร์อย่างดี มีความเหนียวและความยืดหยุ่นสูง
  - มีความบางแต่ไม่ฉีกขาดง่าย ทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนผ่านไปยัง
    ปรอทวัดไข้ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน (อาจเพิ่มเวลาในการวัด ขึ้นอีกสักเล็กน้อย)
  - สามารถป้องกันการติดเชื้อจากการที่ต้องใช้ปรอทวัดไข้ร่วมกัน ให้
     ความปลอดภัยกว่าการแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  เพราะน้ำยาอาจเสื่อมฤิทธ์
     ในการฆ่าเชื้อได้โดยไม่ทันได้เปลี่ยนใหม่ตามเวลาที่กำหนด

   Sani.jpg (40591 bytes)
  - เป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้งจึงให้ผลในการป้องกันได้อย่าง 100 เปอร์เซนต์
  - อำนวยความสดวกในกรณีเร่งด่วนที่ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นจำนวนมาก
  - ประหยัด ไม่จำเป็นต้องเตรียมปรอทวัดไข้เพื่อรอใช้งานคราวละมากๆ
  - สำหรับคลีนิคและโรงพยาบาล เป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์ และทำให้ผู้ป่วย
    มีความมั่นใจในความปลอดภัย และการบริการมากยิ่งขึ้นวิธีการใช้งาน

san.gif (13466 bytes)- นำปรอทสอดเข้าไปในชุดสวมปรอทวัดไข้ มีทั้งแบบ ปรอทแบบแก้ว
  และ แบบปรอท ดิจิตอล
- ดึงแผ่นปกคลุมด้านนอกออก
- ปรอทวัดไข้จะถูกหุ้มด้วย แซนนิเทิร์ม พร้อมนำไปใช้วัดไข้ต่อผู้ป่วย
  ได้ตามต้องการ
- ดึงชุดสวมปรอทออก พร้อมใส่ชิ้นใหม่เตรียมใช้วัดในรายต่อไปได้
   ทันที

ประโยชน์
เป็นการป้องกันการติดเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ ให้ผลได้ดีกว่าการ
แช่ในยาฆ่าเชื้อแบบทั่วไป
เนื่องจากปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือ   การเจือจางน้ำยาฆ่าเชื้อไม่ได้มาตรฐานตามกำหนด
ทุกครั้ง / ต้องหมั้นเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อตามกำหนด เพราะน้ำยาเสื่อมคุณสมบัติได้ / การแช่ปรอท
ในน้ำยาฆ่าเชื้อต้องมีระยะเวลานานพอสมควรถ้าแช่ไม่ได้เวลาเชื้ออาจตายไม่หมดได้   ในกรณี
ของแซนิเทอม สามารถตัดปัญหาต่างๆข้างต้นได้หมด เนื่องจากเป็นซองหุ้มตัวปรอทไว้และหลัง
การวัดแล้ว ถอดทิ้งเลยทำให้ไม่มีการปนเปื้อนหรือการติดเชื้อระหว่างบุคคลอย่างแน่นอน
( เป็นกรณีเดียวกับที่ปัจจุบันนิยมใช้เข็มแบบครั้งเดียวทิ้ง จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ
ได้แน่นอนกว่า วิธีที่นำเข็มฉีดยาไปนึ่งฆ่าเชื้อแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ดังเช่นในอดีต ซึ่ง
ยังพบว่ามีการติดเชื้อจากใช้เข็มฉีดยาอยู่ได้อีก)bar8.JPG (7232 bytes)             
                            buttom3.JPG (2079 bytes)Email
: info@thailabonline.com

Healthcare and Diagnostic Products
Phone 803-7310, 803-7311, 8036704  Fax (66-2) 803-6705 ext 0  


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.