BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
 
กลับสู่หน้าเดิม

 

 เชิญสนุกกับการทดสอบและทาย
 ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
 และอนามัย  ตัวเราเองรู้เรื่องและ
 ดูแลตัวเราเองได้ดีมากเพียงใด
 เชิญทดสอบกัน


 
 

รวบรวมหัวข้อสุขภาพที่น่าสนใจ
 ต่างไว้ที่นี่  เชิญเลือกหัวข้ออ่าน
 ได้ตามความสนใจและที่จะเป็น
 ประโยชน์ต่อสุขภาพและอนามัย
 ของท่าน 


Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 
  เข้าสู่ระบบเมนูด้วยภาพ          เข้าสู่ระบบเมนูหน้าต่าง
     กลับสู่หน้าเดิม Back Page            ไปหน้าถัดไป  Next Page

สาระสุขภาพ /โรคภัยไข้เจ็บ ที่น่าสนใจติดตาม 

วันลงเรื่อง
The oral glucose tolerance test (OGTT or GTT ) is a diagnosis method for diabetes and reactive hypoglycemia. In short, the GTT consists of drinking a 100g glucose solution and measuring the blood glucose (bG) values every hour to get a curve. The form of the curve tells us a lot about the body's sugar metabolism. A normal (2 hour) GTT is sometimes used to diagnose diabetes, however, this is not a common practice anymore. In order to diagnose reactive hypoglycemia an extended (5 or 6 hour) test is necessary, as with some hypoglycemics symptoms won't occur until the 5th hour. 27/04/2004
How Do We Define Myocardial Infarction?
This survey confirms that the definition of MI varies widely, even between individuals within a hospital. The majority of respondents based their diagnosis on a combination of clinical and biochemical markers. Surprisingly, 6% of consultants define MI on raised levels of markers alone. Definitions ranged from conservative (for example, cardiac chest pain plus ECG changes and CK rise three times the upper limit of normal, or development of new Q waves on ECG), to ready (for example small rises in sensitive markers alone).
02/04/2004
 ภาวะพร่องเอ็นซัยม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD)   
 เป็นภาวะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีอุบัติการสูงมาก คาดว่ามีประชาการมากกว่า 
 400 ล้านคนมีภาวะนี้โดยพบแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ภาวะนี้อาจทำ
 ให้เกิด acute hemolytic anemia ที่มีความรุนแรง และก่อภาวะแทรกซ้อนจนทำให้
 ผู้ป่วยตายได้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
20/05/2003
 Cardiac Profile : Troponin I/CK-MB/Myoglobin 
20/05/2003
 ไขมันในเลือดที่ตรวจได้มีหลายชนิด ที่นิยมตรวจกันมี โคเลสเตอรอล CHOL /
 ไตรกลีเซอไรด์ TRIG / เอชดีแอล HDL และแอลดีแอลLDL เป็นต้น 
 
ชนิดของไขมัน ไขมันในร่างกายแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) จัดเป็นไขมันที่เป็นกลางซึ่งเกิดจากกลีเซอรอล
    ถูก esterify 
2. ฟอสฟอลิปิด (Phospholipid) มีหลายชนิด เช่น เลซิทิน หรือ 
    phosphatidylinositol ส่วนใหญ่ฟอสฟอลิปิดจะเป็นองค์ประกอบหลักของ
     เยื่อหุ้มเซลต่างๆ
3. โคเลสเตอรอล (Cholesterol) ในเลือดจะพบได้ 2 รูปแบบคือ  
    โคเลสเตอรอลและโคเลสเตอรอลเอสเตอร์ (Cholesterol ester)
1/05/2003
 Microwell Elisa Ferritin Test : Definition A test that measures the amount 
 of ferritin in the blood. Increased in Inflammatory states /Hyperthyroidism
 
Liver disease (necrotic hepatocytes) /Hodgkin's Lymphoma and Non-Hodgkin's
 Lymphoma / Leukemia / Breast Cancer / Neuroblastomas /Hemochromatosis /  
 Iron Supplementation
17/11/2002
  ชุดสำหรับทดสอบหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) แบบดูการตก
  ตะกอนของลาเท็กซ์   Leptospirosis Test kit  (MSAT)   
 โดยปกติจะเริ่มมีแอนติบอดีย์หลังเริ่มมีอาการไปแล้วประมาณ 1 อาทิตย์ และจะมี
  ระดับสูงสุดประมาณ 4 อาทิตย์ การตรวจควรตรวจแบบ pair serum โดยเจาะ
  ห่างกัน 1 อาทิตย์ 
7/10/2002
  ค่ามาตรฐานผลการตรวจเลือด ซีรั่ม หรือพลาสม่า ทางห้องปฏิบัติการในชนิดต่างๆ
  เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบผลการตรวจเลือดของเราว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเกณฑ์สูง
  ผิดปกติไปแล้ว เป็นค่าที่จะช่วยติดตามผลการรักษาว่าได้ผลดีหรือไม่ โดยหากการ
  รักษาควบคุมได้ผลค่าผลแล็ปที่ได้ควรเข้าใกล้ค่าปกติ
  มีค่ามาตรฐานทั้งในหน่วย mg/dl  และในหน่วย mmole/L พร้อมแฟคเตอรืใน
  การแปลงค่าจากหน่วยหนึ่งให้เป็นอีกหน่วยหนึ่ง
  Whole blood, serum, and plasma : General Lab chemistry
  normal range
27/9/2002
   PCR, the quick, easy method for generating unlimited copies of any fragment   
  of DNA, is one of those scientific developments that actually deserves timeworn 
  superlatives like "revolutionary" and "breakthrough."
  PCR requires a template molecule-the DNA or RNA you want to copy-and two 
  primer molecules to get the copying process started. The primers are short  
  chains of the four different chemical components that make up any strand of   
  genetic material. These four components are like bricks or building blocks that 
  are used to construct genetic molecules; in the lab they are called nucleotides 
  or bases.
6/9/2002
  A Pap Smear is a cellular sample taken from the endocervical 
  canal and/or vagina. The sample(s) are smeared on a slide 
  and fixed with a preservative to keep the cells from becoming 
  air-dried and distorted. The slides are then delivered to a 
  laboratory where they are screened by a Cytotechnologist.
6/7/2002
  วันรณรงค์ต้านยาเสพติด ปัญหาอย่างหนึ่งที่พ่อแม่มักจะปรึกษาแพทย์เป็นประจำก็คือ
  สงสัยว่าลูกใช้ยาเสพติดเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติ หลายอย่างเกิดขึ้น แต่ก็ไม่มั่น
  ใจจึงอยากรู้ว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะยืนยันว่าลูกใช้ยาจริงๆจะได้หาทางแก้ไขได้ทัน
  ท่วงที หากเกิดกรณีเช่นนี้ทางที่ดีพ่อแม่อย่าพยายามไปคาดคั้นให้ลูกสารภาพ เพราะ
  นอกจากเขาจะไม่สารภาพแล้วอาจเป็นเหตุ ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลงไปอีก
26/6/2002
  Understanding your hepatitis B blood test results can 
  be confusing
It is important to carefully discuss your test 
   results with your health care provider. You may want to take this 
  sheet with you to your appointment as a reference guide. In 
  addition, it is helpful if you request a written copy of your blood 
  tests so that you can be sure you know your results.
12/6/2002
Rosacea, (rose-AY-sha) is a common skin disease that causes redness and swelling on the face. Often referred to as "adult acne," rosacea may begin as a tendency to flush or blush easily, and progress to persistent redness in the center of the face 19/02/2003
  ความรู้เรื่องการนวดแบบกดจุด Accupressure  is a preventive treatment, 
  is non invasive technique- you do not inject or insert anything 
  inside the body. These treatments have no side effect and are 
  extremely useful as supportive or adjunct therapy. 
3/12/2002
 Microwell Elisa Ferritin Test : Definition A test that measures the amount 
 of ferritin in the blood. Increased in Inflammatory states /Hyperthyroidism
 
Liver disease (necrotic hepatocytes) /Hodgkin's Lymphoma and Non-Hodgkin's
 Lymphoma / Leukemia / Breast Cancer / Neuroblastomas /Hemochromatosis /  
 Iron Supplementation
17/11/2002
 ข้อสงสัยของผู้ที่กำลังเป็นแม่คนใหม่ ในเรื่องอาหารการกิน การใช้ชีวิตอย่างไร จึง
ไม่มีผลอันตรายต่อทารกในครรภ์  ปัญหาที่สงสัยกันมาก กาแฟทานดีหรือไม่
When pregnant you face a long list of what's safe and unsafe. 
So how do you separate fact from fiction?
What's safe to eat 
during pregnancy? Can hair dye hurt the fetus? And what's this 
about not changing the litterbox?
22/10/2002
  Spa Fever in Thailand ยุคนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเป็นยุคทองของธุรกิจ 
  สปา ฟีเวอร์ !!
เดินผ่านไปย่านไหนในกรุงเทพฯจะเห็นธุรกิจประเภทนี้ผุดขึ้นยิ่งกว่า
  ดอกเห็ดทั่วเมือง
  เราได้อะไรจาก...สปา เมื่อผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการสปาแล้ว
  ควรจะต้องมีการคาดหวังว่า เราเข้าไปทำอะไรและควรได้อะไรหลังจากใช้บริการที่ 
  เรียกว่า Spa Experience ให้รายละเอียดว่า สปาประกอบด้วย
15/10/2002
  ชุดสำหรับทดสอบหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) แบบดูการตก
  ตะกอนของลาเท็กซ์   Leptospirosis Test kit  (MSAT)   
 โดยปกติจะเริ่มมีแอนติบอดีย์หลังเริ่มมีอาการไปแล้วประมาณ 1 อาทิตย์ และจะมี
  ระดับสูงสุด ประมาณ 4 อาทิตย์ การตรวจควรตรวจแบบ pair serum โดยเจาะ
  ห่างกัน 1 อาทิตย์ 
7/10/2002
  โรคตาแดง Pink Conjunctivitis เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา จากการติดเชื้อ
  ไวรัส กลุ่มอาดิโนไวรัส ส่วนใหญ่ติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยที่ติด
  มากับนิ้วมือ และแพร่กระจายจากนิ้วมือมาที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อทางการสบตา 
  ทางอากาศ หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน อาการเกิดได้ภายใน 1-2 วัน ระยะการ
  ติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน
5/10/2002
  ไคติน จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทโครงสร้างที่เป็นเส้นใย คล้ายคลึงกับ
  เซลลูโลสจากพืช ไคตินพบได้ในเปลือกของสัตว์ เช่น กุ้ง ปู แกนหมึก แมลง ตัวไหม
  หอยมุก ไคติน-ไคโตซาน จัดเป็นโคโพลิเมอร์ที่อยู่ร่วมกันในธรรมชาติ มีปริมาณของ
  ไคตินมากเป็นอันดับสองรองจากเซลลูโลส  ทางการแพทย์ ได้มีการศึกษาเมื่อรับทาน
  นอกจากที่จะไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายและช่วยในการเคลื่อนตัวของอาหารในลำไส้
   เช่นพวกไฟเบอร์โดยทั่วไปแล้ว ยังจะมีความสามารถในการจับคลอเลสเตอรอลและ
  ไขมันในอาหาร นำมาใช้ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวได้
3/10/2002
  If a woman would like to increase her responsiveness during 
  intercourse, there is a simple (and pleasurable) three-phase 
  process she can work through with her partner that's sure to put 
  more 'oh' in her Big O.
  การฝึกฝนบริหาร 3 ขั้นตอนในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการถึงจุดสุดยอดได้
  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
29/9/2002
  Common weight-loss diets and programs Many different 
  diets and programs promise rapid weight loss. Below are a few. 
  If you have questions about new diets or need nutritional 
  information that is not discussed in this topic, see the Other  
  Places to Get Help section to find out how to contact the 
  American Dietetic Association (ADA).
20/9/2002
  ค่ามาตรฐานผลการตรวจเลือด ซีรั่ม หรือพลาสม่า ทางห้องปฏิบัติการในชนิดต่างๆ
  เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบผลการตรวจเลือดของเราว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเกณฑ์สูง
  ผิดปกติไปแล้ว เป็นค่าที่จะช่วยติดตามผลการรักษาว่าได้ผลดีหรือไม่ โดยหากการ
  รักษาควบคุมได้ผลค่าผลแล็ปที่ได้ควรเข้าใกล้ค่าปกติ
  มีค่ามาตรฐานทั้งในหน่วย mg/dl  และในหน่วย mmole/L พร้อมแฟคเตอรืใน
  การแปลงค่าจากหน่วยหนึ่งให้เป็นอีกหน่วยหนึ่ง
  Whole blood, serum, and plasma : General Lab chemistry
  normal range
27/9/2002
   PCR, the quick, easy method for generating unlimited copies of any fragment   
  of DNA, is one of those scientific developments that actually deserves timeworn 
  superlatives like "revolutionary" and "breakthrough."
  PCR requires a template molecule-the DNA or RNA you want to copy-and two 
  primer molecules to get the copying process started. The primers are short  
  chains of the four different chemical components that make up any strand of   
  genetic material. These four components are like bricks or building blocks that 
  are used to construct genetic molecules; in the lab they are called nucleotides 
  or bases.
6/9/2002
  Scoliosis โรคกระดูกสันหลังคดงอ  เป็นภาวะของกระดูกสันหลังที่ผิดไปจากแนว
  ตรงกลาง อาจจะมีการเอียงซ้าย เอียงขวาแล้วแต่ระดับของ กระดูกสันหลัง
 
กระดูกสันหลังคดมากๆจะเห็นได้ชัดเจน แม้ใส่เสื้อมิดชิดก็ตาม โดยเห็นจากด้านหลัง
  ว่า กระดูกสะบักสูงต่ำหรือใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ตัวเอียง เนื่องจากกระดูกสันหลังที่คด
  จะไป ดันกระดูกซี่โครงให้บิดตัวผิดรูปไป กระดูกสะบักที่วางอยู่บนกระดูกซี่โครง
  เลยบิดหรือ เอียงตามไปด้วย สำหรับปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นไม่มาก 
7/8/2002
  มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบได้มากในสตรีไทย ปัญหาอยู่ที่การปล่อยปละละเลย
  ไม่ไปตรวจกับสูตินรีแพทย์เป็นประจำ เพราะการตรวจพบแต่เนินๆจะสามารถรักษา
  ได้ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะวิตกกังวลและอายที่จะไปตรวจภายใน และทำ PAP ทำให้
  โรคดำเนินต่อไปสู่ระยะที่รักษารักษาไม่ได้ หากพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ควรตรวจดู
  ระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการเลยหรืออาจมีเลือดออกจากช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์
  * ประจำเดือนมาผิดปกติ * ตกขาวมีกลิ่น ปริมาณมาก สีผิดปกติ หรือปนเลือด
31/7/2002
  Constipation can be treated & prevented by combining a 
  high-fibre diet, exercise & careful use of laxatives.
  ท้องผูกคืออะไร ท้องผูกคือสภาพที่การถ่ายอุจจาระเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
  เนื่องจากอุจจาระอยู่ในสภาพที่แห้ง แข็ง เป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเหมือนขี้แพะ ถ้าอุจจาระ
  ค้างอยู่ในลำไส้นานๆ หรือร่างกายมี ภาวะขาดน้ำ น้ำในลำไส้ใหญ่จะถูกดูดกลับมากขึ้น 
  ทำให้อุจจาระแข็งยิ่งขึ้น
10/6/2002
  A Pap Smear is a cellular sample taken from the endocervical 
  canal and/or vagina. The sample(s) are smeared on a slide 
  and fixed with a preservative to keep the cells from becoming 
  air-dried and distorted. The slides are then delivered to a 
  laboratory where they are screened by a Cytotechnologist.
6/7/2002
  การตรวจภายใน เป็นสิ่งที่หญิงสาวมักอายหมอ กลัวเจ็บ ซึ่งจริงๆ แล้วหมอมีวิธี
  การตรวจอย่าง นุ่มนวล ไม่น่ากลัว ถ้าเป็นหญิงสาว ไม่เคยร่วมเพศ หมออาจเพียง
  ใช้ไม้พันสำลีแบบคอตตั้นบัด ให้เราแหย่เข้าช่องคลอดเองได้ ถ้าเพียงต้องการตกขาว
  มาตรวจ Pelvic examination
2/6/2002
  วันรณรงค์ต้านยาเสพติด ปัญหาอย่างหนึ่งที่พ่อแม่มักจะปรึกษาแพทย์เป็นประจำก็คือ
  สงสัยว่าลูกใช้ ยาเสพติดเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติ หลายอย่างเกิดขึ้น แต่ก็ไม่มั่น
  ใจจึง อยากรู้ว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะยืนยันว่าลูกใช้ยาจริงๆจะได้หาทางแก้ไขได้ทัน
  ท่วงที หากเกิดกรณีเช่นนี้ทางที่ดีพ่อแม่อย่าพยายามไปคาดคั้นให้ลูกสารภาพ เพราะ
  นอกจากเขาจะไม่สารภาพแล้วอาจเป็นเหตุ ให้ความสัมพันธ์ในครอบ ครัวแย่ลงไปอีก
26/6/2002
  ในบางวันที่เหนื่อยล้าเกินกว่าจะไปสปาไหว ฉันจึงมีวิธีการ "เนรมิตสปาในบ้าน" เพื่อ
  ปรนนิบัติ ตัวเอง ใครที่เคยคิดว่าการปรนนิบัติตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อ "สปาในบ้าน"  
  วุ่นวายและยุ่งยาก ลองมาดูวิธีง่าย ๆ  นอกจากจะสบายกายสบายใจเหมือนไปสปาแล้ว 
  ยังสนุกอีกด้วย "สปาในบ้าน" 
 "สปา"  แต่ปัจจุบันภาพของสปาไม่เพียงเป็นกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูความงามเท่านั้น 
  แต่ยังมี กิจกรรมหลากหลา ยที่ช่วยผ่อนคลายความล้า เพิ่มความสดชื่นและบำรุง
  ผิวพรรณด้วยวิธีธรรมชาติ จึงเป็นที่นิยมในหมู่ของสาวๆที่รักสุขภาพกันมากขึ้น
23/6/2002
  Leukemia มะเร็งเม็ดเลือดขาว   หมายถึงภาวะที่ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือด
  ชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าปกติหลายเท่าจนเป็นอันตรายต่อเม็ดเลือดข้างเคียง และ
  อวัยวะอื่นๆ ในความหมาย เช่นนี้ลิวคีเมียก็เปรียบได้กับมะเร็งของเม็ดเลือดนั่นเอง
20/6/2002
  Understanding your hepatitis B blood test results can be 
  confusing
It is important to carefully discuss your test results  
  with your health care provider. You may want to take this sheet 
  with you to your appointment as a reference guide. In addition, 
  it is helpful if you request a written copy of your blood tests so 
  that you can be sure you know your results.
12/6/2002
  ปัญหาการบาดเจ็บของหลังและกระดูกสันหลัง อาการปวดหลัง Back Problems and 
  Injuries บทความให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของกระดูกสันหลัง สาเหตุของปัญหาที่
  ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังและตัวกระดูก
  สันหลังเอง การดูแล ป้องกันด้วยตนเองที่บ้าน หมั่นพบแพทย์และปฏิบัติตามเพื่อ
  หลีกเลี่ยงปัญหาที่หนักกว่าเก่า
7/6/2002
  อาหารกับอาการปวดศีรษะ  ทุกคนคงเคยหรือมีอาการปวดศีรษะเป็นประจำบ้าง
  มีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
  แสงแดด  การมีประจำเดือนของสตรีก็ก่อปัญหาได้เช่นกัน อีกสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่อง
  ของอาหารที่เราทานแล้วสามารถทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ 
31/5/2002
  การดูแลผิวเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรปล่อยปละละเลย คุณควรจะเริ่มสำรวจตัวเอง
  ตั้งแต่วันนี้ว่า ผิวกายเป็นอย่างไร ระหว่างผิวแห้ง ผิวผสม หรือผิวมัน วิธีง่ายๆ 
  ทำด้วยตัวเองก็คือ.... ข้อแนะนำในการดูแลผิวมัน / ข้อแนะนำในการดูแลผิวแห้ง
  ข้อแนะนำในการดูแลผิวผสม
27/5/2002
  ยอ Morinda citrifolia Linn. จัดได้ว่าเป็นพืขสมุนไพรที่มีค่ามาก ทั้ง
  ในแง่ ของการใช้เป็นอาหารและเป็น ทั้งยา จากผลการวิจัยในต่างประเทศแสดง ให้
  เห็นว่าการทานลูกยอหรือน้ำลูกยอธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมภูมิต้านทาน
  โดยการ ควบคุมการทำงานของเซล การกระตุ้มให้สร้างเซลใหม่ทดแทนเซลเดิมที่
  ถูกทำลายไป  สาร Xeronine ในลูกยอมีประโยชน์ต่อระบบต่างๆของร่างกาย
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Natural Thai Noni Juice ไม่มีอัลกอฮอล์
20/5/2002
  ความรู้เรื่องสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายเกลียวทอง ที่โครงการส่วนพระองค์
  สวนจิตรลดาศึกษาและเพาะเลี้ยงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Spirulina 
  plantensis มีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น มีลักษณะจำเพาะที่เห็นด้วย
  กล้องจุลทรรศน์ เป็นสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นสายยาวบ้าง สั้นบ้าง ลักษณะของสาย
  บิดเป็นเกลียว อุดมไปด้วยสารอาหาร โปรตีนและวิตามิน-เกลือแร่มากมาก 
12/5/2002
  ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองหรือนายจ้างที่มีบุคคลในปกครองไปเกี่ยวข้องกับ
  สารเสพติด  ที่สำคัญคือการดำเนินการหรือการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะ
  ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังเป็นการกดดันในถลำลงไปกับเรื่องยาเสพติดอีก
  จะสังเกตุอย่างไรว่าคนในปกครองเราเริ่มใช้สารเสพติดแล้ว
6/5/2002
  การที่เกิดแผลกดทับ จะเกิดขึ้นได้ในรายที่มีการบาดเจ็บสาหัส หรือในคนที่ช่วย
  เหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ในเด็ก ที่ได้รับบาดเจ็บ ของสมอง กระดูกสันหลังบริเวณคอ 
  หรือบริเวณหลังต่ำกว่าคอ ก็จะทำให้ไม่สามารถส่ง กระแสประสาท มาให้กล้ามเนื้อ
  ทำงานได้อย่างปกติ หรือในรายของผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องสมอง หรือมี ปัญหา
  อัมพาตของกล้ามเนื้อ ในรายที่มีปัญหาของกระดูกหัก ที่ต้องดึงขาหรือใส่เฝือก
  อยู่ในท่าใด ท่าหนึ่งนานๆ ในรายหลังผ่าตัด  Bedsore / Pressure ulcer
26/4/2002
  แนวทางการดูแล ป้องกัน การรักษา ให้ระบบทางเดินหายใจให้โล่ง  ในผู้ป่วย
  โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดมักพบปัญหาของระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจ
  ลำบากไม่สดวก มารู้เรื่อง 3 ขั้นตอนในการป้องกัน

  
One in six peoples suffers from allergies or asthma. Don't let these conditions 
   limit your life. Follow our three-step plan and Breathe Free!
16/4/2002
  อาการปวดหลัง ปวดเอว Although back pain is common, it's also quite possible 
  for you to prevent most back problems with simple steps such as exercise and 
  adopting new ways to sit and stand. Even if you've injured your back before, 
  you can learn techniques to help avoid recurrent injuries.
10/4/2002
  Irritability, sadness, sudden mood changes, tension, bloating. 
  If you suffer from many of these symptoms month after month 
  and they clearly interfere with your daily activities and 
  relationships you could have PMDD. 
  PMDD, Premenstrual Dysphoric Disorder
25/3/2002
  AutoAroma การนำอโรม่าเธอราปี่มาใช้ในรถ ช่วยให้กลิ่นหอม สะอาดบริสุทธิ์  ใน
  ศตวรรษใหม่นี้  AutoAromaให้ท่านทีสามารถดูแลสุขภาพโดยการนำ aroma
  therapy มาช่วยปรับสภาพอากาศในขณะ ขับรถ น้ำมันหอมระเหยสูตรผสมข่วยให้
  รู้สึก สดชื่น กระปี้กระเปร่า คลายความเหนื่อยล้า ความเครียด จากสภาพการจราจร
  บนท้องถนน เพียงเสียบออโต้อโรม่าเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ เลือกน้ำมันหอมระเหย
  แล้วขับรถอย่างมีความสุขพร้อมดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจไปในขณะเดียวกัน
15/3/2002
  อันตรายจากความอ้วนความอ้วน ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความไม่สวยงามเท่านั้น 
  ยังเป็นเสมือนมะเร็งเนื้อ ร้ายที่เกาะกิน ทำลายจิตใจของของเจ้าของเรือนร่าง อีกด้วย
  ทั้งนี้จากการศึกษา ทางการแพทย์เราพบว่า ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐานมักจะขาด
  ความเชื่อมั่นในตน เอง แม้จะประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆก็ตาม ผู้ที่น้ำหนักเกิน
  มาตราฐานจะเสี่ยง ต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีน้ำหนัก อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
  และแน่นอนผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีอายุสั้นกว่าอายุเฉลี่ยของคนทั่ว ๆ ไป
5/3/2002
  การใช้ยาอย่างผิดวัตถุประสงค์ในการลดน้ำหนัก ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือผู้ที่
  รับประทานอาหารมากแล้วกลัวอ้วน จะมีการขวนขวายหาวิธีการหรือหายาต่างๆ  
  มารับประทานเพื่อให้มีน้ำหนักตัวลดลง ยาต่างๆ หากใช้ไม่ถูกต้องล้วนก่อให้เกิด
  อันตรายต่อร่างกายได้ทั้งสิ้น ยาที่มีผู้นำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อการลดน้ำหนัก 
  มีหลายกลุ่ม ได้แก่
28/2/2002
  โรคเบาหวาน Diabetes ที่พบในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
  โรคเบาหวาน ชนิดพึ่งอินซูลิน (insulin  dependent diabetes mellitus,  
  IDDM) type I diabetes และ
  โรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (non insulin- dependent  diabetes
  mellitus, NIDDM) type II diabetes
5/2/2002
  สิว  Acne vulgaris  เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในวัยรุ่น มักจะเริ่มเป็นหลังจาก
  เข้าสู่วัยสาว (มีประจำเดือนมาครั้งแรก) หรือวัยแตกเนื้อหนุ่ม และจะเป็นมาก
  ในช่วงอายุ 17-18 ปี (สำหรับผู้หญิง) และ 19 ปี (สำหรับผู้ชาย)
  ร่างกายจะมีการสร้างฮอร์โมนเพศที่สำคัญ ได้แก่ ฮอร์โมนเพศชายที่มีชื่อว่า
  เทสโตสเตอโรน(testosterone) ซึ่งสร้างโดยอัณฑะ (ในผู้ชาย) และต่อมหมวกไต 
  (ในผู้หญิง) ฮอร์โมนชนิดนี้จะกระตุ้นให้ต่อมไขมัน (sebaceous gland)
20/1/2002
  แอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้า Apple cider vinegar น้ำส้มสายชูจากผลแอปเปิ้ล ผลผลิต
  จากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ช่วยในการดูแลสุขภาพมากมาย โดยการดื่มเพียง
  อย่างเดียวหรือทานผสมกับน้ำผึ้ง ประโยชน์ช่วยลดไขมันในเลือด ลดน้ำหนักตัว
  ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการปวดตามข้อ ดูแลสุขภาพผิวหนัง ช่วยเสริมระบบ
  ภูมิต้านทานและเมต้าโบลิซึ่มของร่างกาย
2/1/2002
  ก้อนเนื้อที่เต้านม Breast Mass เนื่องจากมะเร็งของเต้านมเป็นปัญหาสำคัญทาง
  สาธารณสุข และเป็นมะเร็งที่พบบ่อย จัดเป็นอันดับสองของหญิงไทย และเป็น
  สาเหตุของการเสียชีวิตมากสาเหตุหนึ่ง จึงมีการตื่นตัวในการตรวจหาและรักษา
  ปัญหาก้อนที่เต้านมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยมะเร็งของเต้านมในระยะแรก และรักษา
  ก่อนที่จะมีการแพร่กระจายของโรคออกไป กับเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
2/1/2002
     กลับสู่หน้าเดิม Back Page            ไปหน้าถัดไป  Next Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.