BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
 
กลับสู่หน้าเดิม

 

 เชิญสนุกกับการทดสอบและทาย
 ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
 และอนามัย  ตัวเราเองรู้เรื่องและ
 ดูแลตัวเราเองได้ดีมากเพียงใด
 เชิญทดสอบกัน


 
 

รวบรวมหัวข้อสุขภาพที่น่าสนใจ
 ต่างไว้ที่นี่  เชิญเลือกหัวข้ออ่าน
 ได้ตามความสนใจและที่จะเป็น
 ประโยชน์ต่อสุขภาพและอนามัย
 ของท่าน 


Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 
  เข้าสู่ระบบเมนูด้วยภาพ          เข้าสู่ระบบเมนูหน้าต่าง
     กลับสู่หน้าเดิมBack Page     หน้า สาระสุขภาพ /โรคภัยไข้เจ็บ      

 

  สาระสุขภาพ /โรคภัยไข้เจ็บ ที่น่าสนใจติดตาม     

วันลงเรื่อง

  ชุดสำหรับทดสอบหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) แบบดูการตก
  ตะกอนของลาเท็กซ์   Leptospirosis Test kit  (MSAT)   
 โดยปกติจะเริ่มมีแอนติบอดีย์หลังเริ่มมีอาการไปแล้วประมาณ 1 อาทิตย์ และจะมี
  ระดับสูงสุด ประมาณ 4 อาทิตย์ การตรวจควรตรวจแบบ pair serum โดยเจาะ
  ห่างกัน 1 อาทิตย์ 
7/10/2002
  โรคตาแดง Pink Conjunctivitis เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา จากการติดเชื้อ
  ไวรัส กลุ่มอาดิโนไวรัส ส่วนใหญ่ติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยที่ติด
  มากับนิ้วมือ และแพร่กระจายจากนิ้วมือมาที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อทางการสบตา 
  ทางอากาศ หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน อาการเกิดได้ภายใน 1-2 วัน ระยะการ
  ติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน
5/10/2002
  ไคติน จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทโครงสร้างที่เป็นเส้นใย คล้ายคลึงกับ
  เซลลูโลสจากพืช ไคตินพบได้ในเปลือกของสัตว์ เช่น กุ้ง ปู แกนหมึก แมลง ตัวไหม
  หอยมุก ไคติน-ไคโตซาน จัดเป็นโคโพลิเมอร์ที่อยู่ร่วมกันในธรรมชาติ มีปริมาณของ
  ไคตินมากเป็นอันดับสองรองจากเซลลูโลส  ทางการแพทย์ ได้มีการศึกษาเมื่อรับทาน
  นอกจากที่จะไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายและช่วยในการเคลื่อนตัวของอาหารในลำไส้
   เช่นพวกไฟเบอร์โดยทั่วไปแล้ว ยังจะมีความสามารถในการจับคลอเลสเตอรอลและ
  ไขมันในอาหาร นำมาใช้ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวได้
3/10/2002
  If a woman would like to increase her responsiveness during 
  intercourse, there is a simple (and pleasurable) three-phase 
  process she can work through with her partner that's sure to put 
  more 'oh' in her Big O.
  การฝึกฝนบริหาร 3 ขั้นตอนในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการถึงจุดสุดยอดได้
  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
29/9/2002
  Common weight-loss diets and programs Many different 
  diets and programs promise rapid weight loss. Below are a few. 
  If you have questions about new diets or need nutritional 
  information that is not discussed in this topic, see the Other  
  Places to Get Help section to find out how to contact the 
  American Dietetic Association (ADA).
20/9/2002
  ค่ามาตรฐานผลการตรวจเลือด ซีรั่ม หรือพลาสม่า ทางห้องปฏิบัติการในชนิดต่างๆ
  เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบผลการตรวจเลือดของเราว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเกณฑ์สูง
  ผิดปกติไปแล้ว เป็นค่าที่จะช่วยติดตามผลการรักษาว่าได้ผลดีหรือไม่ โดยหากการ
  รักษาควบคุมได้ผลค่าผลแล็ปที่ได้ควรเข้าใกล้ค่าปกติ
  มีค่ามาตรฐานทั้งในหน่วย mg/dl  และในหน่วย mmole/L พร้อมแฟคเตอรืใน
  การแปลงค่าจากหน่วยหนึ่งให้เป็นอีกหน่วยหนึ่ง
  Whole blood, serum, and plasma : General Lab chemistry
  normal range
27/9/2002
   PCR, the quick, easy method for generating unlimited copies of any fragment   
  of DNA, is one of those scientific developments that actually deserves timeworn 
  superlatives like "revolutionary" and "breakthrough."
  PCR requires a template molecule-the DNA or RNA you want to copy-and two 
  primer molecules to get the copying process started. The primers are short  
  chains of the four different chemical components that make up any strand of   
  genetic material. These four components are like bricks or building blocks that 
  are used to construct genetic molecules; in the lab they are called nucleotides 
  or bases.
6/9/2002
  Scoliosis โรคกระดูกสันหลังคดงอ  เป็นภาวะของกระดูกสันหลังที่ผิดไปจากแนว
  ตรงกลาง อาจจะมีการเอียงซ้าย เอียงขวาแล้วแต่ระดับของ กระดูกสันหลัง
 
กระดูกสันหลังคดมากๆจะเห็นได้ชัดเจน แม้ใส่เสื้อมิดชิดก็ตาม โดยเห็นจากด้านหลัง
  ว่า กระดูกสะบักสูงต่ำหรือใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ตัวเอียง เนื่องจากกระดูกสันหลังที่คด
  จะไป ดันกระดูกซี่โครงให้บิดตัวผิดรูปไป กระดูกสะบักที่วางอยู่บนกระดูกซี่โครง
  เลยบิดหรือ เอียงตามไปด้วย สำหรับปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นไม่มาก 
7/8/2002
  มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบได้มากในสตรีไทย ปัญหาอยู่ที่การปล่อยปละละเลย
  ไม่ไปตรวจกับสูตินรีแพทย์เป็นประจำ เพราะการตรวจพบแต่เนินๆจะสามารถรักษา
  ได้ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะวิตกกังวลและอายที่จะไปตรวจภายใน และทำ PAP ทำให้
  โรคดำเนินต่อไปสู่ระยะที่รักษารักษาไม่ได้ หากพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ควรตรวจดู
  ระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการเลยหรืออาจมีเลือดออกจากช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์
  * ประจำเดือนมาผิดปกติ * ตกขาวมีกลิ่น ปริมาณมาก สีผิดปกติ หรือปนเลือด
31/7/2002
  Constipation can be treated & prevented by combining a 
  high-fibre diet, exercise & careful use of laxatives.
  ท้องผูกคืออะไร ท้องผูกคือสภาพที่การถ่ายอุจจาระเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
  เนื่องจากอุจจาระอยู่ในสภาพที่แห้ง แข็ง เป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเหมือนขี้แพะ ถ้าอุจจาระ
  ค้างอยู่ในลำไส้นานๆ หรือร่างกายมี ภาวะขาดน้ำ น้ำในลำไส้ใหญ่จะถูกดูดกลับมากขึ้น 
  ทำให้อุจจาระแข็งยิ่งขึ้น
10/6/2002
  A Pap Smear is a cellular sample taken from the endocervical 
  canal and/or vagina. The sample(s) are smeared on a slide 
  and fixed with a preservative to keep the cells from becoming 
  air-dried and distorted. The slides are then delivered to a 
  laboratory where they are screened by a Cytotechnologist.
6/7/2002
  การตรวจภายใน เป็นสิ่งที่หญิงสาวมักอายหมอ กลัวเจ็บ ซึ่งจริงๆ แล้วหมอมีวิธี
  การตรวจอย่าง นุ่มนวล ไม่น่ากลัว ถ้าเป็นหญิงสาว ไม่เคยร่วมเพศ หมออาจเพียง
  ใช้ไม้พันสำลีแบบคอตตั้นบัด ให้เราแหย่เข้าช่องคลอดเองได้ ถ้าเพียงต้องการตกขาว
  มาตรวจ Pelvic examination
2/6/2002
  วันรณรงค์ต้านยาเสพติด ปัญหาอย่างหนึ่งที่พ่อแม่มักจะปรึกษาแพทย์เป็นประจำก็คือ
  สงสัยว่าลูกใช้ ยาเสพติดเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติ หลายอย่างเกิดขึ้น แต่ก็ไม่มั่น
  ใจจึง อยากรู้ว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะยืนยันว่าลูกใช้ยาจริงๆจะได้หาทางแก้ไขได้ทัน
  ท่วงที หากเกิดกรณีเช่นนี้ทางที่ดีพ่อแม่อย่าพยายามไปคาดคั้นให้ลูกสารภาพ เพราะ
  นอกจากเขาจะไม่สารภาพแล้วอาจเป็นเหตุ ให้ความสัมพันธ์ในครอบ ครัวแย่ลงไปอีก
26/6/2002
  ในบางวันที่เหนื่อยล้าเกินกว่าจะไปสปาไหว ฉันจึงมีวิธีการ "เนรมิตสปาในบ้าน" เพื่อ
  ปรนนิบัติ ตัวเอง ใครที่เคยคิดว่าการปรนนิบัติตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อ "สปาในบ้าน"  
  วุ่นวายและยุ่งยาก ลองมาดูวิธีง่าย ๆ  นอกจากจะสบายกายสบายใจเหมือนไปสปาแล้ว 
  ยังสนุกอีกด้วย "สปาในบ้าน" 
 "สปา"  แต่ปัจจุบันภาพของสปาไม่เพียงเป็นกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูความงามเท่านั้น 
  แต่ยังมี กิจกรรมหลากหลา ยที่ช่วยผ่อนคลายความล้า เพิ่มความสดชื่นและบำรุง
  ผิวพรรณด้วยวิธีธรรมชาติ จึงเป็นที่นิยมในหมู่ของสาวๆที่รักสุขภาพกันมากขึ้น
23/6/2002
  Leukemia มะเร็งเม็ดเลือดขาว   หมายถึงภาวะที่ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือด
  ชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าปกติหลายเท่าจนเป็นอันตรายต่อเม็ดเลือดข้างเคียง และ
  อวัยวะอื่นๆ ในความหมาย เช่นนี้ลิวคีเมียก็เปรียบได้กับมะเร็งของเม็ดเลือดนั่นเอง
20/6/2002
  Understanding your hepatitis B blood test results can be 
  confusing
It is important to carefully discuss your test results  
  with your health care provider. You may want to take this sheet 
  with you to your appointment as a reference guide. In addition, 
  it is helpful if you request a written copy of your blood tests so 
  that you can be sure you know your results.
12/6/2002
  ปัญหาการบาดเจ็บของหลังและกระดูกสันหลัง อาการปวดหลัง Back Problems and 
  Injuries บทความให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของกระดูกสันหลัง สาเหตุของปัญหาที่
  ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังและตัวกระดูก
  สันหลังเอง การดูแล ป้องกันด้วยตนเองที่บ้าน หมั่นพบแพทย์และปฏิบัติตามเพื่อ
  หลีกเลี่ยงปัญหาที่หนักกว่าเก่า
7/6/2002
  อาหารกับอาการปวดศีรษะ  ทุกคนคงเคยหรือมีอาการปวดศีรษะเป็นประจำบ้าง
  มีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
  แสงแดด  การมีประจำเดือนของสตรีก็ก่อปัญหาได้เช่นกัน อีกสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่อง
  ของอาหารที่เราทานแล้วสามารถทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ 
31/5/2002
  การดูแลผิวเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรปล่อยปละละเลย คุณควรจะเริ่มสำรวจตัวเอง
  ตั้งแต่วันนี้ว่า ผิวกายเป็นอย่างไร ระหว่างผิวแห้ง ผิวผสม หรือผิวมัน วิธีง่ายๆ 
  ทำด้วยตัวเองก็คือ.... ข้อแนะนำในการดูแลผิวมัน / ข้อแนะนำในการดูแลผิวแห้ง
  ข้อแนะนำในการดูแลผิวผสม
27/5/2002
  ยอ Morinda citrifolia Linn. จัดได้ว่าเป็นพืขสมุนไพรที่มีค่ามาก ทั้ง
  ในแง่ ของการใช้เป็นอาหารและเป็น ทั้งยา จากผลการวิจัยในต่างประเทศแสดง ให้
  เห็นว่าการทานลูกยอหรือน้ำลูกยอธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมภูมิต้านทาน
  โดยการ ควบคุมการทำงานของเซล การกระตุ้มให้สร้างเซลใหม่ทดแทนเซลเดิมที่
  ถูกทำลายไป  สาร Xeronine ในลูกยอมีประโยชน์ต่อระบบต่างๆของร่างกาย
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Natural Thai Noni Juice ไม่มีอัลกอฮอล์
20/5/2002
  ความรู้เรื่องสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายเกลียวทอง ที่โครงการส่วนพระองค์
  สวนจิตรลดาศึกษาและเพาะเลี้ยงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Spirulina 
  plantensis มีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น มีลักษณะจำเพาะที่เห็นด้วย
  กล้องจุลทรรศน์ เป็นสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นสายยาวบ้าง สั้นบ้าง ลักษณะของสาย
  บิดเป็นเกลียว อุดมไปด้วยสารอาหาร โปรตีนและวิตามิน-เกลือแร่มากมาก 
12/5/2002
  ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองหรือนายจ้างที่มีบุคคลในปกครองไปเกี่ยวข้องกับ
  สารเสพติด  ที่สำคัญคือการดำเนินการหรือการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะ
  ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังเป็นการกดดันในถลำลงไปกับเรื่องยาเสพติดอีก
  จะสังเกตุอย่างไรว่าคนในปกครองเราเริ่มใช้สารเสพติดแล้ว
6/5/2002
  การที่เกิดแผลกดทับ จะเกิดขึ้นได้ในรายที่มีการบาดเจ็บสาหัส หรือในคนที่ช่วย
  เหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ในเด็ก ที่ได้รับบาดเจ็บ ของสมอง กระดูกสันหลังบริเวณคอ 
  หรือบริเวณหลังต่ำกว่าคอ ก็จะทำให้ไม่สามารถส่ง กระแสประสาท มาให้กล้ามเนื้อ
  ทำงานได้อย่างปกติ หรือในรายของผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องสมอง หรือมี ปัญหา
  อัมพาตของกล้ามเนื้อ ในรายที่มีปัญหาของกระดูกหัก ที่ต้องดึงขาหรือใส่เฝือก
  อยู่ในท่าใด ท่าหนึ่งนานๆ ในรายหลังผ่าตัด  Bedsore / Pressure ulcer
26/4/2002
  แนวทางการดูแล ป้องกัน การรักษา ให้ระบบทางเดินหายใจให้โล่ง  ในผู้ป่วย
  โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดมักพบปัญหาของระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจ
  ลำบากไม่สดวก มารู้เรื่อง 3 ขั้นตอนในการป้องกัน

  
One in six peoples suffers from allergies or asthma. Don't let these conditions 
   limit your life. Follow our three-step plan and Breathe Free!
16/4/2002
  อาการปวดหลัง ปวดเอว Although back pain is common, it's also quite possible 
  for you to prevent most back problems with simple steps such as exercise and 
  adopting new ways to sit and stand. Even if you've injured your back before, 
  you can learn techniques to help avoid recurrent injuries.
10/4/2002
  Irritability, sadness, sudden mood changes, tension, bloating. 
  If you suffer from many of these symptoms month after month 
  and they clearly interfere with your daily activities and 
  relationships you could have PMDD. 
  PMDD, Premenstrual Dysphoric Disorder
25/3/2002
  AutoAroma การนำอโรม่าเธอราปี่มาใช้ในรถ ช่วยให้กลิ่นหอม สะอาดบริสุทธิ์  ใน
  ศตวรรษใหม่นี้  AutoAromaให้ท่านทีสามารถดูแลสุขภาพโดยการนำ aroma
  therapy มาช่วยปรับสภาพอากาศในขณะ ขับรถ น้ำมันหอมระเหยสูตรผสมข่วยให้
  รู้สึก สดชื่น กระปี้กระเปร่า คลายความเหนื่อยล้า ความเครียด จากสภาพการจราจร
  บนท้องถนน เพียงเสียบออโต้อโรม่าเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ เลือกน้ำมันหอมระเหย
  แล้วขับรถอย่างมีความสุขพร้อมดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจไปในขณะเดียวกัน
15/3/2002
  อันตรายจากความอ้วนความอ้วน ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความไม่สวยงามเท่านั้น 
  ยังเป็นเสมือนมะเร็งเนื้อ ร้ายที่เกาะกิน ทำลายจิตใจของของเจ้าของเรือนร่าง อีกด้วย
  ทั้งนี้จากการศึกษา ทางการแพทย์เราพบว่า ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐานมักจะขาด
  ความเชื่อมั่นในตน เอง แม้จะประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆก็ตาม ผู้ที่น้ำหนักเกิน
  มาตราฐานจะเสี่ยง ต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีน้ำหนัก อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
  และแน่นอนผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีอายุสั้นกว่าอายุเฉลี่ยของคนทั่ว ๆ ไป
5/3/2002
  การใช้ยาอย่างผิดวัตถุประสงค์ในการลดน้ำหนัก ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือผู้ที่
  รับประทานอาหารมากแล้วกลัวอ้วน จะมีการขวนขวายหาวิธีการหรือหายาต่างๆ  
  มารับประทานเพื่อให้มีน้ำหนักตัวลดลง ยาต่างๆ หากใช้ไม่ถูกต้องล้วนก่อให้เกิด
  อันตรายต่อร่างกายได้ทั้งสิ้น ยาที่มีผู้นำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อการลดน้ำหนัก 
  มีหลายกลุ่ม ได้แก่
28/2/2002
  โรคเบาหวาน Diabetes ที่พบในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
  โรคเบาหวาน ชนิดพึ่งอินซูลิน (insulin  dependent diabetes mellitus,  
  IDDM) type I diabetes และ
  โรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (non insulin- dependent  diabetes
  mellitus, NIDDM) type II diabetes
5/2/2002
  สิว  Acne vulgaris  เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในวัยรุ่น มักจะเริ่มเป็นหลังจาก
  เข้าสู่วัยสาว (มีประจำเดือนมาครั้งแรก) หรือวัยแตกเนื้อหนุ่ม และจะเป็นมาก
  ในช่วงอายุ 17-18 ปี (สำหรับผู้หญิง) และ 19 ปี (สำหรับผู้ชาย)
  ร่างกายจะมีการสร้างฮอร์โมนเพศที่สำคัญ ได้แก่ ฮอร์โมนเพศชายที่มีชื่อว่า
  เทสโตสเตอโรน(testosterone) ซึ่งสร้างโดยอัณฑะ (ในผู้ชาย) และต่อมหมวกไต 
  (ในผู้หญิง) ฮอร์โมนชนิดนี้จะกระตุ้นให้ต่อมไขมัน (sebaceous gland)
20/1/2002
  แอปเปิ้ล ไซเดอร์ วีนิก้า Apple cider vinegar น้ำส้มสายชูจากผลแอปเปิ้ล ผลผลิต
  จากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ช่วยในการดูแลสุขภาพมากมาย โดยการดื่มเพียง
  อย่างเดียวหรือทานผสมกับน้ำผึ้ง ประโยชน์ช่วยลดไขมันในเลือด ลดน้ำหนักตัว
  ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการปวดตามข้อ ดูแลสุขภาพผิวหนัง ช่วยเสริมระบบ
  ภูมิต้านทานและเมต้าโบลิซึ่มของร่างกาย
2/1/2002
  ก้อนเนื้อที่เต้านม Breast Mass เนื่องจากมะเร็งของเต้านมเป็นปัญหาสำคัญทาง
  สาธารณสุข และเป็นมะเร็งที่พบบ่อย จัดเป็นอันดับสองของหญิงไทย และเป็น
  สาเหตุของการเสียชีวิตมากสาเหตุหนึ่ง จึงมีการตื่นตัวในการตรวจหาและรักษา
  ปัญหาก้อนที่เต้านมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยมะเร็งของเต้านมในระยะแรก และรักษา
  ก่อนที่จะมีการแพร่กระจายของโรคออกไป กับเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
2/1/2002
   อาการตาบอดจากโรคเบาหวานหากเป็นมานานและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะ
   ทำให้เกิดพยาธิสภาพในลูกตาได้มากมายและอาจทำให้ตาบอดได้ อาการตามัวลง
   ช้าๆ อาจเกิดจากม่านตาอักเสบจากเบาหวาน ต้อกระจก จากเบาหวาน สายตาสั้น
   เป็นครั้งคราว ต้อหิน ขั้วประสาทตาอักเสบ จากเบาหวานและพยาธิภาวะที่เรติน่า 
   เนื่องจากเบาหวานทำให้สายตามัว เป็นพยาธิสภาพที่พบบ่อยในบ้านเรา
15/12/2001
   โยคะ Yoka หมายถึง การสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ 
   โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว หะฐะโยคะ (HATHA YOGA) เป็น 1 ในสาขาโยคะ
   ทั้งหมด เป็นการใช้ศิลปการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เกิดความ
   สมดุลของพลังด้านบวกและด้านลบ โยคะจึงช่วยบรรเทาและบำบัดโรคได้ 
25/11/2001
   การโคลนตัวอ่อนมนุษย์เพื่อ การศึกษารูปแบบการนำเอาเซลต้นแบบมาใช้ใน
   การรักษา ทางการแพทย์ เช่นการรักษาโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรคเลือด 
   หรือแม้การปลูกถ่ายอวัยวะ มีการเริ่มต้นการทดลองโคลนนิ่งตัวอ่อนมนุษย์แล้ว
   แม้กระแสความขัดแย้งทางจริยธรรมยังค่อนข้างรุนแรง  ดูวิธีการโคลนนิ่ง
    Using cloned human  embryos for research
19/11/2001
   Aroma Candle Gel เทียนแบบเจล  ใกล้วันปีใหม่กันแล้วของขวัญเล็กๆน้อยๆ
   ด้วยฝีมือของเราเอง ภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  มารู้จักเทียนแบบเจลที่สามารถจุด
   ได้นานกว่าเทียนไขแบบพาราฟินทั่วไปประมาณ 3-4 เท่า สามารถสร้างสรรตาม
   จินตนาการได้มากมาย เทียนแบบแฟนซี เทียนแบบกลิ่นหอมอโรม่า มีชุดแบบ
   สำเร็จรูปในการเริ่มต้นทดลองในการทำเทียนแบบเจลได้ทันที
2/11/2001
   Biological Terrorism การก่อการร้ายโดยใช้อาวุธชีวภาพ  เป็นการนำเช้อโรคร้าย
   ที่ก่ออันตรายและมีความรุนแรงต่อมนุษย์ถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว มีอัตรา
   การระบาดสูง เห็นได้ว่าองค์การอนามัยโรคได้ใช้ความพยายามหลายทศวรรตใน
   การกำจัดหรือควบคุมเชื้อโรคร้ายเหล่านี้  หากเพราะการก่อการร้ายทำให้เกิดการ.
   ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ลองคิดดูว่าการกระทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่
13/10/2001
   โรคแอนแทรกซ์ / Anthrax โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์ เกิดจากเชื้อ Bacillus
   anthracis ก่อให้เกิดโรคระบาดที่สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสผ่านทางบาดแผล
   การหายใจเอาเชื้อเข้าไป / การกินเนื้อสัตวืที่ติดโรคที่ปรุงไม่สุก  เชื้อสามารถ
   สร้างสปอร์อยู่ได้นาน อาจถูกนำมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในอเมริกาโดยส่งมาทาง
   จดหมาย การโปรยไปในบรรยากาศ เป็นต้น
11/10/2001
   กลุ่มอาการดาวน์ ซินโดรม Down Syndrome  เป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความ
   ผิดปกติของโครโมโซม ที่พบ บ่อยที่สุด  เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีศีรษะค่อนข้างเล็ก 
   แบน และตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ปากเล็ก ลิ้นมักยื่นออกมา ตัวค่อน ข้างเตี้ย มือสั้น 
   มักมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หรือโรคลำไส้อุดตัน ตั้งแต่แรกเกิด เด็กจะมีใบหน้า
   คล้าย คลึงกันมากกว่าพี่น้องท้องเดียวกัน
5/10/2001
   หมู่โลหิต / Immunohematology Blood group เรื่องราวเกี่ยวกับอิมมูโนวิทยาของ
   เม็ดเลือด การจัดหมวดหมู่เลือดของคนเราเป็น ABO / Rh / MN / Lewis / Ii
   ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจากการให้เลือดผิดกลุ่ม  ขบวนการตรวจเลือดของผู้ให้และของ
   ผู้รับว่าเข้ากันได้หรือไม่ (cross matching) ก่อนการให้เลือดเพื่อป้องกันการการ
   ผิดพลาดและอันตรายของผู้ได้รับเลือด
30/9/2001
   Aromatherapy - สุคนธศาสตร์บำบัด เป็นการดูแลบำบัดและรักษาสุขภาพของเรา
   แบบธรรมชาติบำบัด (wholistic) วิธีหนึ่งโดยใช้สรรพคุณของหัวน้ำมันหอมระเหย
   บริสุทธิ์ที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์จากดอกไม้ หรือส่วนต่างของต้นพืช
   ที่มีสรรพคุณที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว  ประโยชนมีผลช่วยทางด้านจิตใจ/ร่างกาย 
   ช่วยเกิดการผ่อนคลาย ลดความเครียด เกิดรู้สึดสดชื่น กระปี้กระเปร่า
15/9/2001
   Thyroid gland หน้าที่การทำงานของต่อมไทรอยด์  เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อม
   ไร้ท่อ ที่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายและระบบเมตาโบลิซึมร่างกาย
   ผลของความผิดปกติของต่อมไทรอยด์สามารถทำให้เกิดอาการโรคต่างได้มาก
   หน้าที่เก็บสะสม ไอโอดีนมาสร้างเป็นไทรอยด์ฮอร์โมนต่างๆเพื่อควบคุมการทำ
   งานเช่น TSH / TRH / T3 / T4 /   การตรวจทางห้องแล็ป
9/9/2001
   โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ์ Eosinophilic Meningo Encephalitis หรือที่ชาว
   บ้านเรียกว่าโรคปวดหัวหอย เป็นที่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เกิดจากหนอนพยาธิของ
   หนู ผ่านตัวกลางที่เป็น หอย หอยโข่ง กุ้ง เมื่อมีการกินแบบสุกๆดิบๆ ตัวอ่อนพยาธิ
   เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไชไปที่สมอง เกิดความผิดปกติ เยื่อหุ้มสมอง/สมองอักเสบขึ้น
   อาการปวดศีรษะมาก  ไข้ต่ำ ซึม อัมพาติ อาการชา แขนขาไม่มีแรง
4/9/2001
   Stem Cell เซลแม่แบบหรือเซลต้นกำเนิด เมื่อแรกเกิดเซลมนุษย์จะแบ่งตัวเพิ่ม
   จำนวนขึ้นเรื่อยๆจาก 2 เป็น 4 เป็น 8 เป็น 16 ไปเรื่อยๆ อะไรเป็นตัวกำหนดว่า
   เซลนี้ไปเป็นตับ ปอด หัวใจ ไต สมอง เป็นแขน ขน จนสมบูรณ์เป็นร่างกายมนุษย์
   เราเริ่มไขความลับนี้ได้จากเรื่องยีนโนม เรากำลังพัฒนาไปสู่วิธีการรักษาโรคแบบ
   ใหม่โดยการใช้  gene therapies และ Stem Cell Therapies
31/8/2001
   ความรู้เรื่อง ตับ อวัยวะภายในร่างกายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มาดูหน้าที่การทำงาน
   ของตับ และหน้าที่ในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย  การดูแลสุขภาพของตับ
   ให้มีสุขภาพที่ดี  โรคเกี่ยวกับตับที่พบได้บ่อย เช่นไวรัสตับอักเสบ  โรคตับแข็ง
   จากการดื่มอัลกอฮอล์มาก  มะเร็งตับเป็นแล้วมักเสียชีวิต  
21/8/2001
   รายละเอียดของโรคที่มักเกิดขึ้นตามมาหลังเกิดภาวะน้ำท่วมในปัจจุบัน ได้แก่
   โรคบาดทะยัก/Tetanus - โรคอาหารเป็นพิษ/Food Poisoning - โรคฉี่หนู ศึกษา
   รายละเอียดเพื่อการป้องกัน  การสังเกตุได้โดยเร็วเพื่อรีบทำการรักษา
16/8/2001
   Filariasis โรคเท้าช้าง  รายละเอียดของโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อม
   น้ำเหลือง ทำให้เกิดการอุดตันและเกิดการบวมดูคล้ายเท้าช้าง อาการสามารถ
   เกิดได้ทั้งที่แขนหรืออวัยวะเพศ มียุงเป็นพาหะนำโรค จากเชื้อไมโครฟิลาเรีย
6/8/2001
  อัลบัมภาพการแพทย์ - Hematology album ภาพชุดแสดงลักษณะเม็ดเลือดแดง
  เม็ดเลือดขาวที่เป็นปราการค่อยดักจับทำลายสิ่งแปลกปลอม เช่นเชื้อโรค  เซล
  ของร่างกายเองที่เสื่อมสภาพ  หรือเซลที่ผิดปกติที่อาจกลายไปเป็นเซลมะเร็งได้
  ชมภาพแสดงความผิดปกติเกี่ยวกับโรคเลือด ภาพแสดงการกินเชื้อที่บุกรุกเข้ามา
  Phagocytosis
2/8/2001
  Microbiology การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจุลชีพขนาดเล็กที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บ
  ป่วยของเรา สามารถแยกย่อยออกได้เช่น เชื้อไวรัส Virus / เชื้อแบคทีเรีย
  Bacteria / เชื้อรา Fungi-yeasts ความรู้พื้นฐาน การแยกออกเป็นแต่ละชนิด
  ของเชื้อว่ามีอะไรบ้างที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคในมนุษย์
29/7/2001
   โรคเอส แอล อี SLE Systemic lupus erythematosus หรือโรคแพ้ภูมิ
   ชนิดหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อระบบของร่างกายได้มากมายเช่น ไตอักเสบ ผลต่อ
   ระบบสมอง เกิดการชักได้ อาการข้ออักเสบ มีผื่นที่หน้าคล้ายรูปปีกผีเสื้อ มัก
   จะแพ้ต่อแสงแดด ความร้อน ซึ่งสามารถกระตุ้นให้อาการกำเริบได้
   ติดตามสารพันปัญหา อาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรค SLE หรือไม่   
12/7/2001
   เพื่อน : หมู่นี้รู้สึกเธอดูอ้วนไปนะ/ ตัวเรา : อะไรกันดูผิดไปหรือเปล่าว่าอ้วน
   นี้ใช้ความรู้สึกอาจทะเลาะกันหรือเสียเพื่อนก็ได้  แต่ถ้าอยากรู้ว่าอ้วนหรือไม่
   รู้จักดัชนีมวลกาย / Body Mass Index BMI หรือเปล่า อยากรู้ว่าอ้วนหรือผอม
   เกินไป ให้เราคำนวนให้.. ได้เลย ความกังวลจะได้หมดไป
7/7/2001
   ปฏิบัติการกู้ชีพช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุและไม่หายใจ หรือที่เรียกว่า CPR
   Cardiopulmonary Resuscitation ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง
   เผื่อว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เราจะสามารถ
   ช่วยได้อย่างทันท่วงที
5/7/2001
   เรื่องที่น่าติดตาม เพื่อระมัดระวังป้องกันตนเองคือ  เรื่องไวรัสตับอักเสบ
 
เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส ปัจจุบันแบ่งสายพันธุ์ออกได้เป็น ไวรัสตับอักเสบ
   ชนิด เอ / บี / ซี / ดี / อี เชิญติดตามได้ทั้งระบบข้อความ คลิกที่นี่
   หรือฟังในระบบเสียงจากการบรรยาย AudioHealth (เริ่ม 5/7/44)
3/7/2001
   ทีมงานรักสุขภาพขออภัยในความไม่สดวกเรื่องระบบการฟังการบรรยาย
   เนื่องมาจาก พื้นที่ในการเก็บการบรรยายไม่เพียงพอ ใช้เวลาร่วมเดือน
   ในการแก้ปัญหาเรื่องเนื้อที่ และหัวข้อบรรยายใหม่ๆ พร้อมกันนี้คงได้เห็น
   การเปลี่ยนแปลงเรื่อง หัวข่าวใหม่ๆในหน้าต่างโรคภัยไข้เจ็บ จากนี้ไปจะ
   เตรียมเรื่องใหม่ให้ติดตามเช่นเคย
1/7/2001
   VideoHealth  เรื่องบรรยายเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อาการที่พบ
   ได้บ่อยเป็นอาการนำมาก่อน มักจะมีอาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทานอาหารไม่ได้
   ปวดท้อง มาฟังกันว่ามีสาเหตุความผิดปกติมาจากโรคใดได้บ้าง 
28/6/2001
   เรื่องของบุหรี่ สำหรับน้องๆที่คิดว่าจะใช้บุหรี่เสริมบุคคลิก สูบตามเพื่อนๆ หรือ
   คิดว่าช่วยผ่อนคลายความเครียด / หรือท่านที่ติดบุหรี่อยู่แล้ว ในปีนี้เรามาดู
   โรคเกือบ 27 ชนิดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ / อะไรคือสูบบุหรี่มือสอง / รณรงค์งด
   สูบบุหรี่เพื่อนออมเงินให้ลูกกันดีกว่า / ภัยอันตรายบุหรี่ต่อสตรีและต่อตัวลูก
   ให้ท่านเลือก ฟังข้อมูลในระบบเสียง  หรือ เลือกอ่านรายละเอียดอันตรายบุหรี่
31/5/2001
   VideoHealth รับชมเรื่องสุขภาพ การทำงานของระบบอวัยวะภายใน
   ร่างกาย ระบบย่อยอาหาร / ระบบการมองเห็น ระบบการได้ยิน การปฏิสนธิ
   ตัวอ่อนของมนุษย์ในระยะต่างๆ บริการล่าสุดสำหรับประกอบความเข้าใจและ
   การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
27/5/2001
   โรคเบื่ออาหาร และโรคหิว / Anorexia and Bulemia nervosa กลุ่มอาการโรค
   ผิดปกติเกี่ยวกับการทานอาหาร  ดูเผินๆเหมือนแค่คนที่ต้องการมีหุ่นผอมสวย
   สาวๆที่กลัวความอ้วน  ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เกี่ยวข้องกับ
   ความผิดปกติของร่างกาย สมอง อาจถึงตายได้หากไม่ได้รับการดูแลรักษา
20/5/2001
   Nail Disease / เล็บ และโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของเล็บ พร้อมรูปภาพ
   ประกอบอาการ ลองสังเกตุเล็บของท่านเองว่ามีลักษณะผิดปกติหรือไม่ เช่น
   เล็บเป็นขุย / เล็บขรุขระ / เล็บเป็นหลุม / มีจุดขาว / ห้อเลือด / แพ้สารเคมี
15/5/2001
   เปรียบกันว่าช่วงชีวิตวัยรุ่น Teenage เหมือนกับกำลังนั่งอยู่บนรถไฟเหาะ
   เดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งร่างกายและสภาพจิตใจ
   พ่อแม่อาจงุนงงกับการเปลี่ยนแปลง ตัวน้องๆเองอาจยังไม่เข้าใจตัวเองเลย

10/5/2001

    AudioHealth รับฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ โรค อาการ การดูแลรักษา ด้วยเสียง
   จากผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยตรง ทางทีมงานรักสุขภาพได้จัดทำ
   เพื่อเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลสุขภาพได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ  ท่าน
   สามารถเลือกอ่านจากบทความ / สารคดีประกอบภาพ และล่าสุดข้อมูลแบบเสียง
4/5/2001
    ชมรมผู้มีปัญหาเรื่องการนอน-Sleep Disorders/Insomnia  ในภาวะที่มีความ
    เครียดสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย  พบว่า 7 ใน 10 คนมีปัญหาเรื่องการนอน
    และครึ่งหนึ่งนี้มีปัญหานอนไม่หลับ ถ้าคุณก็เช่นกันมาลองหาวิธีแก้ร่วมกันกับ
    เพื่อนๆหัวอกเดียวกัน ดูข่าวสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
24/4/2001
   สารคดีภาพทางการแพทย์แบบมินิซีรีส์ ตอน : การตั้งครรภ์/การกำเนิดทารก
   ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพที่ทันสมัย เปิดเผยให้ทราบความอัศจรรย์ของร่างกาย
   มนุษย์ที่หาชมไม่ได้ง่าย สามารถใช้ในการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาได้ดี
17/4/2001
   เคล็ดความรู้การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการหลีกเลี่ยงโทษพิษภัยจากการ
   ทานอาหาร  การทานเพื่ออยู่ให้ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตพร้อมสุขภาพที่ดี
   ถ้าสนใจ เชิญเลือกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
10/4/2001
   โรคไข้เลือดออก Dengue Hemorrhagic Fever ติดต่อโดยยุงก้นปล่อง
   ปกติมักระบาดมากในหน้าฝน ในปีนี้เริ่มมีการระบาดแล้วแถบพื้นที่กรุงเทพ
   สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และแถบพื้นที่ภาคใต้ มาเริ่มช่วยป้องกัน  
7/4/2001
   ติดตามสาระข่าวสารความรู้เรื่องสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ สำหรับคน
   รักสุขภาพและผู้ที่อยู่ในสายการแพทย์
2/4/2001
   ฐานข้อมูลของการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องแล็ป ทางด้านตรวจสารเคมีใน
   เลือดเช่นเบาหวาน ตรวจการทำงานของไต  ตรวจการทำงานของตับ ตรวจ
   ไขมันในเลือด อธิบายถึงความหมาย วิธีการตรวจ พบได้บ่อยในโรคอะไร
14/3/2001
   อัลบัมภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องแล็ปจากตัวอย่างส่งตรวจเพื่อใช้
   ช่วยแยกความผิดปกติของโรคต่างๆ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
13/3/2001
   ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง สารพิษ / พิษจากสัตว์ / การได้รับยาเกินขนาด
   บอกถึงลักษณะอาการ การปฐมพยาบาลขั้นต้นเบื้องต้นก่อนส่งถึงแพทย์
10/3/2001
   โรคที่มากับหน้าร้อน  เริ่มใกล้การเข้าฤดูร้อนกันอีกแล้ว มาเตรียมตัวรับ
   มือกับโรคที่ชอบมากับหน้าร้อนกัน โดยเฉพาะโรคทางเดินระบบอาหาร
25/2/2001
   ดูเรื่องโรคผิวหนัง  Skin / Dermal Disease โรคที่มีตั้งแต่ระดับรำคาญไป
   จนระดับรุนแรง มาดูอัลบัมภาพของลักษณะอาการพร้อมลิงค์ข้อมูล
20/2/2001
    โรคเริม อันตรายจากเชื้อไวรัส Herpes อาจระบาดในช่วงวาเลนไทน์
    จากค่านิยมตะวันตก  มาดูผลของโรคเริมด้วยภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง
14/2/2001
     โรควัวบ้า-BSE ไม่ได้อยู่ไกลเกินตัวเราอีกแล้ว มารู้เพื่อป้องกันตัวเอง
    กัน
ระยะเริ่มต้นนั้น  จะมีอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอน เบื่ออาหาร/เมื่อยล้า        
    ผิดปกติทางด้านความจำ คือ คิดช้า พูดช้า หลงลืมบ่อย ไม่มีสมาธิ ตัดสินใจ
    ผิดพลาด มีอาการสับสน ภาพหลอน หลงผิด เป็นต้น  อาจมีภาวะซึมเศร้า 
    ตื่นเต้นตกใจง่าย ลุกลี้ลุกลน ไม่อยู่นิ่ง หวาดกลัวโดยไม่มีสาเหตุ อารมณ์
    เปลี่ยน แปลงง่าย ท้ายที่สุดมีอาการของคนสมองเสื่อมชัดเจน มีอาการ
    กระตุกของร่างกายเป็นพัก ๆ  มีอาการชักเกร็งทั้งตัวและหมดสติ
8/2/2001
   อะมีบ้าขึ้นสมอง สัตว์โปรตัวซัวเซลเดียว อยู่ในสิ่งแวดล้อมชอบ น้ำนิ่งๆ 
   ดินชื้นแฉะ เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือการสำลักเข้าไป ไปทั่วร่างกาย
4/2/2001
   เรียนรู้เรื่องยาด้วยตนเอง แบ่งชนิดของยาออกเป็นหมวดหมู่ของอาการ
   วิธีการใช้ยา ข่อบ่งใช้ วิธีการทาน ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการใช้ยา
1/2/2001
   สารเสพติดด้วยภาพ  มารู้จักหน้าตาของสารเสพติดจากภาพกัน แสดงให้
   เห็นตามชนิดของยา ผลของการเสพยา อันตราย  สถานที่บริการรักษา
21/1/2001
   แผนภูมิการตรวจหาความผิดปกติของสุขภาพร่างกายเราด้วยตนเอง
   ขั้นต้น มีอาการปวดท้อง / ปวดศีรษะ / มีไข้  เราป่วยเป็นอะไรหรือเปล่า
16/1/2001
   โรคซึมเศร้าคืออะไร ? นอนหลับๆ ตื่นๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงมาก 
   หมดความสนใจต่อโลกภายนอก ไม่คิดอยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ก็อาจจะ
   เข้าข่ายของโรคซึมเศร้าแล้ว 
14/1/2001
    อาหารกับอาการปวดศีรษะ อีกสาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องของอาหารที่เราทาน
    แล้วสามารถทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ 
10/1/2001
   Hemorrhoids ริดสีดวงทวาร อย่าปล่อยให้มีอาการท้องผูกเป็นประจำ
   อาการถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆ วิธีการรักษา ผู้ที่เกิน40 ปีควรระวัง
2/1/2001
   เรียนรู้และเข้าใจเรื่องของการคุมกำเนิด  รวบรวมความเข้าใจที่ผิดๆและ
   เรื่องที่สอบถามกันบ่อยเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกต้องในการวางแผน
31/12/2000
   อัลบัมรวมภาพสุขภาพ เป็นการจัดแสดงในรูปแแบสไลด์ ให้เห็นการทำ
   งานของระบบอวัยวะภายในร่างกาย  โรคและความผิดปกติต่างๆ
25/12/2000
   ยาบ้า/ยาอี/ยาเลิฟ กลุ่มของยาเสพติดสังเคราะห์ ที่กำลังเป็นที่ที่ระบาด
   มารู้จักตัวร้ายเหล่านี้กัน ผลต่อสมอง การรักษา การตรวจทางปัสสาวะ
20/12/2000
  Polio โรคโปลิโอ เชื้อไวรัสมีผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื่อในเด็ก
  รักษาไม่ได้อันตรายอาจถึงชีวิต แต่ป้องกันง่ายแค่หยอดวัคซีน หรือยัง
9/12/2000
  108 คำถามเกี่ยวกับโรคไตและการเปลี่ยนไต สำหรับผู้มีปัญหา
   Question/Answer about Kidney transplantation
4/12/2000
   โรคกระดูกพรุน/Osteoporosis เป็นโรคที่เนื้อกระดูกลดลงมาก
   ในสตรีหลังวัยหมดประจำเดือนและผู้สูงอายุ แต่ถ้าต้องการป้องกันโรค
   นี้ต้องเริ่มดูและตั้งแต่วัยรุ่นกันแล้ว
24/11/2000
    โรคที่มากับหน้าหนาว ลมหนาวมาแล้วมาเริ่มเตรียมตัวป้องกันโรคที่
    มักมากับหน้าหนาว เช่น ไช้หวัด/ ไข้หวัดใหญ่ / ปอดบวม และอื่นๆอีก
4/11/2000
   โรคฮีโมฟีเลีย  โรคเลือดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
   ทำให้เกิดอาการเลือดไหลไม่หยุด หรือหยุดยากเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
20/10/2000
   โรคอัลไซเมอร์ โรคของการเสื่อมของเซลสมองของ cortex  มีผลต่อ
   ความจำ หลงลืม จนไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ เป็นไปอย่างข้าๆ Eng
16/10/2000

   อัมพาต ทราบถึงชนิดของอัมพาต การป้อง การดูแล การฝึกฝนและช่วย
   ฟื้นฟูสมรรถภาพ ช่วยเร็วก็มีโอกาสฟื้นตัวเป็นปกติได้
13/10/2000
   โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมไร้ท่อ  มีทั้งที่ทำงานมากและน้อย
   เกินไป มีผลต่อร่างกายมากมาย ผมร่วง เฉี่อย อ้อนฉุ 

10/10/2000

   ชุดตรวจสอบการติดเชื้อเมลิออยโดสิสแบบดูการเกิดตะกอน โดยฝีมือ
   นักวิจัยของไทยเรา

5/10/2000

   รายนามสถานพยาบาลภาครัฐที่ให้การบริการรักษาผู้ติดสารเสพติด

2/10/2000

   ส่วนใหญ่ทราบดีว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งดี และอยากออกกำลังกาย 
   แต่มักมีอุปสรรคนับประการมาขัดขวาง คุณเคยพบอุปสรรคเหล่านี้
   กับตัวคุณเองหรือเปล่า ?

30/9/2000

   ภาวะการหยุดหายใจในขณะหลับ Sleep apnoea คืออะไร
   มีผลอันตรายอย่างไรบ้าง

27/9/2000

   โรคกระเพาะอาหารเป็นหนึ่งในโรคที่ไม่ใช่โรค หรือโรคที่ไม่ได้เกิด
   จากการติดต่อ  แต่เป็นอาการซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดๆ
   ของตัวเรานั้นเอง 

25/9/2000

  “ไคโรแพรกติก” มาจากภาษากรีก แปลว่า การรักษาโดยการใช้มือ  หากได้
    รับการรักษาแนวไคโรแพรกติกควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองแบบองค์รวม
   จะสามารถบรรเทาอาการปวดเรื้อรังเหล่านั้นได้

23/9/2000

   ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของทุกคน ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อ
    ช่วยผ่อนคลายความเครียด

20/9/2000

   สารสกัดที่ได้จากใบแปะก๊วย สารฟลาโวนอยด์และสารเทอปินอยด์ ช่วยรักษา
   โรคสมองเสื่อม

15/9/2000

   พืช ผัก สวนครัว  ไม่เกี่ยวกับรั้ว  เป็นทั้งอาหาร และยังเสริมร้างสุขภาพ มาดูรายละเอียด
   และประโยชน์

 11/9/2000

   การออกกำลังกาย การบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ มาเริ่มหัวข้อด้วยการ
   วิ่งเพื่อสุขภาพกัน

10/9/2000

   ริดสีดวงทวาร - สัมพันธ์กับอาการท้องผูก สมาชิกข้อมา ลองมาดูกันว่าจะดูแล
   ป้องกันอย่างไร

9/9/2000

  สมุนไพร - เมื่อต้องไรที่ควรระมัดระวังในการใช้ มากไปก็เป็นอันตรายเหมือนกัน

6/9/2000

  ผื่นแพ้จากการสัมผัส Contact dermatitis ผลจากระบบภูมิคุ้มกันไวเกินไป ตามคำขอจากสมาชิกครับ

2/9/2000

  เด็กๆแพ้ยุงมากเลย พอโดนกัดเป็นตุ่มตอนจะบวมแดงเป็นผื่นใหญ่เหมือนลมพิษ
   พอยุบก็จะเป็นรอยสีคล้ำๆ เป็นรอยดำๆ จุดๆ ทำอย่างไรดี

26/8/2000

  ภาวะท้องผูกใครไม่เป็นไม่รู้หรอก มาดูวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีธรรมชาติแบบสบายๆ

24/8/2000

  วัณโรค เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งคนในเมือง และชนบท ชาวบ้าน เรียก ฝีในท้อง มักจะ
   พบในเด็ก, คนแก่,   คนที่เป็นโรคเอดส์ 

16/8/2000

  อาหารพูดเรื่องเต้าหู้ เต้าหู้เป็นอาหารที่อยู่คู่โลกของเรามานานแล้ว

14/8/2000

  วิธีการสังเกตุเต้านมด้วยตนเอง จากมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

12/8/2000

  พฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร

10/8/2000

   ผลการวิจัยพบการลดลงของเชื้อไวรัสเอช ไอ วีีี ในผู้ป่วยเอดส์ที่ป่วยด้วยโรค
   ไข้รากสาดใหญ่ โดยไม่ได้รับยาต่อต้านไวรัสเลย เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธี
   เอาชนะโรคเอดส์ 

8/8/2000

  เริม เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส ซิมเพล็ก พุขึ้นเป็น
   ตุ่มใสเล็ก ๆ

29/7/2000

   มะเร็ง - CANCER โรคที่ใครๆได้ยินมักจะกลัว มาทราบสาเหตุที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยง
   การเกิดมะเร็งกัน

23/7/2000

   สมุนไพรไทยๆ สำหรับผู้ที่ไม่อยากทานยาแผนปัจจุบัน หนึ่งในองค์ประกอบ
   กาพแพทย์ทางเลือก

20/7/2000

   การแพทย์ทางเลือก <Alternative Medicine> ชึวจิต ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง
   จากโรค

20/7/2000

   ไมเกรน<MIGRAINE> การปวดศีรษะแบบครึ่งเดียว การปวดทรมานมีทั้งแบบธรรมดา
   และแบบคลาสสิก

16/7/2000

   การทำ กิฟท์ (GIFT) สำหรับผู้มีบุตรยากที่ต้องการมีบุตร ลองดูขั้นตอนการทำกันหน่อย
   เป็นไร สำหรับผู้ผู้มีบุตรยากและต้องการมีบุตร

16/7/2000

   ไวกร้า(Viagra) ยาช่วยในการแข็งตัวอวัยวะเพศชาย ไม่ใช่ยาเพื่อกระตุ้นผู้ที่เป็น
   โรคกามตายด้าน

15/7/2000

   การป้องกัน bone loss ในหญิงวัยทอง ปกติวัยนี้จะเป็นวัยที่สูญเสียเนื้อกระดูก/
   แคลเซี่ยม มากกว่าวัยอื่น

15/7/2000

   คุณรูจักยาเม็ดคุมกำเนิดมากน้อยเพียงไร  ผลข้างเคียงและอันตรายจากการใช้ยา
   คุมกำเนิดอย่างไม่ถูกต้อง

15/7/2000

   การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยเบาหวาน จะดูแลอย่างไรทั้งไขมัน/
   เบาหวานพร้อมกัน

13/7/2000

   อาการท้องผูกกับผู้สูงอายุ อาการท้องผูกในวัยรุ่นยังพอไหว แต่ผู้สูงอายุควรใส่ใจหน่อย

13/7/2000

   เมื่อคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูง เราจะดูแลรักษาตัวเองอย่างไร จึงจะไม่เป็นปัญหา

10/7/2000

   ปวดไขข้อแสนทรมาน ตัวการบั่นทอนสุขภาพจิตใจและการงาน ไม่ยากพบตอนช่วงวัย
   สูงอายุ       ควรอ่านเพื่อเข้าใจและดูแลได้อย่างถูกต้อง

10/7/2000

   โรคลมชัก ลมบ้าหมู พบได้ในทุกเพศทุกวัย อัตราประมาณ 1:200 ถ้าคุณพบจะทำอย่างไร

9/7/2000

   โรคที่มากับแรงงานชายแดน ระเบิดเวลาขอะปัญหาสุขภาพในอนาคตใครจะรับผิดชอบ

9/7/2000

   ผลการทดลองเบื้องต้น พบสมุนไพรตำรับ SH มีผลช่วยลดปริมาณเชื้อในผู้ป่วยโรคเอดส์

9/7/2000

   ประวัติตำนามการแพทย์ของสยาม หมอไทยรุ่นแรก การเย็บแผลครั้งแรกในสยาม

7/7/2000

   สาร 3-MCPD สารก่อมะเร็ง ในซอสปรุงรส  ที่ประเทศในสหภาพยุโรปห้ามนำเข้า
   จากไทย

6/7/2000

   DUB สาเหตุที่พบภาวะมีประจำเดือนออกทางช่องคลอดมาก หรือนานผิดปกติ

6/7/2000

   lสครัปไทฟัส ไข้รากสาดใหญ่ มีไรอ่อนเป็นพาหะ โดยเฉพาะนักท่องไพร นักวิจัยตาม
   ไร่นา ป่าเขา

5/7/2000

   โรคภูมิแพ้ บ้านไหนไม่เคยมีปัญหาบ้างยกมือขึ้น ปัญหาใหญ่ของผู้คนในเมืองใหญ่       
   มลภาวะสูง

5/7/2000

   ไข้หวัดใหญ่  โรคฮิตเมื่อเข้าหน้าฝน คุณเตรียมตัวป้องกันตนเองไว้ดีพอแล้วหรือยัง

5/7/2000

   โรคเอดส์ - เชื้อ HIV  เราอาจรู้วิธีการป้องกันแต่คุณรู้จักตัวไวรัสและการตรวจ
   มากน้อยแค่ไหน

5/7/2000
   ไต โรงงานขจัดของเสียของร่างกาย  รูปร่างคล้ายเม็ดถั่ว ถ้าไตผิดปกติจะเกิดอะไรขึ้น 4/7/2000
   พยาธิ์  เคยเห็นตัวแบบจะจะไหม ต้นเหตุอาการพุงโร ก้นปอด กินแล้วไม่อ้วน คันก้น 3/7/2000
   โรคเท้าช้าง  มหัตภัยเงียบที่กำลังคืบคลานกลับมาถึงบ้านท่านพร้อมแรงงานชาวพม่า 3/7/2000
   โรคฉี่หนู-โรคเลปโตสไปโลซิส  โรคที่มากับหน้าฝน ปล่อยไว้ถึงตาย รักษาได้ง่าย
   ถ้ารีบพบหมอ
2/7/2000
   ถอดรหัสพันธุกรรม  แผนที่มนุษย์ เมื่อเราอยากทราบว่าพระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตอย่างไร   1/7/2000
     กลับสู่หน้าเดิม Back Page            ไปหน้าถัดไป  Next Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 
 


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 
 


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.