การดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย

แนวทางดูแลป้องกัน ดีกว่ารักษา

 

รายนามสมาชิกที่ได้สมัครกับทางทีมงาน  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในการให้การบริการของ ไทยแล็ปออนไลน์
                   กรุณาบุ๊ค
มาร์ก 
ไทยแล็ปออนไลน์  ไว้เพื่ออ่านผล/รายงานต่อไป


phone : (02) 803-6704  Email : vichai-cd@usa.net
ห้องโถง - Restpage  l  โรคภัยไข้เจ็บ - Disease l  ตรวจวินิจฉัยโรค - Diagnostic  l  สุขภาพ - Healthcare

 
We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising |
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone

ฉ 1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.