สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

op


  เสื้อกาวน์ ทางการแพทย์ / 
  Laboratory Coats


 แขนสั้น ตัวสั้น
 
แขนสั้น ตัวยาว
  แขนยาว ตัวยาว

 
กลับหน้าตรวจวินิจฉัยโรค

  


 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์  เสื้อกาวน์ ทางการแพทย์ / Laboratory Coats      

แบบตัวสั้น แขนสั้น
Short body / short arm
แบบตัวยาว แขนสั้น
Long body / short arm
แบบตัวยาว แขนยาว
Long body / Long arm
 รายละเอียดเพิ่มเติม More details :ขนาดของเสื้อ

ความกว้างรอบอก ความยาวจากปกถึงปลาย
S 40นิ้ว 35นิ้ว
M 42นิ้ว 36นิ้ว
L 44นิ้ว 37นิ้ว
XL 46นิ้ว 39นิ้ว
XXL 50นิ้ว 43นิ้ว
 

เนื้อผ้าโทเร

 เนื้อผ้าคอมทวิล

 เสื้อกาวน์สั้น  แขนสั้น

เสื้อกาวน์สั้น  แขนสั้น

 ขนาด S/ M/ L/XL/XXL

ขนาด S / M / L/XL/XXL

 สีขาว - white

สีขาว - white

 ราคาตัวละ S/M/L
0.00 บาท 
ราคาตัวละ XL / XXL
0.00 บาท

ราคาตัวละ S/M/L
290.00 บาท 
ราคาตัวละ XL / XXL
300.00 บาท

 ราคาโหล  S/M/L
ตัวละ 0.00
ราคาโหล  XL / XXL
ตัวละ 0.00

ราคาโหล  S/M/L
ตัวละ 270.00
ราคาโหล  XL / XXL
ตัวละ 280.00
 

เนื้อผ้าโทเร

 เนื้อผ้าคอมทวิล
เสื้อกาวน์ยาว  แขนสั้น เสื้อกาวน์ยาว  แขนสั้น
ขนาด S / M / L ขนาด S / M / L
สีขาว - white สีขาว - white
ราคาตัวละ S/M/L
0.00 บาท 
ราคาตัวละ XL / XXL
0.00 บาท
ราคาตัวละ S/M/L
340.00 บาท 
ราคาตัวละ XL / XXL
360.00 บาท
ราคาโหล S/M/L
ตัวละ 0.00 บาท 
ราคาโหล XL / XXL
ตัวละ 0.00 บาท
ราคาโหล  S/M/L
ตัวละ 320.00 บาท 
ราคาโหล XL / XXL
ตัวละ 340.00 บาท
 

เนื้อผ้าโทเร

เนื้อผ้าคอมทวิล
เสื้อกาวน์ยาว  แขนยาว เสื้อกาวน์ยาว  แขนยาว
ขนาด S / M / L ขนาด S / M / L
สีขาว - white สีขาว - white
ราคาตัวละ S/M/L
0.00 บาท 
ราคาตัวละ XL / XXL
0.00 บาท
ราคา S/M/L
ตัวละ 370.00 บาท 
ราคา XL / XXL
ตัวละ 380.00 บาท
ราคาโหล S/M/L
ตัวละ 0.00 บาท 
ราคาโหล XL / XXL
ตัวละ 0.00 บาท
ราคาโหล S/M/L
ตัวละ 350.00 บาท 
ราคาโหล XL / XXL
ตัวละ 360.00 บาท

ราคา update ล่าสุด 7 / 3 / 54  เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ คริสตัลไดแอกนอสติก  โทร 02 803 7310,  02 803 7311       

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.