BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

Google
Search WWW Search thailabonline.com

to p

ทดสอบ
ความรู้เรื่อง สุขภาพกับ 
HealthQuiz

คุณรู้เรื่องเอดส์มาก
แค่ไหน แน่จริงคลิก
HIV QuizTest 1
คุณรู้เรื่องเอดส์มาก
แค่ไหน ถ้าผ่านด่านแรก
แล้ว HIV QuizTest 2

คราวนี้ทดสอบเรื่อง
สวยๆงามๆกับสุขภาพ
คงถูกใจ female
HealthQuiz Beauty

แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Digestive1
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthKidney2
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Immuno3
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Respiratory4
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Skelaton5

Calculators / สูตรฃ่วยวัด
และคำนวนเรื่องสุขภาพเช่น การคำนวนวันไข่ตก/ โอกาส
สูงของเด็ก อื่นๆอีกมากมาย Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้
Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 
ทดสอบความรู้เรื่อง สุขภาพกับ HealthQuiz
 เชิญร่วมสนุกกับการค้นหาความรู้ในเว็ปไซด์ไทยแล็ปออนไลน์ 
โดยการลองทดสอบความรู้ ็Health
Quizzes เกี่ยวกับหัวข้อ
สุขภาพโรคต่างๆ เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาการและความผิดปกติ การดูแล ระมัดระวัง อย่างสนุกสนาน
นอกจากนั้นยังได้ความรู้และเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด
   

งานนี้สำหรับผู้ที่รักและสนใจดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการสนับสนุนจาก WebMDHealth

WebMD / Heart Murmur Quiz
Allergy Quiz
 แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องภูมิแพ้
Asthma Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องโรคหอบหืด
Arthritis Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องปวดไขข้อ
Cancer Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องมะเร็ง
Cholesterol Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องไขมัน
โคเลสเตอรอล
Depression Risk Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องอารมณ์
Heart Arrhythmia Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการเต้นหัวใจ
Heart Attack Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องหัวใจขาดเลือด
Heart Disease Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องโรคหัวใจ
Heart Murmur Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องลิ้นหัวใจ
High Blood Pressure Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องความดันโลหิต
Lung Cancer Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องมะเร็งปอด
Menopausal Problems Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่อง วัยทอง
Menstrual Problems Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องประจำเดือน
Nutrition Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องโภชนาการ
Sexual Dysfunction Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องความผิดปกติ
ทางด้านเพศสัมพันธุ์
Uterine Problems Quiz
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องมดลูก
 
   
สำหรับผู้สนใจและติดตามเว็ปไซด์ ไทยแล็ปออนไลน์ แต่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ก็รีบสมัครได้เลย 
ถ้าแบบหน้าฟอร์มกรอกสมาชิกแสดงว่า Web busy เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามามาก ท่านสามารถ
แยกมากรอกข้อมูลส่งมาต่างหากทางอีเมล์ตามนี้ได้เลยครับ

กรอกข้อมูลสมัครด่วน cddiag@anet.net.th


ท้ายที่สุดทางชมรมหวังว่า นอกจากสมาชิกจะได้ประโยชน์ความรู้ความสนุกสนานกับเพื่อนสมาชิก 
แล้วยังมีรางวัลติดไม้ติดมืออีกด้วยโอกาสต่อไปรางวัลเพิ่มมาใหม่ที่รอไว้แล้วจากสปอนเซอร์ ผู้เห็นถึง
ความตั้งใจทำงานด้านสุขภาพของเรา เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไทยซึ่งทางทีมงานจะได้นำรายละเอียด 
ประโยชน์ของสมุนไพรไทยให้สมาชิกทราบในหัวข้อ การแพทย์ทางเลือก (ชีวจิต) ต่อไป    สนใจ
โปรดติดตามนะครับ     เชิญคลิกไปหมวดการแพทย์ทางเลือก 

 Calculators / สูตรฃ่วยวัดและคำนวน
 เรื่องสุขภาพเช่น การคำนวนวันไข่ตก
 โอกาสสูงของเด็ก และอื่นๆอีกมากมาย 

BMI Calculator -- See if you're at a healthy weight for your height
การคำนวนหาความสมดุลของร่างกายว่าคุณมีสภาพที่พอดี อ้วน หรือผอมเกินไปหรือไม่
เป็นการคำนวนจากส่วนสูงและน้ำหนักตัวของท่าน

Calorie Counter -- How many calories will that exercise burn? Find out here
สูตรการคำนวนหาปริมาณแคลลอรี่ที่ถูกใช้ให้หมดไป จากกิจกรรมต่างๆและระยะเวลา
ที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง เพียงกรอกข้อมูล ชนิดของกิจกรรม

Dessert Wizard -- Find out how long and hard you'll have to work out to burn off that treat
มาลองคำนวนดูว่า หากเราทานอาหารชนิดหนึ่ง เข้าไปในปริมาณหนึ่ง ทีนี้เราจะต้องทำกิจกรรมหรือ
ออกกำลังกายชนิดใดและนานเท่าใด เพื่อที่จะช่วยกำจัดแคลลอรี่ออกไป เพื่อไม่ให้อ้วนนั้นเอง

Due Date Calculator -- Enter the first day of your last period to find out when your baby will arrive
การช่วยตรวจหาวันคลอดของลูกน้อยอย่างคร่าวๆเพียงกรอกวันที่ของรอบเดือนสุดท้าย
และรอผลดูว่าลูกจะคลอดในวันไหน

Kid's Height Predictor -- Determine how tall your little boy or girl is likely to be
ลองมาคำนวนหาโอกาสสูงของเด็กๆ เพียงใส่ข้อมูลความสูงของพ่อ แม่ และใส่อายุเด็ก
ส่วนสูงและน้ำหนักของเด็ก แล้วมาดูว่าลูกของคุณจะมีโอกาสสูงได้เท่าใด

Ovulation Calendar -- Trying to get pregnant? Learn when you're most likely to conceive
การคำนวนหาวันไข่ตก เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่พยายามจะมีบุตร
กรอกข้อมูลโปรแกรมจะให้วันที่ใกล้เคียงที่จะมีการตกไข่ กิจกรรมในช่วงนี้จะช่วย
เพิ่มโอกาสในการมีบุตร
CAUTION: This calendar you create using this tool cannot and should not be used to prevent pregnancy.) ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้ไปใช้ในทางด้านคุมกำเนิด เพราะไม่สามารถป้องกันได้ 100%

Ovulation Calculator -- Enter the first day of your last two periods to see when you're most fertile
เป็นการคำนวนหาวันไข่ตกอีกวิธีหนึ่ง เพียงป้อนวันที่ของวันแรกที่ประจำเดือนมา 
ประมาณ 3 เดือน  แล้วมาดูกันว่า วันที่มีโอกาสไข่ตกจะเป็นวันไหน

Target Heart Rate Calculator -- Maximize each workout by learning how fast your heart should beat.
โปรแกรมช่วยคำนวนบอกอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมในขณะที่ออกกำลังกาย
สำหรับคนที่อยู่ในแต่ละช่วงอายุต่างๆ บอกอัตราสูงสุดก่อนที่จะเกินขีดอันตรายเพื่อช่วย
ให้การออกกำลังกายเป็นประโยชน์และไม่เกิดโทษ

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.