Top                  

สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

  ENDOCELL
 
PAPETTE

barendo.jpg (5678 bytes)
Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้
  ENDOCELL DISPOSABLE ENDOMETRIAL CELL SAMPLER
  อุปกรณ์ช่วยเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ PAP smear/Hormonal therapy
  endocell.jpg (12231 bytes)


  Endocell สามารถช่วยตรวจหา Endometrial carcinoma และ precancerous condition
  ได้โดยวิธี Papanicolaou smear อย่างง่าย ซึ่งสดวกรวดเร็ว   
   และประหยัด ให้ความแม่นยำ และเชื่อถือได้
  Endocell จะนำตัวอย่างจาก Uterine mucosa lining 
  ได้โดยวิธี manual suction และยังใช้ติดตามดูแลผลของ 
  Hormonal therpy แพทย์อาจจะ apply ไปใช้เป็น diagnostic   
  tool
  ในกรณีที่มีปัญหาเรื่อง fertility หรือ Uterine pathogens การทำ 
  endometrial biopsy suction type และ menstrual 
  extraction ก็จะสามารถทำได้ง่ายเพียงเสี้ยววินาที

 

   
Endocell
มีขนาดเล็ก อ่อนบาง ที่สามารถงอโค้ง
ได้ตามขนาดของโพรงมดลูก ช่วยทำให้ แพทย์
สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะ
ไปทำให้เกิด tissue abrasion ที่ทำให้มีเลือด
ออก
  - การใช้ manual suction ก็ไม่ทำให้เกิดเสียง
    เหมือนวิธี Novak D&C
  - นอกจากนั้นยังไม่จำเป็นต้องทำ Cervical 
    dilation กับ Endocell   เพราะมีขนาดเล็ก
    ไม่ต้อง เสี่ยงกับ bleeding ของคนไข้เนื่องจาก
    เป็น Polypropylene ซึ่งมีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม
    สามารถ ดัดงอได้ง่าย จึงง่ายต่อการสอดใส่เข้า
    ไปใน   Uterine canal
  - ตัวหลอดของ Endocell ที่งอโค้งนี้จะมีตัวเลข
    กำกับเพื่อช่วยในการวัดความยาวของ Uterine
   canal ได้ด้วย
  - บรรจุโดยวิธีปราศจากเชื้อ จึงมีความปลอดภัย  
    และให้ความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการติดเชื้อ
  - ตัว Plunger ที่เป็นส่วน manual suction ได้ออกแบบเป็นอย่างดีโดยมี
    Elastomeric seal จะเกิดแรงดึงดูดที่เพียงพอและยังสามารถบังคับตัว Ergonomic
    finger grip เพื่อให้ได้ปริมาณ sample ตามที่แพทย์ต้องการ

  Endocell มีประโยชน์โดยการช่วยอำนวยความสดวกทั้งแพทย์ผู้รักษาและต่อคนไข้ เนื่อง
  จากทำได้ง่าย ปลอดภัย จึงเหมาะกับการทำ Endometrial screening

  endocells.jpg (5438 bytes)

 ข้อดีของการใช้ Endocell
 - ทำ Pap smear ได้พร้อมกับ Endometrial screening
 - มีวิธีใช้ง่าย สดวกปลอดภัย มีความแม่นยำเชื่อถือได้
 - คนไข้จะไม่มีอาการเจ็ปปวด ไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการขูด/เค้นภายในมดลูกซึ่งต่างจาก
   วิธี D&C
 - เก็บได้ปริมาณ  sample ตามที่ต้องการโดย control จาก Ergonomic finger grip
 - ตัวหลอดของ Endocell มีความสามารถในการดูดเก็บตัวอย่างได้เป็นอย่างดี โดยที่
   เซลไม่ติดกับผนังหลอด
 - ไม่จำเป็นต้องทำ  Cervical dilation เลยก็ได้
 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที
 - ใช้เวลาไม่ถึงนาที ในการดูดเก็บตัวอย่าง เพราะขั้นตอนที่ง่าย สดวกกว่าวิธีอื่นๆ
 - แพทย์สามารถวัดความยาวของ Uterine canal ได้ด้วย
 - ชนาดบรรจุ 20 ชิ้น / กล่อง

  วิธีการใช้งาน
 - การดึง Piston plunger ที่มี Elastometric seal แล้วจะเกิด manyal suction ทำให้  
   sample cell  ในเยื่อมดลูกเข้ามาอยู่ในหลอด Endocell   เมื่อนำออกมาจากตัวมดลูกแล้วเพียง
    แต่ตัดปลายของ  Endocell ออกแล้วดัน Piston plunger ตัว sample cell ก็จะออกมาได้
    ตามต้องการ

    To compare the endometrial tissue quality and pathological results 
    between Wallach Endocell sampler and formal fractions curettage 
    in gynecologic patients with abnormal uterine bleeding.

     การเปรียบเทียบคุณภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกที่ได้จากการใช้ wallach endocell กับ
    การขูดมดลูก ด้วยวิธีแยกส่วนในผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

    >> >คลิกดูข้อมูลวิจัยเพิ่มเติม< <<

     สอบถามรายละเอียด ENDOCELL เพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310  02 803 7311
 Endocell ขนาดบรรจุ ราคารวม VAT ราคารวม VAT
 Endocell บรรจุ 10 ชิ้น / กล่อง  (แบ่งบรรจุ) 280.-/ ชิ้น 2,800.-/แพ็ค
 Endocell บรรจุ 35 ชิ้น / กล่อง 250.-/ ชิ้น 8,750.-/แพ็ค

 

THE WALLACH ENDOCELLTM ENDOMETRIAL SAMPLER       For extracting sample tissue from the uterine mucosal lining, or extracting a sample of uterine menstrual content, for histological biopsy.

- Sterile:  ETO sterilized
- Do not use if the package is open or damaged
- Disposable: Discard after one use

DESCRIPTION:

The WallachTM Endocell Endometrial Sampler is a single-use, sterile disposable, plastic device designed to extract sample tissue from the uterine mucosal lining, or to extract a sample of uterine menstrual content, for histological biopsy.

The device consists of a clear, flexible outer sheath 24.3 cm long and 3.1 mm OD (outside diameter), marked with 9 sounding marks, 1 cm apart, with an elliptical collection port 3.4 mm from the distal end.

 The EndocellTM Endometrial Sampler is packaged in an individual ETO sterilized pouch. The device draws tissue through a distal collection port by means of a vacuum, created when the inner plunger is pulled through the outer sheath.

 

INDICATION:

For examination uterine content for:

·                     Detection of endometrial carcinoma and precancerous conditions

·                     Determination of endometrial tissue response to hormonal influences

·                     Diagnosis of pathology associated with infertility

·                     Bacterial culturing to identify causative uterine pathogens

 

CONTRAINDICATED:

The EndocellTM should not be used in patients who are pregnant or suspected of being pregnant. Nor should it be used in patients with acute pelvic inflammatory disease or blood clotting disorders. In addition, extraordinary uterine flexion, cervical sternosis, or other restrictions, may preclude the use of this device.

 PRECAUTION:

Use a sounding device prior to inserting the EndocellTM Endometrial Sampler. If entry or passage of the EndocellTM Endometrial sampler is difficult, or causes spasms or clamping, or suspected perforation of the uterine wall, discontinue use immediately. In patients with an extremely dry cervix. Slight lubrication of the sheath with a water soluble gel may facilitate its insertion. All movements of the device should be performed gently and with ease.

ADVERSE REACTION:

·                     Perforation of the uterine wall

·                     Cramping

·                     Uterine spasm

 

INSTRUCTION:

1.   Prepare the vagina and the cervix for the intrauterine procedure.

2.   Expose the uterine cervix with an open vaginal speculum in place. Using a uterine sound, gently probe the uterine canal for depth and direction. Do not use the Wallach EndocellTM Endometrial Sampler for sounding.

3.   Stabilize the cervix and straighten any cervical curvature.

4.   Remove the EndocellTM Endometrial Sampler from its protective package, keeping the plunger fully forward in its sheath. Gently admit the EndocellTM Endometrial Sampler through the cervical canal into the uterine cavity. IN NO EVENT SHOULD FORCE BE USED. The sounding marks are a guide in depth.

5.   Once in position, discontinue any traction applied. Then, hold the sheath in one hand, and smoothly draw back the plunger to the stop, thus creating a vacuum within the sheath (maintain device position within the canal). Do not withdraw the plunger from the sheath as this will eliminate the vacuum.

6.   The sheath is then rotated between the thumb and forefinger, while at the same time it is gently stroked in and out between the internal cervical os and the fundus of the uterus. This combined movement is perform 3-4 times, as the vacuum created in the sheathe draws in the tissue through the collection port at the distal end. Do not allow the device to the exit the canal while moving it in and out.  

7.   Upon completion of the rotating/stroking motions, leave the plunger withdrawn and remove the entire device fro the canal. Examination of the sheath should reveal a specimen of uterine content clearly visible. Bleeding should be minimal or nonexistent.

8.   Snip the distal end of the sheath immediately proximal to the distal opening with a sterile pair of scissors. Then express the accumulated material into an appropriate transport medium by pushing the plunger forward to its original position in the sheath.

9.   Dispose of endometrial sampler in accordance with local medical hazardous waste practices.

PAPETTE

 

  PAPETTE
  Full spectrum cervical cell collector

 

 การทำ Pap Smear โดยวิธีการใช้ swab หรือ spatula จะพบปัญหาคือ ตัวอย่าง cell ที่เก็บมาได้
 ไม่เพียงพอ  เก็บมาได้กระจายไม่ทั่วถึง และบ่อยครั้งที่ cell ที่ได้ติดกันเป็นก้อนจากบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
 เท่านั้น ซึ่งเป็นผลทำให้ไม่สามารถนำมาตรวจวินิจฉัยได้ผลที่แน่นอน เนื่องจาก cell ที่ได้มาไม่ทั่วถึง อาจ
 ไม่ได้เซลจาก Transformation Zone ซึ่งเป็นบริเวณที่พบ Cervical disease ได้ง่าย
 นอกจากนั้นยังทำให้เกิดปัญหา Bleeding และมีโอกาสเกิด Infection ได้ง่าย
 Papette  ได้ผ่านการพัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้นอันเนื่องมาจากการใช้วิธีจัดเก็บตัวอย่างแบบ
 เดิม    จากประโยชน์ที่ทำให้ได้ผลการตรวจที่ดีขึ้นเพราะ Papette สามารถเก็บเซลตัวอย่างได้ทุกบริเวณ
 ของ Cervical Cells ได้โดยสดวก รวดเร็ว โดยไม่มีผลข้างเคียงเช่น อาการเจ็บ หรือเลือดออก ตัวอย่าง
 เซลที่เก็บมาได้ยังได้ทั้งชนิด Endocervical และ Ectocervical ได้พร้อมๆกันจาก Transformation
 Zone และภายใน OS ของมดลูก  ตามรูป

 
 Papette สามารถเก็บตัวอย่างเซลทั้งในส่วน
 Endocervical และ Ectocervical ในทุก
 Spectrum รวมทั้งเซลใน Transformation
 Zone 
 
 ก่อนนำ Papette มาใช้ควรแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ
 และผึ่งให้แห้งก่อนการนำมาใช้

 


 ข้อดีจากการใช้ Papette ในการเก็บตัวอย่างเซลปากมดลูก
 
 - ช่วยให้การอ่านผลการตรวจ Pap smear ได้ผลแน่นอนมากยิ่งขึ้น
 - สามารถกวาดเก็บตัวอย่างเซลได้ครอบคลุมใน Transformation Zone
 - ลดโอกาสของ False Negative ที่ทำให้ต้องมีการตรวจซ้ำใหม่
 - ช่วยให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทำให้มี Prognosis ดี
 - ลดอัตราการเกิดเลือดออกจากการทำ Pap smear
 - เก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บตัวอย่างเซลได้ครอบคลุมมากกว่า
 - ปลายขนแปรงทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม (LDP = Low Density Polypropylyne)
   สามารถกวาดเก็บเซลจากปากมดลูก Cervix ได้โดยการหมุน Papette อย่างช้าๆ
 - มีขนาดให้เลือก บรรจุ 25 ชิ้น และ 100 ชิ้น

 
 การทำ Pap smear โดย Papette
 เพียงป้ายส่วนที่เป็นแปรงลงบนแผ่น
 slide เพียงครั้งเดียว ในทิศทางเดียว
 ไม่ลากแปรงกลับไปกลับมา
 บริเวณด้านนอกของ slide (บริเวณแปรง
 ขนสั้น) จะเป็นส่วน Ectocervical

 บริเวณส่วนกลาง slide (บริเวณแปรง
 ขนยาว) จะเป็นส่วน Endocervical

      สอบถามรายละเอียด ENDOCELL เพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310  02 803 7311
 Papette ขนาดบรรจุ ราคารวม VAT
 Papette ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น / กล่อง  (แบ่งบรรจุ) สอบถาม
 Papette ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น / กล่อง  สอบถาม

   

สอบถามรายละเอียด PAPETTE เพิ่มเติม ได้ที่  02 803 7310  02 803 7311
bar8.JPG (7232 bytes)
      buttom3.JPG (2079 bytes)

UN5.gif (5462 bytes)
ThaiL@bOnline
Email :
info@thailabonline.com
     
Healthcare and Diagnostic Products

Phone 02 803-7310, 02 803-7311, 02 80367747  Fax (66-2) 803-6704

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.