BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com
top      


เคล็ดลับของการมี
    สุขภาพดี
การทำสมาธิเบื้องต้น
ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
    เพื่อช่วยผ่อนคลาย
    ความเครียด
คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้ 
    Quit Tobacco because
    you can
โรคเครียด (Stress)
โรคซึมเศร้า 
     (depression)
โรคปวดศรีษะ-
     Headache
โรคนอนไม่หลับ
    Sleep Disorders
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
 เคล็ดลับของการมีสุขภาพดี

1. ปรับทัศนะคติของเราก่อน โดยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบมา
2. มีความเมตตาต่อชีวิตอื่นๆ ต่อเพื่อนๆ ต่อผู้ร่วมงาน ญาติพี่น้อง
3. คนสุขภาพดีจะพร้อมดูแลช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่คนสุขภาพไม่ดีมักจะ
    หมกมุ่นอยู่กับตัวเองและกับปัญหาของตัวเอง
4. เรียนรู้และฝึกการให้อภัยและปล่อยวาง เพื่อที่ชีวิตจะสามารถดำเนินได้
    ต่อไป จากการศึกษาวิจัยพบว่า การให้อภัยจะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้น
    และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปรวนแปรของระบบต่างๆในร่างกายไป
    ในทางลบ ซึ่งในที่สุดร่างกายก็เริ่มอ่อนแอในที่สุดก็จะนำไปสู่โรคร้าย
    ต่างๆได้
5. อยู่และปรับตัวให้กลมกลืนกับผู้คนรอบข้าง และพยายามเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
    ให้มากกว่าเป็นผู้มีปัญหา
6. เรียนรู้ที่จะยอมรับ ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะออกมาในรูปแบบใด ฝึกทำใจ
    ให้สงบ เพราะความสงบของจิตใจจะเป็นตัวเยียวยาที่ดี
7. เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง และควรจะยินยอมให้ผู้อื่นได้ทำเช่น
    เดียวกันนี้ อย่ายืนค้ำหัวผู้อื่นหรือบงการควบคุมผู้อื่นไปทุกฝีก้าว เรียนรู้
    ในการให้โอกาสแก่คนอื่นๆเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไป
8. พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่ความโชคร้ายหรือความเจ็บป่วยของตน
    เองเพราะมันจะไม่เป็นผลดีไม่ว่าต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น และก็จะเป็นการ
    เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาทำเช่นเดียวกันนี้กับคุณ
9. อย่านินทาผู้อื่น แต่ควรจะพูดเพื่อคนอื่นแทน
10. สละเวลาวันละประมาณ 10 นาที เพื่อทบทวนดูว่าเราจะสามารถทำ
      อย่างไรได้บ้างถึงจะเป็นคนที่ดีได้มากกว่าที่เป็นอยู่แทนที่ความคิดร้ายๆ
      ด้วยการมองโลกในแง่ดี ทบทวน ฟัง และทำตามสติของเราเอง
11. หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน โดยส่วนที่ควรให้ความสนใจเป็น
      พิเศษ เช่น
     - การดูแลให้กระดูกสันหลังและข้อต่อต่างๆให้มีการเคลื่อนไหวได้สดวก
     - บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง
     - ฝึกขยายปอดด้วยท่าบริหารเฉพาะเป็นประจำ อบ่างสม่ำเสมอรวมถึงการ
      ฝึกหายใจให้ได้อากาศอย่างเต็มที่
     - ฝึกร่างกายให้มีความยืดหยุ่น และมีความแข็งแรง
12. พยายามบริหารโดยการเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือพื้นทรายประมาณ 
      10 นาที จะช่วยให้คุณหลับได้ดีขึ้น
13. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือดื่นเครื่องดื่นที่มีอัลกอฮอล์ คาเฟอีน เพราะการที่
     ร่างกายจะขับสารพิษเหล่านี่ต้องทำงานและใช้พลังงานอย่างมาก แทนที่
     จะนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้ซ่อมแซมเสริมสร้างส่วนสึกหร่อของร่างกาย
       ดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายจนติดเป็นนิสัย
14. ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ จากธรรมชาติหลีกเลี่ยงอาหารปรุงแต่งที่มี
     การเสริมสารกันบูดที่จะทำให้เก็บอาหารนั้นได้นานขึ้น ทานพืชผักผลไม้
     ที่มีเส้นใยมากๆเพื่อช่วยระบบขับถ่าย ป้องกันท้องผูก
15. เข้านอนแต่หัวค่ำ อย่างน้อยไม่ควรเกินกว่า 3 ทุ่ม ถ้าในระหว่างวันมีการ
     ทำงานที่เหนื่อยเพลียก็ให้พยายามเพิ่มการพักผ่อนให้มากขึ้นเพราะใน
     ระหว่างที่หลับจะเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหร่อ เป็นการชารต์
     พลังงานเพื่อเตรียมตัวเราในวันต่อไป ก่อนนอนให้เขียนเรื่องที่เป็นปัญหา
     และยังไม่ได้แก้ไขเอาไว้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสจะมี
     ความพร้อมในการคิดอ่านแก้ไขปัญหามากที่สุดในช่วงนี้ ปัญหาต่างๆ
     ที่ว่ายากจะแก้ไขได้ง่ายในช่วงนี้ 

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.