สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

top

    

การดูแลเพื่อรักษาสุขภาพ
       ในผู้สูงอาย
ุและผู้ป่วยเรื้อรัง
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

การดูแลและการจัดการ
      สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
      เรื้อรัง

เข้าใจปัญหา/ความต้องการ
       ของผู้สูงอายุและผู้ป่วย
       เรื้อรัง
กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟู
       สภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

แนวทางการปรับปรุงบ้าน
       ให้สดวกเหมาะสมสำหรับ
       ผู้สูงอายุ

แบบทดสอบประเมิน
     
โรคอัลไซเมอร์
      Alzheimer's Disease

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่  ความ
     ผิดปกติระบบ ทางเดินปัสสาวะ
     Urinary Incontinence

เบาหวาน Diabetes
โรคเก๊าต์ Gout

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
       Hypoglycemia

โรคของหญิงวัยหมด
    
ประจำเดือน
  Menopausal Syndrome


     

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

  การดูแลเพื่อรักษาสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง


ลักษณะทั่วไป
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายจิตใจและ
สังคม

ผู้ที่จะรับภาระดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังควรจะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุ เพื่อความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 
ผิวหนัง
ผิวเหี่ยวย่นเส้นเลือดฝอยแตกง่าย ทำให้เกิดแผล เมื่อเกิดแผลจะหายช้า, 
ไขมันใต้ผิวหนังลดลง
ทำให้หนาวได้ง่าย เมื่ออากาศเย็น ผิวแห้ง คัน การรับความรู้สึก
                             เจ็บปวดลดลง 
กระดูก กระดูกเสื่อม พรุน หักได้ง่าย ข้ออักเสบ เกิดอาการบวม ปวดตามข้อ 
กล้ามเนื้อ ความว่องไว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลง 
             หกล้มได้ง่าย มือสั่น จับของไม่แน่น ของหลุดมือได้ง่าย 
หัวใจ เหนื่อยง่ายเนื่องจากหัวใจบีบตัวได้น้อยลง หากทำงานหนัก หรือตื่นเต้นมากเกินไป 
        อาจทำให้เกิดหัวใจวายได้ง่าย 
เส้นเลือดตีบแข็ง ทำให้ความดันเลือดสูงได้ง่าย เป็นลมหน้ามืดง่าย ขณะเปลี่ยนท่าทาง เช่น 
                      จากท่านอนเป็นท่านั่ง 
ระบบหายใจ เหนื่อยง่าย สำลักอาหารเข้าหลอดลงได้ง่าย 
ระบบทางเดินอาหาร เบื่ออาหาร (น้ำลายลดลง การรับรสและกลิ่นไม่ดี) อาหารลงกระเพาะ
                           ได้ช้า ท้องผูกง่าย กลั้นอุจจาระไม่ค่อยได้ 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ขนาดกระเพาะปัสสาวะลดลง ทำให้น้ำปัสสาวะเต็มเร็ว ถ่ายปัสสาวะ
             บ่อย ในผู้สูงอายุชาย ปัสสาวะไม่สะดวก ใช้เวลานานในการถ่ายปัสสาวะแต่ละครั้ง 
             (อาจเนื่องจากต่อมลูกหมากโต) 
ช่องคลอด อักเสบและติดเชื้อได้ง่าย 
สมอง ความจำเสื่อม (ขี้ลืม) พูดซ้ำเรื่องเดิม นอนหลับยาก 
ตา พร่ามัวมองไม่ชัด น้ำตาไหล สายตายาว 
ู ได้ยินไม่ชัดเจน (หูตึง) 
การดมกลิ่น การรับกลิ่นไม่ดี ทำให้เบื่ออาหาร ไม่ได้กลิ่นบูดเน่า 
การรับรส ไม่ดีทำให้เบื่ออาหาร เติมเครื่องปรุงรสมากขึ้น 
ด้านจิตใจ ยึดมั่นในความคิดของตนเอง ขี้น้อยใจ หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย

การดูแลเพื่อรักษาสุขภาพในผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข ตามฐานะของแต่ละ
บุคคล ลูกหลาน ผู้ดูแล หรือตัวผู้สูงอายุเองจึงควรให้ความสำคัญ และคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

ความเป็นอยู่และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้สูงอายุควรจะได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย อาจจะเป็นห้องชั้นล่างของบ้าน พื้นห้องไม่ลื่น ข้าวของเครื่องใช้ในห้องมีเฉพาะเท่าที่จำเป็นจริงๆ เตียงนอนควรเตี้ย ในห้องอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงดังรบกวน แสงสว่างพอเหมาะ ไม่มืดหรือสว่างจนเกินไป

สุขวิทยาส่วนบุคคล 
ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึกถึง เพราะผู้ชรามีความต้านทานโรคต่ำกว่าบุคคลในวัยหนุ่มสาว ความสะอาดที่จะต้อง
ดูแลได้แก่ 

ผิวหนัง ควรรักษาความสะอาด โดยการอาบน้ำตามความเหมาะสม เช่น ในวันอากาศ
ร้อน อบอ้าว อาจจะอาบน้ำวันละ 1 ครั้ง และใช้วิธีเช็ดตัว เช็ดหน้า ล้างมือ ล้างเท้าก่อนเข้านอน แต่ถ้าอากาศแห้ง และหนาว ควรอาบน้ำสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง
ก็เพียงพอแล้ว

ปากและฟัน ต้องทำความสะอาดทุกวันตอนเช้า เมื่อตื่นนอน และทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ฟันปลอม ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของฟันปลอม ด้วยการถอดออกล้างทุกครั้ง 
หลังรับประทานอาหาร และถอดฟันปลอมออกก่อนนอนตอนกลางคืนทุกคืน

เล็บและผม ต้องหมั่นตัดเล็บให้สั้น และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ สำหรับผมก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาด ด้วยการสระผมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือนานกว่านั้นก็ได้ เพราะผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องสระผมบ่อย เนื่องจากหนังศีรษะแห้ง

อวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก เป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญมากในเรื่องของการรักษาความสะอาด คือต้องล้างทุกครั้งหลังขับถ่าย หรืออาจใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเช็ดจนสะอาดแทนการล้างก็ได้

อาหาร ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักจะรับประทานอาหารน้อยลง จนอาจเกิดปัญหาการได้
รับอาหาร ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงควรเอาใจใส่ในเรื่องนี้ ด้วยการจัดอาหารที่เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุแต่ละคน อาจจะเป็นอาหารอ่อน ย่อยง่าย หรืออาหารประเภทที่ไม่ต้องเคี้ยวลำบาก รสชาดไม่จัด หรือบางคนอาจต้อง
รับประทานอาหารผสม บดละเอียด เป็นต้น 

อาหารสำหรับผู้สูงอายุควรเน้น ที่คุณค่าทางโภชนาการ งดเครื่องดื่มประเภทมึนเมา 
หรือของหมักดอง แต่ควรให้อาหารเสริมประเภท นม ผลไม้สด หรืออาหารที่มีคุณค่า
ชนิดอื่นๆ

การออกกำลังกายและการพักผ่อน ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางร่างกายของแต่ละบุคคล ผู้สูงอายุไม่ควรหักโหม ในเรื่องของการออกกำลังกาย แต่ควรออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอทุกวัน อาจเป็นที่สาธารณะ หรือตามสถานที่ออกกำลังกายโดยทั่วไป หรืออาจใช้วิธีออกกำลังด้วยการแกว่งแขน หรือสูดหายใจเข้าออกลึกๆ ถือได้ว่าเป็น
การออกกำลังที่ดีสำหรับผู้ชรา และเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะส่งผล
ให้นอนหลับสบาย ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอซึ่งจะช่วยให้กระฉับ กระเฉง สุขภาพดี สดชื่นและอายุยืน 

การตรวจชีพจรและวัดความดัน
การตรวจชีพจร และการวัดความดันโลหิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาสาสมัคร ควรจะศึกษา
เพื่อที่จะได้นำไปใช้ และให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง

ชีพจร ก็คือ การไหลของเลือดในหลอดเลือดแดงที่สามารถคลำได้ตามจังหวะการบีบของหัวใจ 
ค่าปกติ ประมาณ 60 – 100 ครั้ง/นาที

ตำแหน่งที่ใช้ในการประเมินชีพจร ขมับ ใช้กับเด็ก คอ ใช้กรณีไม่สามารถคลำชีพจร
ที่อื่นได้ หัวใจ ข้อพับ ข้อมือ ขาหนีบ ด้านหลัง ข้อเข่า ข้อเท้า

การสังเกตลักษณะของชีพจรปกติ 
อัตราชีพจรใน 1 นาทีประมาณ 60 – 100 ครั้งเด็กจะเร็วกว่าผู้ใหญ่ 
ผู้หญิงจะเร็วกว่าผู้ชาย ขณะตื่นหรือออกกำลังกาย และเร็วกว่าขณะพักจังหวะชีพจรต้องสม่ำเสมอ ความแรงคงที่ 

ความดันโลหิต 
ปกติค่าความดันโลหิตจะเท่ากับ 120/80 มิลลิเมตรปรอท 
ความดันสูง ค่าความดันมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
ความดันต่ำ ค่าความดันน้อยกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท 
คนอายุมาก ความดันโลหิตจะสูงกว่าคนอายุน้อย 


การวัดไข้และการเช็ดตัวผู้สูงอายุ
การวัดไข้ เป็นการวัดอุณหภูมิของร่างกาย (ความร้อนของร่างกาย) เครื่องวัดอุณหภูมิ 
เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์

วิธีวัดอุณหภูมิ มี 3 ทาง
1. วัดทางปาก ใช้เวลา 3 – 5 นาที อุณหภูมิปกติได้เท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส 
2. วัดทางรักแร้ ใช้เวลา 5 นาที อุณหภูมิปกติเท่ากับ 36.5 องศาเซลเซียส การวัด
    ทางรักแร้จะต้อง บวก 0.5 เพิ่มเข้าไป
3. การวัดทางทวารหนัก ใช้เวลา 2 – 3 นาที อุณหภูมิเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส 

การวัดอุณหภูมิ หากสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้

เครื่องใช้ อ่างน้ำ 1 ใบ ผ้าขนหนูเล็ก 3 ผืน ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน

วิธีเช็ดตัว 
1 เตรียมของให้พร้อม 
2 ถอดเสื้อผ้าออก 
3 ใช้ผ้าขนหนูที่บิดน้ำพอหมาดๆ ลูบหน้า วางผ้าที่ซอกคอและหลังหู พักไว้สักครู่ 
4 บิดผ้าผืนใหม่ลูบหน้าอก ลำตัว พักผ้าไว้บริเวณหัวใจ 
5 ใช้ผ้าบิดหมาดๆ เช็ดแขนด้านไกลตัวจากปลายแขนเข้าหาหัวใจ พักที่ฝ่ามือ ข้อพับศึก 
6 รักแร้ เช็ดแขนด้านใกล้ตัว ทำเช่นเดียวกับ (ข้อ 5) 
7 เช็ดขาด้านไกลตัว จากปลายขาเข้าหาหัวใจ พักผ้าไว้ที่ฝ่าเท้า ข้อพับใต้เข่า ขาหนีบ 
8 เช็ดขาด้านใกล้ตัวทำเช่นเดียวกับข้อ (7) 
9 พลิกตะแคงผู้สูงอายุ เพื่อเช็ดหลังโดยเริ่มจากก้นพบไปหาหัวใจ 
10 ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย (ควรใส่เสื้อผ้าบางๆ เพื่อระบายความร้อน) สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 
สุขภาพจิตและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่ 
- ความวิตกกังวล 
- ซึมเศร้า 
- นอนไม่หลับ 
- ระแวง 
- ความจำเสื่อม 

วิธีสังเกตผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
การสังเกตผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพจิตดูได้ง่ายๆ จากการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่ 
การกิน จะกินมากขึ้นกว่าปกติ เมื่อมีปัญหาไม่สบายยิ่งกินมาก ตรงกันข้ามจะกินน้อยลง
เบื่ออาหาร ซูบผอม 
การนอน จะนอนหลับมากกว่าปกติ หรือไม่ก็จะมีอาการนอนไม่หลับ ชอบตกใจตื่นตอน
กลางดึก แล้วนอนไม่สามารถจะหลับต่อไปอีก 
อารมณ์หงุดหงิดบ่อยและเศร้าซึม เคร่งเครียด วิตกกังวลมาก 
พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เคยเป็นคนร่าเริงแจ่มใส ก็กลับซึมเศร้า ไม่เคยดื่ม
เหล้าก็หันมาดื่มเหล้า เคยพูดน้อย ก็กลายมาเป็นคนพูดมาก 
มีอาการเจ็บป่วยตามร่างกาย ซึ่งหาสาเหตุไม่พบ เช่น ปวดเมื่อย 

การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ความวิตกกังวล อาสาสมัครควรสอบถามสาเหตุ ที่ผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวล เมื่อรู้สาเหตุ
แล้ว ก็ให้คำแนะนำในการแก้ไข ถ้าผู้สูงอายุวิตกกังวลในเรื่องคนอื่น เช่น ลูกหลาน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ควรแนะนำให้ผู้สูงอายุหาคนอื่นมาช่วยแก้ไข ไม่ควรเก็บปัญหา
ไว้คนเดียว 
ซึมเศร้า ควรแนะนำให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว เมื่อมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้น ให้ไปพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ให้ทำกิจกรรม หรืองานอดิเรก
ที่พึงพอใจเป็นประโยชน์ 
นอนไม่หลับ แนะนำผู้สูงอายุไม่ให้นอนกลางวันมากเกินไป ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเท จัดสถานที่นอนให้สะดวกสบาย ก่อนนอนอาจดื่มนมอุ่นๆ หลีกเลี่ยงชา กาแฟ ถ้านอนไม่
หลับ ลุกขึ้นมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็ได้ หากอาการนอนไม่หลับยังคงอยู่เป็นเวลา
นาน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ 
ระแวง ถ้าผู้สูงอายุมีอาการระแวง ควรแนะนำให้ลูกหลานพูดคุย สร้างความมั่นใจ ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทำร้ายอย่างที่คิด ถ้าอาการระแวงมีมาก ขึ้นควรปรึกษาแพทย์ 
ความจำเสื่อม แนะนำให้ผู้สูงอายุค่อยๆ ใช้เวลาคิด ถ้ายังนึกอะไรไม่ได้ ให้ถามคนอื่น แนะนำให้ผู้สูงอายุจดบันทึกช่วยจำ จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ 

 

 

Alzheimer's Disease is sometimes hard to detect. In the early stages
symptoms emerge slowly and are often unrecognized. A doctor is the only one
who can make a diagnosis of Alzheimer's. If you think that someone close to you may have Alzheimer's, use these ten questions to help you decide if you should talk with a doctor.

โรคที่พบได้บ่อยในผู้สุงอายุโรคหนึ่งได้แก่ โรคอัลไซเมอร์  (คลิกอ่านเพิ่มเติม) การดำเนินไป
ของโรค จะเป็นไปแบบช้าๆทำให้สังเกตุได้ยากในช่วงเริ่มต้นของโรค ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่ทัน
สังเกตุและปล่อยให้อาการ ดำเนินต่อไปไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาโดยแพทย์

เพื่อช่วยให้เราสามารถสังเกตุความผิดปกติของผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดของท่านได้แต่เนิ่นๆด้วยตน
เอง จะได้รีบพบ แพทย์เพื่อช่วยชลออาการของโรคไม่ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว (ความผิด
ปกติที่เกี่ยวข้องกับเซลประสาทหรือสมองเมื่อเสียหายไปแล้วจะฟื้นฟูให้กลับเป็นปกติจะทำ
ได้ยาก ) 

ดังนั้นลองใช้แบบสำรวจต่อไปนี้เพื่อสังเกตุ ผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดของท่านว่า ใช่ หรือ ไม่ มาก
น้อยแค่ไหนที่จะเข้าใกล้กับอาการหลงลืมของโรคอัลไซเมอร์ จะเป็นตัวช่วยให้เราสังเกตุได้
แต่เนิ่นๆแล้วพบแพทย์เพื่อการดูแลต่อไป เรามาเริ่มตรวจสอบคำถามกันเลย

1. Does the person forget things more often, such as appointments, people's   
    name or telephone numbers? Is this forgetfulness affecting his or her ability 
    to
get things done?
    
สังเกตุดุว่า ปรากฏอาการหลงลืมบ่อยหรือไม่เช่นในเรื่อง การนัดหมาย ลืมหรือนึกชื่อผู้
     คุ้นเคยไม่ออก จำหมายเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ประจำ เป็นต้น

 

2. Is the person having a hard time doing familiar tasks such as buttoning his
    or her shirt, paying bills, or using the VCR?
    ทำงานประจำได้ลำบากมากขึ้นหรือไม่ เช่น การติดกระดุมเสื้อ การไปจ่ายค่า
     สาธารณูปโภค หรือการเปิดใช้งานเครื่องไฟฟ้า เช่นเครื่อง VCR เป็นต้น

 

3. Is the person putting things in strange places such as placing keys in the
    refrigerator?
    สังเกตุหลงลืมหาสิ่งของไม่เจอ  วางสิ่งของผิดแปลกที่ไปจากเดิมหรือไปวางไว้ใน
     ตำแหน่งที่ไม่ควรอยู่ เช่น หลงลืมนึกไม่ออกว่าวางกุญแจรถ กุญแจบ้านไว้ที่ไหน 
     จากจุดที่ควรจะต้องวางไว้ประจำ หรือไป พบว่า ไปวางผิดที่ผิดทางที่ควรจะอยู่เช่น
     กุญแจไปวางอยู่ในตู้เย็น เป็นต้น

 

4. Is the person forgetting common words or losing his or her train of thought
    while talking?
   เริ่มนึกคำทั่วๆไปที่จะใช้ในการพูดไม่ออก หรือ ลืมความคิดเรื่องที่เตรียมไว้แล้วที่จะใช้
     ในการพูด อยู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่เตรียมไว้ไม่ออก เป็นต้น

 

5. Does the person have a hard time with complex task such as balancing a
    checkbook or keeping track of movie or book plots?
     สังเกตุว่าต้องใช้เวลามากขึ้น นานขึ้นในการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่ 
      เช่นการตรวจ ดุลย์บัญชีการสั่งจ่ายเช็ค การนึกและเลือกใช้เส้นทางในการเดินทาง เช่น
      การเลือกหรือนึกเส้นทางไป ชมภาพยนต์ไม่ได้ หรือใช้เวลานาน

 

6. Have you noticed that the changes in the person's behavior leave him or
    her confused, suspicious or afraid?
    คุณสังเกตเห็นไหมว่าว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล จากเขาหรือ
     เธอ เป็นไปในลักษณะ สับสน น่าสงสัย หรือกลัว? 

 

7. Is the person sometimes confused about what day it is or how to get to
    familiar places, such as his or her home or the store?
   ปรากฏเรื่องจำวันไม่ได้หรือสับสนในเรื่องของวันเช่นวันนี้เป็นวันอะไร คิดว่าวันนี้เป็น
      วันอื่น เป็นต้น หรือจำเส้นทางไปที่ประจำๆไม่ได้ เช่นจำทางกลับบ้านไม่ได้

 

8. Has the person lost interest in hobbies, clubs or other things he or she
    used to enjoy?
    สังเกตุดุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป เช่นลืมหรือละเลยงานอดิเรกที่เคยสนใจที่ชอบทำเป็น
      ประจำไป หรือลืม ลดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบไป

 

9. Have you noticed that the person is avoiding other people including family
    and friends?
    สังเกตุดูว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลมีลักษณะเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน แม้กระทั่งคนที่คุ้น
     เคยรู้จักกัน หรือ แม้กระทั่งคนในครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย เป็นต้น

 

10. Does the person have a harder time now making choices than in the past?
     สังเกตุดุว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ มีความยากลำบากในการตัดสินใจ หรือต้องใช้เวลา
       นานกว่าเดิมในการเลือกหรือตัดสินใจ หรือไม่


 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง


    


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.