การดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย

แนวทางดูแลป้องกัน ดีกว่ารักษา

 

Welcome to ThaiLabOnline group of Disease
หน้าสุขภาพนี้จะแสดงถึงโรค/อาการ และกลุ่มของโรคและอาการที่มี
โอกาสเกิดตามมา

รคและการดูแลผู้สูงอายุ / Disease-Care Elder person

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวิถีชีวิตและครอบครัวไทยในช่วงที่ผ่านมา เราเริ่มเปลี่ยนสภาพจากครอบครัวขยายมาเป็นแบบ
ครอบครัวเดียว / อัตรการเสียชีวิตลดลง / อัตราการยืนยาวของอายุเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้น อีกไม่นานในอนาคตเราจะเริ่มมีกลุ่ม
ของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละครอบครัวจะเริ่มมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย เราควรมาเริ่มศึกษาทำความเข้าใจเรื่องของผู้สูงอายุ / ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสุขภาพของผู้สูงอายุ  เพื่อให้เราสามารถดูแลและอยู่รวมกันอย่างมีคุณภาพ สำหรับผู้สูงอายุเองจะได้เข้าใจ
ถึงความเปลี่ยนแปลง การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
เชิญเลือกติดตามหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้ในหัวข้อทางด้านซ้ายมือของท่าน

โรคเกี่ยวกับผู้บริหาร / Disease-bussiness 


กลุ่มอาการความผิดปกติที่มักพบได้บ่อยในผู้ทำงาน โดยเฉพาะสายบริหารที่มักจะต้องใช้ความคิด การตัดสินใจ การรับผิดชอบ
ต่อสถานการ์ณที่เกิดขึ้น ผลจากการที่ทำงานบนโตีะ ความเครียด การใช้ความคิด การตัดสินใจ การขาดการออกกำลังกาย เป็นประจำ
สามารถก่อให้เกิดกลุ่มของอาการผิดปกติที่จะตามมาได้
เชิญเลือกติดตามหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มักเกิดกับผู้ทำงาน/บริหารได้ในหัวข้อทางด้านซ้ายมือของท่าน

โรคจากการสูบบุหรี่-เลิก / Disease/Quit-Tobacco

เริ่มถามตัวเองก่อนว่า ทำไมคุณถึงต้องการเลิกสูบบุหรี่ ? ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้กล่าวว่า " เป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องรู้เหตุผล
ที่แน่ชัดในความต้องการเลิกสูบบุหรี่ของตัวคุณเอง " ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญๆที่ผู้สำเร็จเล่าให้ฟังถึงเหตุผลของการเลิก
- การสูบบุหรี่ฆ่าคุณได้  -
บุหรี่เต็มไปด้วยยาพิษ - การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรค  -การเป็นหมันและการมีบุตร
ท่านสามารถดูกลุ่มโรคที่ตามมากับโรคเบาหวานได้ ที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือ

โรคและการดูแลหญิงวัยทอง / Disease-Care Menopuase 

โรคกระดูกพรุน เป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในสตรีวัยทองทั้งช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือน มักรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทน 
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในสตรีวัยทอง
อาการนอนไม่หลับ เป็นปัญหาที่เกิดจากความวิตกกังวลในสตรีวัยทอง
อาการร้อนวูบวาบ ฮอร์โมน LH ที่ทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบและยังช่วยลดอาการช่องคลอดแห้ง

ท่านสามารถดูกลุ่มโรคที่ตามมากับโรคเบาหวานได้ ที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือ

โรคและกลุ่มอาการในผู้ป่วยเบาหวาน /Group of Disease in Diabetis person

ลักษณะอาการที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน  ปัสสาวะบ่อย / กระหายน้ำหิวน้ำบ่อย / กินจุแต่ผอมลง / น้ำหนักลดและอ่อนเพลีย / เป็นแผล
หรือเป็นฝีได้ง่าย รักษาหายยาก / คันตามผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ / ชาตามมือและเท้า / ตาพร่า มั่ว / การที่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและไม่ได้มีการดูแลสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลตามที่แพทย์แนะนำ ก็จะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้มากมาย
ท่านสามารถดูกลุ่มโรคที่ตามมากับโรคเบาหวานได้ ที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือ

รค-อันตรายจากยาเสพติด-เลิก / DrugAbuse-Quit 

ลักษณะอย่างหนึ่งของยาเสพติดทุกประเภทก็คือ ผู้เสพต้องเพิ่มขนาดของยาเสพติดขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะเมื่อใช้ยาเสพติดไประยะหนึ่ง
ร่างกายจะเกิดการดื้อยา(Tolerance) ของยาเสพติด ขนาดเดิมจะไม่ออกฤทธิ์ตามที่ต้องการ การดื้อยาจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่
กับประเภท ของยาเสพติด และวิธีการ เสพ การเสพโดยกรฉีดเข้าเส้นเลือดหรือการสูบไอจะทำให้เกิดการดื้อยาเร็วกว่าการกิน 
การติดยาเสพติดผู้เสพ จะเริ่มติดยาทางจิตใจ(Psychological Dependence) ก่อน คือมีความอยากที่จะเสพยาเสพติด 
โดยหา ข้ออ้างต่าง ๆ นานา เพื่อจะเสพยาเสพติดให้ได้ และเมื่อใช้ยาเสพติดไปอีกระยะหนึ่ง จะเกิด
การติดยาทางร่างกาย (Psychological Dependence) ในระยะนี้ หากผู้ติดยาหยุดยา จะเกิดอาการขาดยา
หรืออาการถอนพิษยา (Withdrawal Symptoms) ที่มีความทรมานมาก
  ท่านสามารถดูกลุ่มโรคที่ตามมากับโรคเบาหวานได้ ที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือ

โรคไต-การควบคุมการขับถ่าย  108 คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนไต

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไต คำถามที่ได้ยินบ่อยๆ คำตอบคือใช้การวินิจฉัยโรคตามหลักวิชาแพทย์จะอาศัยกรรมวิธี 3 ประการคือ
1. การซักประวัติ (Signs) จะได้ทราบถึงลักษณะอาการ
2. การตรวจทางร่างกาย (Symptoms) จะได้ทราบอาการที่แสดง
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) คือการตรวจทางห้องแล็ป ได้แก่การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และการเอ็กซ์เรย์ รวมทั้งการตรวจทางพยาธิวิทยาเช่น การตรวจทางชิ้นเนื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น

การปลูกถ่ายไต คือการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการใช้ไตจากผู้อื่น (ซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าสามารถเข้ากันได้)
ให้มาทำหน้าที่แทนไตเก่าของผู้ป่วยที่สูญเสียหน้าที่ไปอย่างถาวรแล้ว ปัจจุบันถือเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 ระยะสุดท้ายทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากถ้าไตใหม่ทำหน้าที่ได้ดีแล้ว สามารถทดแทนไตเดิมได้สมบูรณ์ 
คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น รวมทั้งอายุที่ยืนยาวกว่าการรักษาทดแทนไตโดยวิธีอื่น

มูลนิธิโรตไต
ท่านสามารถดูกลุ่มโรคที่ตามมากับโรคเบาหวานได้ ที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือ

ท่านสามารถดูกลุ่มโรคและเรื่องอื่นๆ ได้ทอีกมากมายตามหัวข้อเมนูทางด้านซ้ายมือของท่าน  การตรวจวินิจฉัยโรค/ทดสอบด้วยตนเอง
 

 About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising |
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone

ฉ 1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.