สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top                  

  ENDOCELL
 
PAPETTE

barendo.jpg (5678 bytes)
Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้
  Hand Counter
 เครื่องกดนับจำนวนสำหรับนับ WBC /RBC /Pletelet /Sperm Count
  

  Hand Counter สำหรับช่วยในการนับจำนวน Cell  เช่น การนับจำนวนเม็ดเลือด
  ขาว / การนับจำนวนเม็ดเลือดแดง / การนับเกล็ดเลือด / การนับสเปิร์ม และอื่น
 
เป็นตัวกดนับแบบมาตราฐาน มีปุ่มหมุนปรับ 0 อยู่ค้านข้าง  มีให้เลือกทั้งแบบมีที่ตั้งและแบบไม่มีที่ตั้ง
  สำหรับออกภาคสนาม
    
 Endocell ขนาดบรรจุ ราคารวม VAT
 Hand Counter with Stand ขนาด 1 Pcs / Box 240.00 บาท
 Hand Counter without Stand    1 Pcs / Box  210.00 บาท

                                                  
                                                         

  buttom3.JPG (2079 bytes)

bar8.JPG (7232 bytes)
UN5.gif (5462 bytes)
ThaiL@bOnline
Email :
info@thailabonline.com
     
Healthcare and Diagnostic Products

Phone 02 803-7310, 02 803-7311, 02 803 7747  Fax (66-2) 803-6704

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.