สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top

เขตต่างจังหวัด
เชียงใหม่
ราชบุรี
ลำปาง
ลำพูนเขตกรุงเทพ
ถนนพระราม2
ถนนเพชรเกษม
ถนนพุทธมณฑล 4
ถนนพหลโยธิน
ถนนลาดพร้าว
ถนนรามคำแหง
ถนนสุขาภิบาล1
ถนนทนุรัตน์
ถนนนครไชยศรี
ถนนบางนา-ตราด


 

 

 
 
 
 

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
รายนามสถานบริการตรวจสุขภาพ เวลาเปิดบริการ โทรศัพท์
  เพชรเกษม                                       
  ไทยแล็ปเฮลท์เซ็นเตอร์ 8.30 - 17.00 น. 803-7311
   
     
  พหลโยธิน                            
     
     
  ถนนพระราม2                      
 Medex Network  จ - ส   8.00 - 16.00 น. 415-7416
     
     
  ถนนพุทธมณฑล 4                   
 คลีนิคแพทย์สมชาย          นพ.สมชาย ทุกวัน 8.00 - 20.00 น. 420-4369
     
  ถนนรามคำแหง                      
 คลีนิคสุขภาพ เอส วี  ทุกวัน 8.00 - 20.00 น. 02 373 1274
02 373 0269 
Fax 02-373 6097
     
   ถนนสุขาภิบาล1                     
 สมาคมบริการนักศึกษานานาชาติ
 แห่งประเทศไทย

  จ - ส   8.00 - 17.00 น.

944-1628
944-2926
     
   ถนนทนุรัตน์                          
 สเปเชียลแล็ปเซ็นเตอร์ ทุกวัน 8.30 - 18.30 น. 678-4160
678-4163
     
   ถนนลาดพร้าว                       
 กรุงเทพ RIA แล็ป
 
www.brianet.com
ทุกวัน 8.30 - 17.00 น. tel:530-2760
fax:530-4619
 โปรแล็ปไทยแลนด์
www.prolabthailand.com
จ - ศ 8.00-19.30 น.
ส - อา 8.00-17.00 น.
tel:539-4666
fax:539-8300
   ถนนนครไชยศรี                    
 กรุงเทพพยาธิ-แลป
 
bplbkkl@samart.co.th
ทุกวัน 7.00 - 20.30 น. tel:243-0061
fax:243-4016
    ถนนบางนา-ตราด                  
  อินเตอร์เฮลท์แคร์ แล็ปเซอร์วิส
  cddiag@anet.net.th
  บริการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี และแบบกลุ่ม
ทุกวัน 7.00 - 20.30 น. tel:02-316-0067
fax:02-316-0067
                      
     
                      
     
     
   ลำพูน                                  
 สถานพยาบาล M.T.แล็บ ลำพูน

 จ-ศ  8.00 - 20.00 น.
 ส-อา 8.00 - 13.00 น.

053-552-739
     
     
   เชียงใหม่                            
 สถานพยาบาล M.T.แล็บ เชียงใหม่

 จ-ศ  8.00 - 20.00 น.
 ส-อา 8.00 - 13.00 น.

053-894-958
053-214-013
     
     
     
  ราชบุรี                                   
 วสุคลีนิคแล็บ 8.30 - 17.00 น. 032-323-068
     
  ลำปาง                                   
 สถานพยาบาล M.T.แล็บ ลำปาง

 จ-ศ  8.00 - 20.00 น.
 ส-อา 8.00 - 13.00 น.

054-315-277
                      
     
     

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.