BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

  top              


เขตต่างจังหวัด

เชียงใหม่
เชียงราย
ชลบุรี
นครปฐม
นนทบุรี
ราชบุรี
สมุทรสาครเขตกรุงเทพ

ถนนกาญจนาภิเษก
  วงแหวนรอบนอก
ถนนกิ่งแก้ว
ถนนจักรพรรดิพงษ์
ถนนแจ้งวัฒนะ
ถนนเพชรเกษม
ถนนพระราม 4
ถนนพหลโยธิน
ถนนพัฒนาการ
ถนนพุทธรักษา
ถนนบางพลี
ถนนเทพารักษ์
ถนนบางนา-ตราด
ถนนประชาอุทิศ
ถนนประชาชื่น
ถนนสีลม
ถนนสาธุประดิษฐ์
ถนนสุรวงค์
ถนนสุขุมวิท
ถนนสามัคคี
ถนนพุทธมณฑลสาย4
ศาลายา-พุทธมณฑล
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนเจริญรัถ
ถนนราชปรารภ
ถนนราชวิถี
ถนนรามคำแหง2
ถนนลาดพร้าว
ถนน วชิรธรรมสาธิต
ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ถนนท่าดินแดง

    
 
 
 
 Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์รายชื่อคลีนิค เวลาทำการ โทรศัพท์
  ถนนกิ่งแก้ว                             
  สีวลีคลีนิค                                       ทุกวัน  6.00 - 24.00 น. 750-2806
     
  ถนนจักรพรรดิพงษ์              
 นิรามัยแพทย์                     นพ. โกดม ทุกวัน  8.00 - 20.00 น. 282-3312-3
     
  เพชรเกษม                         
 วันวิเชียรคลีนิค เลียบคลองภาษีเจริญ เหนือ ทุกวัน 421-7724
421-5167
 ไทยแล็ปออนไลน์ 16.30 - 20.00 น. 803-7310
 พัฒนาโพลีคลีนิค ทุกวัน 8.00 - 21.00 น. 429-0895
  ถนนรามคำแหง2                
 ราม2การแพทย์ ทุกวัน  8.00 - 21.00 น. 316-3234
 คลีนิคหมอสุชาติ              นพ.สุชาติ ทุกวัน 17.00 - 21.00 น. 316-5142
747-1254
     
  ถนนพุทธมณฑลสาย4          
 คลีนิคแพทย์สมชาย         นพ.สมชาย ทุกวัน  8.00 - 20.00 น. 420-4369
 คลีนิคพุทธมณฑลสาย4  นพ.สืบพงษ์ ทุกวัน  7.00 - 20.00 น. 420-3079
     
  ศาลายา-พุทธมณฑล            
 คลีนิคหมออนุเทพ               นพ.อนุเทพ

 จ-ศ   16.30 - 20.00 น.
 ส-อา   8.00 - 20.00  น.

889-2967
     
  สุขสวัสดิ์                            
 บางครุโพลีคลีนิค 7.00 - 20.30 น. 463-3207
     
  ถนนเจริญรัถ                      
 จันทราโพลีคลีนิค               นพ.สมชาย ทุกวัน  8.00 - 21.00 น. 439-1287-8
     
  ถนนพัฒนาการ                   
 เมืองทองโพลีคลีนิค            นพ.ณรงค์ ทุกวัน  8.00 - 20.00 น. 319-2602-3
 พัฒนาการโพลีคลีนิค          นพ.สุรชัย
 stangmanomana2@hotmail.com
ทุกวัน ตลอด 24 ชม. 314-2240
 คลีนิคหมอวีรศักดิ์              นพ.วีรศักดิ์ ทุกวัน 9.00 - 21.00 น. 321-6030
321-8180
     
     
  พหลโยธิน                          
 สนามเป้าโพลีคลีนิค              นพ.นิวัติ ทุกวัน 9.00 - 21.00 น. 278-1450
 คลีนิคศูนย์เสนา ทุกวัน 8.00 - 19.00 น.
เสาร์ 8.30 - 15.00 น.
579-8974
589-9850
 พหลแพทย์คลีนิค ทุกวัน  529-1410
  วชิรธรรมสาธิต                   
 ทุ่งสาธิตรวมแพทย์ ทุกวัน 7.30 - 21.00 น. 393-7362
     
  ถนนสีลม                            
     
     
  ถนนสุรวงค์                         
 สุรวงค์เมดิ-คลีนิค

 จ-ศ      8.30 - 20.00 น.
 เสาร์  12.00 - 18.00  น.
 อาทิตย์  หยุดทำการ     

235-2662-4
     
  ถนนสาธุประดิษฐ์                
 นครไทยโพลีคลีนิค              นพ. ทวี ทุกวัน  16.00 - 21.00 น. 211-8771
 รัชดาภิเษกโพลีคลีนิค ทุกวัน  7.00 - 24.00  น. 211-2657
211-1671
 คลีนิคแพทย์สุกิจ                 นพ.สุกิจ ทุกวัน  17.00 - 20.00 น. 213-0257
     
  ถนนราชวิถี                        
 นภาลัยคลีนิค-แล็บ ทุกวัน  8.30 - 20.00  น. 245-7315
245-7613
     
  ถนนราชปรารภ                   
 อินทราโพลีคลีนิค ทุกวัน  9.00 - 17.00 น. 252-9637
     
  ถนนแจ้งวัฒนะ                   
 ปากเกร็ดรวมแพทย์ ทุกวัน  7.00 - 19.00 น. 584-3140
     
     
  ถนนสุขุมวิท                       
 สามห่วงการแพทย์ ทุกวัน  8.30 - 20.00  น 323-3114
 ร่วมใจโพลีคลีนิค  สุขุมวิท103 ทุกวัน  7.30 - 21.00  น 398-9637
     
  ถนนลาดพร้าว                     
 คลีนิค44                           นพ.ไพศาล ทุกวัน  17.00 - 20.00  น. 538-8249
     
  ถนนสามัคคี                       
 ศูนย์การแพทย์ประชาชื่น    คุณบุญทิพย์ ทุกวัน  ตลอด 24 ชั่วโมง. 573-4863
     
  ถนนางพลี                         
 วชิรเวชการแพทย์ ทุกวัน 6.00-24.00 น. 752-3265
     
  ถนนพุทธรักษา                    
 พุทธรักษาคลีนิค ทุกวัน 6.00-24.00 น. 752-3265
     
  บางนา-ตราด                       
 คลีนิคราม 2    กม.8 ทุกวัน  17.00 - 20.30  น 316-4183
     
  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี        
 เวชสารคลีนิค ทุกวัน  8.00 - 21.00  น 925-3594
     
  ถนนพระราม 4                     
 พระราม4โพลีคลีนิค      ซ.สายน้ำทิพย์ ทุกวัน  16.00 - 21.00  น 259-5020
     
  นนท่าดินแดง                    
 ท่าดินแดงคลีนิค ทุกวัน  17.30 - 21.00  น 437-3383
     
  ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก)   
 สุขสันต์-ธนบุรี โพลีคลีนิค

 จ-ศ      8.30 - 20.00 น.
 ส-อา    9.00 - 16.00  น.

802-8180
     
  ถนนประชาอุทิศ                   
 สหแพทย์โพลีคลีนิค ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 873-5783-5
     
  ถนนเทพารักษ์                         
 ศิริราขการแพทย์ ทุกวัน 705-3439
     
  ถนนประชาชื่น                             
  ประชาชื่นโพลีคลีนิค ทุกวัน 8.00 - 22.00 น. 585-5707
     
  
     
     
     
  เชียงราย                            
     
     
  เชียงใหม่                                  
 คลีนิคแพทย์วิฑูลย์                นพ.วิฑูลย์
  ศัลยกรรมกระดูก
  054-731-547
01-952-2635
 คลีนิคหมอสมาจาร                 ทุกวัน  8.00 - 22.00 น. 053-451-234
     
  ชลบุรี                                  
 นิรามัยแพทย์ พัทยาใต้ ทุกวัน  9.00 - 20.00 น.  038-429-111
     
     
     
  นครปฐม                            
 คลีนิคแพทย์วิวัฒน์             นพ. วิวัฒน์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 034-282309-10
     
  นนทบุรี                              
 ธีรชัย คลีนิคเด็ก                 นพ.ธีรชัย

 จ-ศ     8.00 - 12.00 น
        16.30 - 20.00 น.
 เสาร์   8.00 - 12.00  น.
 อาทิตย์17.00-20.00น     

960-9382
     
  สมุทรสาคร                        
 มหาชัยรวมแพทย์             นพ. ชัยพร ทุกวัน  8.00 - 20.00 น. 034-421-487
 คลีนิควีรชัยการแพทย์         นพ.วีรชัย

 จ-ศ     7.30 - 8.30   น
        16.30 - 19.30 น.
 ส/อา   8.30 - 12.00 น.
        16.30 - 19.30 น  

034-411-925
     
     
  ราชบุรี                              
 วสุคลีนิคแล็บ                             คุณวสุ ทุกวัน  8.00 - 20.00 น. 032- 323-068
     
     
     
     
     
     
 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.