Free Health Member regist
สมัคร รับสาระความรู้สุขภาพ ฟรี

 

 

top
ทดสอบความรู้เรื่อง 
สุขภาพกับ
HealthQuiz

คุณรู้เรื่องเอดส์มาก
แค่ไหน ถ้าผ่านด่านแรก
แล้ว
HIV QuizTest 2

คราวนี้ทดสอบเรื่อง
สวยๆงามๆกับสุขภาพ
คงถูกใจ female
HealthQuiz Beauty

แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Digestive1
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthKidney2
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Immuno3
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Respiratory4
แบบทดสอบเรื่อง
ระบบสรีระร่างกาย
HealthQuiz Skelaton5

กลับสู่เกมส์โซน-Back


ได้ทบทวนความรู้
ท้าทายแถมได้รางวัล


 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
แจ้งให้ทึมงานเพื่อจัดเตรียม
หาสาระให้


Contact :
vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ
 ไทยแล็ปออนไลน์


 
ทดสอบความรู้เรื่อง สุขภาพกับ HealthQuiz
 

แบบทดสอบนี้ได้นำมาจาก องค์การอนามัยโลก (WHO)      ข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้บ้าง (ข้อมูลตัวเลข 1998-1999) หวังว่าชุดทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านได้บ้าง  ทีมงานรักสุขภาพจะ
ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเพื่อนๆสมาชิก

คำเตือน :
ไม่ควรทำการทดสอบกับ Healthsite นานเกินกว่า 10 นาที  เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของท่าน และการพยายามหาแบบสอบถามใหม่ๆของทางทีมงานเพราะเราอาจหามาให้ไม่ทัน ครับ  

I'm sorry, but you've taken too long. You can start over by clicking here.
  หลังการทดสอบเสร็จแล้ว ค่อยดูคำเฉลยจึงจะได้ประโยชน์และความรู้ ครับ