BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   
 AromahealthBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง อโรม่าและสปา

top
Aromatherapy Information and Resources Aroma Candle Gel
  เทียนเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ

รายละเอียด Versagel  
   สำหรับใช้ทำเทียนเจลอโรม่า

  Gel Wax for Candle gel
รายละเอียดเทียนจากวัสดุ
  ธรรมชาติ ไร้ควันและปราศจาก
  มลพิษสำหรับอโรม่ามืออาชีพ

  Ecoxax :Soybean 
   candle wax for  
   Aromatherapy
รายละเอียดของไส้เทียน
   สำหรับใช้กับเทียนแบบเจล

  Wick - metalCore - Zinc
รายละเอียดการใช้น้ำมันหอม
   ระเหยที่ใช้กับเทียนเจลอโรม่า

  Essential  oil fragrance
รายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่ง
   สำหรับเทียนเจลแบบแฟนซี

  
Embed / Fantasy Gel
ปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเทียนเจล
  
Gel Candle FAQ
เริ่มต้นการทำเทียนแบบเจลกัน
Start making Candle gel
 
       
ทดลองทำเทียนเจลรูปแบบต่างๆ
  ด้วยตนเอง สำหรับใช้เอง หรือ
  ของขวัญเทศกาลต่างๆ 
  ชุดสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มต้นใน
  การทดลองทำด้วยตนเอง
 History of Aromatherapy
 

What are Essential
   Oils?

Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy 
    products click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


 Aroma Candle Gel  เทียนแบบเจลสำหรับทำเทียนเจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ

  
 

The Gel
Gel wax comes in three grades - Low, Medium, and High. I have seen a lot of 
anecdotal info about gel grade, but felt it was necessary to determine the facts for 
myself. In this article I will discuss the results of my testing. In this testing I was 
concerned with fragrance and air bubbles only. Suitability for embedding objects 
will be tested at another time. 


Low Density Grade - Supposed to be suitable for up to 3% fragrance oil load.

Medium Density Grade - Supposed to be suitable for up to 6% fragrance oil load.

High Density Grade - Supposed to be suitable for high fragrance oil load, and 
better for suspending "dense pigments and decorative particles".

Technical Stuff
Although there are a lot of properties, those that most concern us as candle makers
are discussed below. The properties are similar for all three grades. Please note 
that these temperatures are estimates, and may vary as much as 20 degrees F. 
Anything added to the gel may also affect these properties.

Flash Point: 440 degrees F. 
จุดเริ่มต้นเผาใหม้ที่อุณหภูมิ (198-200 degree C)
Blending other ingredients: 203 - 221 degrees F. 
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับผสมน้ำมันหอมระเหย( 90-99 degree C)
Pouring temperature: 185 - 203 degrees F. 
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับเทลงในภาชนะแบบพิมพ์(85-90 degreeC)
Gelling tempeature: 140 - 167 degrees F 
ช่วงอุณหภุมิในรูปของเจล(60-75 degree C)
ช่วงอุณหภูมิในการเทลงแบบที่ต้องการฟองน้อย90-98 degree C
ช่วงอุณหภูมิในการเทลงแบบที่ต้องการฟองมาก76-88 degree C

Flash Point
Flash point is the temperature that an object will burst into flames. Please note that
most scent oils have a substantially lower flash point and will lower the flash point of
the gel (this is the same as when working with paraffin). To be safe, keep your 
temperatures well below the flash point. 


Safety
As you may have noticed, the temperatures required are rather high, so some use 
of direct heat will be needed. Please read and familiarize yourself with the basic 
safety rules before using direct heat.


Closing
The results of this testing, while not conclusive were very enlightening. Although the 
gel is beautiful and long burning, the fragrance release in my initial testing was sub
stantially less than that of comparable paraffin candles. I see it as a way to make 
some stunning looking candles, but would still choose paraffin when a strong scent 
throw is desired. But most folks don't burn candles this beautiful anyway.

I find the creative possibilities of the gel enormous and look forward to writing a lot 
of project articles once the basics are covered so stay tuned for many more 
gel candle articles. 

Thai : 
ตัวเทียนเจลนั้นมีองค์ประกอบหลัก ก็คือ Mineral Oil ซึ่งอาจจะมีถึง 95% ซึ่งเป็นน้ำมันที่สกัดได้จากการ
กลั่นน้ำมัน ซึ่งไม่มีอันตรายต่อร่างกาย Mineral Oil บางตัวยังนำมาใช้ผสมกับยาที่เราใช้รับประทาน

WHY ARE THEY SO POPULAR?
เพราะว่าตัวเทียนสามารถแสดงภาพ 3 มิติได้
เพราะมีความเป็นประกายในตัว
เพราะสามารถดีไซน์ได้หลายรูปแบบ
สามารถใส่ของตกแต่งต่างๆ เข้าไปได้
มีความคงทนในการเผาไหม้มากกว่าเทียนทั่วไป 8 - 15 เท่าตัว

WHY CANDLE MAKERS LIKE TO MAKE THEM
พราะว่าตัวเทียนสามารถนำกลับมาละลายและใช้ใหม่ได้ ซึ่งเราสามารถนำมาเปลี่ยนสี, เปลี่ยนกลิ่น, 
เปลี่ยนรูปแบบ ได้มากกมาย โดยไม่ต้องทิ้ง

SAFETY FIRST
พยายามศึกษาและเข้าใจ ข้อควรระวังในการทำเทียนทั่วไป ซึ่งเอามาใช้กับการทำเทียนเจลได้เหมือนกัน 
และพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวสิ่งหรือภาชนะที่เราจะนำมาใช้ ว่าทนต่อความร้อนหรือไม่ และสีที่นำมาใช้
สามารถผสมได้หรือไม่ ซึ่งส่วนมากก็เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

คู่มือนี้ขอเตือนเกี่ยวกับข้อพึ่งระวังเป็นขั้นตอนตามต่อไปนี้
ขั้นตอนระหว่างการเตรียมเทียน พยายามนึกถึงว่า

- อย่านำเทียนเจลใกล้เปลวความร้อนโดยเด็ดขาด
- พยายามใช้ Thermometer ตรวจสอบอุณหภูมิเทียนเจล เพื่อความปลอดภัยและรูปแแบบการทำ
- พยายามมีเครื่องดับไฟไว้ใกล้ตัวขณะทำเทียนเจล หรืออุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆที่อาจจะต้องใช้
- ระมัดระวังความร้อนที่มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
- ใส่ Safety Glassในขณะทำเทียนเจล
- ถ้าท่านเกิดถูกลวก ก็ให้ใช้วิธีการพยายามเหมือนกรณีไฟลวก
- พยายามอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้


สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเทเทียนเจลลงในท่อน้ำโดยเด็ดขาด เพราะเมื่อเทียนจับตัวอาจจะทำให้ท่อน้ำตันได้
- อย่าประมาทในแต่ละขั้นตอนการทำเจลโดยเด็ดขาด
- อย่าใช้น้ำดับเทียนที่ติดไฟ
- อย่าปล่อยเทียนติดไฟไว้โดยไม่มีใครสังเกตุ
- อย่าพยายามใช้ความร้อนเกินอุณหภูมิที่กำหนดไว้ เพราะอาจจะทำให้เทียนกลายตัวและเสียหายได้

สภาพแวดล้อม
- จากการทดสอบตามห้องวิจัยต่างๆ ไม่พบว่าเทียนเจลทำให้เกิดมละพิษ เทียนเจลก็คือขี้ผึ้งชนิดหนึ่งเท่านั้น จึงไม่มีอันตรายต่อผิวหนัง, ระบบทางเดินหายใจ, และอื่นๆ


IN WHAT DO I HEAT THE GEL?
Microwave ไม่เหมาะในการทำเทียนเจลที่สุด เพราะเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 
และอาจจะทำให้เทียน เจลไหม้ได้

เครื่องมือที่เหมาะก็อาจจะเป็นหม้อสุกี้ที่มีตัวควบคุมอุณหภูมิได้ และหาซื้อได้ง่ายเพราะอุณหภูมิจะมีผล
ต่อการ จับตัวของเทียน ดังนั้นควรเลือกเครื่องมือที่มีมาตราฐาน บางคนอาจจะใช้หม้อต้มกาแฟแบบใส่ก็ได้ 
เพราะสามารถที่จะเห็นเนื้อเทียนเจลได้ถนัด Thermometer ก็สำคัญมากในการทำเจลเพราะบางทีเรา
ไม่สามารถแน่ใจว่าอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่


HEATING & POURING THE GEL
ใช้อุณหภูมิระหว่าง 203 - 221'F หรือประมาณ 'C เพื่อที่จะผสมสีลงในเทียนเจล แล้วลดอุณหภูมิให้
อยู่ระหว่าง 185 - 203'F หรือ 'C เพื่อเตรียมเทเข้าแม่พิมพ์ เติมน้ำหอมก่อนเทเข้าแม่พิมพ์ เทียนยิ่งร้อน
เท่าไรเวลาเทก็จะทำให้มีฟองน้อยลงเท่านั้น ถ้าเทียนเริ่มเย็นจะมีฟองอากาศมากและใหญ่ยิ่งขึ้น 
การคนเจลที่เทใส่ภาชนะแล้ว ก็สามารถสร้างฟองได้เหมือนกัน


Important! ไม่ควรอุ่นเทียนเจลเกิน 230'F โดยเด็ดขาด อุณหภูมิสูงอาจจะทำให้
เทียนเจลเสียได้ ควรจะมี Thermometer ไว้ตรวจสอบอุณหภูมิทุกระยะ


Tip & Trick!
การอุ่นภาชนะใส่เทียนที่อุณหภูมิ 170'F ก่อนเทเทียนเจลจะช่วยให้ฟองอากาศหายไป
Tip & Trick!
เอาเทียนเจลตากแดด เมื่อเราทิ้งให้เย็น ก็สามารถลดฟองในเทียนได้เป็นอย่างดี

 WARNING FOR GLASSWARE
อย่าใช้ภาชนะแก้วที่บางมากๆ
ไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกหรือทำจากไม้ที่ละลายในความร้อน โดยเด็ดขาด
อย่าใช้ภาชนะปากแคบ
ภาชนะแก้วควรจะเป็นแบบที่ทนความร้อนได้ดี
ภาชนะควรจะมีปากกว้างอย่างน้อย 2 - 3 นิ้ว
ภาชนะควรจะตั้งมั่นคง อย่าเอาพวกที่สามารถโยกเยกได้โดยเด็ดขาด


TIP & TRICK
NO BUBBLE GEL

อุณหภูมิยิ่งสูงยิ่งทำให้เทียนมีฟองน้อยลงเท่านั้น แต่ก็มีเคล็ดลับที่เราสามารถจะทำให้เทีบยเจลใส่เป็นแก้วได้
โดยการนำเทียนเจลเข้าตู้เย็นให้เร็วที่สุดหลังจากเราเทเทียนใส่แม่พิมพ์ เมื่อเทียนเริ่มเย็นก็ให้นำออกจากตู้เย็น นอกจากนั้นยังมีวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้
- อุ่นภาชนะใส่เทียนที่อุณหภูมิ 175'F ประมาณ 2 - 3 นาทีก่อนจะเทเทียนเจล
- ใช้ฐานไส้เทียนแทนการใช้กาวในการยึดไส้เทียน
- เคลือบอุปกรณ์ตกแต่ง โดยจุ่มลงไปในเทียนเจลทีอ่อนว้ข้างๆ เพื่อให้เป็นการไล่อากาศในอุปกรณ์ตกแต่งนั้นๆ
- ต้องให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่นำมาใช้ สะอาดและแห้ง
- อย่าใช้ช้อนไม้คนเทียน เพราะจะทำให้เกิดฟองและทำให้เทียนสีไม่ใส เพราะยางไม้อาจจะออกมาผสมได้

วิธีการแก้ความใสของเทียน
- อุ่นภาชนะใส่เทียนเจลที่อุณหภูมิ 175'F จนกว่าฟองอากาศจะหายไปหมด แล้วก็ปล่อยให้เย็นตัว
- การใช้ไดร์ เปล่าที่ข้างภาชนะระหว่างเทียนเจลเย็นต้วก็สามารถไล่ฟองอากาศได้ด้วย
- การเอาเทียนไปตั้งตากแดดในระหว่างที่เทียนเย็นต้วก็สามารถไล่ฟองอากาศได้ดีอีกวิธีหนึ่ง


CAUSE OF CLOUDY GEL
- การที่มีฟองมากอาจจะทำให้เทียนดูขุ่นได้
- น้ำหอมที่ใช้มากเกินไป หรืออาจจะไม่เข้ากับน้ำมัน
- อาจจะนำเทียนเจลมาหลอมใหม่และเริ่มทำใหม่

TECHNICS FOR JAMMING GEL
- การทำเจลสีต่างๆหลายชั้นให้เป็นสีรุ้งโดย การเทเทียนเจลทีละสีแล้วรอให้เจลแห้งตัวหลังจากนั้น ก็
  ค่อยเทสีต่อมาจนครบ
- การทำให้อุปกรณ์ตกแต่งลอยกลางแก้ว ทำโดยเทเทียนเจลให้ได้ระดับที่ต้องการ แล้วรอให้เทียนเริ่มแห้ง 
  แล้วค่อยวางอุปกรณ์ตกแต่งนั้น หลังจากนั้นก็เทเทียนเจลที่เหลือจนเต็ม
- ใส่อุปกรณ์ที่สะท้อนแสงเทียนได้ เช่นเหรียญสวยงานต่างๆ ก็จะเพิ่มความสดใสให้กับเทียนเวลาจุด
- ใช้แก้วขุ่นหรือแก้วที่เป็นแบบร้าวจะช่วยทำให้เทียนเจลดูสวยงามมากขึ้น
- Bubble of Heart โดยการเทเทียนเจล เสร็จแล้วให้ใช้เข็มฉีดยาที่มีน้ำหอมผสม alcohol เป็นสีต่างๆ
  ฉีดลงไปที่เจลจะทำให้เกิด bubble สีต่างๆขึ้น และเมื่อเทียนเริ่มละลายมาถึงระดับ ฟองสีก็จะแตกทำ
  ให้เกิดกลิ่นต่างๆมากมาย
- เทียน Beer หรือ Cappucino ทำโดยการผสมสีเทียนเจลเป็นสีที่ต้องการเทเทียนเจลจนได้ระดับ 
  เสร็จแล้วนำ Paraffin Wax 135 มาทำเป็นฟองโดยการ นำ Paraffin Wax มาละลายแล้วใช้ซ่อม
  ตีจนขึ้นฟอง แล้วจึงรีบเทลงไปโปะหน้าเทียนเจล จัดให้เข้าทรงแล้วรอ Paraffin แห้ง
- การทำก้อนน้ำแข็ง โดยการเทเทียนเจลลงแบบน้ำแข็งแล้วพักให้เย็นตัว แกะเทียนออกจากแม่แบบ ซึ่งเรา
  สามารถเอามาใช้กับ Design ต่างๆที่เราต้องการได้


Tip & Trick
"เวลาใส่ทรายให้เทเทียนคลุมทรายก่อนแล้วรอให้เทียนที่คลุมแห้ง แล้วค่อยเทเทียนเจลส่วนที่เหลือลงไป 
  เพื่อป้องกันไม่ให้ทรายทำเทียนขุ่น"

LAST WARNING
- อย่าจุดเทียนทิ้งไว้
- อย่าจุดเทียนหรือวางเทียนในตำแหน่งที่เด็กหรือสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าถึงได้
- อย่าจุดเทียนไว้ใกล้วัตถุไวไฟ
- อย่าดับเทียนโดยใช้น้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เทียนที่ติดไฟไหลไปตามแรงของน้ำได้
- ดับเทียนและเลิกใช้ก่อนที่เปลวไฟจะถึงก้นของภาชนะ
- เลิกใช้เทียนเมื่อตัวเทียนเหลือแค่ครึ่งนิ้วเพื่อความปลอดภัย
- อย่าเลือกใช้ภาชนะที่อาจจะแตกหรือร้าวได้ง่าย
- อย่าใส่ไส้เทียนสูงเกินไป
- วางเทียนไว้บนพื้นที่เป็นระดับเสมอ
- เก็บเทียนให้ห่างจากแดดและที่มีความร้อนสูง

GEL

Candle gel is made of 95% mineral oil, and 5% polymer resin.  This resin is a 
powder that, when mixed with the mineral oil, transforms it to a more solid state.  
Very similar to Jello! Penreco is the company that manufactures the gel and holds 
the patent on this technology.  This is the only brand of gel I recommend using 
because of it's quality and consistency.  Versagel™ comes in 3 types: 
CLP 
(low density), CMP (medium density) and CHP (high density).
The thicker or more dense the gel is, the more fragrance oil it can hold.

Which type of gel do you need?
Well that depends on the candles you want to make.  For a plain, light to moderately 
scented candle, the CLP is all you need.  The CMP is a little thicker, and will hold 
more fragrance for a heavier scent.  The CHP is the thickest gel and will hold the 
heaviest scent load.  It is also the one you need if you plan to use any suspended 
embeds (such as glass fish, glitter, etc.).  The thicker the gel, the longer it takes to 
melt, and the harder it is to pour.  Remember that gel takes longer to melt than 
paraffin waxes, so patience is required

 

 

EQUIPMENT

First you will need something to melt your gel in.  The double boiler on the stove 
method takes far too long with gel.  We've found that Presto Kitchen Kettles work 
perfect.  These are multi-cookers that you can buy at a local store for under $30.  
They are black metal with a non-stick coating, so they are fairly easy to clean out.  
They have a concealed heating element and a plug in temperature dial you can 
set to your desired temp.  You do not need water with these, you can melt the gel 
directly in the pot.  Use a glass (pyrex) measuring cup to scoop out the melted gel 
to pour into your candle jars.  For larger batches, we recommend a direct heat unit 
with a heated pouring valve.

You will also need a thermometer.  This is still necessary even though the Presto 
pot has a temp dial.  You need to be able to get an accurate reading on the 
liquefied gel.  I recommend a Digital Alarm Thermometer.  These have a metal rod
you put down in the gel, and you can clip the thermometer box onto your pot.  Set 
the desired temp, and the alarm will beep when your gel reaches that temp!  This 
way you can go about getting your jars and wicks ready while your gel is melting 
safely.

For stirring the gel, you can use metal knitting needles.  You could also use a long
metal or hard plastic spoon.  Do not use wooden spoons as they can add bubbles 
into the gel.

And never forget your safety equipment!  It is imperative to have a working fire 
extinguisher nearby at all times!  It must be the chemical kind, not the water kind.  
Never put water on a wax fire, it will only spread the flames.  Sand or baking soda 
can be thrown on a wax fire also.  I recommend wearing safety glasses, a heat & 
liquid resistant apron, as well as gloves when making candles.  

 

 


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click