BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   
Aroma&Spa AromaBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับเรื่อง
อโรม่าและสปา

top
Aromatherapy Information
and Resources
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
 ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

Essential Oil and Their
 aromatherapy properties
  Database

  ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย
  คุณสมบัติและประโยชน์ที่ใช้
Essential Oils blend 
  น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
  ให้คุณสมบัติที่หลากหลาย

Uses for Essential Oils 
   ประโยชน์และการนำน้ำมัน
   มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
Essential Oils by 
  Therapeutic Effect

   น้ำมันหอมระเหยกับการรักษา
   สุขภาพตามอาการความผิดปกติ
Essential Oil Price list
   ราคาโดยประมาณของน้ำมัน
   หอมระเหย

History of Aromatherapy 
What are Essential Oils? 
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click

Aroma Candle Gel
  เทียนแบบเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ
  แนะนำวิธีการทำเทียนแบบเจล
  วัสดุและอุปกรณ์ในการเทียนเจล
 
ชุดสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มต้นใน
  การทดลองทำด้วยตนเอง
 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 Information Available

EXTRACTION
AromaEssence Essential Oils are highly concentrated plant extracts obtained through steam distillation of flowers, seeds, berries, roots and barks or citrus rind expression.

Steam distillation is the most common extraction method of Essential Oils in which a still is charged with plant material to be processed. Steam is introduced at the base of the still and the plants volatile elements evaporate with the steam. A condensation process turns this vapour-mix into a liquid form of water and Essential Oil. The Essential Oil floats on the top of the water and is separated off.

Cold pressing, also known as expression, is used exclusively for citrus oils. This is a very mild and gentle pressing treatment in which the outer layer of the peel is ruptured and the oil is then pressed out.

PURPOSE
Essential Oils are the most potent form of herbal medicine and are classified as the "active ingredients" to any Aromatherapy formulation. The therapeutic properties of Sunspirit Essential Oils are widely varied as are the different plant sources available.


APPLICATION
MASSAGE, SKIN or FACIAL OIL, THERAPEUTIC BATH, FOOT BATH, VAPOURISATION, SPRITZER, STEAM INHALATION, DIRECT INHALATION, MOUTHWASH or GARGLE.

PLANT SOURCE

The essential oils are listed below under their common name and in alphabetical order.

Information Being Obtained
The essential oils are listed below under their common name and in alphabetical order.

 • Bay  ไม้ชนิดหนึ่ง
 • Borage  
 • Cajeput  ต้นน้ำมันเขียว
 • Calendula ( Marigold )
 • Cardamon  กระวาน
 • Cinnamon  อบเชย
 • Citronella  ตะไคร้หอม
 • Clove  กานพลู
 • Fennel  ไม้คล้ายยี่หร่า
 • Geranium  ไม้ชนิดหนึ่ง ใบหยัก ดอกสีแดง ขาว ม่วง ชมพู
 • Grapefruit  ผลไม้จำพวกส้ม
 • Ho
 • Hyssop
 • Lemongrass  ตะไคร้
 • Lime  มะนาว
 • Marjoram  ไม้จำพวกสะระแหน่
 • Melissa ( Lemon Balm )
 • Niaouli
 • Nutmeg  ลูกจันทร์เทศ
 • Orange  ส้ม
 • Palmarosa  
 • Peppermint  สะระแหน่
 • Petigrain
 • Pine สน
 • Rosemary ไม้หอมชนิดหนึ่ง
 • Sassafras
 • Tagetes
 • Thyme  ต้นไทม์ ไม้ชนิดหนึ่ง ใบหอม
 • Violet  ดอกไวโอเลต สีม่วง

 ANISEED
SEED
Steam Distilled Essential Oil

Revered by ancient civilisations and used by the Egyptians in the making of bread, liqueurs and aperitifs for its calming influence on the digestive tract.
The seeds of the Pimpinella anisum plant are steam distilled to yield a light yellow oil with a strong licorice-like flavour and bouquet. Low temperatures tend to solidify the oil and it may need to be melted by running hot water over the bottle before use.
This is a Top to Middle Note.EXPECTORANT - To loosen up and liquefy mucous and for the temporary relief of dry or bronchial cough, sinusitis and the symptoms of hay fever and congested head colds; use Aniseed in a MASSAGE OIL and massage into chest and back or use by way of STEAM INHALATION. If coughing persists consult a health care professional.


SLEEP INDUCING - Aniseed is relaxing and encourages sleep when taken internally before bedtime; place 3 drops of Aniseed in a glass of milk to help the sandman. This dose to be takenfor a maximum four week period.


USE ONLY AS DIRECTED. DO NOT TAKE MORE THAN RECOMMENDED DOSE.

 


 

Name : Basil ( Sweet Basil or Exotic Basil )
Method : Steam distillation
Note Classification : Top
Scent : Sweet, herbaceous. Slight camphor
Colour : Yellow or pale-green
Species : Ocimum basilicum. Family Lamiaceae ( Labiatae )
Botanically classified as identical to French basil ( common basil ) which is much less toxic
Extracted From : Flowering tops and leaves
Region : Reunion, France, Cyprus, Seychelles, Comoro Islands
By-products : -
Historical : . In the Far East, used in Ayurvedic medicine as tulsi. Native to India and treated as a sacred herb where it was believed to protect against evil. In Greece it became a symbol of hostility and insanity ! It reached Europe in the 16th century and was used in cooking and medicine. The oil was even used to scent snuff. In the 17th century, herbalist Jacques Tournefourt thought smelling basil would cause scorpions to breed in the brain - giving it a bit of a negative image. Has been used as an antidote to insect and snake bites.
Of Interest :Around 150 varieties of basil in the world. Used extensively in food products.
Aromatherapy Properties : Upset stomachs, clarifying, stimulating, uplifting, aids concentration, skin abrasions. Thought to be a heart tonic.
ช่วยบรรเทาอาการอึดอัด แน่นท้อง ช่วยกระตุ้นร่างกาย ดูแลผิวพรรณ และช่วยเสริม
สุขภาพของหัวใจ
SETTLING bringing CLARITY -
For temporary relief of headache and the symptoms of head colds; use in a MASSAGE OIL BLEND massaging the neck, temples and forehead. 
STRENGTHENING - Use in a MASSAGE OIL BLEND to bring relief to muscular cramping and muscles suffering from stress and strain.

Blends Well With : bergamot, geranium, hyssop
Chemical Analysis : methyl chavicol 70-88%, linalol, cineol, camphor, eugenol, limonene, citronellol
French basil has 24% methyl chavicol and is less toxic
Safety Data : Moderately toxic - possible skin irritant and carcinogen. Avoid if pregnant

 


 

Name : Benzoin - กำยาน
Method : Directly from tree resin
Note Classification : Base
Scent : Warm, sweet, balsamic, slight vanilla, almond
Colour : Reddish-brown, orange-brown, greyish-brown
Species : Styrax Benzoin, Family Styracaceae ( Styrax ). 2 main varieties...
Sumatra benzoin ( S. paralleloneurus )
Siam benzoin ( S. tonkinensis )
Extracted From : Directly from tree
Region : Sumatra, Java, Malaysia, LAos, Vietnam, Cambodia, China, Thailand
By-products : Friars Balsam is a compound tincture of benzoin and is still used for respiratory complaints
Historical : Used in the East for medicine and incense.
Of Interest : Thick, viscous oil at room temperature. Benzoin is extracted from a large tropical tree up to 20m high.
Aromatherapy Properties : Excellent for respiratory problems. Soothing on nervous systems. Cuts and chapped skin.
ช่วยระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ผิวหนัง

Blends Well With : Citrus oils
Chemical Analysis :
Sumatra benzoin : coniferyl cinnamate, sumaresinolic acid, benzoic acid, cinnamic acid, styrene, vanillin, benzaldehyde
Siam benzoin : coniferyl benzoate 65-75% + benzoic acid, vanillin, siaresinolic acid, cinnamyl benzoate
Safety Data : Non-toxic but occasionally sensitizing. Possible contact dermatitis

 


 

BergamotName : Bergamot - มะกรูด
Method : Expression
Note Classification : Top
Scent : Fruity, tangy, zesty
Colour : Light greenish-yellow
Species : Citrus bergamia. Family Rutaceae
Extracted From : Peel of nearly ripe fruit
Region : Asia, Italy, Ivory Coast
By-products : An oil is also produced by vacuum distillation or solvent extraction. This is free of terpenes.
Historical : The oil was first sold in the city of Bergamot in Lombardy, Italy. Historically the oil has been used for fever and worms.
Of Interest :Used in eau-de-cologne and Earl Grey tea. Used extensively as a fragrance.
Aromatherapy Properties : Used especially for mouth, skin, respiratory and urinary tract infections.
ช่วยให้ปากสดชื่น สุขภาพในช่องปาก ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ช่วยลดปัญหาการ
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
ASTRINGENT and ANTIVIRAL -
Used as a SKIN or FACIAL OIL, Bergamot benefits most skin types, and is especially healing for oily skin and skin conditions of nervous origin. For relief of the symptoms of acne, cold sores, eczema and dermatitis; dilute for DIRECT APPLICATION. Bergamot swished in water makes a cleansing, disinfectant MOUTHWASH for oral bacteria, bad breath and delivers relief to mouth ulcers.

Blends Well With : lavender, neroli, jasmine, cypress, geranium, lemon, chamomile, juniper
Chemical Analysis : linalyl acetate 30-60%, linalol 11-22% + alcohols, sesquiterpenes, terpenes, alkanes, furocoumarins ( bergapten 0.3-0.39% )
Safety Data : The chemical bergapten is phototoxic and cause skin problems in sunlight.
THIS OIL MAY BE IRRITATING TO SENSITIVE SKIN AND MAY INCREASE SKIN PHOTO SENSITIVITY. DO NOT USE BEFORE EXPOSURE TO SUN.

 

ลักษณะพันธุศาสตร์ ....
พันธุ์ไม้ยืนต้น ส่วนที่เป็นลำต้น จะมีหนามแหลมกระจายเป็นระยะใบสีเขียวเข้ม ดอกสีขาว 
ผลจะมีผิวขรุขระ มีกลิ่นหอมมาก

ส่วนที่ให้ประโยชน์ ....
กลิ่นหอมเย็น สดชื่น สกัดจากผิวนอกของผล

ประสิทธิภาพบำบัด ....
เสริมสร้างความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส/เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร 
พร้อมปรนนิบัติดูแลสุขภาพผิว ช่วยลดความตึงเครียด อันเกิดจากความกังวล
/
บรรเทาอาการปวดเกร็ง / ฤทธิ์ต้านไวรัส / ช่วยฆ่าเชื้อในบรรยากาศ /ช่วยลดไข้ / 
อาการผิดปกติก่อนรอบเดือนมาในสตรี


Name : Black Pepper
Method : Steam distillation
Note Classification : Medium
Scent : Warm, woody, spicy, peppery
Colour : Colourless or pale olive
Species : Piper nigrum. Family Piperaceae
Extracted From : Black peppercorns ( dried aand crushed ). Peppercorns grow on a woody vine and are the mature but unripe ( picked ) berries which change colour from red to black in the sun.
Region : India, Indonesia, Malaysia ( Singapore ), China, Madagascar, Comorro Islands
By-products : An oleoresin is also produced by solvent extraction for flavouring purposes
Historical : The use of black and white peppers goes back 4000 years in the East. The Chinese used white pepper to treat malaria, cholera, dysentery, diarrhea and stomach complaints. In Greece it was used for fever and stomach problems. Peppergrains were sometimes swallowed whole as a general body tonic.
Of Interest :Used as a rubefacient ( reddens the skin ).
Aromatherapy Properties : Well known for muscle treatments, poor circulation, arthritis and rheumatism, sprains, stiffness. Also colds, flu, diarrhea, flatulence, nausea, catarrh, coughs.
PERFORMANCE PLUS - This wonderfully warming oil with its distinctive, spice of life can be used by way of VAPOURISATION. Use in a MASSAGE OIL BLEND as a muscular warm up before a dancer's performance or an athlete's training session. Black Pepper assists in the maintenance of peripheral circulation bringing warmth to fatigued and stiff muscles while giving temporary relief to muscular pain and cramping.

SPICY PEP - Massage the affected area with a MASSAGE OIL BLEND to provide temporary relief to symptoms of chillblains, rheumatic and arthritic pain.

DIGESTIVE - For the temporary relief of indigestion and flatulence gently massage abdomen in a clockwise circular motion with a MASSAGE OIL BLEND. If symptoms persist, seek medical advice

Blends Well With : frankincense, sandalwood, lavender, rosemary, marjoram and florals
Chemical Analysis : Monoterpenes ( thujene, pinene, camphene, sabinene, carene, myrcene, limonene, phellandrene ) 70-80%, sesquiterpenes 20-30%, oxygenated compounds
Safety Data : Non-toxic but irritant in high concentration - always dilute. Not compatible with homeopathic treatment
THIS OIL MAY BE IRRITATING TO SENSITIVE SKIN.
EXCESSIVE USE MAY IRRITATE THE KIDNEYS. 

 


Name : Camphor- การบูร
Method : Steam distillation and then processed into 3 fractions - white, brown and yellow. White camphor is the only one used in aromatherapy - the others are highly toxic.
Note Classification : Middle
Scent : Sharp, camphoraceous, nose-clearing, menthol
Colour :
White : colourless or pale-yellow ( lowest b.p. )
Brown : brownish
Yellow : yellowish or blue-green ( highest b.p. )
Species : Cinnamomum camphora. Family Lauraceae
Not to be confused with Borneo camphor ( borneol ) which is of a different botanical origin
Extracted From : Wood, root stumps, branches
Region : China, Japan, Taiwan, Sri Lanka, California, India, Egypt, Madagascar, Southern Europe
By-products : Crude camphor is a white crystalline substance found in the wood of mature trees ( 50 years old )
Historical : Traditionally used to fight off infectious diseases - people used to wear lumps of camphor around the neck.
Of Interest :White camphor is mostly used in the production of celluloid and as a solvent in the paint and lacquer industry. Brown camphor is also used as a raw material for the production of safrol and cineol.
Aromatherapy Properties : Inhalant, nervous tension, bruises, burns, spots, ulcers, wounds, muscular aches, colds, fever, flu. Good insect repellent, esp. moths.
Blends Well With : frankincense
Chemical Analysis :
White : cineol, pinene, terpineol, menthol, thymol
Brown : safrol 80%, terpineol...
Yellow : safrol, sesquiterpenes, sesquiterpene alcohols
safrol is highly toxic
Safety Data : White camphor is relatively non-toxic but do not use in large doses. Brown camphor and yellow camphor are toxic and carcinogenic. Not to be used with homeopathic treatment.

 


CAJIPUT
Leaf & Twig
Steam Distilled Essential Oil

From the Malay 'Caju-Puti' meaning white tree this oil, was used as a traditional remedy for rheumatism and cholera and revered for its antiseptic qualities. It has been used since the 17th century by Europeans.

Steam distilled from the leaves and twigs of the Melaleuca cajuputi producing a yellowish-green oil with a penetratingly, sweet, herbaceous aroma. Cajuput is a Top NoteANTISEPTIC - This oil inhibits the spread of bacteria prevalent in sinus, throat, bronchial cough and respiratory infections, giving temporary relief to these symptoms. Use as a VAPOURISATION or in a MASSAGE OIL BLEND to rub into the chest, throat and back. GARGLE 1 drop of Cajuput in water for the relief of the inflammation of laryngitis or a sore throat. Do not swallow.

MUSCULAR PENETRATOR - Cajuput's penetrating action gives temporary relief to muscular and rheumatic aches and pains; use in a THERAPEUTIC BATH or in a MASSAGE OIL BLEND to rub into the affected area.

FOR EXTERNAL USE ONLY.
IF POISONING OCCURS GET TO A DOCTOR OR HOSPITAL QUICKLY. IF SWALLOWED DO NOT INDUCE VOMITING. GIVE A GLASS OF WATER.


 

Name : Cedarwood
Method : Steam distillation
Note Classification : Base
Scent : Sweet pencil-wood scent
Colour : Pale yellow or orange
Species : The main ones are...
Juniperus virginiana ( Virginian )
Juniperus ashei ( Texas ). This is felled only for essential oil.
Cedrus atlantica ( Atlas ). This is the least toxic of the oils.
Extracted From : Wood
Region : Atlas mountains of Algeria, Morocco, USA ( Texas, Rocky Mountains ), Mexico
By-products : -
Historical : The ancient Egyptians used oil from the Lebanese cedar for embalming, cosmetics and perfumery. The wood oil was known to repel ants, moths and other insects.
Of Interest :The oil was one of the ingredients of mithridat - a renowned poison antidote. It is often used in incense. Used in cosmetics and soaps. Men's fragrances. Cedarwood is often used for doors, being a strong, protective wood.
Aromatherapy Properties : Good for skin-care and respiratory system ( eg. catarrh ). Can be used to treat nervous and stress-related conditions. Good for arthritis and rheumatism.
ASTRINGENT - Use DIRECT APPLICATION to appease oily skin and shaving nicks. Cedarwood is an excellent deodouriser; use in a soothing FOOT BATH or make up a captivating SPRITZER. For the treatment of acne and pimples dilute and use DIRECT APPLICATION or as part of a SKIN or FACIAL OIL blend. For the maintenance of a healthy scalp and the treatment of dandruff and seborrhoea add a couple of drops of Cedarwood to your final rinse water when washing your hair.

DRYING - Cedarwood brings temporary relief to bronchial cough,mucous congestion, sinusitis and the symptoms of catarrh; relax in a THERAPEUTIC BATH or discover soothing relief with a balsamic STEAM INHALATION.

Blends Well With : sandalwood, rose, juniper, cypress, vetiver, patchouli, benzoin, citrus
Chemical Analysis : cedrene 80%, cedrol 3-14%, cedrenol
Safety Data : May cause local irritation in some. Always dilute. Avoid if pregnant.

 


 

Name : Chamomile ( Roman and German )
There is also Moroccan Chamomile or 'Ormenis oil' but this is very different chemically to German and Roman.
Method : Steam distillation
Note Classification : Middle
Scent : Sweet, fruity, herbaceous
Colour :
Roman : pale blue going brown-yellow with age
German : inky-blue, viscous
Species :
Roman : Chamaemelum nobile or Anthemis nobilis. Family asteraceae ( compositae )
Also known as English Chamomile, Garden Chamomile or Sweet Chamomile.
German : Matricaria recutica. Family asterceae ( compositae )
Also known as Blue Chamomile or Hungarian Chamomile.
Extracted From : Flower heads. The plants have small daisy-like flowers and bright green feathery leaves which give off an apple-like scent when crushed.
Region : Europe ( England - Long Melford, Belgium, Hungary, Italy, France ), North America
By-products : -
Historical : Chamomile has been used in Europe for over 2000 years. One of the Saxon's nine sacred herbs called 'maythen'. In 1656, John Parkinson wrote : 'Camomill is put to divers and sundry uses, both for pleasure and profit, both for the sick and the sound, in bathing to comfort and strengthen the sound and to ease pains in the diseased'.
Egyptian priests dedicated the plant to Ra, their sun god. India's Ayurvedic physicians used it for digestive upsets, cramps and fever.
Of Interest :Extensively used in cosmetics, shampoos, soaps, detergents and perfumes. Also a flavour ingredient in food and beverages.
Aromatherapy Properties : Excellent for skin care - allergies, eczema, insect bites, wounds. Muscular pain, neuralgia, rheumatism, sprains and burns. Headaches, insomnia, migraine, stress - well known for calming effect on nervous system.
Blends Well With : bergamot, clary sage, oakmoss, jasmine, neroli, rose, geranium, lavender
Chemical Analysis :
Roman : esters of angelic and tiglic acids 85%, pinene, farnesol, nerolidol, chamazulene, pinacarvone, cineol
German : chamazulene, farnesene, bisabolol oxide, enyndicycloether. Better anti-inflammatory properties because of the higher percentage of azulene. Azulene is not present in the flower but forms as a result of the steam distillation.
Safety Data : Very low toxicity but may trigger dermatitis in some people

 


Name : Cinnamon - อบเชย
Method : Steam distillation
Note Classification : Base
Scent : Rich, warm, sweet and spicy
Colour : Yellow brown
Species : Cinnamomum zeylanicum. Family Lauraceae
Extracted From : Leaves and twigs or bark The tree is an evergreen which grows to 15m in height.
Region : Sri Lanka, Malaysia, Madagascar, India, Burma, Jamaica, Africa
By-products : -
Historical : Cinnamon has long been traded as a valuable spice. In Eastern medicine it is used to treat flu, digestive and menstrual problems as well as a general stimulant.
Of Interest : The name comes from the Malay word 'kayu manis' meaning sweet wood. The Queen of Sheba gave cinnamon to King Solomon. Listed in the British Herbal Pharmacopoeia as a specific for flatulent colic and dyspepsia with nausea. Cinnamon oil has widespread use in the food and fragrance industry - e.g. toothpaste flavouring.
Aromatherapy Properties : Circulation, rheumatism, digestion, spasms, colds, flu. Some use in stress relief. Makes a very warming massage blend - good for rheumatism
ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน ปวดข้อรูมาตอยด์ ระบบย่อยอาหาร การปวดเกร็ง
กล้ามเนื้อ ปวด และไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดความเครียด

Blends Well With : orange, ylang ylang, benzoin. 'Orange and cinnamon' is a classic burner blend.
Chemical Analysis :
Leaf : eugenol 80-96%, eugenol acetate, cinnamaldehyde 3%, benzyl benzoate, linalol, safrol
Bark : cinnamaldehyde 40-50%, eugenol 4-10%, benzaldehyde, cuminaldehyde, pinene, cineol, phellandrene, furfurol, cymene, linalol
Safety Data : Caution ! Bark oil is a dermal toxin and is not recommended for home use. Leaf oil is relatively non-toxic but never use undiluted. Avoid if pregnant.

 

ส่วนที่ให้ประโยชน์ ....
จากเปลือกต้นน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยสารสำคัญ cinnamon bark oil / 
cinnamic aldehyde / Eugenol  ให้ความรู้สึกอบอุ่น  อ่อนนุ่ม

ประสิทธิภาพบำบัด ....

ช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้สดชื่น แก้อ่อนเพลียบรรเทาอาการแน่นจุกเสียดท้อง 
มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านเชื้อแบคทีเรีย บรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยลดความดันโลหิต 
ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวานและไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดความเครียด

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้น้ำมันโดยตรง ควรเจือจางก่อนใช้ มีฤทธิ์ระคาย
เคืองต่อผิวหนัง  ไม่ควรใช้ในสตรีที่กำลังตั้งครรภ์


CITRONELLA
Leaf
Steam Distilled Essential Oil

Nature usually places a plant antidote near most irritants and ills. Cymbopogon nardus is native to the malarial area of Sri Lanka where disease-carrying mosquitoes breed. This lemon-scented grass has a powerfully pungent perfume mosquitoes won't come near.

Citronella's principal chemical constituents geraniol and citronellol are powerful antiseptics, hence its extensive use by manufacturers in household disinfectants, the soap preparations and insect repellants. 
This oil is a Top NoteINFECTION INHIBITOR - This oil breathes fresh air into minor infections, bringing temporary relief of the symptoms of colds and flu; use by way of VAPOURISATION or in a STEAM INHALATION.


CLEANSING - The 'foot friendly' deodorant, Citronella helps to ensure freshness and ongoing hygiene where excess moisture and odour present a rising problem. Try a soothing FOOT BATH.

CLARITY - Like all lemony oils Citronella suggests refreshment. It administers temporary relief to minor digestive upsets; use a MASSAGE OIL BLEND and massage the abdomen in a clockwise circular motion. If symptoms persist, seek medical advice

THIS OIL MAY BE IRRITATING TO SENSITIVE SKIN. 

ส่วนที่ให้ประโยชน์ ....
สกัดจากส่วนของใบ ลำต้น 
ประสิทธิภาพบำบัด ....

มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุง ขับไล่ยุงไม่ให้เข้าใกล้  มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค  
ช่วยบรรเทาอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่เมื่อใช้วิธีการสูดดม ช่วยบรรเทากลิ่นอับชื้น
บริเวณเท้า  ช่วยกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น  ช่วยบรรเทาอาการอึดอัดในระบบทางเดินอาหาร

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้น้ำมันโดยตรง ควรเจือจางก่อนใช้ มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง 


 

Name : Clary Sage
Method : Steam distillation
Note Classification : Top
Scent : Sweet herbaceous
Colour : Colourless or pale yellowy-green
Species : Salvia sclarea. Family Lamiaceae ( Labiatae )
Extracted From : Flowering tops and leaves
Region : Native to Suthern Europe. Cultivated in Mediterranean region, Russsia ( Syria ), USA, UK, Morocco.
By-products : A concrete and absolute are also produced by solvent extraction.
Historical : The word clary comes from 'clear-eye' for a plant from which the seeds were used to heal eye problems and was highly esteemed in the Middle Ages. In Germany it is used in the production of some wines and vermouths and is known as Muscatel sage.
Of Interest :A key ingredient of eau de cologne and lavender toilet water. Not to be confused with the common sage ( Salvia officinalis ) or the 'Eyebright' herb ( Euphrasia officinalis ).
Aromatherapy Properties : Skin care and stress-related conditions including high blood pressure, depression and anxiety. Calms fevers. Good for female system. Good for throat and respiratory infections.
INVITING- The euphoric scent of Clary Sage calms, soothes and eases the tension of uncertain times; use as a VAPOURISATION, revel in a THERAPEUTIC BATH or massage into the back, neck and temples with a MASSAGE OIL BLEND. Conversation encouraging, Clary Sage relaxes an apprehensive situation.
RELAXING - Clary Sage relieves the spasms of painful periods by warming and relaxing taut muscles and nerves; use a MASSAGE OIL BLEND to massage the abdomen and lower back. Use only as directed and seek medical advice if menstrual pain persists. Dilute for DIRECT APPLICATION and rub into the temples to give temporary relief to headache. A THERAPEUTIC BATH can smooth out and help relieve nervous tension or mild anxiety.

ASTRINGENT - Sebum balancing Clary Sage is useful when treating premenstrual complexion blemishes, make up a SKIN or FACIAL OIL for this treatment.

Blends Well With : juniper, lavender, geranium, sandalwood, cedarwood, pine, jasmine, frankincense, bergamot, citrus
Chemical Analysis : linalyl acetate 75%, linalol, pinene, myrcene, phellandrene
Safety Data : Non-toxic but avoid if pregnant. Avoid drinking alcohol if undergoing treatment ( narcotic effect ). Research being done on epilepsy

 


CLOVE  กานพลู
Bud
Steam Distilled Essential Oil

The Chinese chewed Clove to freshen their breath before audiences with the Emperor, whereas the Europeans wore Clove necklaces to escape infection during the Great Plagues.
The brilliant red flowering buds of the tropical Syzygium aromaticum tree native to Indonesia, are distilled to create this oil. This sweet, hot, rich spice oil with pain-relieving properties is a Base Note having an intense lasting aroma.
RELIEVING - Commercial manufacturers have incorporated Clove's pain-relieving wonders into toothpaste. Use DIRECT APPLICATION for the temporary relief of toothache. Dab onto the painful tooth with a cotton bud. Take care to avoid nearby mouth tissue. Add 1 drop of Clove to a half glass of water to make an antiseptic MOUTHWASH after oral surgery, as well as an effective GARGLE for sore throats.


ANTISEPTIC - Clove is a powerful pain-relieving antiseptic and an infection preventative. Clove's virtues help relieve the discomfort caused by digestive disturbances that are associated with gastric upsets; use in a MASSAGE OIL BLEND massaging the abdomen in a clockwise direction. If symptoms persist, seek medical advice.

THIS OIL MAY BE IRRITATING TO SENSITIVE SKIN.
IF POISONING OCCURS GET TO A DOCTOR OR HOSPITAL QUICKLY.
IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING. GIVE A GLASS WATER. 

Name : Cypress
Method : Steam distillation
Note Classification : Middle / Base
Scent : Pine, grass, wood, sweet
Colour : Pale yellow or greenish olive
Species : Cupressus sempervirens ( coniferae ). Family cupressaceae
Also Cupressus lusitanica ( considered inferior )
Extracted From : Needles and twigs ( sometimes from cones )
Region : Mediterranean, France, Italy, Corsica, Sardinia, Sicily, Spain, Portugal, North Africa, Britain, Balkans, Morocco
By-products : A concrete and absolute are also produced in small quantities
Historical : According to Greek legend, the cypress was formed from the body of a hunter called Cyparissus who killed one of Apollo's stags by accident and was subsequently overcome with grief. It has long represented grief, death and the underworld - cypress trees are often found in or near cemetries. Used as a medicine and incense by ancient civilisations. Well known for its effect on the urinary system and has been used where ever there is a big loss in body fluid eg. diarrhea, heavy perspiration, menstrual discharge.
Of Interest :The Chinese regard cypress nuts as good for the liver and respiratory system. Cypress is employed as a fragrance in aftershaves and perfumes. The tree is a tall evergreen with a striking conical shape. The oil is sometimes compared to witch-hazel and horse-chestnut in its effects.
Aromatherapy Properties : asthma, bronchitis, colds, flu, nervous tension, oily skin, excessive perspiration, insect repellant, varicose veins, wounds, swollen ankles. Very powerful astringent - helps to stem blood flow.
DEODORISING - Drying, balsamic Cypress checks 'wet feet' and foot odour. Use Cypress in a FOOT BATH for a soothing and medicinal experience; use frequently to have a lasting effect. Its dry, woody aroma makes a marvellous deodorant and aftershave.

DRYING ASTRINGENT - Cypress assists in the maintenance of peripheral circulation. This action nourishes the veins and arteries in the extremities, therefore relieving aching limbs. For relief of tired legs or to assist in the treatment of fluid retention and swollen ankles; massage extremities with gentle upward strokes towards the heart using a MASSAGE OIL BLEND or relax in a THERAPEUTIC BATH. If fluid retention persists, seek medical advice. Use as an invaluable SKIN or FACIAL OIL for mature skin. A Cypress FACIAL OIL or STEAM INHALATION tightens enlarged pores, protects capillaries and refines oily, spongy complexions.

COMFORTING - For temporary relief of discomfort of haemorrhoids use a MASSAGE OIL BLEND of 10 drops Cypress to 10ml Sunspirit Hypericum oil and apply directly to the affected area. If symptoms persist, consult a medical practitioner. 

Blends Well With : cedarwood, pine, lavender, clary sage, lemon, juniper, benzoin, orange, marjoram, sandalwood
Chemical Analysis : pinene, camphene, sylvestrene, cymene, sabinol
Safety Data : Non-toxic but avoid if high blood pressure / pregnant

 


 

Name : Eucalyptus - ยูคาลิปตัส
Method : Steam distillation
Note Classification : Top
Scent : Strong, fresh, camphoraceous, minty
Colour : Colourless or pale yellow
Species : Many species ( 200 to 700 ??? )...
Eucalyptus globulus var. globulus ( blue gum eucalyptus )
Eucalyptus dives var. Type ( broad-leaved peppermint eucalyptus )
Eucalyptus citriodora ( lemon-scented eucalyptus )
Eucalyptus radiata var. australiana ( narrow-leaved eucalyptus )
Family Myrtaceae
Extracted From : Fresh or partially dried leaves and twigs
Region : Australia, Tasmania, Spain, Portugal, Brazil, California, Russia, China, South Africa
By-products : Eucalyptus timber is produced in Spain
Historical : The eucalyptus tree was known as the Fever Tree as the strong odours were supposed to improve the well-being of people living in swampy areas. The first person to identify eucalyptus oil as having medicinal properties was Baron Ferdinand von Mueller of the Botanical Gardens in Melbourne, Australia. In Sicily, eucalyptus trees were planted to combat malaria. The British Pharmacopeia approved the use of the oil in 1885.
Of Interest :Eucalyptus trees carry so much essential oil that they can often be seen shrouded in a blue haze. It was smoked by the aborigines to treat asthma and bronchitis. Also, it was burnt to fumigate against fever.
Eucalyptus oil has widespread use in cough medicines, toothpastes, inhalants and ointments.
Aromatherapy Properties : Powerful antiseptic and healing agent. Renowned for treatment of respiratory complaints - often used in inhalants. Can relieve fever and skin irritations. Head-clearing, uplifting, refreshing. Good insect repellent - esp. cockroaches and silverfish.
ประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อ และช่วยสมานแผล ช่วยระบบทางเดินหายใจ ช่วยบรรเทา
อาการหวัด ลดปัญหาผื่นแพ้ของผิวหนัง ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ช่วยบรรเทาพิษแมลงสัตว์
กัดต่อย
DRYING and DETOXIFYING -
Eucalyptus is an outstanding respiratory antiseptic and decongestant; use VAPOURISATION or in a STEAM INHALATION. Eucalyptus' ozone-producing aroma brings welcome relief to symptoms of head colds. Eucalyptus can be massaged into the chest, back and throat to produce temporary relief for bronchial cough, congested headaches and sinusitis.
Make up a MASSAGE OIL BLEND. 
A drop sprinkled on the pillow ensures ease of breathing when asleep.
INFECTION INHIBITOR -
GARGLE 1 drop in half a glass of warm water for sore throats. Do not swallow. Cleanse your soul in a THERAPEUTIC BATH for relief to symptoms of colds and flu and to cool fever.
In Europe Eucalyptus is known as the 'Fever Tree'

HEALING -
Use in a SKIN or FACIAL OIL to assist the healing of skin infections and wounds. For relief of symptoms of cold sores, dilute and apply topically using DIRECT APPLICATION.

Blends Well With : thyme, rosemary, lavender, marjoram, pine, cedarwood, lemon, benzoin
Chemical Analysis :
Blue gum eucalyptus : cineol 70-85%, pinene, limonene, cymene, phellandrene, terpinene, aromadendrene
Peppermint eucalyptus : piperitone 40-50%, phallandrene 20-30%, camphene, cymene, terpinene, thujene
Lemon-scented eucalyptus : citronellal 80-95%, citronellol, geraniol, pinene

Safety Data : Non-toxic externally. Internally very toxic - 3.5ml is usually fatal. Not compatible with homeopathic treatments.

 ลักษณะพันธุศาสตร์ ....
ไม้สูงลำต้นเรียบรื่น ใบเรียวยาวคล้ายดาบสีเขียวออกฟ้า เส้นใบนูนเด่น ดอกสีขาวนวล 
ใบ และผลมีกลิ่นหอมมาก
ส่วนที่ให้ประโยชน์ ....

กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ สกัดจากส่วนของใบ
ประสิทธิภาพบำบัด ....

กระตุ้นความรู้สึกสดชื่น เบิกบาน ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการ  ให้รู้สึกได้ถึง
ความปลอดโปร่ง ไร้กังวล
ประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อ และช่วยสมานแผล ช่วยระบบ
ทางเดินหายใจ ช่วยบรรเทาอาการหวัด ลดปัญหาผื่นแพ้ของผิวหนัง ช่วยให้รู้สึกสดชื่น 
ช่วยบรรเทาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย


FENNEL
Seed
Steam Distilled Essential Oil

The hardy herb Foeniculum vulgare with feathery fronds was introduced from South America to Europe. The Roman soldiers were known to chew its earthy, licorice-flavoured seeds to satisfy their hunger pangs. In search of eternal strength the Greek Olympic athletes ate these seeds to build muscle tone.
This anise-scented oil with a slight pepper overtone is a Top to Middle Note having average vapourisation.SETTLING - For a troubled stomach gently massage the abdomen in a clockwise direction with a MASSAGE OIL BLEND. One of the principal ingredients in Fennel is anethole, which assists in the metabolism of fats and aids a thorough digestion. Research has verified that anethole reduces the ill effects of alcohol on the body, making Fennel a reasonable treatment providing short term relief for our present century's poison state, the hangover.

ENCOURAGING - For the treatment of bruises dilute for use in DIRECT APPLICATION and gently massage to the bruised area. 

DIURETIC - Fennel is mother nature's body cleanser. To assist in the treatment of fluid retention and cellulite massage the body with a MASSAGE OIL BLEND or dissolve into a THERAPEUTIC BATH. If fluid retention persists, seek medical advice.


DO NOT USE DURING PREGNANCY. NOT TO BE USED BY PERSONS SUFFERING FROM EPILEPSY OR FOR TREATING CHILDREN UNDER THE AGE OF 6.

Foeniculum vulgare 


 

Name : Frankincense ( Olibanum )
Method : Steam distillation from oleo gum resin. In its natural state, the gum resembles whitish tears which leak from the bark.
Note Classification : Base
Scent : Warm, rich, leather with zesty top note
Colour : Pale yellow or pale green
Species : Boswellia carteri, Boswellia thurifera. Family Burseracea
Extracted From : Tree gum ( 3-10% oil to 60-70% resin )
Region : Native to Read Sea region. Somalia, Ethiopia, China, Arabia
By-products : An absolute is also produced, mainly as a fixative
Historical : One of the most treasured substances in the ancient world. Used for a long time as incense in India and China. In Egypt it was used in cosmetics and perfumes.
Of Interest :Used in men's fragrances. Pharmaceutical use in liniments and throat pastilles. Used in minute amounts in some food production ( eg. soft drinks ). The word frankincense comes from a 10th century French word meaning 'luxuriant incense'.
Aromatherapy Properties : Skin diseases, respiratory system. Calming effect on nervous system and helps to slow breathing. Well known for its apparent anti-ageing, anti-wrinkle effect on the skin. Add a few drops to the bath for relaxation.
ช่วยบรรเทาอาการโรคของผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ของระบบประสาท บำรุงผิว และผ่อนคลาย 
PROTECTIVE FORTIFIER -
Fragrant Frankincense resin strengthens the living tree against extremely harsh climatic conditions. Added to a SKIN or FACIAL OIL it uses these qualities to protect and fortify ageing skin, as well as toning mature skin where cell growth has slowed. Its anti-inflammatory and astringent properties are helpful for slow healing wounds. Dilute for DIRECT APPLICATION and apply topically, twice daily for relief of boils or impetigo.
Use as a GARGLE for mouth ulcers.

STRENGTHENING -
For the temporary relief of symptoms of bronchial cough, catarrh and shortness of breath use as a VAPOURISATION, a STEAM INHALATION, a MASSAGE OIL BLEND to rub into the chest or in a relaxing THERAPEUTIC BATH.

Blends Well With : black pepper, sandalwood, pine, vetiver, geranium, lavender, neroli, orange, bergamot, camphor, basil, cinnamon, citrus
Chemical Analysis : monoterpene hydrocarbons ( pinene, dipentene, limonene, thujone, phellandrene, cymene, myrcene, terpinene ), octyl acetate, octanol, incensole
Safety Data : Non-toxic

 


GERANIUM
Herb
Steam Distilled Essential Oil

Once regarded as a great healing plant, people used to plant Geranium around their cottages to keep evil spirits at bay!

This rosy scented oil with mint overtones is steam distilled from Pelargonium graveolens, a plant often seen in hedge rows having serrated poi,nty leaves with small pink flowers. 
This is a Middle Note oil.


Geranium

REGULATING - Geranium's rich, gay, sunny bouquet has a beautifully balancing aroma bursting with refreshing, rosy and uplifting tones. This oil can make a wondrous personal perfume, levelling THERAPEUTIC BATH or centring and nurturing MASSAGE OIL BLEND. 

BALANCING - Use Geranium whenever the pendulum has swung to the side. Especially ideal for use in a SPRITZER, in VAPOURISATION or in a MASSAGE OIL BLEND during times of stressand to give fortifying relief to premenstrual tension. Use only as directed and seek medical advice should premenstrual symptoms persist.

STABILISER - Geranium also works on the skin's surface to normalise the output of oil-producing sebaceous glands. The perfect balancing treatment for either too-dry, over-oily or combination skins with arid patches or oil slicks. Adding Geranium to a SKIN or FACIAL OIL will help normalise congested areas and give relief to the symptoms of eczema. Dilute for DIRECT APPLICATION to treat bruises or abrasions. 
Pelargonium graveolens 


ลักษณะพันธุศาสตร์ ....
พันธุ์ไมัขนาดเล็ก ลำต้นกลมมีขนบางๆ ตลอด ลำต้น ใบสีเขียวอ่อน ดอกเล็ก สีแดงสดใส

บุคลิกความหอม ....
กลิ่นหอมเย็น อ่อนหวานสดชื่น สกัดจากส่วนของใบ ลำต้น และดอก

ประสิทธิภาพบำบัด ....
รักษาสมดุลย์ของระดับฮอร์โมนภายในร่างกาย บรรเทาอาการผิดปกติ อันเนื่องมาจากการมีรอบเดือน
และการหมดรอบเดือน ถนอมสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง

ข้อควรระวัง ....
* หลีกเลี่ยงการใช้ในระยะ 1-4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
* สภาพผิวที่บอบบางแพ้ง่าย อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง


Name : Jasmine - มะลิ
Method : Concrete by solvent extraction, Absolute using alcohol, Essential Oil by steam distillation. Traditionally by enfleurage.
Note Classification : Base
Scent : Rich, warm, floral, heavy, sensual
Colour : Dark orange-brown if absolute
Species : Jasminum officinale
Extracted From : Flowers ( delicate, white, star-shaped )
Region : China, Northern India, Asia, Morocco, Egypt
By-products : Used in a wide range of soaps, cosmetics and perfumes. The dried flowers of J. sambac are used to make jasmine tea.
Historical : Jasmine flowers were used extensively in religious ceremonies. Cleopatra used jasmine oil on Mark Antony.
Of Interest : Pure jasmine oil is very expensive as many petals have to be collected. The best time to collect is at night when the scent is strongest.
Aromatherapy Properties : Antidepressant, analgesic and reputed aphrodisiac. Often used to treat problems with the nervous system such as anxiety and stress. Jasmine oil is also regarded as a good skin tonic - it softens and smoothes tired skin. Used as a tonic for the female body and particularly the reproductive system. 'Warms the womb'. Possible use for some respiratory illnesses.

ช่วยกระตุ้นระบบประสาท บรรเทาอาการปวด ช่วยลดความเครียด บรรเทาอาการวิตกกังวล
ช่วยดูแลผิวพรรณ คลายความเมื่อยล้า  ช่วยเสริมสุขภาพและระบบการเจริญพันธุ์ และช่วย
เสริมระบบทางเดินหายใจ

Blends Well With : Citrus oils
Chemical Analysis : benzyl acetate, linalol, phenylacetic acid, benzyl alcohol, farnesol, methyl anthranilate, cisjasmone, methyl jasmonate
Safety Data : Non-toxic but possible allergic reaction in some sensitive individuals

 


 

Name : Juniper
Method : Steam distillation.
Note Classification : Middle
Scent : Sweet, fresh, balsamic
Colour : Clear or pale yellow
Species : Juniperus communis
Extracted From : Berries ( possibly fermented ) or non-essential oil from needles and wood. Juniper is an evergreen shrub or tree up to 6m high.
Region : Scandinavia, Siberia, Canada, northern Europe
By-products : The principal flavouring ingredient of gin. Used in laxatives, flea treatments, soaps, cosmetics and perfumes. Used extensively in food products.
Historical : Tradtionally used to treat urinary infections, gastro-intestinal problems and worms. In the Middle Ages, a juniper bush was thought to repel witches if planted by the door. The noted herbalist and physician Abbess Hildegarde von Bingen suggested that respiratory infections could be treated with hot baths of crushed juniper berries. In the 17th century, the English herbalist Nicolas Culpeper described juniper as 'provoking urine exceedingly'. In World War 2, French nurses burnt juniper to disinfect the air.
Of Interest : Listed in the British Herbal Pharmacopoeia for the treatment of rheumatic pain and cystitis.
Aromatherapy Properties : Skin tonic ( acne, dermatitis ), good for circulation and muscles / joints ( gout treatment ), urinary infections ( diuretic ) and nervous tension. Possible hair loss treatment.

INVIGORATING - Use this crisp, energetic oil in a VAPOURISATION or SPRITZER. Relieve tired feet with a FOOT BATH. Add a few drops to your shampoo or final rinse water to help normalise an oily scalp.

RELIEVING - Juniper's positive, tonic and warming scent gives temporary relief to arthritic or rheumatic pain and to tired and aching legs; 
use in a MASSAGE OIL BLEND or THERAPEUTIC BATH.
ASTRINGENT - Use as a STEAM INHALATION or dilute for DIRECT APPLICATION to appease adolescent skin, trouble spots, oily pores and acne

DIURETIC - Juniper's warm, invigorating juices are especially effective for its body cleansing action. A massage with a MASSAGE OIL BLEND or a FOOT BATH will efficiently diminish the fluid-filled tissues of swollen feet and ankles. If fluid retention persists, seek medical attention. 
A THERAPEUTIC BATH or a MASSAGE OIL BLEND applied to the affected area can help reduce premenstrual swelling. Use only as directed and consult your doctor if symptoms persist.

Blends Well With : benzoin, vetiver, clary sage, wood and citrus oils
Chemical Analysis : monoterpenes :- pinene, myrcene, sabinene, limonene, cymene, terpinene, thujene, camphene
Safety Data : Non-toxic but not to be used if pregnant. Not to be used with any form of kidney disease due to its nephrotoxic effect. May be slightly irritating so use with caution.

 


Name : Ginger
Method : Steam distillation.
Note Classification : Base
Scent : Spicy, warm, woody, exotic
Colour : Pale yellow, amber or greenish
Species : Zingiber officinale
Extracted From : Unpeeled, dried root
Region : Suthern Asia, China, India, Japan, Nigeria, West Indies
By-products : Fragrance in men's cosmetics. Major food use in all areas.
Historical :.Eastern medicine has used ginger for a very long time. It was thought it promoted strength and a long life. The women of Senegal weave ginger root into belts to arouse their husbands ! Fresh ginger is still used in China to treat toothache, diarrhea, excess mucus, rheumatism and dysentery. In the West it is well known as a digestive aid - the British Herbal Pharmacopoeia lists it for flatulent intestinal colic. It is also a well known cure for travel sickness.
Of Interest : Has many processed states including preserved, crystallised, paste and ground.
Aromatherapy Properties : muscular problems, arthritis, rheumatism, poor circulation, coughs, sore throat, nausea, travel sickness, colds, flu. Also noted for its decongesting properties.
ช่วยเสริมระบบกล้ามเนื้อ  ข้ออักเสบ  ปวดข้อรูมาติซึม เสริมการไหลเวียนโลหิต บรรเทา
อาการไอ เจ็บคอ เวียนศีรษะ  ความผิดปกติจากการเดินทาง หวัด ไข้หวัดใหญ่ ช่วยระบบ
การขับถ่าย
DIGESTIVE - Ginger's exotic oil helps dispel the discomfort of indigestion, travel nausea and morning sickness; use a MASSAGE OIL BLEND. If symptoms of indigestion persist, seek medical advice.

EXPECTORANT - This oil's warming and drying properties help dispel internal mucous and give relief to the symptoms of catarrh; use in a VAPOURISATION or MASSAGE OIL BLEND.

Blends Well With : sandalwood, vetiver, frankincense, patchouli, cedarwood, lime, orange
Chemical Analysis : gingerin, gingenol, gingerone, zingiberine, linalol, camphene, phellandrene, citral, cineol, borneol
Safety Data : Non-toxic but slightly phototoxic. May be slightly irritating so use with caution.

  รายละเอียดภาษาไทยของขิง น้ำมันขิง


GRAPEFRUIT
Fruit Peel
Cold Pressed Essential Oil

This tangy fruit shares the nutritional qualities of other citrus species being high in Vitamin C and is a valuable protection against infection.

Cultivated mainly in the United States, Grapefruit is pressed from the fruit peel of Citrus x paradisi, the familiar spongy yellow fruit whose skin resembles the condition it treats. This mobile liquid is a Top Note, vapourising its fresh, citrus aroma quickly.CLEANSER - Full-bodied, mellow, bittersweet Grapefruit has a clarifying, cleansing effect in the treatment of Cellulite; use in a MASSAGE OIL BLEND.
A STEAM INHALATION brings out its astringent action, toning puffy facial tissue and tightening oily, enlarged pores.

DIURETIC - This oil helps maintain the body's waste disposal unit, assisting the break down and dispersal of unwanted accumulations. Grapefruit is the cleanser par excellence making the perfect MASSAGE OIL BLEND ingredient for massaging the buttock and thigh area; use firm, upward strokes towards the heart to assist the body's natural elimination. If fluid retention persists seek medical advice.

VITALISING - Grapefruit provides pleasant temporary relief of the symptoms of bronchial coughs, colds and flu; use as a VAPOURISATION, in a STEAM INHALATION or make up a MASSAGE OIL BLEND and rub into the chest, throat and back.

GrapefruitTHIS OIL MAY BE IRRITATING TO SENSITIVE SKIN
AND MAY INCREASE SKIN PHOTO SENSITIVITY.
DO NOT USE BEFORE EXPOSURE TO THE SUN. 
Citrus x paradisi ลักษณะพันธุศาสตร์ ....
ไม้พุ่มมีหนามแหลมกระจายตามกิ่งก้าน ใบรูปไข่สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกสีขาว ผลกลมผิวขรุขระ ค่อนข้าง
หยาบมีกลิ่นหอม

บุคลิกความหอม ....
กลิ่นหอมแรงชุ่มชื่น สกัดจากส่วนเปลือกของผล

ประสิทธิภาพบำบัด ....
ผ่อนคลายความตึงเครียดอ่อนล้า ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ ลดอาการไข้หวัด บำบัดสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ให้ ร่าเริง แจ่มใส

ข้อควรระวัง ....
ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ แสงแดดโดยตรงภายหลังการใช้ เพราะอาจก่อให้เกิดการ แพ้ระคายเคืองได้

 


   เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click