BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ


Aroma&Spa AromaBoard 
กระดานถามตอบเกี่ยวกับเรื่อง
อโรม่าและสปา
top
Aromatherapy Information
and Resources
ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
  ด้วยวิธีสุคนธศาสตร์บำบัด

History of Aromatherapy
   เรื่อง/ประวัติของสุคนธบำบัด 
What are Essential Oils?
  
เอสเซนเชียลออยล์ คือ อะไร 
Is All the Hype True? 
   ความหน้าเชื่อถือ
Safety Information 
   ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้  
Uses for Essential Oils 
   ใช้ประโยชน์น้ำมันหอมระเหย
Tips for Beginners
   เทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น 
Aromatherapy Diffusers 
   อุปกรณ์ช่วยในการกระจายกลิ่น
General Glossary 
   ศัพท์และความหมายทั่วไปของ
   สุคนธศาสตร์บำบัดผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click

Aroma Candle Gel and
  Soybean candle wax

  เทียนแบบเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ
  เทียนปลอดสารพิษจากธรรมชาติ
  แนะนำวิธีการทำเทียนแบบเจล
  วัสดุและอุปกรณ์ในการเทียนเจล
 
ชุดสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มต้นใน
  การทดลองทำด้วยตนเอง
 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
  The Benefit of Aromatherapy       

การใช้ประโยชน์จากอะโรม่าเธอราปี้
ในปัจจุบัน ธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับน้ำมันหอมระเหยที่เห็นชัดที่สุดและนิยมกันมากคือ การนำมาผสมใน
เทียนหอม เป็นเทียนหอมอะโรม่า
อันกลิ่นสามารถคลายเครียดได้ ธุรกิจนี้ขยายตลาดไปอย่างในอุตสาหกรรม
เครื่องสำอาง อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนทั้งยาดับกลิ่น สารทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนมีน้ำมันหอมระเหยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นและที่กล่าวถึงกันมากในยุคสมัยนี้ คือ น้ำมันหอม
ระเหยเพื่อการบำบัดรักษาหรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่น ที่เรียกกันว่า อะโรม่าเธอราปี้จากเอกสารว่าด้วย
น้ำมันหอมระเหย ที่เขียนโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์โคธีรานุรักษ์ ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวถึงอะโรม่าเธอราปี้ ว่า เป็นการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยและในปัจจุบันเริ่มมีการนำมาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ในต่างประเทศ ทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแนวใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะอะโรม่าเธอราปี้นี้
เป็นแนวทางใหม่ที่ประชาชนสามารถนำมาใช้เพื่อทำให้ร่างกายฟิต แข็งแรงสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีที่มี
ผลข้างเคียงต่อร่างกาย
ในต่างประเทศมีการใช้อะโรม่าเธอราปี้ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นการเพิ่มบรรยากาศในห้องนอน ห้องทำงาน
การอาบน้ำ 
และการนวดทั่วไป เป็นการใช้มาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณเป็นภูมิปัญญาของประเทศในแถบตะวันออกกลาง 
อินเดีย และแพร่หลายในแถบยุโรปและกระจายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

ประการที่สอง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เริ่มใช้กันตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณประมาณ 5,000 ปี
มาแล้ว เพื่อชโลมผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง หอมสดชื่น ลดการเหี่ยวย่น

ประการที่สาม ใช้ในกลุ่มคนที่มีปัญหาทางจิตใจน้ำมันหอมระเหยเข้าทางร่างกายโดยการสูดดม และจะ
ไปมีผลต่อโสตประสาท อารมณ์และสุนทรียภาพทางชีวิต โดยเฉพาะในการผ่อนคลายจากความเครียด
ในชีวิตประจำวัน
ทำให้อารมณ์แจ่มใส สามารถเผชิญปัญหาที่ยาก ๆ ในชีวิตประจำวัน
คนไข้บางคนที่มีอารมณ์หดหู่ หม่นหมอง
ก็อาจช่วยได้โดยการสูดดมน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้สดชื่นจาก
กลิ่น

ประการที่สี่ การนวด มีผลทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายพร้อมกับการนวดที่ถูกต้อง

ประการสุดท้าย ใช้ในการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งในปัจจุบันต่างประเทศมีศูนย์บำบัดโรคสมัยใหม่  ด้วย
หลักการ อะโรม่าเธอราปี้การบำบัดมีทั้งการให้ทางปาก ดมทางจมูก และบำบัดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคปวด
โรคเกี่ยวกับภูมิต้านทาน และโรคที่มีผลมาจากความเครียด

 
Aromatherapy is the practice of using volatile plant oils, including essential oils, for psychological and physical well-being. 

A pleasing, natural aroma can have a positive psychological effect on the body. Essential oils which are the pure "essence" of a plant have been found to provide both psychological and physical benefits when used correctly and safely. There are many essential oils. The Essential Oil Profiles area details over 70 essential oils.

Perfume oils also known as fragrance oils or "fragrances" are not the same as essential oils. Perfume oils and fragrances contain unnatural chemicals and do not provide the therapeutic benefits of essential oils.

The Benefit of an "Aroma"
Essential oils that are drawn into the body by the sense smell are believed to offer psychological and physical benefits; not only does the aroma of the true plant stimulate the brain to trigger a positive effect, but the natural components of the essential oil are drawn into the lungs and can also supply physical benefits also. If not done correctly and safely, however, the use of essential oils can also have severe consequences.

The Benefit of Physical Application
Oils that are applied to the skin are believed to be absorbed into the bloodstream. The components of the various oils are believed to aid in a variety of health, beauty and hygiene conditions. Since essential oils are so powerful and concentrated, they should never be applied to the skin in their undiluted form. To apply essential oils to the skin, "carrier oils" which are pure vegetable oils are used to dilute the essential oils and "carry" them to the skin. Common carrier oils include sweet almond oil, apricot kernel oil and grapeseed oil. 

Other Benefits
Essential Oils can supply other benefits as well. Some oils, for instance, act as a natural repellent and pesticide. You may recall using "citronella" candles during the summer to keep mosquitoes away. Citronella essential oil is the main property of these candles that supply this benefit. Visit the Essential Oil Uses page for more information on the variety of ways that you can use essential oils.

Essential Oil Blends
Essential oils may be blended together to provide an especially pleasing fragrance and are also used to aid in providing a specific health benefit. A synergistic essential oil blend of the correct oils in proper proportions is considered to be greater in total benefit than each oil working independently. AromaWeb's Recipes area offers a variety of recipes and synergies.

About Aromatherapy Products
Not all ready-made aromatherapy products labeled with the word "aromatherapy" are pure and natural. Products that contain artificial ingredients do not provide true aromatherapy benefits. At worst, they provide no benefit. At best, they provide only a fraction of the benefit that natural products supply. Buyers seeking true aromatherapy products must look at the ingredients within a product to ensure that the product does not contain fragrance oils or unpure (chemical) components. A general rule-of-thumb is to be wary of products that do not list their ingredients and those that do not boast of having pure essential oils (look for products that contain pure essential oils on their ingredient list and avoid those that have words like fragrance). A note, however, is that some sellers of good-quality aromatherapy blends do not list their ingredients because they are worried that others may copy their creation. By asking the seller more about the blend, and listening to how they respond, you should have a better idea about the quality of the blend being sold. Good suppliers really should be happy to tell you the ingredients when asked as some people should avoid particular oils due to health problems.

More Information
หลักการนำ Aromatherapy ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ มีรูปแบบในการใช้ประโยชน์ของ
น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ได้หลายแนวทาง ตามความสะดวกและตามความเหมาะสม
ของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด ลองติดตามรายละเอียดการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

การสูดดมโดยตรง (Direct Inhalation)

วิธีนี้เป็นการบำบัดโดยการสูดดมจากกลิ่นโดยการผสม
น้ำมันหอมระเหย 2-3 หยด กับน้ำอุ่น สูดลม-หายใจ
เข้า 2-3 นาที หรือจะหยดน้ำมันหอมระเหย 1-2 หยด ใส่ผ้าเช็ดหน้าแล้วสูดลมหายใจเข้าโดยตรง

การสูดดมจากไอระเหย (Vaporisation)

เพราะน้ำมันหอมระเหยบางชนิด มีคุณสมบัติ
ในการฆ่าเชื้อ (Antiseptic) โดยการหยด
น้ำมันหอมระเหย ใน อัตราส่วน 6-8 หยด ลง
ในเตาน้ำมันหอมที่มีน้ำผสมอยู่ ความร้อนจะ
ช่วยแพร่กระจาย ไอระเหยเข้าสู่ส่วน ต่างๆ ของ
ระบบภายในร่างกาย การบำบัดวิธีนี้จะช่วยขจัด
เชื้อโรค ในระบบทางเดินหายใจได้ในระดับหนึ่ง

การนวด (Massage)

วิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้น้ำมัน
หอมระเหย 6-8 หยด ผสมกับน้ำมันหลัก เช่น น้ำมัน
จาก เมล็ดอัลมอลด์หวาน, เมล็ดโจโจบา, เม็ดองุ่น ฯลฯ 1 ช้อนโต๊ะจะได้น้ำมันนวดสำหรับนวดให้ทั่วร่างกาย หรือเฉพาะส่วนที่ต้องการ น้ำมันจะค่อยๆ ซึมผ่าน
ผิวหนัง ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของ กล้ามเนื้อ บรรเทาอาการเหนื่อยล้า กลิ่นไอหอมระเหยจะช่วย
ปรับสภาวะ ทางอารมณ์ให้ปลอดโปร่งสบาย 

การประคบ (Compresses)

วิธีการนี้จะช่วยบำบัดเฉพาะจุด ได้เป็นอย่างดี โดยการใช้ผ้าขนหนูสะอาด ชุบน้ำอุ่น (ประคบ
ร้อน) หรือน้ำ เย็น(ประคบเย็น) ที่มีส่วนผสม
ของน้ำมันหอมระเหย ในอัตราส่วนน้ำ 100มล./ 
น้ำมันหอมระเหย 6-8 หยด จะช่วยให้รู้สึกดี
ขึ้นได้
หมายเหตุ ...
การประคบร้อน ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ และตะคริวการประคบเย็น ช่วย บรรเทาอาการบวม และปวดศีรษะ

คำเตือน ...
ควรหลีกการประคบน้ำมันหอมระเหยรอบดวงตา

การอาบ (Baths)

วิธีนี้จะช่วยบำบัดผ่านทางผิวหนัง และระบบทาง
เดินหายใจ โดยการหยดน้ำมันหอมระเหย 15-20 หยด ลงในอ่างน้ำอุ่น แช่ตัวลงทิ้งไว้สักระยะ เพื่อให้
น้ำมันซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างช้าๆ ส่วนไอระเหยจะ
ค่อยๆผ่าน เข้าสู่ระบบหายใจ ช่วยผ่อนคลายความ
เครียดทางอารมณ์ มีผลดีต่อระบบประสาททำให้รู้สึกสบายสดชื่น

หมอน POT POURRI
วิธีทำ เลือก POT POURRI กลิ่นที่ชอบ นำไปใส่ไว้ในหมอนแล้วหยด ESSENTIAL OIL 
ประมาณ 10 -12 หยด จากนั้นเย็บปิดให้สนิทก็จะได้หมอน POT POURRI แสนหอมไว้หนุนนอน
ให้รู้สึก ปลอดโปร่งสบาย และคลายความเครียดได้ด้วย

น้ำหอมปรับอากาศ AROMATHERAPY
วิธีทำ นำ ESSENTIAL OIL กลิ่นที่ชอบผสมกับน้ำกลั่นบริสุทธิ์ในอัตราส่วน Essential 10 หยด 
ต่อน้ำกลั่น 100 ml. เขย่าให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ขวดสเปรย์สำหรับฉีดปรับอากาศ สร้างบรรยากาศ
หอมกรุ่นสดชื่นกระจายทั่วห้อง

ความหอมลดน้ำหนัก
วิธีทำ นำ ESSENTIAL OIL กลิ่น Grapefruit Oil หรือ Bergamot Oil ผสมกับน้ำมันจาก
เมล็ด - อัลมอนด์ , โจโจบา หรือ องุ่น ฯลฯ ชะโลมบริเวณที่ต้องการลด และนวดเบาๆ จะช่วยสลาย- ไขมัน
พร้อมผ่อนคลายความอ่อนล้า บริเวณกล้ามเนื้อ ให้กลับแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าขึ้นได้

อบซาวน่าด้วย AROMATHERAPY
วิธีทำ ผสม ESSENTIAL OIL กลิ่นที่ชอบ กับน้ำธรรมดา 330 cc. สำหรับลงบนถ่าน ไอร้อน 
ผสมกับความหอมระเหย จะช่วยขับสารพิษจากร่างกายได้บางส่วน


  History of Aromatherapy       

Permission to republish this article was graciously granted by:
The Kevala Centre  http://www.kevala.co.uk/ 

Aromatherapy (อโรมาเธอราปี่ หรือ สุคนธศาสตร์บำบัด) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เอสเซนเชียลออยล์
บริสุทธิ์ หรือน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์เพื่อการบำบัดและรักษาโรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อ
บำรุงผิวพรรณและเส้นผม เพื่อให้เกิดความสงบ ผ่อนคลาย ลดความเครียด และช่วยให้สดชื่น
อโรมาเธอราปี่จึงแปลตามตัวได้ว่าการบำบัดด้วยกลิ่นหอม ในความเป็นจริงแล้วมิใช่เพียงแต่กลิ่นหอมที่มี
คุณสมบัติในการบำบัดเท่านั้นแต่รวมไปถึงเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในเอสเซนเชียล ออยล์ด้วย
อโรมาเธอราปี่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ เมื่อชาวอียิปต์โบราณใช้ เครื่องหอมในการบูชาเทพเจ้า 
เครื่องหอม 16 ชนิดนี้เรียกว่า Kyphi (ไคฟี)
ต่อมาได้นำมาสกัดเป็นเอสเซนเชียลออยล์ในภายหลังแพทย์ชาว
ฝรั่งเศสจึงได้คิดค้นวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ให้สมบูรณ์ขึ้นและประยุกต์การใช้เอสเซนเชียลออยล์ในการบำบัด
โรค


Aromatherapy is derived from two words. Aroma- meaning fragrance or smell and Therapy- meaning treatment. Aromatherapy was used by the most ancient civilizations and is reputed to be at least 6000 years old. It is widely thought that Aromatherapy began in Egypt. A medical papyri considered to date back to around 1555 BC contains remedies for all types of illnesses and the methods of application are similar to the ones used in Aromatherapy and Herbal medicine today. 

The Egyptians used a method known as infusion ( this process is described later on) to extract the oils from aromatic plants and incense was probably one of the earliest ways of using aromatics. Frankincense was burned at sun rise as an offering to the sun god, Ra and myrrh was offered to the moon. The Egyptians were
experts at embalming using aromatics to help preserve flesh. The Egyptians used to be massaged with fragrant oils after bathing . The Greeks continued the use of aromatic oils and used them medicinally and cosmetically. A Greek physician, Pedacius Dioscorides, wrote a book about herbal medicine and for at least 1200 years as the Western world's standard medical reference. Many of the remedies he mentions are still in use today in Aromatherapy. 

The Romans took much of their medical knowledge from the Greeks and went on to use and improve the ability of aromatics with Rome becoming the bathing capital of the world. After bathing they would be oiled and massaged. The Romans started to import new aromatic products from East India and Arabia through the opening up of trade routes. 

During the crusades the knowledge of aromatic oils and perfumes spread to the Far East and Arabia and it was a physician called Avicenna who lived from A.D 980 to A.D. 1037 that is understood to have first used the process known as distillation to distil essence of rose ,although it probably took many years to perfect the process. (This process will be described later). The Arabs also discovered how to distil alcohol around the same time making it possible to produce perfumes without a heavy oily base. 

There is a strong possibility that the ancient Chinese civilizations were using some form of aromatics at the same time as the Egyptians. Shen Nung's Herbal book is the oldest surviving medical book in China which is dated about 2700 B.C. and contains information on over 300 plants. The Chinese used aromatic herbs and burned aromatic woods and incense to show respect to God. 

Traditional Indian medicine known as ayurveda has been practiced for more than 3000 years and it incorporates aromatic massage as one of its main aspects. The invasions of South America by the conquistadores brought about the discovery of more medicinal plants and aromatic oils as the Aztecs were well known for their plant remedies and the Spanish were amazed at the wealth of medicinal plants found in Montezuma's botanical gardens. 

The North American Indians also used aromatic oils and produced their own herbal remedies. 

It wasn't until the 19th century that scientists in Europe and Great Britain began researching the effects of essential oils on bacteria in humans. 

A French chemist , Rene Maurice Gattefosse, began his research into the healing powers of essential oils after burning his hand in his laboratory and immersing in it in lavender oil and being impressed by how quickly the burn healed. In 1937 he published a book about the anti -microbial effects of the oils and coined the word Aromatherapy. He went on to set up a business producing oils for use in fragrances and cosmetics. Around the same time another Frenchman, Albert Couvreur, published a book on the medicinal uses of essential oils. 

A French medical doctor , Jean Valnet, discovered Gattefosse's research and began experimenting with essential oils. Around the same time, Margaret Maury, a French biochemist developed a unique method of applying these oils to the skin with massage. Micheline Arcier, now living in London, studied and worked with Maury and Valnet and their combined techniques created a form of Aromatherapy now used all over the world. 

Essential oils are very expensive to produce, some more so than others, due to the labor intensive process and the quantity of the plant required to produce the oil, Approximately 400kg of thyme would produce 1kg of essential oil , 2000kg of rose petals to make1kg of oil , 6 tonnes of orange blossom to produce 1kg of neroli , and 4 million jasmine flowers to produce 1kg of jasmine absolute. 

 

 

 

  What are Essential Oils?       

เอสเซนเชียลออยล์ คือ อะไร
เอสเซนเชียลออยล์ คือ น้ำมันที่สกัดได้จากต่อมน้ำมันหรือเซลล์ชนิดพิเศษในพืชหรือจากเนื้อเยื่อของต้นไม้
บางชนิด น้ำมันเหล่านี้ทำให้พืชแต่ละชนิดมีกลิ่นเฉพาะตัว กล่าวกันว่าเอสเซนเชียลออยล์เปรียบได้กับวิญญาณ
ของพืชนั้น

น้ำมันหอมระเหยหรือเอสเซนเชียลออยล์
ได้จากพืชชนิดใดบ้าง
พอจะรู้จักกับ น้ำมันหอมระเหย และ อะโรม่าเธอราปี้ มากขึ้นแล้ว คราวนี้ลองมาดูว่า พืชพรรณตัวไหนบ้าง 
ที่นำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยได้ดีในบ้านเรา
ดร. ประเทืองศรี ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้ข้อมูลว่าพืชที่ให้
กลิ่นหอมที่ปลูกในบ้านเรา นำมาแบ่งเป็นพวก ๆ ได้ 7 พวก ได้แก่
พืชที่ดอกมีกลิ่นหอม ได้แก่ กุหลาบ มะลิลา มะลิซ้อน มะลิวัลย์ มะลิเลื้อย มะลิเขี้ยวงู กระดังงา กฤษณา
กระดังงาจีน  การเวก กาหลง แก้ว กระถินหอม กระถินวิมาน กาแฟ กุมาริกา กันเกรา การะเกด กล้วยไม้ 
กานพลู ขจร เขี้ยวกระแต เข็มหอม คัดเค้า จันทน์กะพ้อ จำปูน จำปา จำปาแขก จำปี ชัยพฤกษ์ ชงโค ชะเอม
ชำมะนาด ชะลูดข้าง  ซ่อนกลิ่น เดหลี ตันหยง เถาวัลย์เปรียง เทียนกิ่ง นมแมว นิลุบล น้ำผึ้ง นมตำเรีย
นางแย้ม บันหยี บัวเผื่อน บัววิกตอเรีย บุนนาค บานบุรีหอม บานเช้า ปทุม ประยงค์ ประดู่ ปีบ พะยอม พิกุล 
พุด พุดซ้อน พุทธชาด พุทธชาดสามสี พลับพลึง มณฑา โมก มหาหงส์ ยี่โถ ยี่หุบ ยี่หุบหนู ราชวงศ์ ราตรี 
ลดาวัลย์ ลำเจียก ลั่นทม ลำดวน เลี่ยน เล็บมือนาง แวววิเชียร โศก สายหยุด แสลงพัน สนสร้อย เสาวรส 
สายน้ำผึ้ง
พืชที่ใบมีกลิ่นหอม ได้แก่ กะเพราขาว กะเพราแดง กะเพราช้าง โหระพา จันทน์หอม กระพังหอม 
ตะไคร้ ตะไคร้หอม เตยหอม เนียม ผักชี ผักชีฝรั่ง พิมเสน พลู มะกรูด แมงลัก ยูคาลิปตัส สะระแหน่ โหระพา
พืชที่เปลือกมีกลิ่นหอม ได้แก่ กระแจะ กระเทียมต้น ไม้หอม พญาปราบ กะพังหัน การบูร อบเชย
พืชที่ผลหรือเมล็ดมีกลิ่นหอม ได้แก่ โกโก้ จันทน์เทศ กระวาน กาแฟ ยี่หร่า เร่ว ส้ม (ผิว) พริกไทย
 มะกรูด (ผิว)
พืชที่รากหรือส่วนคล้ายรากมีกลิ่นหอม ได้แก่ กระชาย กระชายขาว ขิง ข่า ขมิ้นชัน ไพล แฝกหอม
พืชที่ต้นมีกลิ่นหอม ได้แก่ กฤษณา ตะไคร้ ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น จันทน์หอม จันทนา กำลังเสือโคร่ง
 จันทน์ จันทน์ชะมด
พืชที่ยางมีกลิ่นหอม ได้แก่ กำยาน


An essential oil is a liquid that is generally distilled (most frequently by steam or water) from the leaves, stems, flowers, bark, roots, or other elements of a plant. Essential oils, contrary to the use of the word "oil" are not really oily-feeling at all. Most essential oils are clear, but some oils such as patchouli, orange and lemongrass are amber or yellow in color. 

Essential oils contain the true essence of the plant it was derived from. Essential oils are highly concentrated and a little goes a long way. 

Essential oils are not the same as perfume or fragrance oils. Where essential oils are derived from the true plants, perfume oils are artificially created fragrances or contain artificial substances and do not offer the therapeutic benefits that essential oils offer. See the What are Fragrance Oils? article for more information on fragrance oils and why they are not used in aromatherapy.

The chemical composition and aroma of essential oils can provide valuable psychological and physical therapeutic benefits. These benefits are usually achieved through methods including inhalation and application of the diluted oil to the skin.

For detailed profiles on over 70 oils, see the Oil Profiles area.

Essential oils are often used by diluting them with a carrier oil (sweet almond oil, apricot kernel oil, grapeseed oil) and then applying this blend to the skin for absorption. See the What are Carrier Oils? page for more detailed information about carrier oils.

Careful inhalation of the oils can also provide therapeutic benefit as the oil molecules enter the lungs and are absorbed into the bloodstream.

Essential Oils are usually sold for individual use in very small bottles. See the Storing Your Oils page for information on how to store your oils and to view pictures of essential oil bottles. 

Essential oils can very greatly in quality and price. Various factors that can affect the quality and price of the oil include the rarity of the plant, country and conditions that the plant was grown, quality standards of the distiller, and how much oil is produced by the plant. 

Essential oils can often be purchased as blends of several essential oils. The advantage if it is a blend of pure essential oils is that you can save from having to buy every essential oil individually. The disadvantage is that you have no control over the blend by not mixing it yourself nor can you reliably mix the blend with other oils.

The Vendor Pavilion within AromaWeb's Business Plaza lists sellers of essential oils and aromatherapy products.

This article is authored, owned and under copyright by AromaWeb. No part of AromaWeb may be duplicated or incorporated into any other work without express written permission. No exceptions will be permitted, and violators will be prosecuted to the fullest extent of the law. If you have witnessed AromaWeb's text on other sites, please report the infringement to legal@aromaweb.com.

 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click
 

 

 

  Is All the Hype About Aromatherapy True?       

Are all the claims and is all the hype about holistic aromatherapy true? 

This is a question I have received many times, however the answer does depend on the claims that you have personally heard. 

So many products, often incorrectly, use the term aromatherapy on their products. Some media reporters and vendors even refer to aromatherapy as a "new discovery" thus giving a false sense of hype to aromatherapy and promoting inaccurate information about aromatherapy. 

The practice of aromatherapy is the use of volatile plant oils, including essential oils, for psychological and physical well-being. Holistic aromatherapy does not include the use of fragrance oils or unnatural products. Unfortunately, many sellers of so-called aromatherapy products just use the term aromatherapy to sell their pleasant-smelling product and sometimes even go so far as to "hype" unfounded claims.

Below are a few common questions and answers that will help clarify what aromatherapy can and can't do. 

Can aromatherapy cure my major illness or psychological problem?

If you expect or hope that aromatherapy will in itself cure a major illness or actually cure "stress," you will probably be in for a disappointment. But if you expect that aromatherapy can help with a physical condition, can help with symptoms, can effect your mood, or help alleviate or temporarily eliminate stress or other psychological factors, you may be delighted with the results that you experience. 

For example, aromatherapy will not cure serious illness such as cancer or AIDS. Aromatherapy, however, can help enhance a cancer patient's quality of life by enhancing the patient's mood, calming fear and can help ease nausea during chemotherapy treatments. For AIDS patients, aromatherapy can also help enhance the patient's quality of life psychologically and essential oils can help improve one's immune system and thus potentially assist an AIDS patient that way. 

Aromatherapy is a complementary alternative health modality. It's current use is not intended to replace standard medical care, but is meant to complement it. Aromatherapy can offer an alternative choice to taking prescription or over-the-counter chemical drugs. Aromatherapy can offer practical benefit for a variety of common ailments or symptoms such as assisting with cuts, wounds, bruises, inflammation, indigestion, acne, skincare, haircare, hygiene, PMS, menstruation, and for providing mental and emotional assistance with such issues as stress, fatigue, anxiety, fear, and the list goes on and on!

The very first aromatherapy blend that I ever attempted to create and try was for arthritis. I have arthritis in my knees and it can get extremely painful. I wasn't sure what to expect of this very first blend that I had made. To my skeptical amazement, I had relief. The relief did not occur instantaneously, nor was the relief permanent. Regular use of the blend, however, did – and still does – help to a large degree. This story is merely one example of the realistic results that you may experience by introducing aromatherapy into your lifestyle. I use the word "may" because everyone is different and everyone's experiences can vary. 

Aromatherapy does have valid and extraordinary uses. It can improve one's lifestyle tremendously. But, as with anything in life, sensibility comes into play. Do not fall prey to any claims that aromatherapy can cure major illnesses or can cause miracles to happen. Aromatherapy can be play a beneficial role in assisting with major illnesses, but it cannot be depended upon as a cure for serious issues. 

Why is aromatherapy gaining so much press and exposure now if it's been in practice for thousands of years?

Aspects of aromatherapy has indeed been in existence for thousands of years. The term aromatherapy, however, was only introduced earlier in the 20th century. I believe the surge in awareness of aromatherapy is threefold: 

(1) Society today is more health conscious and is now more receptive to natural alternative health modalities including aromatherapy. The media has been actively covering the trends in increased health awareness and alternative medicine. The media has made a point to include the aromatherapy "buzzword." 

(2) The internet has made it easier for individuals to access and share aromatherapy information. This ability to network has had a positive effect on the growth of aromatherapy and aromatherapy businesses. 

(3) Lifestyles of today are now more hectic and stressful. Since aromatherapy can assist in reducing the symptoms of stress and help one energize or relax, society is taking notice. If you go to many stores that sell any kind of candles, bath or beauty products, you'll most likely see products labeled with the word "aromatherapy." In my personal experience, most times I see the word "aromatherapy" on products not sold by reputable aromatherapy retailers, the word is used incorrectly. So, the surge in awareness of aromatherapy is both positive and negative. Unfortunately, there is a lot of misinformation about aromatherapy and mislabeled products around. 

The above comments are not based on fact; they are my theories to this surge in popularity in aromatherapy. 

Some companies claim that for best results, I should use essential oils on my skin at full strength . Others claim I should never use essential oils on my skin at full strength. Which is it?

Essential oils are concentrated liquids and are very powerful substances. They should not be consumed internally without personal counsel from a trained aromatherapist and should not be applied undiluted on the skin because they can be extremely irritating in full concentration. I speculate that companies that claim you can use oils undiluted are making this claim so that you use your oils up faster thus increasing your need to buy more for them. 

If you don't believe that you should not use essential oils undiluted on the skin, read several books and notice the frequent warnings about undiluted usage. Who has more to gain, the authors of the books that you read and who will not profit from your oil purchases or the companies that want you to use up your oils faster so you can purchase more? 

For more information, please be sure to read the array of other articles contained within AromaWeb's Article Archive section. 

 

  Aromatherapy Safety Information       

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เอสเซนเชียลออยล์
 - ห้ามรับประทาน สอดใส่ในช่องคลอด หรือทวารหนัก
 - ห้ามใช้เอสเซนเชียลออยล์บริสุทธิ์ 100% ทาผิวหนังโดยตรง ต้องผสมให้เจือจางก่อนนำไปใช้ ยกเว้นใน
   บางกรณี เช่น แผลแมลงกัดต่อย แผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกขนาดเล็ก และแผลสดขนาดเล็ก ที่สามารถ
   ใช้น้ำมันลาเวนเดอร์หรือน้ำมันทีทรีบริสุทธิ์ 100% ได้ในปริมาณ 1-2 หยด
 - ระวังไม่ให้เอสเซนเชียลออยล์เข้าตา ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำเย็นสะอาดมากๆเป็นเวลาอย่างต่ำ 5 นาที 
    ถ้าหลังจาก 15 นาทียังมีอาการแสบตาให้รีบปรึกษาแพทย์
 - ควรใช้เอสเซนเชียลออยล์ในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าใช้มากเกินไปอาจเกิดการระคายเคือง ปวดศีรษะ คลื่นไส้
   หรือรู้สึกไม่ค่อยสบายได้
 - หลีกเลี่ยงการใช้เอสเซนเชียลออยล์ชนิดเดียวนานติดต่อกันเกิน 2 เดือน และใน 1สัปดาห์ควรมีวันพัก 1 วัน
 - ไม่ควรใช้เอสเซนเชียลออยล์ที่ไม่ทราบชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือไม่มีเอกสารเกี่ยวกับวิธีใช้และความ
   ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยควรพิจารณาจากแหล่งที่น่าเชื้อถือ ให้ข้อมูลประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ
 - ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด ให้หลีกเลี่ยงการใช้เอสเซนเชียลออยล์โดยการสูดไอน้ำ
 - ในกรณีที่มีผิวแพ้ง่าย ควรทำการทดสอบการแพ้ (Patch test) ก่อนใช้เอสเซนเชียลออยล์แต่ละชนิด
 - เอสเซนเชียลออยล์จากผลไม้ตระกูลส้มและมะนาว จะไวต่อรังสีอัลตร้า- ไวโอเล็ตทำให้ผิวไหม้แดดได้ง่าย
   จึงควรหลีกเลี่ยงการโดนแดดหลังการทา (สามารถทาหรือนวดในร่มผ้าได้)
 - ห้ามใช้เอสเซนเชียลออยล์ดังต่อไปนี้ในผู้ที่เป็นลมบ้าหมู: ฮิสสพ โรสแมรี เซจ สวีทเฟนเนล เพราะอาจ
   กระตุ้นให้เกิดการชักได้
 - ควรหลีกเลี่ยงเอสเซนเชียลออยล์ดังต่อไปนี้ในผู้ที่เป็นโรคความดันสูง: ฮิสสพ โรสแมรี เซจ ไทม์
 - ควรหลีกเลี่ยงเอสเซนเชียลออยล์ดังต่อไปนี้ในผู้ที่เป็นโรคความดันต่ำ: สวีทมาจอร์รัม  ลาเวนเดอร์ 
   กระดังงา
 - ห้ามใช้เอสเซนเชียลออยล์หลายชนิดในหญิงมีครรภ์ เช่น เปปเปอร์มินต์ โรสแมรี และเพื่อความปลอดภัย
   ไม่ควรใช้เอสเซนเชียลออยล์ในหญิงมีครรภ์ต่ำกว่า 3 เดือน

Essential oils are highly concentrated liquids that can be harmful if not used carefully. Implementing aromatherapy into your lifestyle shouldn't cause paranoia or undue worry. By treating essential oils as medicines and following the steps outlined below, you will be well on your way to safely enjoying the many benefits that aromatherapy can offer. 

These safety guidelines are not a complete safety reference for the proper use of essential oils. When in doubt, consult your physician and/or a qualified and trained aromatherapy practitioner.

Essential oils should never be used undiluted on the skin. There are instances when experienced aromatherapy users and practitioners make exceptions to this precaution, most notably with lavender (Lavendula officinalis), but only once significant essential oil knowledge is gained should you ever attempt to apply an undiluted oil on the skin. 

Some oils can cause sensitization or allergic reactions in some individuals. When using a new oil for the first time, do a skin patch on a small area of skin. Place a small amount of the diluted essential oil (never use essential oils undiluted on the skin) on the inside of your elbow and apply a bandage. Wait 24 hours to see if there is any form of reaction. Even if a particular essential oil is not known to cause irritation, this step should not be ignored. Even if an oil does not irritate you, it still can irritate someone else. It is important that you always keep that in mind.

Some essential oils should be avoided during pregnancy or by those with asthma, epilepsy, or with other health conditions. 

Less IS More. When using essential oils, use the smallest amount of essential oils that will get the job done. If one drop will get the job done, for example, don't use two drops.

Not all essential oils are suitable for use in aromatherapy. Wormood, pennyroyal, onion, camphor, horseradish, wintergreen, rue, bitter almond and sassafras are some of the essential oils that should only be used by qualified aromatherapy practitioners, if ever at all. 

Never let children use essential oils without the presence of an adult knowledgeable about their use. Most essential oils smell wonderful and many essential oils such as citrus oils can smell like they are safe to drink. Keep your essential oils away from children. Treat the oils like medicines that are poison in unknowing hands.

Essential oils should not be taken internally. Essential oils should only be taken internally after receiving a detailed consultation and prescription from a trained and qualified aromatherapy practitioner. 

Essential oils are flammable. Please keep them out of the way of fire hazards.

 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click