การดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย

แนวทางดูแลป้องกัน ดีกว่ารักษา

 

top

การทำงานระบบภูมิคุ้มกัน
  ของร่ากายต่อสิ่งแปลกปลอม 
  Immune System


การปฏิสนธิ/ตั้งครรภ์
  Human Fertilization
ภาวะการเกิดภาวะภูมิแพ้
  Allergy reaction
ส่วนประกอบผิวหนัง
  Inside Our Skin
ชบวนการหยุดไหลของเลือด
  Blood clotting
หู / การทำงานและได้ยิน
  Ear /How to hearing

ดูภาพสรีระร่างกายมนุษย์
   แยกแสดงตามรับบต่างๆ
   Human Anatomyสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ Discover the Secrets of the Human Body      
 

 
We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising |
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


ฉ 1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.