BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

ACCUTREND GCT  Portable meter to detected blood

ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาล/โคเลสเตอรอล/ไตรกลีเซอร์ไรด์ จากเลือดปลายนิ้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310, 02 803 7311,02 803 7747

Healthcare Products and 
supplies

เครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

  ACCUTREND GCT
  Portable meter to 
  detected blood
 
Glucose
 
Cholesterol
 
Triglyceride

 
 
ACCU-CHEK performa
  Portable meter 
  เครื่องวัดระดับน้ำตาลจากเลือด
 ปลายนิ้ว สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้


 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
vichai-cd@usa.net
ชมรมเรารักสุขภาพ 
02 803 7310 / 02 803 7311


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation  ความสามารถของเครื่องแอคคูเทรน กลูโคส โคเลสเตอรอล ไตรกรีเซอไรด์

  - ตรวจวัดระดับน้ำตาล กลูโคส (Glucose)       จากเลือดปลายนิ้ว  ในเวลา 12 วินาที     ช่วง  20 - 600  มก/ดล.

  - ตรวจวัดไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)  จากเลือดปลายนิ้ว  ในเวลา 180 วินาที  ช่วง 150 - 300 มก/ดล.

  - ตรวจวัดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) จากเลือดปลายนิ้ว ในเวลา 174 วินาที  ช่วง  70 - 600  มก/ดล.

  

สามารจตรวจได้ทั้ง 3 ชนิดได้ภายในเครื่องเดียวกัน  ด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพียงครั้งเดียว (ใช้หลอด
  เฮปาริน ทิวป์ สีแดง จะช่วยให้การตรวจสดวกมากยิ่งขึ้น)
  มีความถูกต้อง แม่นยำ สดวกในการทดสอบ
  เพื่อการตรวจคนไข้ (Diagnostic) หรือใช้ในการควบคุมค่ากลูโคสหรือโคเลสเตอรอล ( Control)
  สามารถทดสอบเพื่อการควบคุมได้ด้วยตนเองที่บ้าน
 

  วิธีทำการทดสอบ 
1. กดเปิดการทำงานของเครื่อง ที่ปุ่มด้านขวา
    ( ถ้าเป็นการเปิดใช้น้ำยาขวดใหม่ ต้องตั้ง Code ก่อน
    ดูวิธีการตั้ง Code ตอนท้าย ทำเพียงครั้งเดียวเมื่อ
    เปิดใช้ขวดใหม่เท่านั้น)
2. ใส่แผ่นทดสอบของแต่ละชนิดที่ต้องการทำการทดสอบ
    เข้าในเครื่องทางด้านท้ายของเครื่อง
   ( แถบตรวจ กลูโคส / โคเลสเตอรอล / ไตรกลีเซอไรด์
    ขึ้นกับว่าต้องการตรวจอะไร) 
3. จากนั้นเปิดฝาขึ้น เจาะเลือดจากปลายนิ้วบีบให้ได้หยด
    เลือดขนาดเท่าหัวเข็มหมุด หยดลงให้เต็มบริเวณแถบ
    ทดสอบ ( บริเวณสีเหลือง) หรือจากเฮปาริน ทิวป์สีแดง
    ปิดฝา รออ่านผลการทดสอบ


  การหยดเลือดลงในแถบพื้นที่ทดสอบ ควรหยดให้เต็ม อย่าให้น้อย (ไม่เต็ม) หรือหยดใหญ่มากเกินไปจนล้นบริเวณ
  พื้นที่ทดสอบ เพราะอาจทำให้ค่าคลาดเคลื่อนไปได้ เมื่อครบเวลาจะมีสัญญาณเตือนให้อ่านผลได้  ตามรูป
GLUC=ค่ากลูโคส CHOL =โคเลสเตอรอล TG = ไตรกรีเซอไรด์
     

 การตั้ง CODE เพื่อให้เครื่องปรับให้เข้ากับน้ำยาขวดใหม่ ก่อนใช้งาน
 เพื่อให้เครื่องทราบว่ากำลังใช้งานคู่กับแถบตรวจ Lot ใด
 ให้นำแผ่น Code ที่ให้มาในแต่ละขวดน้ำยา เช่น Glucose
 Cholesterol, Triglyceride ออกมา หันด้าน code หงาย
 ขึ้น  สอดด้านหัวลูกศรเข้าไปในเครื่องให้สุด แล้วดึงแถบออก
 ทันทีเครื่องจะรับ CODE ไว้ในเครื่อง (มีสัญญาณเสียง) 

 ความสามารถของเครื่องแอคคูเทรน กลูโคส โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์
 - สามารถเก็บค่าวัดกลูโคสได้          50 ค่า พร้อมวัน เวลา ในการทำการทดสอบ
 - สามารถเก็บค่าโคเลสเตอรอล ได้    20 ค่า พร้อมวัน เวลา ในการทำการทดสอบ
 - สามารถเก็บค่าไตรกลีเซอไรด์ ได้   50 ค่า พร้อมวัน เวลา ในการทำการทดสอบ

  Cat.no.   รายละเอียด หน่วย
    เครื่อง Accutrend GCT plus 1 เครื่อง
    เครื่องและเข็มช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ( 25 ชิ้น)  1 ชุด / pack
    เข็มช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ( 50 ชิ้น)  50 ชิ้น / Pack
    แถบตรวจกลูโคสสำหรับเครื่อง Accutrend  25 test / Pack
    แถบตรวจโคเลสเตอรอลสำหรับเครื่อง Accutrend  25 test / Pack
    แถบตรวจไตรกลีเซอไรด์สำหรับเครื่อง 
  Accutrend
 25 test / Pack

 

 

 

คลิปวิดิโอแสดงการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อใช้ตรวจน้ำตาล โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ค่าปกติของระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดปลายนิ้ว

  สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ สามารถทดสอบได้สามวิธีคือ

 อดอาหารก่อนตรวจ
 ทั้งคืน หรือ 6-8 ชั่วโมง
ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจระดับ
น้ำตาลในเลือด Fasting blood
ควรได้ค่าน้อยกว่า
110 มก/ ดล.
 เจาะตรวจหลังทาน
 อาหาร 1 ชั่วโมง
 ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
 หาระดับน้ำตาลในเลือด 
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
180 มก/ ดล.
 เจาะตรวจหลังทาน
 อาหาร 2 ชั่วโมง
 ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
 หาระดับน้ำตาลในเลือด 
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
140 มก/ ดล.

  เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน  น้ำอัดลมผลไม้ที่มี
 รสหวานจัด  พยายามทานผักและพืชเส้นใยให้มาก ทานผลไม้ที่ไม่หวานและมีน้ำเป็น
 ส่วนประกอบมาก เช่น มันแกว / ผลฝรั่ง เป็นต้น
 

 อดอาหารก่อนตรวจ
 ทั้งคืน หรือ 6-8 ชั่วโมง
  ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
  ไขมันโคเลสเตอรอล
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
200 มก/ ดล.

  พยายามหลีกเลี่ยงที่จะทานอาหารที่มีระดับไขมันสูง  อาหารทะเลเช่นปลาหมึกยกเว้น
(เนื้อปลา) อาหารพวกเครื่องในสัตว์  เนื้อติดมัน เพื่อช่วยให้ควบคุมระดับไขมัน
โคเลสเตอรอลในเลือด จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจตีบตัน 

 อดอาหารก่อนตรวจทั้งคืน
 หรือ 10-12 ชั่วโมง
  ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
  ไขมันไตรกลีเซอไรด์
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
200 มก/ ดล.

พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไตรกลีเซอไรด์สูง เช่นขนมหวานที่มีกะทิ
มะพร้าวกะทิ เพื่อควบคุมไขมันไตรกลีเซอไรด์

 
 
 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.