BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

สอบถามปัญหาแบบออนไลน
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

top
Rapid Immuno Assay 
Diagnostic Test Kits  
ข่าวความก้าวหน้าของชุด
ตรวจวินิจฉัยโรคทางแล็ป

 Rapid Immuno C.alb/T.V Combo Test Kit
ชุดตรวจหาสาเหตุช่องคลอด
อักเสบ (Vaginitis) จากเชื้อ
แคนดิดา หรือ ทริโคโมแนส


กลับหมวดหมู่


1. AHA (Alpha hydroxy
    acid) 
    Glycolic acid


2. BHA (Beta hydroxy 
    acid)
    Salicylic acid

3. Derma&Skin Roller
   
ลูกกลิ้งเข็มเพื่อใช้ในการ
    กระตุ้นและปรับสภาพผิว


4. Copper peptide 
    คอปเปอร์ เปปไทด์

5. Skin needling & 
    Facial Mesotherapy
    การใช้เทคนิค ลดริ้วรอย
    หน้าหมองคล้ำ จุดด่างดำ
    ลดปัญหาแผลหลุมสิว
    ด้วยตนเองที่บ้าน

6.  Skin and Acne 
    ศึกษาเรื่องของสิว


7.
Skin and Acne 
    ศึกษาเรื่องของผิวหนัง


Vitamin
วิตามิน
สารอินทรีย์ที่จำเป้นต่อ
การเจริญเติบโต สุขภาพ
สมบูรณ์


L- Glutathione
แอล-กลุตาไธโอน

skin whitening
ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมผิวขาว
อย่างธรรมชาติ

L- Carnitine
แอล คาร์นิทีน
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดน้ำหนัก
อย่างธรรมชาติ

  Coemzyme Q10
โคเอ็มไซม์ คิวเท็น

ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต
หัวใจ ความดันโลหิต
ช่วยลดริ้วรอยคืนความ
อ่อนเยาวืให้กับผิวหนัง

Minerals
เกลือแร่

สารอาหารที่มีความจำเป็น
ต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ
แข็งแรง เป็นปกติ
  

 

 

 

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 

 
Custom Search

 Rapid Immuno C.alb/T.V Combo Test Kit
From : JD Biotech Corp.
Present by : Crystal Diagnostics Co.,Ltd.
MT : Vichai Asavisanu

 

C.Alb / T.V Combo Rapid Test  

There is a new rapid test to determine the prevalence of Candida albicans ( C.albs) and Trichomonas vaginalis (T.V) in the sample of woman, with or without symptoms of vaginitis.

เทคนิคใหม่ชุดตรวจหาเชื้อราแคนดิดา และเชื้อทริโคโมแนส ช่วยในการตรวจหาการระบาดของเชื้อแคนดิดา
และทริโคโมแนส ที่เป็นสาเหตุของอาการช่องคลอดอักเสบ มีการอักเสบ คัน ตกขาว จากช่องคลอดในสตรี 
สามารถตรวจได้ทั้งก่อนมีอาการหรือมีอาการแล้ว


SUMMARY AND EXPLANATION

The Quik C.albs/ T.V Combo Rapid test is an immunochromatographic assay based one step in vitro test and intended for the quanlitative detection of out of membranes proteins (OMP) of Thrichomonas vaginalis and Candida albicans antigen in one vaginal swab.

ชุดทดสอบหาเชื้อราแคนดิดาและเชื้อทริโคโมแนส แบบอิมมูโนโครมาโตรกราฟฟิก แบบรวดเร็ว มีขั้นตอน
การทดสอบที่ง่าย ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า โดยหลักการอิมมูโนแอสเซย์เป็นการ
ใช้แอนติบอดีย์ในการตรวจหาโปรตีนผิวชั้นนอกของพาราไซต์ทริโคโมแนส และหาโปรตีนแอนติเจนของ
เชื้อแคนดิดา จากสารคัดหลั่ง (ตกขาว) จากช่องคลอด

การตรวจหาสาเหตุของอาการตกขาว
วิธีที่ทำการตรวจกันจะเป็นการป้ายเอามูกหรือสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอดโดย
แพทย์ผู้ตรวจ รีบส่งมายังห้องแล็ป (ช้าอาจทำให้ T.Vตายซะก่อนจะทำให้
การตรวจยากมากขึ้น) จะมีการดูสดๆใน NSS ด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหา
เชื้อ ทริโคโมแนส ลีกษณะคือจะมีการดิ้นของ T.V ให้เห็น    คลิกดูภาพ
ส่วนเชื้อแคนดิดาตรวจได้จากการดูสดหรือจากการย้อม Gram's stain
ปัญหาคือในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการอาจมีปริมาณไม่มากพอหรือการป้ายสิ่งคัด
หลั่งไม่ตรงจุดหรือไม่มากพอ เชื้อตายก่อนถึงห้องแล็ป ปัญหาข้างต้นแก้ไข
โดยเสริมชุดตรวจแบบอิมมูโน ที่มีความไวสูงในการตรวจจับได้ดีมากยิ่งขึ้น
                                                           วิชัย อัศวิษณุ 
MT CMU

Trichomonas :

Trichomonas is most commonly transmited through unprotected sexual intercourse. Almost 100% of infections occure through penis-to-vagina intercourse or valva to valva intercourse with an infected partner. Woman can become infected through contact with both men or woman. Men are more likely to contract the infection from women. The vagina is the most common site of infection in women while the urethra (urinary tract) is the most common site of infection in men.

Trichomoniasis, which is sometimes called “trich” accounts for 15-20% of the cases of vaginitis. It is estimated that two millon to three millom American women get trichomoniasis each year. Unlike the previous two type of vaginitis, trichomoniasis is primarily a sexually transmitted disease in that the disease is passed from person –to-person primarily by sexual contact. Trichomoniasis occurs in both men and women and is coursed by an infection with single-celled parasite Trichomonas vaginalis. Infection with Trichomonas vaginalis is frequently associated with other sexually transmitted diseases and helps spread the AIDS virus.

เชื้อทริโคโมแนส วาจินาลิส
การติดเชื้อทริโคโมแนส โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธุ์เป็นหลัก โดยจะเป็นการติดต่อ
ทั้งระหว่าง ชาย กับ หญิง และ หญิง กับ หญิง โดยที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้ออยู่ในตัว ในผู้ชายเชื้อจะอาศัยอยู่
ในท่อทางเดินปัสสาว่ะวนในผู้หญิงเชื้อจะอาศัยอยู่ในช่องคลอด ลักษณะอาการจะมีการระคายเคือง อักเสบ คัน 
มีลักษณะตกขาวในผู้หญิง แต่เดิมจะเป็นการตรวจในห้องปฏิบัติการหลังจากแพทย์ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งที่ได้จากภายในช่องคลอดมา
ยังห้องแล็ป จะมีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาตัวเชื้อโดยอาศัยการเต้นของเชื้อในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ในคนที่มีเชื้อไม่มากหรือเชื้อตายก่อนมาถึงห้องแล็ปอาจทำให้ตรวจไม่พบสาเหตุได้อัตราการตรวจพบได้
ประมาณ
15-20% ของผู้ป่วยที่มาด้วยสาเหตุช่องคลอดอักเสบ มีอาการตกขาว อักเสบ คัน  ต่างจากอาการ
ช่องคลอดอักเสบที่พบได้บ่อยจากเชื้อราแคนดิดาและเชื้อแบคทีเรีย นั้นคือสาเหตุใหญ่ในการติดเชื้อทริโคโม
แนสจะมาจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ หรือการลงใช้แหล่งน้ำที่ไม่สะอาด ดังนั้นการรักษาเพียง
ฝ่ายเดียวอาจไม่หายขาด จะมีลักษณะเป็นๆหายๆได้ การรักษาที่ถูกต้องควรทำการรักษาทั้งสองฝ่ายพร้อมๆกัน 
พร้อมกับรักษาความสอาดของชุดชั้นในด้วย
 

Candida albicans :
Candida is the scientific name for yeast. It is a fungus that lives almost everywhere, including your body. Usually, your immune system, keeps yeast under control. C. albicans has also been called vulvo-vaginal , candida vaginosis, monilial infection, or vaginal yeast infection. 20-25% of the vaginitis cases are candida vulvovaginitis. It has estimated that about 75% of all women get a vaginal yeast infection at least once. In 80-90% of the cases, candida vulvovaginitis is caused by an overgrowth  of the yeast  Candida albicans. In otherwise healthy

People who have thrush, cutaneous candidiasis or vaginal yeast infection, Candida infections usually can be eliminated with a short treatment (sometime a single dose) of antifungal medication. However, in people with AIDS or other diseases that weaken the immune system, Candida infections can be difficult to treat and can return after treatment. In people with weakened immune systems, candidiasis can be life threatening if it passes into the blood and spreads to vital organs.  

เชื้อแคนดิดา อัลบิแคน
คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้โดยทั่วๆไป แม้กระทั่งในร่างกายของเราเอง โดยในช่องคลอดของสตรี
ก็เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อราแคนดิดาได้แต่ด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะควบคุมให้เชื้อราแคนดิดาไม่
ให้มีปริมาณที่มากเกินไปจนเป็นสาเหตุของโรคได้ นอกจากนั้นในช่องคลอดยังมีการอยู่อาศัยแบบควบคุมกันเองจากเชื้อแบคทีเรียท้องถิ่นในช่องคลอดด้วยเช่นกัน 
(แลคโตแบซิลัส) ก็จะมีการควบคุมซึ่งกันและกันไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปริมาณมากเกินไปจนเป็นสาเหต
ุของช่องคลอดอักเสบได้
โดยทั่วไปอุบัติการของช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราได้ในอัตรา
20 -25% เมื่อเทียบกับสาเหตุอื่นๆ จากประมาณการคร่าวๆของสตรีโดยทั่วไปเกือบ75%ของสตรีจะเคยเกิดอาการช่องคลอดอักเสบจากเชื้ออย่าง
น้อย
1 ครั้ง 
สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่สมดุลในช่องคลอดทำให้เชื้อแคนดิดาเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเป็นสาเหตุของ
ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา สาเหตุที่สำคัญเช่นการเจ็บป่วย ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ภูมิ
ต้านทานของร่างกายอ่อนลง หรือการทานยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคโดยทั่วไปก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียท้องถิ่นในช่องคลอดไปด้วยทำให้สมดุล
เสียไปจนเกิดการเพิ่มจำนวนเชื้อราแคนดิดามากขึ้นจนเป้นสาเหตุของช่องคลอดอักเสบได้ 
ในคนปกติการรักษาช่องคลอกอักเสบจากเชื้อราไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด เพียงทานยารักษาเชื้อราพร้อมใช้ยาเหน็บ
ร่วมด้วย และดูแลเรื่องความสอาดชุดชั้นในควรมีการตากแดดให้แห้งสนิท ไม่ใส่ชุดกางเกงที่รัดหรือระบาย
ความร้อนไม่ดี สำหรับผู้ป่วย
HIV เนื่องจากสภาพภูมิคุ้มกันโดยรวมอ่อนแอลง ปัญหาการเกิดอาการจากเชื้อ
ราแคนดิดาจะเกิดได้บ่อยและจะเป็นในลักษณะเป็นๆหายๆได้
 

PRINCIPLE OF THE TEST

This assay is a double antibodies chromatographic lateral flow immunoassay for individual test of T.V and C.albocans.

For C.alb test region :

Each C.alb test strip in the device includes
1. A pink colored conjugate pad containing colloidal gold conjugate with C.alb polyclonal antibodies

2. Nitrocellulose membrane containing a test line ( T-line) and a control line (C-line). The T- line is coated with C.alb antibody and  the C- line is coated with goat anti-C.alb antibody. When patient antigen to C.alb are present in the specimen, the T-line will become a pink-colored band. If antigento C.alb are not present or present below the detectable level, no T-line will develop. The C-line should always appear as a pink colored band regardless of the presence of antigen to C.alb. The C-line serves as an internal qualitative controlof the test system to indicate that an adequate volume of specimen has been applied and the flow occurred.

For Trichomonase vaginalis test region :
Each T.V test strip in the device includes
1. A pink colored conjugate pad containing colloidal gold conjugated with Trichomonas V. polyclonal antibodies

2. Nitrocellulose membrane containing a test line (T-line) and a control line (C-line). The T-line is coated with Trichomonas V. antibody, and the C-line is coated with goat anti-Trichomonase V. antibody . When patient antigen to trichomonase V. are present in the specimen, the T-line will become a pink-colored band. If antigen to Trichomonase V. are not present or are present below the detectable level, no T-line will develop. The C-line should always appear as a pink – colored band regardless of the  presence of antigento Trichomonase V. The C-line serves as an internal qualitative control of the test system to indicate that an adequate volume of specimen has been applied and tha flow occurred.

 

SPECIMEN COLLECTION

  1. Collection specimen with a sterile swab from the vaginal cavity.
  2. Process the swab as soon as possible after collection specimen
  3. Place sample swab into sample collection tube (including sample buffer)
    and mix well. Or you may store and transport swabs in a  dry form during this, test
    does not require live organisms for processing, if you cannot dry the swabs or cannot perform test immediately, extract the swabs in sample buffer as per protocol and store the aqueous extracted specimen at 2- 8 C for up to 24 hours.Alternatively,dried swabs  can be stored at 2- 8 C for up to 24 hours prior to extraction and testing.

การเก็บตัวอย่างที่จะตรวจ
1.  ใช้ Swab (ไม้พันสำลีแบบปราศจากเชื้อ) สอดเพื่อกวาดป้ายเอาสารคัดหลั่ง(ตกขาว) ให้ได้ปริมาณ
      ตัวอย่าง มากเพียงพอ (รอบสำลี)
2. นำ swab ที่ป้ายตัวอย่างมาแล้วจุ่มลงในหลอดตัวอย่างที่มีน้ำยาบัฟเฟอร์อยู่   
     พยายามให้สิ่งคัดหลั่งที่ป้ายมาได้กระจายตัวในน้ำยาบัฟเฟอร์ให้ได้มากที่สุดโดยการหมุนการ
     ยกขึ้นลง พร้อมทั้งกดกับด้านข้างของหลอดทดสอบเพื่อให้สิ่งคัดหลัง (ตกขาว) ละลายในน้ำยา
     บัฟเฟอร์ให้มากที่สุด ทิ้งไม้พันสำลีไปได้
3.  ในกรณีที่ยังไม่ทำการทดสอบทันทีสามารถเก็บรอไว้ตรวจได้นาน 24 ชั่วโมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
     
2- 8 C ในระหว่างรอการตรวจ
4. ในกรณีที่น้ำบาบัพเฟอร์หมด สามารถนำเอาswab ที่ป้ายตัวอย่างสิ่งคัดหลั่งมาแล้วใส่ลงในหลอด
     ทดลองที่แห้งสะอาด ปิดฝาให้เรียบร้อย เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
2- 8 C เพื่อรอตรวจได้นาน 24 ชั่วโมง
      เพื่อนำมาดำเนินการตามข้อ
2 ต่อไป

KIT COMPONENT
1. C.alb / T.V  Combo rapid test card : 5 cards
2. Sample Buffer (25X) : 1.0 ml./bottle,  1 bottle, 0.1M Tris-HCl, pH 7.5, 0.1% NaN3
3. Operation manual.

ชุดประกอบด้วย
1. ชุดตรวจหาเชื้อ แคนดิดา/ทริโคโมแนส แบบเร่งด่วนขั้นตอนเดียว จำนวน 5 การทดสอบ
2. น้ำยาบัฟเฟอร์ เพื่อใช้เป็นตัวแยกละลายสิ่งคัดหลั่งที่ต้องการจะทดสอบ ส่วนประกอบ 0.1 Tris-HCl, 
     pH7.5,0.1%NaN3
3. คู่มือสำหรับการทดสอบMATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED
Steriles swabs, timer and test tube 5 ml. , Dropper.

ไม้พันสำลีแบบปราศจากเชื้อ / นาฬิกาจับเวลา / หลอดทดลอง 5 ml. / หลอดหยดพลาสติก

SHELF LIFE
18 months, Store at 2- 30 C

อายุของน้ำยา ประมาณ 18 เดือน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 – 30 C

STORAGE CONDITIONS WARNING AND PRECAUTIONS
1. For in vitro diagnostic use only
2. Follow you clinical and/or laboratory safety guidelines in the collection, 
    handling,  storage disposal of patient specimens and all items exposed to 
    patient specimens.
3. The sample buffer solutions contain a saline solution with a bacteriocide 
     (sodium azide) and a detergent at low concentrations. If the solution comes in 
     contact with the skin or eyes, flush with ample volumes of water.
4. Solutions that contain sodium azide may react with lead or copper plumbing to 
     form potentially explosive metal azide. Large quantity of water must be used to 
     flush discarded solutions down a sink.
5. Store sealed C.alb / T.V combo test card and reagents at room temperature, 
     in a dry place away from direct sunlight. Avoid excessive heat ( > 32 C )
6. Do not freeze. Do not use tests and reagents after expiration date. Discard 
    opened, unused test after 1 hour.

1. ใช้สำหรับการตรวจภายนอกร่างกายเท่านั้น
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการเก็บตัวอย่างตรวจส่งตรวจ การเก็บรักษา ส่วนอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วม
    ในการเก็บตัวอย่างให้เก็บทำลายให้ถูกขั้นตอนด้วย
3. น้ำยาบัฟเฟอร์ มีส่วนประกอบของเกลือที่สมดุล และ ดีเทอร์เจน และ โซเดียมเอไซด์หากสัมผัสถูกผิวหนัง
    หรือเข้าตา เพียงล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อล้างออกก็เพียงพอแล้ว
4. โซเดียม เอไซด์ สามารถทำปฏิกิริยากับสารตะกั่วให้เกิดเป็นสารระเบิดได้ การเททิ้งลงในซิงค์น้ำให้เปิด
     น้ำตามไปด้วยเพื่อเจือจาง
5. การเก็บรักษาชุดทดสอบและน้ำยาบัฟเฟอร์ ในระหว่างรอการใช้งาน ให้เก็บในที่แห้งสะอาด อุณหภูมิห้อง
    ไม่ควรสูงเกินกว่า
32 C หลีกเลี่ยงการโดนความร้อน และ แสงแดด
6. ห้ามนำชุดทดสอบไปเก็บรักษาในช่องแช่แข็ง  ห้ามใช้ชุดทดสอบที่หมดอายุการใช้งาน  ชุดทดสอบที่ฉีก
    ซองแล้วควรใช้ภายใน
1 ชั่วโมงหากนานกว่านั้นให้ทิ้งไปห้ามใช้

 

TEST PROCEDURE

Working sample buffer ( 1x ) preparation :

Add 1 ml. of concentration sample buffer (25X) to 24 ml. of distill water ( 1:25 dilution), mix well. The working sample buffer is stable at 22- 28 C for use.

การเตรียมน้ำยาก่อนใช้งาน
นำน้ำยาที่เข้มข้น (สต็อค
x25) จำนวน 1 มล. เติมด้วยน้ำกลั่น 24 มล. (1 : 25 ) ผสมให้เข้ากัน เก็บในภาชนะ
ที่สะอาด เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
< 30 C พร้อมนำไปใช้งาน

1. Dispense 1.5 ml. of working sample buffer into a test tube.
2. Place the sample swab into the tube. Mix the sample buffer by rotating the swab 
    vigorously in the tube.
3. Allow the swab to soak in sample buffer for 30 – 60 seconds, mix again and 
    remove the swab, pressing against the side of the tube to extract as much liquid    
    as possible. Discard “   the swab.
4. Pipette 4 drops of sample solution (200 ul.) on the sample (S) space of C.alb / 
    T.V combo test card as in the illustration
5. Read results at 15 minutes ( some positive results may be seen earlier) when 
     red dye begins to migrate through the test line.
6. If test appears negative at 15 minutes wait a future 15 minutes for all  background 
    color to dissipate before confirming test result.

1. นำน้ำยาบัพเฟอร์ที่พร้อมใช้งาน จำนวน 1.5 มล. ใส่ลงในหลอดทดสอบ
2. นำ ตัวอย่างที่ได้จากไม้พันสำลี มาจุ่มลงในหลอดน้ำยาบัฟเฟอร์ ทิ้งไว้ประมาณ 1นาทีให้เขย่าให้สิ่งคัดหลั่ง
     ละลายมาอยู่ในส่วนของน้ำยาบัฟเฟอร์ (หมุนไม้พันสำลี ยกขึ้นลงไปมา กดเอียงกับข้างหลอดทดลอง)
3. ให้สิ่งคัดหลั่งที่ป้ายมาได้ ละลายลงมาอยู่ในส่วนของบัฟเฟอร์ให้มากที่สุด ทิ้งไม้พันสำลีไปได้
4. ใช้หลอดดูด ดูดน้ำยาบัฟเฟอร์หยดลงบนแถบทดสอบ 2-3 หยด (บริเวณหยดตัวอย่างทดสอบ) โดยหยดที่
     ละหยดรอให้ซึมแล้วจึงหยดตามต่อไป

5. จับเวลา 15 นาที รออ่านเครื่องหมายที่เกิดขึ้น
6. ในกรณีสีพืนยังเป็นสีแดงอยู่ ให้รออ่านผลซ้ำอีกครั้งที่ 15 นาที เพ่อจะได้สังเกตุเครื่องหมายได้ชัดเจน
     มากยิ่งขึ้น


INTERPRETATION OF RESULTS
POSITIVE  :  In additional to a pink colored control band and a distinct pink 
                             colored band will also appear in the test pegion.
NEGATIVE :  Only one pink colored band appears  on the control region. No 
                              apparent band on the test region.
INVALID      :  A total absence of color in both regions is an indication of 
                               procedure error and/or test reagent deterioration.

การแปลผลการตรวจ
ผลบวก
   ปรากฏแถบสีม่วงแดงให้เห็น 2 แถบ ในส่วนของ Control และในส่วนของ Test
ผลลบ     ปรากฏแถบสีม่วงแดงให้เห็น 1 แถบ ในส่วนของ Control เพียงอย่างเดียว
แปลผลตรวจไม่ได้    ไม่ปรากฏแถบสีใดๆเลยหลังครบเวลา อาจเนื่องจากหยดตัวอย่างน้อยไป ฉีกซอง
                                    ชุดทดสอบทิ้งไว้นานเกินไป ชุดทดสอบเสื่อม หรือ หมดอายุการใช้งานแล้ว

   
เนื่องจากใช้หลักการ Immuno Chromatographic Assay ซึ่งมีความไวและความ
จำเพาะสูงกว่าวิธีแบบเดิม สามารถนำมาใช้ในการตรวจในงานบริการที่ไม่มีกล้องจุลทรรศน์
ได้เพราะสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า สามารถช่วยในการยืนยันการตรวจในแล็ปเพื่อให้
ได้ความถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้นสนใจผลิตภัณฑ์ตรวจหาต้นเหตุของอาการตกขาว Leukorrhea คลิกช็อปปิ้ง

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.