BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top

Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

  โรคเบาหวานขึ้นตาทำให้เกิด
  พยาธิสภาพเกี่ยวกับตาได้

เบาหวาน
     Diabetes Mellitus
ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาล
ทบทวนความรู้และเทคนิค
     การดูแลรักษาโรคเบาหวาน

     Diabetes type II  or
     Non insulin dependent
     diabetes mellitus  
     (NIDDM) Disease 
     and Care
เบาหวานทำให้ตาบอดได้
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
     Hypoglycemia

การรักษาโรคเบาหวานด้วย
     อินซูลิน

  
อินซูลินคืออะไร
   วิธีการใช้อินซูลินรักษาระดับ
   น้ำตาลในเลือด
   เครื่องมือช่วยในการฉีดอินซูลิน

เครื่องวัดระดับน้ำตาลจาก
    เลือดปลายนิ้ว

แถบตรวจระดับน้ำตาลจาก
    ปัสสาวะ
ชุดน้ำยาตรวจระดับกลูโคส
    จากพลาสม่า / ซีรั่ม

โรคเก๊าต์ Gout
โรคของหญิงวัยหมด
      ประจำเดือน
    
Menopausal Syndrome

    

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

Causes and Prevention of Diabetic Retinopathy
People with diabetes may suffer from vision impairment called diabetic retinopathy. Learn 
more about the causes and effects of diabetic retinopathy.


โรคเบาหวานหากเป็นมานานและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดพยาธิสภาพในลูกตาได้มากมาย
และอาจทำให้ตาบอดได้ อาการตามัวลงช้าๆ อาจเกิดจากม่านตาอักเสบจากเบาหวาน ต้อกระจก จากเบาหวาน 
สายตาสั้นเป็นครั้งคราว ต้อหิน ขั้วประสาทตาอักเสบ จากเบาหวานและพยาธิภาวะที่เรติน่า 
เนื่องจากเบาหวานทำให้สายตามัว เป็นพยาธิสภาพที่พบบ่อยในบ้านเราซึ่งมีผู้ป่วยเบาหวานค่อนข้างมาก 
และควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ค่อยได้ผล 

ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการตามัวโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานมาก่อน 

การรักษา
ควรอยู่ในการดูแลของจักษุแพทย์และอายุรแพทย์ เพื่อควบคุมให้ระดับน้ำตาลอยู่ในระดับปกติคงที่ตลอดเวลา 
รวมทั้งควบคุมความดันเลือดให้ปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ควรรับการตรวจจากจักษุแพทย์อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

การรักษาทางตาจากโรคเบาหวาน จะรักษาตามโรคที่เกิดขึ้น เช่น 
ผู้ที่ตามัวจากต้อกระจกเมื่อถึงระยะต้องลอกต้อกระจกออก ถ้าเป็นต้อหินก็รักษาความดันให้ลดลงระดับปกติ
ในราย ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ประสาทตาอาจใช้แสงเลเซอร์ช่วยรักษา ไม่ให้เป็นมากกว่าเดิม 

ตาบอดจากเบาหวาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ของประสาทตาทำให้มีเลือด น้ำเหลือง น้ำตา มาเกาะที่
ประสาทตา ประสาทตาส่วนนั้นไม่สามารถจับภาพได้ เมื่อทิ้งไว้นานๆ ประสาทตาจะเสื่อมมองไม่เห็น 

การป้องกันมิให้ตาบอดจากเบาหวาน โดยใช้แสงเลเซอร์ ยิงเข้าไปรักษาที่ประสาทตาตมจุดต่างๆ เช่น จุดที่มี
เส้นเลือดเปราะ ที่ทำให้มีเลือดออก แสงเลเซอร์จะไปเชื่อมเส้นเลือดที่แตก ให้ปิดสนิทยับยั้งไม่ให้เบาหวาน
ทำลายตาเพิ่มไปอีก บางราย ต้องยิงด้วยแสงเลเซอร์หลายครั้ง 

ความรู้ทั้งหมดนี้ได้จากการจัดเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542 ซึ่งขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 

กลุ่มโรคตาที่เกิดจากเบาหวาน ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ซึ่งมีความรุนแรงตั้งแต่ ทำให้ตามัว 
จนถึงตาบอดประกอบด้วย 

เบาหวานขึ้นจอรับภาพ (Diabatic Retinopathy) - มีการทำลายของเส้นเลือดที่เลี้ยงจอรับภาพ 
ต้อกระจก (Cataract) - เลนส์แก้วตาเปลี่ยนสภาพจากใสเป็นขุ่น 
ต้อหิน (Glaucoma) - ความดันตาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำลายขั้วประสาทตา ทำให้ตาบอดแบบค่อย เป็นค่อยไป
โดย ไม่รู้สึกตัว 

โรคไหนที่พบบ่อยที่สุด 
เบาหวานขึ้นจอรับภาพ พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุของตาบอดอันดับหนึ่ง ในคนอเมริกัน เส้นเลือดที่เลี้ยงจอรับภาพ จะบวม และรั่วน้ำเหลือง ทำให้จอรับภาพบวม และเกิดเส้นเลือดงอกผิดปกติที่จอ 
รับภาพ และมีเลือดออกในลูกตา เพราะเส้นเลือดเหล่านี้จะเปราะแตกง่าย 

ใครที่มีโอกาสเกิดเบาหวานขึ้นจอรับภาพ 
คนไข้เบาหวานทุกคน ยิ่งเป็นเบาหวานนานเท่าไร โอกาสเกิดก็ยิ่งมากขึ้นพบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของคนไข้ 
เบาหวาน เกิดเบาหวานขึ้นจอรับภาพ แต่ความรุนแรงอาจแตกต่างกันไป 

อาการของเบาหวานขึ้นจอรับภาพเป็นอย่างไร 
โรคนี้น่ากลัวตรงนี้เอง คือ ไม่มีอาการอะไรที่จะเป็นเครื่องเตือนคนไข้เลยในระยะแรกๆ ของโรค ไม่มัว 
ไม่เจ็บ ไม่ปวด จนกว่าโรคจะเป็นมาก ดังนั้น ถ้ารอจนมีอาการมักจะสายเกินไป ตามัวจะเกิดขึ้นได้ ถ้าบริเวณ
แมคคิวล่าบวม จากน้ำที่รั่วจากเส้นเลือด หรือมีเส้นเลือดแตกแล้วมีเลือดออกมา จนทำให้น้ำวุ้นตาขุ่น 
แม้แต่ในบางรายที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายภายในลูกตาแล้ว แต่อาการอาจยังไม่ปรากฎก็ได้ 
ดังนั้น การตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะๆ ในคนไข้เบาหวาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
 
จะรู้ได้อย่างไรว่าเบาหวานขึ้นจอรับภาพแล้วหรือยัง 
ทางเดียวที่ดีที่สุด คือการพบจักษุแพทย์แล้วตรวจตาอย่างละเอียด การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ จะครอบคลุม 
การตรวจ ทั้งต้อกระจก ต้อหินและจอรับภาพ ทั้งนี้ การตรวจจอรับภาพที่สมบูรณ์จำเป็น ต้องใช้ยาหยอดขยาย
ม่านตาช่วยด้วย ซึ่งอาจทำให้ตาคนไข้มัวตลอดทั้งวันนั้นจากฤทธิ์ยาขยายม่านตา เมื่อ ยาหมดฤทธิ์ตาจะกลับ
เห็นเหมือนเดิม 

เบาหวานขึ้นจอรับภาพ รักษาได้หรือไม่ 
ได้ จักษุแพทย์ทั่วโลกสามารถช่วยไม่ให้คนไข้เบาหวานตาบอดได้เป็นจำนวนมากด้วยการใช้แสง เลเซอร์ 
ทำลายเส้นเลือดที่ผิดปกติในจอรับภาพ แสงเลเซอร์ยังสามารถช่วยรักษาแมคคิวล่าที่บวมน้ำให้ แห้งได้ โดย
ไปอุดรูรั่วของเส้นเลือดที่ผิดปกติ แต่การใช้แสงเลเซอร์ไม่สามารถช่วยให้การมองเห็นที่เสีย ไปแล้วกลับคืนได้ 
การใช้แสงเลเซอร์ต้องเป็นไปเพื่อการป้องกัน ดังนั้น การตรวจตาคนไข้เบาหวานจึง เป็นวิธีป้องกันตาบอด
ที่ดีที่สุด 

โรคตาอื่นๆ ที่เกิดจากเบาหวาน พบบ่อยแค่ไหน 
โอกาส เกิดต้อกระจก ของคนไข้เบาหวานสูงกว่าตาคนที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 2 เท่า และต้อกระจก ก็เป็น ตั้ง 
แต่อายุยังไม่มากด้วย (ต้อกระจก จะทำให้คนไข้ตามัวมากขึ้นเรื่อยๆ) แต่เป็นโรคที่ รักษาได้ผลดีมากด้วย
การผ่าตัด 
ต้อหินในคนไข้เบาหวาน ก็พบบ่อยกว่าคนที่ไม่เป็นหวาน 2 เท่า และยิ่งเป็นเบาหวานนานขึ้น เท่าไร ก็ยิ่ง 
มีอัตราเสียงต่อการเป็นต้อหินสูงขึ้น เช่นเดียวกับ โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ ต้อหินเป็นโรค ที่น่ากลัวอีกโรค
เพราะ มักไม่มีอาการเตือน ต้องตรวจจึงจะทราบ แต่รักษาได้ด้วยยาหยอด หรือแสงเล เซอร์ หรือผ่าตัด 

คุณจะช่วยอะไรได้บ้าง 
ถ้าคุณเป็นคนไข้เบาหวานเอง คุณต้องพบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจตาอย่างละเอียดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าพบว่า 
เบาหวานขึ้นจอรับภาพ แล้ว ก็ต้องกลับไปตรวจเป็นระยะๆ ถ้าคุณไม่เป็นเบาหวานแต่ มีญาติ เป็น คุณต้องบอกญาติที่เป็นเบาหวานให้พบแพทย์ เพื่อตรวจตา


  


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.