สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ        การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องแล็ป ตั้งแต่การได้รับตัวอย่าง เลือด/ ปัสสาวะ/ สารคัดหลั่งต่างๆ วิธีการทดสอบไปจนถึงการแปลผล
อาการและปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บ       การดูแลป้องกันโรคติดต่อ        สรีระร่างกายของเรา       ชมรมเรารักสุขภาพมาช่วยกันดูแลสุขภาพกัน       สุขอนามัย


Healthcare & Diagnostic


HealthShop กระดานผู้ซื้อพบผู้ขาย

ประโยชน์ข่าวสารสุขภาพใหม่ๆ 
เชิญสมัครสมาชิกชมรม ฟรี !!!
Free Member Regist.

Select the Occassion from the pull down menu provided below
เชิญเลือกหัวข้อที่ตรงกับความต้องการของท่านส่งบัตรอวยพรพร้อมคำอวยพร ด้วยตัวท่านเอง ตามเทศกาลต่างๆ
แสดงความยินดี / แสดงความดีใจ / ประสบความสำเร็จ / ขอให้สุขภาพแข็งแรง

 

 About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising |
Disease / Condition
| Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Health Game Zone

ฉ 1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.